Система удосконалення управлінської діяльності (104105)

Посмотреть архив целиком

Зміст


  1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»...............................................................................................................3

  2. Організаційна структура, блок-схема управління та пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності, мережевий графік виконаних робіт по удосконаленню системи управління на підприємстві ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» ....................................................................................................8

Список використаної літератури..........................................................................12


1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»


Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (м. Харків) полягає у виявленні сильних та слабких сторін діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (м. Харків) з урахуванням системи управління та впровадження інновацій у виробництво та управління його діяльністю. В рамках попереднього обстеження важливим є розгляд внутрішнього та зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», тобто факторів, які залежать від підприємства та не залежать. До внутрішніх факторів належать 4 підсистеми (управлінська, забезпечуюча, управлінська функціональна, наукова) з відповідними складовими, що зображено на рис. 1. Підприємство має конкурентні переваги на ринку за рахунок добре розвинених наукової та забезпечуючої підсистем. В рамках наукової підсистеми підприємство ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» проводить лабораторні дослідження, конструкторські розробки, патентування, ліцензування, ноу-хау, НДДКР. Даний комплекс забезпечує щорічний вивід на вітчизняний ринок вентиляторів нових моделей продукції з розширеними техніко-економічними характеристиками. Підприємство веде активну інноваційну діяльність. Інновація є основною формою цілеспрямованого розвитку. Вона являє собою таку у напрямлену зміну, котра вносить у середовище нові стабільні ознаки. Ці ознаки можуть бути і соціальними, і суто матеріальними, але завдяки їх змінам середовище набуває нових властивостей. Інакше кажучи, інновація є процесом створення нових якостей та їх використання. В рамках забезпечуючої підсистеми ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» на основі японської управлінської методики «Точно в строк» веде інформаційну, ресурсну, методологічну, правову, природоохоронну діяльність, що забезпечує безперервний процес виробництва, відсутність вимушених технологічних перерв.


Цілі

Функції

Методи

Структури


Інформаційна

Лабораторні дослідження


Ресурсна


Управлінська підсистема

Конструкторські розробки


Методологічна


Забезпечуюча підсистема

Наукова підсистемаУправлінська функціональна підсистема

Правова

Патентування


Природоохоронна

Ліцензування, ноу-хауНДДКР


Персонал

Маркетинг

Техніко-технологічні фактори

Фінанси, інвестиції
Рис. 1 - Внутрішнє середовище організації


Важливим при проведенні попереднього обстеження є виявлення об'єктивних передумов проведення інноваційної діяльності на підприємстві. Інноваційна діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» — це комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на створення та впровадження інновацій (проведення і придбання наукових досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама і т.д.). На ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» постійно проводить підготовка виробництва для впровадження інновацій, тобто виробниче проектування, інші види робіт з підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва. Виробничі проектно-конструкторські роботи ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», пов’язані з технологічним оснащенням, організацією виробництва і початковим етапом випуску продукції. До них відносяться проектування промислового об’єкта (зразка), інші проектно-конструкторські роботи, направлені на окремі виробничі процеси і методи, технічні специфікації, експлуатаційні особливості (властивості), необхідні для виробництва технологічно нових продуктів та здійснення нових процесів. Указані роботи не входять до складу досліджень і розробок та належать, як правило, до початкової стадії проекту створення нових продуктів чи технологічних процесів.

Упровадження інновацій на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» — це діяльність підприємства пов’язана з упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації) на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт». Ініціативна розробка інновації, що походить від керівництва маркетингової служби підприємства, подається як результат маркетингового дослідження, що містить інформацію про потреби та попит ринку промислових вентиляторів України, про технологічні потреби і можливості ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», конкурентні аналоги на вентиляторному ринку України, які ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» здатний випускати.

Актуалізується інноваційна діяльність на управлінському напрямку організації виробництва вентиляторів ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт». Як показало попереднє дослідження, від якості організації виробничої діяльності, вчасного забезпечення виробництва сировинно-ресурсними матеріалами, правильного визначення необхідного для кожного звітного періоду обсягу виробництва, гнучкої системи мотивації та стимулювання праці на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» залежить рівень рентабельності та прибуток підприємства, який капіталізується на напрямлений на переоснащення цехів та виробничих ліній, обладнання робочих місць управлінців та виробничого персоналу, розвиток логістичної служби, рекламу та інші напрямки.

В рамках попереднього обстеження важливим є визначення зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (рис. 2).

Середовище прямого впливу

Середовище непрямого впливуМіжнародні події

СпоживачіСоціально-культурні фактори

Інститути


Конкуренти


Науково-технічний прогрес

Наука та технології


Профспілки


Постачальники ресурсів та капіталу

Політичні фактори


Стан економіки


Закони та держані органи

Рис. 2 - Зовнішнє середовище ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»


З наведених факторів зовнішнього середовища діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» найбільший вплив на ефективність діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» за результатами попереднього дослідження здійснюють споживачі, конкуренти, постачальники ресурсів та капіталу, науково-технічний прогрес, оскільки наведені фактори визначають кон'юнктуру на ринку вентиляторів України та забезпечують конкурентоспроможність вентиляторів ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт». Для відображення взаємодії між технологією, виробництвом та ринком на ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт» наведено рис. 3.

ІДЕЯ


технологія


виробництво


Товари чи послуги


Ринкова підтримка модифікацій, технологій, товарів


збут


Ринки
Ринкове витягуванняРис. 3 – Схема взаємодії між технологією, виробництвом та ринком ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт»


Як показало попереднє дослідження зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт», наведена схема взаємодії між технологією, виробництвом та ринком визначається ефективністю інноваційної діяльності при управлінні та безпосередньому виробництві вентиляторів.


2. Організаційна структура, блок-схема управління та пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності, мережевий графік виконаних робіт по удосконаленню системи управління на підприємстві ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»


На рис. 4 наведена організаційна структура підприємства ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт».

КерівникЗаступникВиробничий цех

Відділ маркетингуАдміністративно-господарський відділ

Цех виробництва великих промислових вентиляторів
Відділ споживання

Цех виробництва середніх промислових вентиляторів
Служба безпеки


Цех виробництва малих промислових вентиляторівВідділ постачання ТМЦ
Відділ планування
Рис. 4 - Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»


Підприємство ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» має гнучку систему управління, яка наведена на рис. 5.


Керівник ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»Случайные файлы

Файл
ref-19107.doc
162534.rtf
75410-1.rtf
30004.rtf
123322.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.