Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне") (81139)

Посмотреть архив целикомКонтрольна робота

на тему:

Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")


ПЛАН


Завдання № 1. Маркетингове дослідження ООО „Кафе Молодіжне”

Завдання № 2. Розробка меню

Список використаної літературиЗавдання № 1. Маркетингове дослідження ООО „Кафе Молодіжне”


Сегментація ринку – виділення в межах ринку чітко позначених груп споживачів, що розрізняються по своїх потребах, характеристиках або поведінці, для обслуговування яких можуть потрібно певні товари або маркетингові комплекси.

Завдання сегментації ринку давно і успішно вирішується на основі інформації, отриманої в ході маркетингових досліджень. Результатом дослідження сегментації є побудова спеціальної типології споживачів. Замовниками подібних досліджень стають як постачальники продуктів і послуг, так і рекламні і маркетингові агентства, розробляючі пропозиції по позиціюванню.

Найбільш поширені причини звернення до дослідження сегментації ринку:

 • Вивчення ринку і споживача для впровадження нового продукту/послуги (попередній аналіз ринку);

 • Перевірка перспективності вибраного позиціювання на окремий сегмент (оцінка розміру цього сегменту);

 • Формування продуктової пропозиції для різних типів споживачів. Різні пропозиції для різних типів споживачів;

Пошук найбільш вільного сегменту з погляду марочної конкуренції.

У методичному плані при прогнозуванні попиту для даного сектора економіки можуть бути застосовані наступні підходи:

 • традиційний(генетичний) — ретроспективний аналіз фактичного числа заявок на послуги і виявлення евристичним шляхом основних тенденцій, що визначають їх майбутню кількість. Як показав досвід його широкого застосування в умовах адміністративно-командної системи, даний підхід є неефективним; особливо він неприйнятний в умовах швидкої зміни зовнішньої середи функціонування економічних об'єктів, характерного для сучасних російських умов;

 • класичний прогнозування попиту з урахуванням обмеженого числа домінантних чинників (зазвичай доходів і цін); представлений науковою працею багатьох відомих економістів, що займалися теоретичними проблемами попиту на рубежі XIX-XX вв. До їх числа належать А. Маршалл, Ст Парето, Л. Вальрас, Д. Хикс, Г. Кассель і ін. Основні питання, що знаходилися в центрі їх уваги аналіз поведінки споживача, дослідження чинників, що впливають на попит, зокрема, вивчення співвідношення категорій попиту, пропозиції, ціни і доходів.

 • модифікований — адаптація класичного підходу до сучасного складного процесу формування попиту на продукцію сфери послуг. Цей підхід (що розвивається далі авторами) базується на нових концепціях формування попиту, відповідно до яких його ефективне прогнозування неможливе без врахування цілого комплексу взаємозв'язаних чинників, що визначається як специфікою галузевого виробництва, так і особливостями надання і споживання послуг в сучасних умовах перехідного періоду.

Даний підхід грунтується на тому, що в сучасних економічних реаліях багато гіпотез, прийнятих класичною теорією попиту, далеко не завжди точно дотримуються, а найчастіше тим або іншим способом трансформуються.

Це обумовлено тим, що поведінка сучасного споживача товарів і послуг істотно змінилася. Найбільшою мірою відхилення економічних реалій від класичного підходу характерний саме для економіки перехідного періоду і, зокрема, для російських умов. Розгледимо ситуації, при яких виникають вказані невідповідності.

Ажіотажний попит, що формується в умовах гіперінфляції. Тут чинник знецінення грошей стає переважаючим в порівнянні з чинниками доходів і цін, поведінка споживача стає в значній мірі «ірраціональною», функція корисності трансформується і не має меж насичення.

Місія організації описує місце, роль і положення в суспільстві, її публічний статус. Час від часу це поняття замінюють таким вираженням, як «девіз організації». Місія організації - це виражене словесно, основне соціальне важливе, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці власної місії підкреслює конкретно соціальний характер власного призначення для суспільства.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі розділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Мета підприємства – отримання прибутку.

Мета підприємства – задоволення потреби студентів в живленні.

Місія підприємства – забезпечити харчування студентів.

Місія підприємства – створення молодіжної атмосфери для харчування студентів.

Робота над створенням компанії харчування зобов'язана починатися з чіткого визначення стратегії і концепції цього компанії. Для складання концепції потрібно виявити контингент гостей закладу, рівень конфігурації потоку гостей і, відповідно, формат компанії.

Виходячи з цього, планується меню і цінова політика.

У останньому розробка концепції ресторану зобов'язана будується на маркетингових дослідженнях, що дозволяють зробити виводи: чи варто створювати різноманітне меню (наприклад, додатково вводити російську, європейську або решта кухонь), чи відокремлювати групи гостей територіально (зробити на фудкорте VIP-зал або дитячий зал), і так далі «Молодіжне» - кафе, розраховане на 50 посадочних місць.

Престиж закладу: висока якість, приготованих з нових товарів, блюд гарантовано не лише високим професіоналізмом кухарів, але і чітким дотриманням відпрацьованої технології, що спирається на сучасне кухонне устаткування.

Споживачів обслуговують офіціанти, бармени, що минули спеціальну підготовку.

Блюда і напої готують висококваліфіковані кухарі. Обслуговуючий персонал має формений одяг і взуття одного еталону.

У практику обслуговування входить пристрій сімейних обідів. Для цього складено особливе меню з розрахунку на дітей (дитяче меню), де пропонуються блюда, які можуть заінтригувати дітей своїм заголовком і оформленням, причому ціни на блюда не зовсім високі.

Приміщення ресторану розділяються на наступні функціональні групи:

1. Приміщення для прийому і зберігання сировини (складські приміщення):

охолоджувані камери; неохолоджувані комори.

2. Виробнича група приміщень ресторану призначена для

переробки товарів, сировини і їх приготування.

 • М'ясо - рибний цех призначений для переробки сировини і виробництва напівфабрикатів (заготівка).

 • Гарячий цех - доготовочный цех, випускає готову продукцію.

 • Холодний цех - доготовочный цех, також випускає готову продукцію.

 • Кондитерський цех - спеціалізований, випускає готові кондитерські вироби. Планування кондитерського цеху зобов'язане відповідати послідовності технічного процесу приготування кондитерських виробів і виключати здібності сировини, що перехрещується, і готової продукції.

 • миєчні кухонного і столового посуду;

 • сервізна;

 • приміщення завідувача.

3. Приміщення для обслуговування споживачів передбачені для реалізації готової продукції і організації її споживання:

 • обідній і банкетний зали.

4. Адміністративно - побутова група призначена для створення звичайних умов праці (кабінети директора, зам.Директора, бухгалтерія і так далі)

При великому виборі напоїв рекомендується скласти їх окреме меню. Пропозицію напоїв надає вирішальна дія на фурор роботи більшості компаній харчування. Тому зовсім принципово привести в меню вірний вибір напоїв, при цьому дуже враховувати бажання гостей.

Напої традиційно діляться на дві величезні групи: алкогольні і безалкогольні. Алкогольні напої у свою чергу розділяються на три підгрупи: провина, пиво, спиртні напої. Список напоїв в меню здійснюється в наступній послідовності:

Віна:

 • вітчизняне біле

 • вітчизняне червоне

 • імпортне біле

 • імпортне червоне

 • шипучі ігристі вина

 • південні вина

Аперитиви:

 • білий вермут

 • червоний вермут

 • гіркий аперитив

 • анісовий аперитив і т. Д.

 • міцні спиртні напої: горілка

 • лікери, віскі, джин, ром, бренді

 • коньяк, кальвадос і так далі

Пиво: вітчизняне, імпортне.

Скорочення кількості найменувань блюд і закусок, передбачених асортиментним мінімумом, не допускається. Навпаки, асортимент може бути розширений за рахунок включення в меню сезонних і фірмових блюд.

Кафе «Молодіжне» надає споживачам повний раціон харчування. У даному ресторані застосовується такий спосіб обслуговування, як: сервіс офіціантами. Вибір цього способу застосовується для створення зручності споживачів.

Зовсім не принципово відмінно зустріти людей, запропонувати їм професійне сервіс, але і не менше значення має завершення прийому.

Загальнопоширені методи розрахунку включають наявні засоби, кредитні картки, чеки, запис на рахунок. Офіціант зобов'язаний знати процедури розрахунку всіма вищезгаданими методами.

Кафе «Молодіжне» практикує наявну форму розрахунку, у тому числі передоплата (для банкетів) і банківськими пластмасовими картами через пост. термінал.

Підготовка і пред'явлення рахунку. Оформлення рахунку переслідує дві мета: проінформувати гостя про суму оплати (у деталях) і виконати роль системи контролю для ресторану.

Рахунок гостям можна подавати за столом, в пани або біля каси. Незалежно від місця пред'явлення рахівниць слід подавати на першу вимогу. Він зобов'язаний бути постійно напоготів.

Офіціант зобов'язаний бути напоготові і не пропустити момент, коли гості захочуть отримати рахунок. Спільне правило: рахунок не слід подавати, поки вас про це не попросять. Якщо рахунок подається на столик, його кладуть перед власником гуляння з правого боку. У «Золотому вулику» рахівниць подають в спеціальній течці. Якщо посеред гостей немає явного власника гуляння, рахунок кладуть на середину столу.


Случайные файлы

Файл
117281.rtf
125085.rtf
151337.rtf
111775.doc
28743.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.