Сучасна променева діагностика захворювань нирок (93981)

Посмотреть архив целиком

Рентгенограма хворих з СМРПри 1‑й степені закид контрасту з сечового міхура походить тільки в нерозширений сечовід.

При 2‑й степені заповнюють нерозширений сечовід і нерозширений чашечко-мискова система (ЧМС) нирок.

При 4‑й степені і вони стають заокругленими.

При 5‑й степені характеризується масивною делятацією і звивістю верхніх сечових шляхів.Екскреторна урографія хворого з двостороннім обструктивним мегауретритомНа екскреторній урографії ми спостерігаємо збільшення мисочок, розширення сечоводів, і змінену форму сечового міхура. Стінки якого мають бугристу, нерівну поверхню.ДоплерограмаНа малюнку помітно зниження функції нирок виявляється ненасичений інтраренального малюнка, зниження по часу або мінімальної швидкості кровотоку. Всі ці критерії характеризуються патологією і потребують оперативного втручання.Сканування лівого сечівника через сечовий міхур. На доплерограмах чітко видно криву ретроградногопотіку сечі. Швидкість потіку 0,52m/s, Час 1,16s)


Сканування лівого сечівника через сечовий міхур. На доплерограмах чітко видно криву ретроградногопотіку сечі. Швидкість потіку 0,22m/s, Час 2,38s)


На доплерограмі сечоводів СМР 2,3 і4 ступені спостерігається: делятація сечівника в нижніх і верхніх відділах при середньому або максимальному наповнені сечового міхура, циклічні зиіни діаметра сечівника в нижніх і верхніх відділах: доплерографічна регістрація зворотнього току сечі в сечоводі:стабільне розширення миски: зменшення розмірів нирки.


Висхідна цистографія

На даній рентгенограмі спостерігаємо активно-пасивний міхурово-сечовий рефлюкс зліва 4 ступені. Виражена дилатація чашечко-мисочкової системи, деформація чашок.

а – у фазі максимального наповнення сечового міхура, пасивний рефлекс; б – у фазі сечовипускання, активний рефлекс.Ехограма розширення порожнинної системи нирки


А – розширення сечоводу:

Б – на тлі сечового міхура.

1 – сечовий міхур, 2 – сечовід


На даній ехограмі спостерігається: зменшення розмірів нирки на стороні поразки; циклічна зміна діаметру сечоводу у верхньому і нижньому відділах; вертикальну спрямованість сечовідно-міхурного викиду, який в нормі має напрям під кутом 30–40° по відношенню до умовної лінії, що сполучає гирла сечоводів.Ренограмма міхурно-сечовивідного рефлюксу при радионуклідній непрямої цистографії


а – міхурно-сечовідний рефлюкс відсутній;

б – двосторонній активний міхурно-сечовідний рефлюкс.

А – права нирка; У – правий сечовід; З – ліва нирка; D – лівий сечовідНа даній ренограмі спостерігається на рис. а норма, а на рис. б чітко видно підвищення кривої, відзначається зниження судинного, розтягнутість секреторного і видільного сегменту.
Ехограма нирки


а – запальні зміни в нирці;

б – втягнення на контурі нирки (стрілка)
На данній ехограмі ми помічаємо чіткий патологічний осередок ураження сечоводів, їх розмірів і глибину залягання.
УЗІ нирки при запальних змінах в режимі ЦДК


а – інтраренальний судинний малюнок нирки збережений, кортикальный кровотік визначається у всіх відділах паренхіми;

б – збіднення судинного малюнка;

в – швидкісні показники в гирлі ниркової артерії в межах вікової норми: Vps – 83,7 см/с; Ved – 34,1 см/с; RI – 0,63; PI – 0,96.

На розгорненій картині УЗІ з ЦДК характеризується нерівністю, нечіткістю, деформацією контура нирки, який місцями може не простежуватися; нирка іноді місцями погано диференціюється від навколишніх тканин, що утрудняє визначення її розмірів; візуалізуються дрібні, неправильної форми втягнення контура, розподілені або по всьому контуру, або в якомусь фрагменті нирки; визначається нечіткість кортико-медуллярной диференціювання; є виражені дифузні зміни паренхіми нирки з помірним нерівномірним підвищенням її эхогенності; дилатація чашечно-мискової системи; фрагментарне стоншування паренхіми нирки з компенсаторним потовщенням або збереженням товщини інших її ділянок помірне збіднення інтраренального судинного малюнка, найбільш виражене в місцях деформації і втягнення контура нирки; зниження швидкісних характеристик артеріального кровотоку (мал. 3).Ехограма гіпоплазії нирки


В-режимі(а),

В-режимі ЦДК (б, в).

Гемодинамічні показники артеріального кровотоку в нирковій артерії: Vps – 54 см/с, Ved – 22 см/с, RI – 0,4, PI – 0,7.