Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін (104949)

Посмотреть архив целиком

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Стратегія, як мета управління побудована з використанням:


 1. бенчмаркінгу;

 2. SWOT–аналізу;

 3. АВС – аналізу;

 4. вартісного аналізу.


2. Стратегія, згідно філософської концепції може трактуватися як


 1. конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство;

 2. специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення цілей;

 3. погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище та спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів, а також проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища;

 4. позиція, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток.


3. Система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі – це …


 1. загальна стратегія;

 2. стратегічний набір;

 3. головна стратегія;

 4. стратегічний менеджмент.

4. Стратегію, що стосується заводів, магазинів, цехів, дільниць та ін.. називають:


 1. функціональну стратегію;

 2. операційну стратегію;

 3. ресурсну стратегію;

 4. стратегію виробництва.


5. Чим не повинна бути стратегія?


 1. основним змістовним елементом діяльності вищого управлінського персоналу;

 2. ідеєю лише вищого управлінського персоналу;

 3. інструментом між функціональної інтеграції діяльності підприємства, способом досягнення синергії;

 4. фактором стабілізації відносин у організації.


6. Акцентування на відзначних характеристиках та особливостях окремих підприємств – це …


 1. стратегічний набір;

 2. добре сформований стратегічний набір;

 3. обґрунтований стратегічний набір;

 4. процес побудови стратегічного набору.


7. Яка послідовність формування стратегії підприємства є правильною?


 1. розробка загальної стратегії, встановлення загальних параметрів, визначення методів стабілізації, реструктуризація, ліквідація;

 2. розробка загальної стратегії, визначення методів стабілізації, встановлення загальних параметрів, реструктуризація, ліквідація;

 3. встановлення загальних параметрів, визначення методів стабілізації, розробка загальної стратегії, реструктуризація, ліквідація;

 4. встановлення загальних параметрів, розробка загальної стратегії, визначення методів стабілізації, реструктуризація, ліквідація.


8. За рахунок експансії відбувається стратегія


 1. скорочення діяльності;

 2. реструктуризації;

 3. підтримки;

 4. зростання.


9. Поняття стратегії, як визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей трактував


 1. А. Чендлер;

 2. І. Ансофф;

 3. А. Томпсон;

 4. Г. Мінцберг.


10. До забезпечуючих стратегій не відносять


 1. функціональну стратегію;

 2. операційну стратегію;

 3. ресурсну стратегію;

 4. стратегію виробництва.


11. За рахунок модифікації продукції відбувається стратегія


 1. скорочення діяльності;

 2. реструктуризації;

 3. підтримки;

 4. зростання.


12. До стратегій, що спрямовані на підтримку бізнес-стратегій та досягнення як локальних так і загальних цілей організації відносять


 1. корпоративну стратегію;

 2. операційну стратегію;

 3. ресурсну стратегію;

 4. стратегію виробництва.


13. Забезпечує ринкову спрямованість підприємства і є генератором характеристик, що надаються продукту, який потрібен споживачеві


 1. маркетингова стратегія;

 2. економічна стратегія;

 3. стратегія виробництва;

 4. корпоративна стратегія.


14. Діяльність із розробки й управління процесом створення необхідних для споживачів продуктів і послуг – це


 1. економічна стратегія;

 2. стратегія виробництва;

 3. стратегія НДПКР;

 4. маркетингова стратегія.

15. До складу стратегічного набору стратегії матеріально-технічного забезпечення входить


 1. організація нового виробництва;

 2. централізоване і нецентралізоване забезпечення;

 3. оптимізація основного виробництва;

 4. модернізація виробництва.

стратегія управління концепція

16. Відданість ідеалам фірми, неформальні відносини з підлеглими, підпорядкування лідеру й повага до людей старшого віку притаманна для


 1. Американської філософії;

 2. Англійської філософії;

 3. Японської філософії;

 4. Російської філософії

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/


Случайные файлы

Файл
153549.rtf
KDA-0018.DOC
findipl.doc
28316.rtf
12122-1.rtf