Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки (97363)

Посмотреть архив целиком

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра економічної політикиРОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

з модулю

«Макроекономіка»

Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки
Слухачки:

Паригіної Катерини Вікторівни

факультет «Публічне адміністрування»

І курс, група 1б.

Викладач:

Романюк Ольга Панасівна,

к. е. н., доц.

Київ-2009


Варіант 11


Зовнішня торгівля України товарами (експорт)


(млн. дол. США)


2000

2004

2005

2006

2007

Всього

14571,6

32665,9

34228,2

38365,3

49296,1

У тому числі:


Країни СНД

4497,5

8557,0

10730,6

12663,5

18674,3

Європа

4680,2

11764,3

10881,4

12625,5

14773,8

Азія

3437,9

8030,7

8377,4

8133,8

10354,0

Америка

1217,5

2544,2

1831,2

2550,9

2686,3

Африка, Австралія i Океанія

738,5

1769,7

2407,6

2391,6

2807,7Частина 1 Аналіз динаміки зовнішньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.


  1. Визначення змiн, яких зазнала зовнішня торгівля України товарами (експорт) за 2000, 2004-2007 рр. в цiлому


 • Розрахунок базисного абсолютного приросту за формулою ∆б = yn – y0:

2004 р.: 32665,9 – 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 – 14571,6 = 19656,6;

2006 р.: 38365,3 – 14571,6 = 23793,7;

2007 р.: 49296,1 – 14571,6 = 34724,5.

 • Розрахунок базисного темпу зростання за формулою T3б = уn / у0:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 14571,6 = 2,349;

2006 р.: 38365,3 : 14571,6 = 2,633;

2007 р.: 49296,1 : 14571,6 = 3,383.

 • Розрахунок базисного темпу приросту за формулою Тбпр.= ∆б / у0:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 19656,6 : 14571,6 = 1,349;

2006 р.: 23793,7 : 14571,6 = 1,633;

2007 р.: 34724,5 : 14571,6 = 2,383.


Таблиця 1. Базиснi показники динаміки за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Назва показника

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Базисний абсолютний прирiст

б = yn – y0

млн. дол. США

34724,5

Базисний темп зростання

T3б = уn / у0

%

338,3

Базисний темп приросту

Тбпр.= ∆б / у0

%

238,3
Висновки:

 1. Згідно із показником абсолютного приросту, у 2007 р. Україна експортувала товарів більше на 34724,5 млн. дол. США порівняно з 2000 р.

 2. Темп зростання суми експорту з України в 2007 р. становив 338,3% вiд рiвня 2000 р. Загалом з 2004 р. прослідковується позитивна тенденція зростання експорту.

 3. Темпу приросту українського експорту за перiод з 2000р. по 2007р. зріс на 238,3%.


  1. Визначення року, в якому в порівнянні з попереднім роком мало місце найбільше зростання/зменшення зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)


 • Розрахунок ланцюгових абсолютних приростiв за формулою ∆л = yn - yn-1:

2004 р.: 32665,9 - 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 - 32665,9 = 1562,3;

2006 р.: 38365,3 - 34228,2 = 4137,1;

2007 р.: 49296,1 - 38365,3 = 10930,8.

 • Розрахунок ланцюгових темпiв зростання за формулою T3л = уn / уn-1:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 32665,9 = 1,048;

2006 р.: 38365,3 : 34228,2 = 1,121;

2007 р.: 49296,1 : 38365,3 = 1,285.

 • Розрахунок ланцюгових темпiв приросту за формулою Тппр.= ∆л / уn-1:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 1562,3 : 32665,9 = 0,048;

2006 р.: 4137,1 : 34228,2 = 0,121;

2007 р.: 10930,8 : 38365,3 = 0,285.


Таблиця 2. Ланцюговi показники динаміки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Перiод часу

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Ланцюговi абсоютнi прирости

2000-2004

л = yn - yn-1

млн. дол. США

18094,3

2004-2005

млн. дол. США

1562,3

2005-2006

млн. дол. США

4137,1

2006-2007

млн. дол. США

10930,8

Ланцюговi темпи зростання

2000-2004

T3л = уn / уn-1

%

224,2

2004-2005

%

104,8

2005-2006

%

112,1

2006-2007

%

128,5

Ланцюговi темпи приросту

2000-2004

Тппр.= ∆л / уn-1

%

124,2

2004-2005

%

4,8

2005-2006

%

12,1

2006-2007

%

28,5


Висновки:

 1. Згідно показника абсолютного приросту, можемо стверджувати, що з 2000р., 2004-2007 рр. експорт товару з України зростав. З 2000 по 2004 рр. він збільшився на 18094,3 млн. дол. США; в 2004-2005 рр. – на 1562,3 млн. дол. США; в 2005-2006 рр. – на 4137,1 млн. дол. США; а в 2006-2007 рр. зростає на 10930,8 млн. дол. США.

 2. Згідно ланцюгового темпу зростання, найбільший темп зростання відбувся у 2004 році і становив 224,2% (порівняно з 2000 р.)

 3. За показниками отриманими при досліджені ланцюгових темпів приросту, можна зробити наступні висновки. У 2004 р. експорт з України зріс на 124,2%. В той час як в наступні роки показник відчутно знижується і досягає максимуму тільки у період з 2006 по 2007 рр., становлячи 28,5%.


1.3 Графiчне зображення динамiки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi стовпчикової діаграми


Рис. 1.1. Динамiка зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

перiод 2000; 2004 – 2007 рр.


1.4 Загальні висновки


Проаналізувавши динаміку зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за період 2000, 2004 – 2007 рр. дійшли наступних висновків:

  • В цілому з 2000 р. по 2007 р. експорт з України зріс на 34724,5 млн. дол. США (що становило 338,3% зростання). Найбільший показник припав на період з 2000 по 2004 рр.

  • Експорт з України в 2007 р. становив 338,3 % вiд рiвня 2000 р. і відзначається щорічними позитивними показниками зростання. Так у 2004 р. країна експортувала на 224,2 % більше за 2000 р. За останні 4 роки найбільший показник експорту був у період з 2006-2007 рр. і становив 128,5%.

  • Загалом за перiод з 2000 р. по 2007 р., експорт з України зрiс на 238,3%. Згідно з показниками у 2004 р. Україна досягла найбільшого зросту експорту, він становив 124,2%, порівняно з 2000 роком. З 2004 по 2005 рр. зрiст було зафіксовано на позначці 4,8% - це найменший позитивний показник., в той час, як у 2007 р. він зрiс до 28,5%.Частина 2 Аналiз структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.


  1. Розрахунок вiдносних показникiв структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) для кожного перiоду часу


Розрахунок вiдносних величин приводимо за наступною формулою:

Відносна величина структури = (x1 / x0) * 100%

У 2000 р.:

 1. СНД: (4497,5 : 14571,6) * 100% = 30,86%;

 2. Європа: (4680,2 : 14571,6) * 100% = 32,12%;

 3. Азiя: (3437,9 : 14571,6) * 100% = 23,59%;


Случайные файлы

Файл
26314.rtf
172401.doc
151553.rtf
161423.rtf
36264.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.