Маркетинг фінансових послуг (81079)

Посмотреть архив целиком

Кафедра менеджменту


Контрольна робота

з дисципліни “Маркетинг"

Тема:

Маркетинг фінансових послуг


Зміст


1. Питання №29. Маркетинг фінансових послуг

2. Задача

Список літератури


1. Питання №29. Маркетинг фінансових послуг


Фінансову послугу можна віднести і до виробничої, і до соціальної інфраструктури. Але ця сфера ринку послуг досить широка і різноманітна, тому фінансові послуги займають окреме місце у класифікації послуг. Фінансові послуги, в основному, надаються банками та різними фінансовими установами (ощадкасами, кредитними спілками, лізинговими компаніями, довірчими товариствами, інвестиційними фондами, страховими і пенсійними установами, ломбардами, брокерськими та дилерськими конторами, підприємствами, які спеціалізуються на наданні консалтингових, аудиторських послуг тощо).

Ф. Котлер пропонує класифікацію послуг за таким ознаками: тип власності постачальника послуги; вид ринку, на якому надається послуга; ступінь контактності з людиною, якій надається послуга; характер виконавця послуги. Більш детальний аналіз цієї класифікації наведено у табл. 1.

На підставі вищезазначеного логічним є з'ясування сутності поняття "фінансова послуга" та видів фінансових послуг. У законодавстві України фінансова послуга трактується як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансовими вважаються послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

довірче управління фінансовими активами;

діяльність з обміну валют;

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

фінансовий лізинг;

надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

переказ грошей;

послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

торгівля цінними паперами;

факторинг;

інвестиційні послуги.


Таблиця 1. Класифікація послуги за певними ознаками

Ознака

Специфічні особливості надання послуги

Приклад послуги

1. Тип власності постачальника послуги

1. Приватні підприємства

Складування, дистрибуція, банківські, готельні послуги, послуги харчування та ін.

2. Державні підприємства

Охорона, захищеність, безпека, здоров'я, аудит тощо

2. Вид ринку, на якому пропонується послуга

1. Споживчий ринок

Страхування, роздрібна торгівля та ін.

2. Промисловий ринок чи ринок (підприємств)

Обслуговування комп'ютерних відділів, послуги рекламних агенцій тощо

3. Ступінь контактності з людиною, якій надається послуга

1. Висока контактність

Послуги перукарень, медичні та ін.

2. Низька контактність

Хімчистка, автоматизовані мийки машин, грошові перекази тощо

4. Характер виконавця послуги

1. Постачальник послуги - людина

Консультації, освітні послуги та ін.

2. Постачальник послуги - автомат

Торгові автомати, банкомати тощо


Ці види послуг дають змогу класифікувати їх за видом діяльності та охарактеризувати (табл. 2).


Таблиця 2. Класифікація фінансових послуг за видами діяльності

Вид діяльності

Сутність та різновиди послуг

Факторингова

Банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг (стягнення боргу та інше)

Інвестиційна

Довгострокове вкладення капіталу у будь-яке підприємство (бізнес) з метою отримання прибутку

Цінні папери

Грошові документи, що засвідчують право власності, визначають взаємини між особою, що випустила ці папери, й особою, що їх придбала. Передбачається виплата доходу власнику цінного паперу у вигляді дивідентів чи процентів. Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника. Різновиди цінних паперів: акції, облігації, скарбничі зобов'язання держави, ощадні сертифікати, векселі

Страхова

Система заходів щодо створення страхових грошових фондів, призначених для повного або часткового відшкодування витрат суб'єктам господарювання від непередбачених обставин (стихійних лих, аварій, нещасних випадків, невиконання зобов'язань контрагентами, що збанкрутували та ін). Страхування може бути майнове, особисте, відповідальності, підприємницьких ризиків, добровільне, обов'язкове, групове, довічне, подвійне, морське, тощо

Пенсійне забезпечення

Полягає у формуванні пенсійного фонду за рахунок обов'язкових страхових внесків (у відсотках до фонду оплати праці) підприємств, громадян-підприємців, працюючих громадян. Кошти фонду використовують на виплату пенсій за віком, інвалідністю та інші випадки

Грошовий переказ

Спосіб перерахування грошей юридичними або фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв'язку. Здійснюється двома способами:

1) безпосереднє внесення готівки переказовідправником для подальшого вручення грошей переказоодержувачу;

2) кошти перераховуються з банківського рахунку платника на банківський рахунок одержувача

Надання гарантій та поручительств

Поручитель бере на себе зобов'язання перед кредитором іншої особи повністю або частково відповідати за виконання цією особою її зобов'язань. Поручитель має право вимагати від боржника повернення сплаченої кредитової суми. Гарантія - передбачене законом чи окремою угодою зобов'язання, згідно з яким юридична або фізична особа відповідає повністю або частково перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Гарантії можуть надаватись банком. Різновиди гарантій: банківські, кредитні, ризику експорту, ризику інвестицій тощо

Надання позик

Видаються фінансовими установами та іншими юридичними особами. Регулюється угодою позики і буває разовою чи періодичною. Позика може бути державною, дисконтною, дуальною, опційною, компенсаційною, місцевою, облігаційною, натуральною, незабезпеченою, додатковою, субординаційною, фундованою, цільовою, рентною тощо

Надання кредитів

Позика в грошовій або товарних формах на умовах повернення. Надається банком чи юридичною (або фізичною) особою, кредитором, іншій особі - позичальнику. Кредит може бути авальним, акцептний, банківським, безпроцентним, бланковим, брокерським, буферним, валютним, вексельним, відкличним, гарантованим, державним, дилерським, експортним, за відкритим рахунком, забезпеченим, змішаним, іпотечним, комерційним, лізинговим, ломбардним тощо

Фінансовий лізинг

Лізинг - довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення зі збереженням прав власності на товар за орендодавцем. Об'єктом фінансового лізингу переважно виступають виробничі будівлі, споруди. Під час дії лізингової фінансової угоди орендар виплачує орендодавцю всю величину амортизації орендованого майна

Клірингова

Безготівкові розрахунки за товари, цінні папери та послуги. Кліринг може бути міжбанківським, міжнародним з лімітованим сальдо


Случайные файлы

Файл
58227.rtf
71768-1.rtf
43075.rtf
35071.rtf
ref-20353.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.