Зведення середнього залізобетонного мосту через суходіл (144711)

Посмотреть архив целиком

Зведення середнього залізобетонного мосту через суходіл


Опис технологічних процесів.

Середній 4 прогонний міст довжиною 60м,(12;18;18;12)метрів передбачено побудувати через суходіл.

Будівництво автомобільного середнього мосту складається з таких видів робіт:

очистка поверхні землі від існуючої рослинності та зрізання рослинного шару ґрунту;

улаштування пальової основи під фундаменти берегових опор мосту.

зведення монолітного фундаменту, до складу якого входять установка опалубки, монтаж арматурних сіток, бетонування фундаменту та зняття опалубки після твердіння бетону;

зведення 5 монолітних опор, до робіт з їх зведення відносять установку опалубки, монтаж арматурних каркасів, бетонування опор та зняття фундаменту після твердіння бетону;

улаштування монолітних ригелів з аналогічним складом робіт;

монтаж укісних крил;

монтаж прогонних плит довжиною 18,12 м.;

бетонування стиків плит;

тротуарних блоків та перильних огороджень;

улаштування захисного, вирівнюю чого та ізоляційного шарів на мосту;

улаштування дорожнього одягу.

При улаштуванні дорожнього одягу гравійний та щебеневий шари основи одягу на мосту не зводять. Асфальтобетон влаштовують по вирівнюю - чому шарі.

Збірні залізобетонні конструкції прогонної споруди – пустотні плити – розраховані в розділі „Залізобетонні конструкції”. В поперечному перерізі прогону кількість плит мосту дорівнює 12. Зовнішні розміри плити становлять:

висота плити 0,75 м (75 см);

ширина плити по верхній грані 0,94 м (94 см);

ширина плити по нижній грані 0,98 м (98 см).

Роботи зі зведення мосту виконують перед початком зведення земляного полотна. При виконанні робіт проектом передбачено стадійне виробництво. Перед будівництвом мосту встановлюють трасу на місцевості, зрізання рослинного шару ґрунту та розбивку розмірів конструкцій середнього мосту.

Кількість паль визначається розрахунком відповідно до будівельних норм СНиП. Взагалі кількість паль визначають за наступною формулою:


N= γк *Fd*100/ Noi


де γк = 1,4 – коефіцієнт надійності; Fd – розрахункова несуча здатність палі за ґрунтом, a – шаг паль; Noi – навантаження від ваги споруди (опора та прогонна споруда з дорожнім одягом);


Fd = γс * (γср *R * A + u*∑ γсf * fi*hi),


де R = Rcn/ γd – розрахунковий опір ґрунту при зануренні палі; А – площа обпирання палі на грунт, для вертикальних паль приймається рівною площі поперечного перерізу палі.

Noi = 1004,27 кН (вага прогонної споруди з розділу ЗБК + вага монолітної берегової опори та фундаменту). Для улаштування основи прийняті збірні залізобетонні палі квадратного перерізу з розміром сторони 0,5 метрів, звідки шаг паль дорівнює потрійному значенню розміру сторони паль, тобто а = 1,5 м. Шаг паль відраховується між осями паль. Несуча здатність палі, розрахована за приведеною формулою, становить: Fd = 0,875 МПа.

Таким чином, кількість паль під однією береговою опорою дорівнює:

N=1.4*0.875*100/1004,27=12,2

Кількість паль приймається 12 штуки по ширині опори. Загальна кількість паль дорівнює 12*5 = 60 шт. під 4 опорами мосту.

Занурення паль виконують на першій стадії будівництва середнього мосту. Для виконання робіт використовують навісне копрове обладнання на стріловому самохідному крані – екскаваторі E – 1252. Довжина паль приймається в залежності від інженерно – геологічних умов району будівництва мосту, а саме глибину залягання несучого шару ґрунту, рівню ґрунтових вод. В даному випадку довжина паль сягає 15 метрів.

Перевезення паль до будівельного майданчику виконують за допомогою спеціальних трайлерів – автомобілів зі спеціально обладнаними напівпричепами.

Кран – екскаватор Э – 1252 обладнують копром на будівельному майданчику перед початком робіт з занурення паль. Палі складують на будівельному майданчику в зоні роботи крану.

Подача паль до копру здійснюється автомобільним краном Kato с телескопічною стрілою з максимальною довжиною 18 метрів та вантажопідйомністю до 50 тонн. Цей кран є основним механізмом при зведенні малого мосту. Велика вантажопідйомність потрібна при подачі паль, а також в подальшому при монтажі плит прогонної споруди, вага яких сягає до 20т-12м, 28т-18м, також перехідна плита 2шт, вагою 8т-6м.

Відстань від осі повороту платформи автокрана до осі ряду паль становить 5 метрів. Відстань від осі повороту платформи крану до межі складу паль становить мінімум 5 (п’ять) метрів.

Норма часу Нчас = 1,23 години на одну палю. В якості критерію кінця занурення палі є її відмова – просування палі не більш, ніж на 5 см. за одну хвилину.

Загальна трудомісткість становить Т = (1,23*60)/8,2 = 9 маш./зм., тобто на улаштування паль під одну опору витрачається 1,8 дня або 14.4год.

З метою зниження часу простою автокрану в той час, коли ведеться безпосередня робота копра з занурення паль, автокран може використовуватись при інших операціях, наприклад при розвантаженні конструкцій, які поступають на будівельний майданчик.

Після закінчення занурення паль, їхні голови зрізають, оголюючи арматурні стержні. Стержні виводяться з метою забезпечення зв’язку фундаменту з пальовою основою, тобто передачі навантажень з фундаменту на палі і через них на несучий шар ґрунту.

На другій стадії виконують улаштування монолітного фундаменту.

Роботи зі зведення фундаменту включають в себе:

улаштування щебеневої підготовки під фундамент;

установку опалубки;

укладення арматурних сіток в опалубку;

бетонування фундаменту;

зняття опалубки після твердіння бетонної суміші.

Щебеневу підготовку загальною площею 21 м² під фундамент однієї опори (загальна площа 105 м²) виконує ланка будівельних робочих в кількості 4 чоловік, а також машиніст автомобільного крану, який здійснює подачу щебеню до місця укладки.

Норма часу Нчас = 0,22 машино – години на 1 м² площі щебеневої підготовки, а також 0,88 людино – годин на ту же одиницю виміру. Таким чином, трудомісткість улаштування щебеневої підготовки становить Т = (105*0,22)/8,2 = 2.8 машино – змін, та Т = 11.6 людино – днів.

Після улаштування щебеневої підготовки встановлюють опалубку загальною площиною 120 м². Опалубка використовується інвентарна дерев'яна щитова. Щити встановлюють автокраном КATO K75-1. (На всіх монтажних операціях при зведенні середнього мосту використовують кран одного – обраного типу з метою зменшення витрат).

Роботи виконує ланка в складі 6 робочих та машиністу автокрану. Норма часу на 1 м²(300м2) становить Нчас = 0,16 машино – годин та Нчас = 0,24 людино – годин. Трудомісткість становить Т = 300*0,24/8=9 людино-днів та Т = 0,16*120/8=2,4машино-змін на весь обсяг робіт.

Після установки опалубки наступної робочої зміни укладають арматурні сітки (каркаси) в опалубку. Армування виконують ланкою у складі 3 арматурників та машиністу автокрану. Норма часу на одну сітку (каркас) становить Нчас = 0,625 машино – годин та 2,5 людино – годин. Кількість сіток (каркасів) арматури становить 25 штук. Тому загальна трудомісткість виконання робіт буде дорівнювати Т = 7,8 людино-днів та Т = 1,95 машино-змін, тобто займе 9,8 днів.

Потім виконується основна операція цієї стадії – бетонування фундаменту. Роботи виконують ланкою робочих в складі чотирьох бетонників та машиністу автокрану КATO K 75-1.

Приготування бетонної суміші здійснюється авто бетонозмішувачем. Подача бетонної суміші виконується баддями, які подаються до опалубки тим же автокраном КATO K 75-1 –. Норма часу на 1 м³(92,5м3) бетону становить Нчас = 0,22 машино-години та 0,55 людино-години. Таким чином, загальна трудомісткість дорівнює Т = 6,36людино – днів та Т = 2,5 машино – змін.

Кількість бетонозмішувачів повинна забезпечити безперервну роботу з бетонування фундаменту. Доставка бетонної суміші виконується з будівельних складів, які розташовані поблизу на відстані 0,5 км від мосту, який будується.

Після укладання бетону в фундамент здійснюють технологічну перерву протягом 1 доби для твердіння бетону. Після твердіння бетону опалубку знімають автокраном КATO K 75-1. Норма часу Нчас = 0,16 машино-годин (0,48 людино – годин) на 1 м². Трудомісткість робіт дорівнює Т = 6,3 людино-днів та Т = 2,1 машино – змін.

На третій стадії виконують роботи зі зведення монолітних опор. Склад робіт наступний:

установка інвентарної металевої опалубки під опори;

установка арматурних каркасів в опалубку;

бетонування опор;

зняття опалубки після твердіння бетону.

Інвентарна металева опалубка встановлюється автокраном КATO K 75-1. До складу робочої ланки входять три арматурники та машиніст автокрану. Норма часу на один комплект опалубки Нчас = 2,3 машино – години (6,9 людино – годин). Кількість комплектів опалубки – 5, за кількістю опор мосту.

Трудомісткість становить: Т = (5*2,3)/8,2 = 1,4 машино – змін;

Т = (5*6,9)/8,2 = 4,2 людино – днів.

Після улаштування комплектів опалубки автокраном КATO K 75-1встановлюють арматурні каркаси. Норма часу на один каркас складає

Нчас = 0,94 машино-годин (3,76 людино – годин) на один каркас. Кількість каркасів дорівнює 60 шт. Трудомісткість становить

Т = (60*0,94)/8,2 = 6,9 машино-змін;

Т = (60*3,76)/8,2 = 27,5 людино-днів.

При бетонуванні опор влаштовують спеціальні клітки, або підмості для розташування бетонників. При їх влаштуванні дотримуються норм (СНиП ІІІ-4-80* «Охрана труда в строительстве»).


Случайные файлы

Файл
48362.rtf
75469-1.rtf
94987.rtf
41870.rtf
32504.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.