Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку (103864)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетКонтрольна робота


з дисципліни


Економічна діагностика

на тему: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку


Студент групи Е3-51 Малиновська Т.О.


Викладач Грищенко П.В.Суми 2020


Зміст


1. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

2.Розрахункова частина

2.1 Аналіз майнового стану підприємства

2.2 Горизонтальний аналіз активу балансу

2.3 Прогнозний розрахунок статей «Звіту про фінансові результати»

2.4 Аналіз конкурентоспроможності підприємств

Список використаної літератури1. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку


Діагностику протистояння підприємств-конкурентів можна здійснити за допомогою формату SWОТ-аналізу, відповідно до якого уся безліч факторів впливу на діяльність підприємства групується в чотири блоки:

S (Strengths) - сильні сторони діяльності підприємства; W (Weaknesses) – слабкі сторони діяльності підприємства; О (Орроrtunities) - можливості поліпшення стану підприємства; Т (Тhreats) - загрози, з якими може зіштовхнутися підприємство на шляху поліпшення своєї діяльності.

У рамках кожної групи необхідно сформулювати не більше десяти лаконічних тверджень-висновків за результатами діагностики. Ці твердження повинні бути пов'язані з будь-якими показниками чи властивостями підприємства. Наприклад, «за поточний період погіршилися показники оборотності, про що свідчить збільшення тривалості фінансового циклу», чи «показники маржинального прибутку стабільні». Важливо розрізняти сфери відповідальності визначених вище груп. Перші два блоки S і W «відповідають» за поточний стан підприємства, у той час як два інші - О і Т - пов'язані з прогнозом стану підприємства на найближчу перспективу.

Можливості і загрози навколишнього середовища представлені культурними, демографічними, соціально-економічними, політико-правовими, технологічними, суспільними (постачальники, дистриб'ютори, замовники, працівники підприємства, конкуренти) факторами.

Сильні і слабкі сторони підприємства полягають у вимогах до капіталу, можливостей менеджерів, рентабельності, потужності, завантаження, вертикальної інтеграції, продуктивності, технічної компетентності, нововведень, позиції на ринку тощо.

Розуміння загроз і можливостей в навколишньому середовищі підприємства є ефективним способом розробки плану для досягнення конкурентної переваги. Отже, загрози і можливості формують оточення підприємства, яке змушене шукати шляхи їх поєднання, уникаючи при цьому загроз з боку навколишнього середовища і демонстрації власних слабостей.

Оточення підприємства включає:

  • інвесторів, кредиторів, банкірів (джерела капіталу);

  • постачальників (джерела вихідної сировини і компонентів);

  • дистриб'юторів чи замовників;

  • найманих робітників (носіїв трудових ресурсів);

  • конкурентів;

  • правову систему, уряд, інші зацікавлені групи осіб.

Усі ці змінні фактори навколишнього середовища створюють обмеження в діяльності підприємства. Тому підприємства змушені формувати розвідувальну мережу для отримання інформації, необхідної для розуміння навколишнього оточення, на основі якої вони зможуть визначити місію і розробити ефективну стратегію діяльності на ринку.

Прагматична доцільність здійснення SWOT-аналізу полягає в тому, що він визначає шляхи конструктивного поліпшення результативності діяльності підприємства та вказує напрямки створення його конкурентних переваг на відповідному ринку. На основі SWOT-аналізу менеджмент підприємства формулює рекомендації щодо основних напрямків поліпшення діяльності. Тільки тоді процес діагностики можна вважати закінченим.

Ситуаційний аналіз (чи SWOT-аналіз») здійснюється як для підприємства в цілому, так і для окремих видів його бізнес-діяльності. Його результати використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу для досягнення підприємством бажаної конкурентної позиції на відповідному ринку. Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище має небагато складових, кожна з який включає набір ключових процесів і елементів організації (видів бізнесу), стан яких у сукупності визначають потенціал і можливості, які має організація.

Внутрішнє середовище включає маркетингову, фінансову, виробничу і кадрово-організаційну складові, кожна з який має свою структуру. У таблиці 1 наводиться приклад можливої форми для аналізу сильних і слабких сторін організації.


Таблиця 1 – Аналіз сильних і слабких сторін підприємстваСкладові внутрішнього середовища
Ефективність складових внутрішнього середовища

Важливість

Надто сильна

Сильна

Нейтральна

Слабка

Надто слабка

Висока

Середня

Низька

Маркетинг:

Репутація підприємства

Ринкова частка

Якість продуктів

Рівень сервісу

Виробничі витрати

Витрати на розподіл

Ефективність товароруху

Ефективність збуту

Фінанси:

Рівень прибутковості

Фінансова стабільність

Рентабельність капіталу

Ціна акцій

Виробництво:

Рівень НДДКР й інновацій

Можливості своєчасних постачань

Стан основних фондів

Резерви виробничих потужностей

Використання сучасних технологій

Організація і кадри:

Підприємниціка орієнтація

Кваліфікація керівництва

Кваліфікація персоналу

Раціональність розподілу прав і відповідальності


Случайные файлы

Файл
2532-1.rtf
17605.rtf
148060.rtf
92040.rtf
183082.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.