Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій (95695)

Посмотреть архив целикомАналіз світового досвіду організації лізингових операцій.ПЛАН


Вступ 3

1. Світовий лізинговий ринок 4

2. Порівняльна характеристика розвитку лізингових стосунків в США, Японії і Західній Європі 9

Висновок 31

Список використаної літератури 33Вступ


Лізинг охопив весь світ в середині — кінці 70-х років. У цей період почала налагоджуватися загальносвітова статистика проведення лізингових операцій. Найбільшу активність в цій справі проявила компанія London Financial Global Leasing Report. Протягом багатьох років тут акумулюється інформація про національні лізингові ринки, перш за все по 50 найбільшим. На основі цих даних формуються і накопичуються зведення про континентальні і світові об'єми лізингового бізнесу.

Накопичена за багато років статистична інформація дуже важлива для уявлення про пропорції, що склалися, в інвестиціях, в активності проведення лізингової діяльності. Статистика допомагає проілюструвати і зрозуміти залежність лізингу від політики продажів устаткування, техніки; оподаткування і амортизації в багатьох країнах; виявляє резерви розвитку лізингу. Остання обставина принципова поважно для України.


1. Світовий лізинговий ринокПри будь-якому запозиченні зарубіжного досвіду слід брати до уваги не лише зовнішня схожість економічних процесів. Необхідно реально оцінювати відзнаку ситуації в нашій країні і в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Причини пильної уваги українських підприємців до лізингу зовсім інші, чим у їх зарубіжних колег 25— 30 років тому. У той період на Заході лізинг був затребуваний зважаючи на різко збільшені інвестиційні потреби економіки, через темпи технічного прогресу, що склалися, які вже не могли задовольнятися за рахунок виняткових традиційних каналів фінансування. Ось чому в умовах конкуренції, що загострюється, лізинг був додатковим і достатньо ефективним каналом збуту проведеній продукції, він дозволяв добиватися розширення круга споживачів і завойовувати нові ринки збуту.

З таблиці. 1 видно, як змінювалися загальносвітові об'єми проведення лізингових операцій протягом 19 років.Таблиця 1

Об'єми лізингу устаткування по регіонах миру в 1978—2006 рр.,

млрд. дол.

Рік

Північна Америка

Європа

Азія

Південна Америка

Австралія і Нова Зеландія

Африка

Всього в світі

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

2001

2002

1993

2004

2005

2006

24,0

29,8

37,7

48,0

50,0

52,5

64,0

80,8

87,0

101,3

117,0

126,8

125,4

130,0

127,6

132,5

148,0

169,3

177,0

7,9

11,9

13,2

16,0

16,7

17,4

18,1

24,7

41,2

64,6

80,1

98,0

117,9

120,0

99,5

81,0

87,5

100,0

117,7

4,8

5,9

6,3

8,5

10,5

15,9

20,9

25,9

36,5

50,2

63,6

65,3

77,5

83,4

88,8

79,9

99,2

104,8

105,8

0,3

0,8

1,5

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

3,2

2,0

1,9

3,5

6,3

9,3

11,1

15,1

15,0

3,6

4,3

4,4

4,7

4,9

4,8

4,4

3,9

5,4

5,6

4,1

7,3

5,1

4,0

4,2

4,9

5,9

6,2

7,3

0,2

0,3

0,5

0,8

1,0

1,1

1,2

1,2

1,8

2,1

2,8

3,0

3,8

4,4

4,8

2,0

4,7

5,7

5,3

40,8

53,0

63,6

79,6

84,9

93,5

110,2

138,1

173,4

225,2

273,8

302,4

331,6

345,3

323,3

309,6

256,4

409,1

428,1Майже за два десятки років щорічні об'єми лізингових договорів, що знов укладаються, збільшилися більш ніж в 10 разів. Проте потрібно розуміти, що долар в кінці 70-х років не слід рівняти з доларом в даний час. Тому зростання в 10,5 разу має бути скоректований, як мінімум, на величину інфляції в провідних країнах. Якщо її прийняти в цілому по світу у розмірі 3% в рік, то реальнішим представляється зростання лізингового бізнесу в 6 разів. Така динаміка означає, що середньорічні темпи зростання за цей період складали близько 10%.

У 90-х роках (2001—2006), коли лізинговий ринок досяг достатньо великих об'ємів, приріст склав 24%, тобто щорічні темпи зростання дорівнювали 4,4%.

Найбільш динамічним був розвиток північноамериканського лізингового ринку. Його зростання за останні шість років склало 36,2%. США є лідером в проведенні лізингових операцій. На долю цієї країни в 2006 р. доводилося 39,5% загальносвітового рівня. Причому за останні два роки середньорічний темп зростання склав 7,5%. Проте всесвітньо відома аналітична компанія Moody's, на яку посилається London Financial Global Leasing Report, передбачала, що в 2007—1998 рр. ця тенденція зміниться і темпові характеристики згладяться. Можливо, це торкнеться і Канади, яка замикає першу десятку найбільш розвинених «лізингових країн» в світі з об'ємом ринку лізингу в 6,5 млрд. дол.

У Європі різкий стрибок стався в другій половині 80-х років. Так, з 1985 по 1990г. об'єми лізингових операцій збільшилися в 4,8 разу. Навіть з урахуванням коректування на щорічні декілька відсотків інфляції сталося більш ніж чотирикратне зростання лізингу. Після 2001 р. ситуація різко змінилася. У європейській лізинговій індустрії пролунала криза. За часом це збіглося з процесами, що міняють політичну карту континенту. Також економічна рецесія, що мала місце в Європі в 2002-93 рр., привели до скорочення об'єму операцій, збільшення числа банкротств, посилення конкуренції за отриманням кредиту, падіння прибутків лізингових компаній, а також до скорочення їх спільного числа. Зокрема, у ФРН кількість лізингових компаній під час рецесії на початку 1990-х років скоротилася майже в 2 рази. Посилення конкуренції на лізинговому ринку підштовхнуло лізингові компанії до зниження витрат, поліпшення обслуговування клієнтів шляхом надання нового вигляду лізингу, а також до поглиблення спеціалізації. Лізингові компанії, контрольовані банками, відповіли на загрозу зростаючій конкуренції з боку лізингових компаній, утворених виробничими фірмами, пропозицією лізингу в ув'язці з традиційними банківськими продуктами. Їм допомагає в цьому обширна мережа філій і відділень банків, розширилася практика створення спеціалізованих філій, призначених виключно для проведення операцій по лізингу. Це ще раз підтверджує те, що ринок лізингу також як і інвестиційний ринок взагалі, проявляє великий ступінь чутливості по відношенню до економічної кон'юнктури.

Разом з тим це була не глобальна загальносвітова криза. У інших регіонах миру спад склав декілька відсотків і ситуацію вирівнялась протягом одного року. У Європі ж послідував справжній обвал. Протягом двох років падіння об'ємів ринку лізингу склало 32,5%. Проте надалі ситуація виправилася, і європейська лізингова індустрія почала нарощувати темпи. У 2005—2004гг. приріст об'ємів нового лізингового бізнесу відповідав 14,3%, в 2006/2005 - 17,7, а в 2007-2006— 9,6%.

Лізинговий ринок Азії в 2006 р. на 93,6% визначався діяльністю лізингових компаній чотирьох країн — Японії, Південної Кореї, Гонконгу і Індонезії. Проте економічні (кризисні) і політичні події 2007 і 1998 рр. напевно вплинуть на позиції в світовій табелі про ранги, а також на об'єми, структуру і спрямованість розвитку лізингового ринку цього регіону.

У Південній Америці лідером лізингового бізнесу є Бразилія. У 1990 р. операції на Бразільському лізинговому ринку дорівнювали 2 млрд. дол. У 2006 р. об'єм нових лізингових послуг в цій країні досяг 10,4 млрд. дол. Причому роком раніше показник був ще більше — 11,7 млрд. дол. Постійно росла частка вантажного автотранспорту. Вона досягає 2/3 всього лізингу устаткування. На промислове устаткування і комп'ютери доводиться по 14%. Частка нерухомості складає 3,3%. Великі перспективи для розвитку лізингу в Бразилії мають телекомунікаційні системи, що, до речі, характерний в даний час і для Росії. Потенціал цього сектора Бразільського ринку на майбутні п'ять років вимірювався в 35 млрд. дол.


Случайные файлы

Файл
14969.rtf
30020-1.rtf
79296.rtf
тие.doc
125772.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.