Економічна інформатика (250107)

Посмотреть архив целиком

Контрольна робота №1

Економічна інформатика

Урода Т.К.

Шифр 29

29 варіант
Зміст


ЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі

ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання

ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі

ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електронних таблицях

ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях

ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування

ЗАВДАННЯ 7. Створення типових документів

ЗАВДАННЯ 8. Створення змісту

ЗАВДАННЯ 9. Створення web-сторінки

Список використаної літературиЗАВДАННЯ 1. Робота з рисунками в текстовому редакторі


Засобами текстового редактора створити титульну сторінку контрольної роботи. На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифр, номер варіанту. Назву дисципліни оформити в вигляді шрифтів типу WordArt. У верхньому правому куту титульної сторінки вставити емблему (малюнок) на комп’ютерну тематику.


ЗАВДАННЯ 2. Теоретичне питання


Вставити в документ діалогове вікно MS Word Файл – Сохранить как, і описати роботу з цим вікном.У вікні, що відкрилося, Збереження документу ви бачите назва теки (Мої документи), в якій Word пропонує зберегти новий документ. Під назвою теки ми бачимо список документів, вже наявних в тій теці.

Замість пропонованої теки ви можете вибрати з випадного списку будь-яку іншу теку на вашому комп'ютері. Головне - не забудьте, куди зберегли!

Ім'я файлу комп'ютер також пропонує, але ви його можете тут же замінити іншим.

Тип файлу: Документ Word повинно залишитися таким. В майбутньому, для відкриття документу досить буде клацнути курсором по назві статті, і вона відкриється відразу у вікні Word. Не треба заздалегідь запускати Word!

Тепер натискаємо кнопку Зберегти і документ збережений.


ЗАВДАННЯ 3. Робота з таблицями в текстовому редакторі


Створити таблицю по наведеній нижче формі (таблиця 2).


Таблиця 2 – Форма таблиці

Назва товару

Обсяг випуску, грн.

1 півріччя

2 півріччя

За рік


Внесіть 10 – 12 довільних найменувань товарів із групи товарів свого варіанту (таблиця 3). Стовпці 1 і 2 півріччя заповнити довільними числами. Знайдіть обсяг випуску по кожному товару за рік та загальний обсяг випуску всіх товарів за кожне півріччя і за рік. За даними таблиці побудуйте діаграму.


Таблиця 3 – Варіанти груп товарів

Варіант

Група товарів

29

Чоловічий одяг


Розв’язок

Назва товару

Обсяг випуску, грн.


1 півріччя

2 півріччя

За рік


Сорочка

5252

5426

10678


Краватка

2155

6266

8421


Спортивний костюм

1324

3473

4797


Шкіряна куртка

6326

672

6998


Безрукавка

3455

1368

4823


Жилетка

5255

7533

12788


Брюки

5842

3787

9629


Майка

8346

7432

15778


Футболка

3468

2369

5837


Джинси

2357

9654

12011


Разом:

43780

47980

91760


Рис. 3.1 – Діаграма обсягу випуску продукції


ЗАВДАННЯ 4. Розрахунки в електричних таблицях


Використовуючи програму MS Excel або OpenOffice.org Calc, створіть таблицю з даними: №, Назва товару, Ціна, Кількість, Виторг (грн.), Виторг (євро). Внесіть 10 – 12 найменувань товарів для групи товарів свого варіанту (таблиця 3), таких, як у завданні 3. Стовпці Ціна і Кількість заповнити довільними числами. Розрахуйте виторг для кожного товару у гривнях та переведіть у євро. Знайдіть загальну виручку та значення мінімального та максимального виторгу по товару. Побудуйте гістограму виторгу по найменуванню товару. Електрону таблицю та діаграму вставте в текстовий документ MS Word у вигляді зв’язаних об’єктів.
ЗАВДАННЯ 5. Обчислення з матрицями в електронних таблицях


Використовуючи програму MS Excel або OpenOffice.org Calc, побудувати електрону таблицю для проведення математичних розрахунків з матрицями.

Задано дві квадратні матриці А і В, вектор С.


N – номер варіанта

Провести обчислення відповідно свого варіанту (таблиця 4).


Знайти

Непарні варіанти

1.

Визначник

матриці В

2.

Обернену матрицю

для матриці В

3.

Транспоновану матрицю

для матриці В

4.

Добуток

матриць В і А

5.

Суму

матриць В і А

6.

Помножити на число N

матрицю В

7.

Розв’язати систему лінійних рівнянь і зробити перевірку розв’язку

систему рівнянь В*Х=С


Всі обчислення проводити з точністю до 3-х десяткових знаків.

Електрону таблицю з розрахунками скопіювати у текстовий документ і описати, як виконувались обчислення.
ЗАВДАННЯ 6. Оптимальне планування


Використовуючи засіб Поиск решения MS Excel, розв’язати таку задачу: для виготовлення трьох типів продукції використовують три види сировини А, В, С. У таблиці задано норми витрат сировини на-одиницю кожного типу продукції, прибуток від продажу одиниці продукції, а також ліміти сировини кожного виду, які можна використати. Скільки продукції кожного типу потрібно виготовити, щоб отримати максимальний прибуток?


Продукція

Витрати сировини, кг.

Прибуток, грн.

А

В

С

Продукція 1

18

6

5

9

Продукція 2

15

4

3

10

Продукція 3

12

8

3

16

Ліміт сировини, кг.

331

192

209Розв’язок задачі проводимо у два етапи. На першому етапі складаємо математичну модель оптимізаційної задачі, що включає в себе формулювання цільової функції та множини обмежень, що на неї накладаються. На другому етапі застосовуємо аналітичні методи розв’язування задачі. Із розвитком комп’ютерної техніки поширилися програмні продукти, що містять готові процедури розв’язання вказаних задач. Так, наприклад, подібні процедури містить і програма MS Excel із пакетом «Поиск решения». Таким чином, на другому етапі достатньо ввести побудовану математичну модель в MS Excel для отримання відповіді на поставлену задачу. Розглянемо послідовно кожний із етапів розв’язання задачі.

Перший етап.

1. Визначаємо цільову функцію. З умови задачі цільовою функцією виступає виторг від продажу продукції, який необхідно максимізувати.

2. Визначаємо параметри, що впливають на цільову функцію. З умови задачі цільова функція – виторг залежить від кількості виготовленої продукції. Оскільки його оптимальна кількість не відома, то вводимо наступні позначення:

х1 – кількість продукції 1, шт.;

х2 – кількість продукції 2, шт.;

х3 – кількість продукції 3, шт.;

3. Складаємо математичний вираз цільової функції. За прийнятих позначень математичний запис цільової функції набуде вигляду:


9 · х1 + 10 · х2 + 16 · х3 → max, (1.1)


де 9 · х1 - виторг від реалізації x1 шт продукції 1 за ціною 9 грн./шт.;

10 · х2 - виторг від реалізації x2 шт продукції 2 за ціною 10 грн./шт.;

16 · х3 - виторг від реалізації x3 шт продукції 3 за ціною 16 грн./шт.;


Случайные файлы

Файл
94397.rtf
18765-1.rtf
47908.rtf
25994-1.rtf
29480.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.