Класифікація документів (100396)

Посмотреть архив целиком

План


Вступ

 1. Визначення призначення і сферу застосування ДКУД

 2. Характеристика структури ДКУД

 3. Практична робота. Види управлінських документів

Висновок

Список літератури

Додатки


Вступ


Класифікація документів (від лат. Classic – ряд, група) – необхідна умова для проведення робіт з їх уніфікації, яка являється важливою основою документального забезпечення автоматизованих систем управління та для орієнтування в їх множині. Структура класифікації зазвичай представляється у вигляді таблиці чи схеми.

Класифікація являється одним із методів пізнання. Без неї не можливо вивчити різноманіття існуючих видів документів, систематизувати їх, встановити різницю між видами документів. Правильне складання, комплексна класифікація, відбиває закономірності розвитку документів, розкриває зв’язки між ними, допомагає орієнтуватися в будь-якій їх множині, служить основою для їх впорядкування в документ них системах, що має важливе значення для теорії документознавства та практичної документально - комунікаційної діяльності.

Для проведення класифікації документів особливо важливо враховувати, як мінімум, наступні положення:

 • ознака, за якою проводять ділення, називається основою ділення;

 • основою ділення при класифікації документів, перш за все, виступають ознаки, пов’язані з їх змістом;

 • ділення на класи має здійснюватися за однією певною основою ділення і не змінюватися в процесі ділення;

 • ділення має здійснюватися безперервно, тобто між членами ділення є відношення супідрядності;

 • члени ділення мають виключати один одного, тобто не може бути в різних місцях однакових класів;

 • у структурному відношенні класифікація має бути повною, тобто охоплювати увесь обсяг об’єктів, що класифікуються. З іншого боку, для всіх без винятку об’єктів мають бути оформлені класи, до яких можна було б зарахувати будь-який з об’єктів класифікації.

 1. Призначення та сфера застосування ДКУД

ДКУД містить класифікацію документів, розроблену для практичного використання під час роботи з документами, а саме -при заповненні уніфікованих форм (бланків) документів. Кожному виду номіналу управлінського документа (наприклад: наказ про реорганізацію міністерства, товарно-транспортна накладна, приходний ордер тощо) надається кодове (у даному разі - цифрове) позначення, завдяки чому конкретний документ в умовах реалізації автоматизованої інформаційної системи може бути швидко розшуканий за цією інформаційною (пошуковою) ознакою. ДКУД входить до складу нормативних документів державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. Об'єктами класифікації у ньому є державні (міжвідомчі, міжгалузеві) уніфіковані форми документів (УФД), що затверджуються міністерствами, державними комітетами чи іншими відомствами - розробниками уніфікованих систем управлінської документації. У ДКУД наведені назви і кодові позначення УФД, що входять у затверджені уніфіковані системи документації (УСД). Тобто ДКУД є номенклатурним переліком УФД з їх унікальними кодовими позначеннями.

Крім зазначеного вище призначення ДКУД для кодування інформації (надання ідентифікаційних номерів УФД) в автоматизованих інформаційних системах, він використовується також для обліку та систематизації, контролю складу та змісту УФД у кожному класі документації, організації ведення відповідних класів документації у даному класифікаторі.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством. 1. Характеристика структури ДКУД

ДКУД містить такі класи УСД з їх кодовими позначеннями:

  • організаційно-розпорядча документація - 02;

  • первинно-облікова документація - 03;

  • банківська документація - 04;

  • фінансова документація - 05;

  • звітно-статистична документація - 06;

  • планова документація - 07;

  • ресурсна документація - 08;

  • торговельна документація - 09;

  • зовнішньоторговельна документація - 10;

  • цінова документація - 13;

  • документація з праці, соціальних питань і соціального захисту
   населення - 15;

  • документація з побутового обслуговування населення - 17;

  • бухгалтерсько-облікова документація - 18;

  • документація з Пенсійного фонду - 20;

  • словниково-довідкова документація - 21.

В ДКУД використано три рівні класифікації: клас УСД (клас документації) - підклас УСД (підклас документації) -УФД (вид номіналу документа). На рівні конкретного документа, тобто УФД, виду номіналу, його цифровий код складається із семи знаків: два знаки - код класу УСД, ще два знаки - код підкласу УСД і три знаки - відповідний реєстраційний номер УФД. Наприклад, реєстраційно-контрольна картка в ДКУД має код 0202053, оскільки реєстраційний номер його форми 008 і вона входить до підкласу "Документація з організації процесів управління", що має код 0202 у класі "Організаційно-розпорядча документація" (код 02).Наведемо фрагмент ДКУД (у графі "індекс" - абревіатура назви УФД):

Код

Назва УФД

Індекс

04

БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ


0401

Документація щодо здійснення касових операцій0401001

Об'ява на внесення готівки

Дод. 1

0401002

Приходний ордер

Дод. 2

0401003

Повідомлення

Дод. 3

0401004

Приходний касовий ордер

Дод. 4

0401005

Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)

Дод. 5

0401006

Довідка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості грошових документів, які надійшли до каси

Дод. 6

0401007

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Дод. 7

0401008

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою

Дод. 8

0401009

Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття й опечатування грошових сховищ

Дод. 9

0401010

Книга обліку показів лічильників контрольного касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою касою

Дод. 10

0401011

Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими цінностями

Дод. 11


0401012

Явочна карта

Дод. 12

0401013

Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок

Дод. 13

0401014

Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карт

Дод. 14

0401015

Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки

Дод. 15

0401016

Дорожня відомість на збирання виручки касою залізничних станцій

Дод. 16

0401017

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою касою залізничних станцій

Дод. 17

0401018

Реєстр сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку

Дод. 18

0401019

Контрольна відомість перерахування виручки

Дод. 19

0401020

Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок каси станцій залізниць

Дод. 20

0401021

Контрольний лист касира-рахівника

Дод. 21

0401022

Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазину

Дод. 22

0401023

Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в інкасаторських сумках

Дод. 23

0401024

Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і монети

Дод. 24

0401025

Комплект позабалансових ордерів

Дод. 25

0401026

Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових сумок

Дод. 26

0401027

Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей

Дод. 27

0401028

Типовий договір на організацію каси банку при підприємствах

Дод. 28

0401029

Видатковий касовий ордер

Дод. 29

0401030

Видатковий ордер

Дод. 30

0401031

Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банку

Дод. 31

0401032

Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у пачках

Дод. 32

0401033

Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, одержану під звіт

Дод. 33

0401034

Зведена довідка про касові обороти

Дод. 34

0401035

Загальні правила визначення ознак платіжних грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті

Дод. 35

0401036

Заява про прийняття грошей на експертизу

Дод. 36

0401037

Опис грошових білетів, відправлених на експертизу

Дод. 37


Случайные файлы

Файл
149383.rtf
181834.rtf
2733.rtf
74178.rtf
kursovik.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.