Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад (93594)

Посмотреть архив целиком

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститут


Кафедра фізичної реабілітації
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: Організація діяльності реабілітаційних закладів

На тему: Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад
студентки 4-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

Алексєєнко Марії Володимирівни
Викладач: Гринчишин Л.А.Горлівка 2009


ЗМІСТ


1. Поняття про реабілітаційну установу або реабілітаційний заклад

2. Положення про навчально-реабілітаційний Центр

2.1 Загальні положення

2.2 Структура та режим функціонування навчально-реабілітаційного Центру

2.3 Порядок комплектування закладу

2.4 Організація навчально-виховного та реабілітаційного процесу

2.5 Фінансово-господарська діяльність і матеріально-технічна база навчально-реабілітаційних центрів

2.6 Управління навчально-реабілітаційним центром та контроль за його діяльністю

3. Професійне призначення спеціаліста з фізичної реабілітації1. Поняття про реабілітаційну установу або реабілітаційний заклад


Реабілітаційна установа - установа, підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів у відповідності з державними соціальними нормативами у сфері реабілітації.

Діяльність навчально-реабілітаційних центрів спрямована на організацію навчального та реабілітаційного процесів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку. Даний документ затверджений наказом Міністра Освіти України ї 325 від 28.08.1997 р. Він визначає категорії дітей, які мають право на безкоштовне навчання та лікування у навчально-реабілітаційних Центрах України.2. Положення про навчально-реабілітаційний Центр


2.1 Загальні положення


1. Навчально-реабілітаційний центр (далі - Центр) - це заклад освіти, який забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем або вади психофізичного розвитку.

2. Мета Центру - здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації хворої дитини.

3. Основним завданням Центру є: - створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості; - забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої); - розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу.

4. Центр діє відповідно до Конституції України [254к/96-ВР], Закону України "Про освіту" [1060-12], "Основ законодавства України про охорону здоров'я" [2801-12], Закону України "Про пенсійне забезпечення" [1788-12], Положення про загальноосвітній інтернатний заклад України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 р. N 138 [z0122-93], зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.93 р. за N 122, Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 р. N 136 [z0120-93], зареєстроване у Міністерстві юстиції України 01.09.93 р. за N 120, а також Положення про дошкільний виховний заклад України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.93 р. N 688 [688-93-п], Положення про професійний навчально-виховний заклад України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.93 р. N 715 [715-93-п], Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. N 161 [z0173-93], зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.11.93 р. за N 173, цього Положення та власного Статуту.

5. Створення, ліквідація чи реорганізація Центру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 05.04.94 р. N 228 [228-94-п] із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України N 316 [316-94-п] від 17.05.94 р., N 200 [200-96-п] від 12.02.96 р. Навчально-реабілітаційний Центр користується правами юридичної особи з моменту реєстрації його статуту місцевими органами виконавчої влади, має гербову печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням.

6. Міністерство освіти України спільно із відповідними місцевими органами управління освітою здійснюють заходи щодо визначення перспектив та напрямків розвитку центрів, впорядкування їх мережі, комплектування, дотримання законності та забезпечення ефективності діяльності.

7. Особливості умов виховання, навчання, лікування та утримання підопічних у навчально-реабілітаційному центрі забезпечуються специфікою особистісно-орієнтованого освітньо-реабілітаційного процесу та індивідуалізованими лікувально-реабілітаційними режимами відповідно до психофізичного стану вихованців, їх інтелектуального потенціалу та обсягу фізіологічних резервів.

8. Випускникам Центру видається відповідний документ про освіту встановленого зразка, відповідно до статті 27 Закону України "Про освіту" [1060-12].2.2 Структура та режим функціонування навчально-реабілітаційного Центру


9. Центр може мати у своєму складі: дитячий садок, середню загальноосвітню школу I, I-II, I-III ступенів, філіали (окремі групи) професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів освіти I-II рівнів акредитації з заочною чи очною формами навчання, відділення медичної реабілітації, соціально-психологічну службу, клуби, студії, гуртки, секції, що створюються регіональними позашкільними закладами як на своїй базі, так і в приміщенні Центру та інше.

10. Вихованці Центру відповідно до п.4 статті 37 Закону "Про освіту" [1060-12] утримуються у закладі за рахунок держави. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у санаторних (спеціальних) загальноосвітніх школах-інтернатах відповідного типу, які встановлюються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України.

11. Порядок утримання учнів (студентів) підрозділів професійно-технічної, вищої освіти Центру, встановлення їм пільг визначається відповідним чинним законодавством.


2.3 Порядок комплектування закладу


12. Центр комплектується дітьми відповідних його структурі вікових категорій.

13. Питання про кількісний склад загального контингенту вихованців Центру вирішується його засновником щороку на основі можливостей матеріальної бази закладу з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Наповнюваність класів (груп) встановлюється окремо для кожного з освітніх підрозділів, що входять у структуру Центру, у відповідності з чинним законодавством та інструктивно-нормативними документами (наказ Міністерства освіти України від 10.09.97 р. N 341 [z0453-97], зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 р. за N 453/2257).

14. Медичними показниками для зарахування дітей до всіх освітніх підрозділів Центру є патологія внутрішніх органів і систем складного характеру або вади психофізичного розвитку відповідно до медичного профілю закладу.

15. Статутом Центру можуть встановлюватись переваги та пільги для направлення до Центру окремих категорій дітей за станом здоров'я, соціальним станом та напрямком професійного самовизначення.

16. Комплектування вихованцями навчально-реабілітаційних закладів здійснюється спеціальними комплектаційними комісіями управлінь освіти державних адміністрацій, створення яких визначено Інструкцією про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми, яка затверджена наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 р. N 217 [z0390-96] і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.07.96 р. за N 390/1415, та Положенням про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 р. N 134 [z0061-93] і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.06.93 р. за N 61. Такі підрозділи Центру, як дитячий садок, початкова, основна, старша школа комплектуються на підставі рішень психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК), санаторно-курортних відбіркових комісій (СКВК) районних поліклінік або клініко-діагностичних центрів відповідно до медичного профілю закладу. Питання про відрахування дітей з указаних підрозділів Центру, переведення їх до загальноосвітньої школи, вузькопрофільної санаторної чи спеціальної школи-інтернату та про зарахування до Центру нових вихованців розглядаються комплектаційною комісією у період з 1 травня до 15 серпня кожного поточного року.

17. Батьки або особи, які їх замінюють, для зарахування дітей до дитячого садка та загальноосвітніх підрозділів Центру подають на розгляд комплектаційної комісії такі документи: - заяву на ім'я директора; - медичну карту дитини (форма - 026/0); - результати медичного обстеження з основних захворювань; - довідку від лікаря-психіатра про стан психічного здоров'я дитини; - особову справу учня та характеристику з попереднього місця навчання; - висновок обласної психолого-медико-педагогічної консультації (для дітей з вадами психофізичного розвитку); - висновок санаторно-курортної відбіркової комісії. Загальними протипоказаннями для зарахування до Центру є: - інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; - бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій); - всі заразні та паразитарні хвороби очей і шкіри; - туберкульоз легенів та інших органів; - тяжкі форми енурезу.


Случайные файлы

Файл
175910.rtf
131551.rtf
15213.rtf
185584.rtf
37361.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.