Розрахунок гідроприводу з дроселюючим розподільником (126015)

Посмотреть архив целиком

12


3


47

56
1 – гідродвигун подвійної дії;

2 – гідро розподільник трьохпозиційний;

3 – дросель регулюючий;

4 – гідробак з атмосферним тиском;

5 – клапан переливний;

6 – гідробак;

7 – насос.

Рисунок 1 - Кінематична схема гідроприводу з дроселюючим розподільником.


Гідро лінії:

а-б - всмоктуючи;

в-г - напірна;

д-л - зливна;

о-т - зливна;

р-к - лінія управління.

Схема руху потоку рідини


Б – Н – РДР – Цл/Цп – РДР – Б

К – Б


1. Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень


Згідно вхідних даних приймаємо Рном=16 МПа


2. Характеристика робочої рідини


Робоча рідина в гідроприводах призначена для приведення в дію робочих органів вузлів і механізмів. На стан робочої рідини впливає широкий діапазон робочих температур, а також наявність великих швидкостей потоку і високих тисків. Робоча рідина виконує наступні функції:

- використовуються для змащування поверхонь, що труться гідромашин та інших гідро-пристроїв в результаті чого між двома поверхнями зменшується сила тертя;

- призначена для відводу теплоти від більш нагрітих поверхонь гідромашин;

- уносить продукти зносу та інші частинки забруднення.

Робочі рідини,які використовують в гідроприводах поділяються на чотири групи: нафтові, синтетичні, водо-полімерні та емульсіонні.


3. Вибір робочої рідини


Приймаємо робочу рідину: мастило індустріальне И-20 з густиною ρ=886 кг/м³; кінематична в’язкість при температурі 20˚С ν=100 мм²/с.


4. Розрахунок діаметра гідроциліндра


Діаметр гідроциліндра визначається із співвідношення:


, м


де - площа поршня

- зусилля на штоку

- номінальний тиск

- механічний ККД гідроциліндра

Визначаємо робочу площу поршня:


, м²


м²

м

м

Діаметр гідроциліндра та його штока уточнюємо по стандарту. Приймаємо D=160 мм; d=70мм.


5. Вибір насоса


Визначаємо потужність гідроциліндра:


, Вт


де - швидкість переміщення поршня;

- ККД гідроциліндра

Вт

Визначаємо потужність насоса:


, Вт


де - коефіцієнт запасу по швидкості

- коефіцієнт запасу по зусиллю

- потужність одночасно працюючих двигунів

Вт=10,3 кВт

Визначаємо необхідну подачу насоса:


, л/с


м³/с л/с

По відомим величинам тиску Р =16 МПа i подачі Q=0,6 л/с, обираємо аксіально-поршневий насос 210 (Додаток ), робочий об’єм насоса Vo=11,6 см³, об’ємний ККД η = 0,95, повний ККД η=0,88, швидкість обертання вала n =2800 -5000 об/хв. Частоту обертання вала насоса, яка забезпечує необхідну подачу Q=0,6 л/с, знаходимо за формулою:


, об/хв


де - кількість насосів

- робочий об’єм насоса

- об’ємний ККД насоса

об/хв


6. Вибір розподільника


По номінальному тиску, подачі насоса і кількості гідро двигунів визначаємо гідро розподільник типу Р75 – В3А.


7. Розрахунок трубопроводів


По відомій витраті та середній швидкості визначаємо діаметр трубопроводів:

- всмоктуючий


, м


де м/с – рекомендована швидкість для всмоктуючого трубопроводу

м

Отриманий діаметр округлюємо до найближчого з нормального ряду по ГОСТ 12447 – 80 (Додаток Г). Приймаємо =28 мм, товщина стінки =3 мм.

- напірний


, м


де м/с – рекомендована швидкість для напірного трубопроводу

м

Приймаємо =12 мм, товщина стінки =3 мм.

- зливний


, м


де м/с – рекомендована швидкість для зливного трубопроводу


, м³/с


м³/с

м

Приймаємо =48 мм, товщина стінки =3 мм.

Уточнюємо швидкість руху рідини в напірному трубопроводі


м/с


м/с

Уточнюємо швидкість руху рідини у зливному трубопроводі


м/с


м/с


Таблиця 1

Найменування

гідро ліній

Рекомендаційні значення

швидкостей, м/с

Розрахункові значення

швидкостей, м/с

напірні

3÷8

5,3

зливні

1,5÷2,5

2


8. Розрахунок втрат тиску у гідролініях


Розрізняють два види втрат тиску: втрати на тертя по довжині, залежні в загальному випадку від довжини i розмірів поперечного перетину трубопроводу, його шорсткості, в’язкості рідини, швидкості течії та втрати в місцевих опорах – коротких ділянках трубопроводів, в яких відбувається зміна швидкості по напряму величини або по напряму.

Для напірної лініїде - витрати на тертя;

- сума втрат в місцевих опорах.

При русі води в круглих трубах постійного перебігу втрати натиску на тертя визначаються по формулі Дарсі – Вейсбаха:де - коефіцієнт гідравлічного тертя по довжині

- довжина трубопроводу;

- діаметр трубопроводу;

- середня швидкість перебігу рідини.

Для ламінарного режиму руху в круглій тpyбi коефіцієнт визначається по теоретичній формулі:у якій - число Рейнольдса

мм

м

Для зливної лінії

м

м

м

Будуємо замкнуті контури
Втрати тиску в напірній гідро лінії


МПа


де - втрати тиску на тертя


Па


Па

- місцеві втрати тискуПа


де - динамічна в’язкість рідини

- для сталевих труб

Па

- втрати тиску в гідро розподільнику

МПа

МПа

Втрати тиску в зливній гідро лінії


МПа

Па


Па


Па


Па

МПа

МПа

Загальні втрати тиску в гідро лініяхМПа


9. Розрахунок потужності гідроприводу


Вт


Вт=10,3 кВтСписок використаної літератури


1. Холин K.M., Никитин О..- M. Машиностроение , 1989-264c.

2. Латшена Н.., Макашова O.B., Медведев P.M. «Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики» М. Машиностроение 1998 г .

3. Цыбин А.. Шанаев И.. - Гидравлика и насосы – М. Высшая школа . 1976, 256 с.

4. Семедуберский М ..-«Насосы , компрессоры , вентиляторы».


Случайные файлы

Файл
131685.rtf
59839.rtf
150538.rtf
150224.rtf
econom.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.