Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу (85487)

Посмотреть архив целиком


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Статистика”


I. Завдання 1

Абсолютні і відносні величини


Вікова структура населення характеризується даними, млн.чол.

Вікова група, років

Чоловіки

жінки

Разом

до 14

12.1

10.0

22.1

15 – 49

32.1

27.4

59.5

50 і більше

5.8

10.7

16.5

Разом

50.0

48.1

98.1


За допомогою відносних величин проаналізувати:

  1. структуру населення за віком;

  2. статеву збалансованість населення в кожній віковій групі;

  3. співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок.

Зробити висновки.

Розв’язання:

1) Для аналізу структури населення за віком розрахуємо відносну частку кожної вікової групи у загальній чисельності населення (діленням чисельності відповідної вікової групи на загальну чисельність населення). Розрахунок виконується за допомогою табличного процесора MSExcel:
Вікова група

Чоловіки

Жінки

Разом

Структура за віком

до 14

12,1

10

22,10

0,225280326

14 – 49

32,1

27,4

59,50

0,606523955

50 і більше

5,8

10,7

16,50

0,168195719

Разом

50

48,1

98,10Статева збалансованість по вікових групах


до 14

0,547511

0,45248914 – 49

0,539496

0,46050450 і більше

0,351515

0,648485
Співвідношення вікових груп
Чоловіки

Жінкидо 14

0,242

0,207914 – 49

0,642

0,56964750 і більше

0,116

0,222453
  • для вікової групи до 14 років:

  • Едо14=12,1/98,1=0,225=22,5%

  • для вікової групи 14 – 49 років:

  • Е14-49=59,5/98,1 = 0,607=60,7%

  • для вікової групи 50 і більше:

  • Е50 = 16,5/98,1=0,168=16,8%


Висновок: основною за чисельністю віковою групою є група 14-50 років, яка складає 60,7% населення, молодь (група до 14 років) на 5,7% переважає за чисельністю старшу групу (старше 50 років).

2) Для аналізу статевої збалансованості населення у кожній віковій групі розраховуємо відносну частку кожної статі у загальній чисельності даної вікової групи (діленням числа осіб кожної статі у даній віковій групі на її загальну чисельність):

для вікової групи до 14 років

частка чоловіків

Sчол-1=12,1/22,1=0,548=54,8%

частка жінок

Sжін-1=10/22,1=0,452=45,2%

для вікової групи 14 - 49 років

частка чоловіків

Sчол-2=32,1/59,5=0,539=53,9%

частка жінок

Sжін=27,4/59,5=0,461=46,1%

- для вікової групи старше 50 років

частка чоловіків

Sчол-3=5,8/16,5=0,352=35,2%

частка жінок

Sжін-3=10,7/16,5=0,648=64,8%

Висновок: у молодшій (до 14 років) і середній (14-50 років) групах чисельність чоловіків дещо перевищує чисельність жінок (54,8% проти 45,2% і 53,9% проти 46,1% відповідно), різниця становить 9,6% для молодшої групи і 7,8% для середньої групи на користь чоловіків; в той самий час у старшій групі (старше 50 років) чисельність жінок суттєво перевищує чисельність чоловіків – 64,8% проти 35,2% (різниця 29,6% на користь жінок).

3) Для аналізу співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок розраховуємо відносні частки кожної вікової групи у загальній чисельності чоловіків і жінок (діленням чисельності кожної вікової групи даної статі на загальну чисельність даної статі):


для чоловіків для жінок

вікова група до 14 років вікова група до 14 років

Ачол-1= 12,1/50=0,242=24,2% Ажін-1= 10/48,1=0,208=20,8%

вікова група 14-50 років вікова група 14-50 років

Ачол-2= 32,1/50=0,642=64,2% Ажін-2= 27,4/48,1=0,461=46,1%

вікова група старше 50 років вікова група старше 50 років

Ачол-2= 5,8/50=0,116=11,6% Ажін-2= 10,7/48,1=0,222=22,2%


Висновок: серед чоловіків значно переважаючою є середня вікова група (14-50 років) – 64,2%, а старша вікова група (старше 50 років) є найменшою – тільки 11,6%;

серед жінок також переважає середня вікова група, але менше – 46,1%, чисельність молодшої і старшої вікової груп у жінок відрізняються незначно – 20,8% проти 22,2% відповідно.


II. Завдання 2

Зведення і груповання статистичних даних. Ряди розподілу


Колонки 2, 6 таблиці

банку

Капітал, млн..грн.

Активи, млн.грн.

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

Прибуток, млн.грн.

Прибутковість активів, %

1

2

3

4

5

6

1

9,84

16.3

12,3

5,3

2,6

2

11,04

18,8

13,8

5,9

3,0

3

10,32

17,4

12,9

5,5

2,8

4

12,72

21,2

15,9

6,8

3,4

5

9,96

16,9

12,5

5,4

2,7

6

10,44

17,8

13,1

5,6

2,8

7

8,40

13,9

10,5

4,5

2,3

8

8,04

13,0

10,1

4,3

2,2

9

9,96

16,7

12,5

5,4

2,7

10

9,60

16,0

12,0

5,2

2,6

11

9,48

15,4

11,9

5,1

2,5

12

9,60

15,8

12,0

5,2

2,6

13

7,20

12,0

9,0

3,9

1,9

14

8,64

14,5

10,8

4,6

2,3

15

10,80

18,0

13,5

5,8

2,9

16

9,00

14,9

11,3

4,8

2,4

17

14,30

23,4

17,9

7,7

3,8

18

11,83

19,8

14,8

6,4

3,2

19

13,00

22,5

16,3

7,0

3,5

20

12,87

21,5

16,1

6,9

3,5

21

12,09

19,9

15,1

6,5

3,3

22

12,74

21,2

15,9

6,8

3,4

23

12,09

20,8

15,1

6,5

3,3

24

13,00

22,0

16,3

7,0

3,5

25

10,92

18,6

13,7

5,9

2,9


Случайные файлы

Файл
104037.rtf
33953.rtf
felieton.doc
5068.rtf
23499-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.