Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення (48960)

Посмотреть архив целиком


Контрольна робота з теми:

САПР конструкторсько-технологічного призначення


Компоненти зберігаються в бібліотеках системи. САПР конструкторсько-технологічного призначення підтримує два види бібліотек:

 • інтегровані бібліотеки компонентів;

 • окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів.

До інтегрованої бібліотеки заносяться дані трьох типів:

 • текстова інформація про компоненти (components);

 • графіка корпусів (patterns);

 • графіка символів компонентів (symbols).

Графіка корпусів і символів створюється засобами графічних редакторів системи. Потім за допомогою менеджера бібліотек ці дані заносяться в інтегровану бібліотеку і до них додається текстова інформація.

Окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів містять інформацію про символи і корпуси, що можуть використовуватися незалежно один від одного.

Так, наприклад, якщо принципова схема приладу створюється в іншій автоматизованій системі, то для проектування використовуються тільки список електричних кіл і бібліотека компонентів.

Інтегрована бібліотека системи представляється у вигляді дерева, у якому представлено декілька розділів:

 • компоненти;

 • корпуси;

 • символи;

Наявність трьох розділів у бібліотеці (компонент, корпус і символ) дозволяє використовувати для різних компонентів однакові символи і корпуси, що значно заощаджує пам'ять, яку займає бібліотека.

Настроювання бібліотеки здійснюється в такий спосіб:

 1. Вибирають меню Library \ Здійснюють натискання правої кнопки миші на «Default-Library-Set» \ Add Library.

 2. Вказують ім'я встановлюваної бібліотеки. Кожна бібліотека складається з розділів: Components, Patterns, Symbols.

 3. У кожному розділі відображаються наявні в ньому елементи. Подвійне натискання дозволяє відкрити вікно з зображенням елемента.

 4. Натискання правої кнопки миші по компоненту відкриває спливаюче меню з командами:


Open

відкрити вікно Component Information для редагування компонентів

Place

розмістити символ на схемі (чи корпус на полі друкованої плати)


Графічні редактори використовують наступну інформацію:

редактор схем – компонент/символ;

редактор друкованих плат – компонент/корпус.

Інформація тільки про компонент є текстовою і не може бути використана окремо від інформації про символ і корпус.

В свою чергу інформація про символи і корпуси є графічною і не може бути використана без інформації про компонент.

При роботі з бібліотекою компонентів розрізняють наступні основні поняття (див. рис. 1):

Pad Numbers–номери виводів компонента;

Pin Designator –номери виводів корпусу компонента

(позиційні позначення виводів);

(Pad Numbers і Pin Designator звичайно збігаються);

Symbol Pin Numbers – номери виводів у межах секції компонента;

Pin Names – імена виводів секції компонента.

Pad Numbers

Pin Designator

Pad Numbers та Pin Designator

Symbol Pin Numbers


Рисунок 1 – Пояснення до основних понять бібліотеки компонентів Symbol Pin Numbers


У стандартну поставку системи входять 56 інтегрованих бібліотек і три бібліотеки стандартних корпусів:


PCBMAIN.LIB

корпуси дискретних компонентів і ІС зі штиревими виводами;

PCBST.LIB

корпуси дискретних компонентів і ІС з планарними вивідами;

PCBCONN.LIB

з’єднувачі.


Створити новий компонент можна одним із трьох способів:

 • відредагувати існуючий;

 • створити компонент із самого початку;

 • створити новий компонент за допомогою шаблону.

Перший спосіб є небажаним, тому що з кожною новою версією системи її бібліотеки обновляються, і інформація користувача в них може втратитися. Доцільно створювати власні бібліотеки для збереження «своїх» елементів.

Розглянемо кожний з цих способів окремо. Для створення символу шляхом редагування існуючого елемента необхідно:

 1. Перевести в робоче вікно зображення символу, що зберігається в бібліотеці.

Для цього:

 • по команді Options – Grid установити крок сітки, наприклад – 2,5 мм;

 • виконати команду Place – Part і розмістити символ компонента на робочому полі.

 1. Перетворити символ компонента в набір графічних примітивів.

Для цього:

 • вибрати об'єкт «символ» за допомогою піктограми;

 • виконати команду Edit – Explode Part і перетворити символ у набір графічних об'єктів (примітивів).

 1. Внести необхідні зміни.

 2. Сформувати блок з окремих графічних примітивів і додати символ до бібліотеки: команда Library Symbol Save As. У списку Library: вказати ім'я однієї з відкритих бібліотек; у графі Symbol: ім'я нового символу.

Редагування корпусів компонентів виконується аналогічно:

 1. У робоче вікно поміщають зображення корпусу з бібліотеки.

 2. Перетворюють зображення корпусу в набір графічних об'єктів:

Edit – Explode Component.

 1. Вносять необхідні зміни.

 2. Формують блок з окремих графічних примітивів і зберігають зображення корпусу в бібліотеці: Library – Pattern Save As, вказавши ім'я бібліотеки в списку й ім'я корпусу.

Створення компонентів зручно здійснювати за допомогою менеджера бібліотек. Причому, можна створювати компонент у цілому, а можна створювати окремо символ і корпус.

Після завантаження менеджера бібліотек з наявних інструментів доступні лише:

Components – New (створити новий компонент);

Components – Open (відкрити існуючий компонент);

View Source Browser (відкрити вікно перегляду компонентів).

Після вибору існуючого компоненту з'являється вікно Component Information. У ньому представлено загальну інформацію про компонент:

Select Pattern – тип корпусу компонента (наприклад, DIP14);

Number of Gates – кількість секцій у компоненті;

Number of Pads – загальна кількість вивідів;

Refdes Prefix – префікс позиційного позначення;

Component Type – тип компонента:

Normal – звичайний;

Power – джерело живлення;

Sheet Connector – з'єднувач аркушів схеми;

Module – модуль ієрархії символу;

Link – схема модуля;

Component Style – стиль компонента:

Homogeneous – однорідний компонент;

Heterogeneous – неоднорідний компонент;

Gate Numbering – спосіб нумерації секцій:

Alphabetic – за допомогою літер;

Numeric – числовий;

Alternate Views – альтернативний стандарт зображення символів:

IEEE – стандарт інституту інженерів з електротехніки й електроніки;

De Morgan – стандарт позначення логічних функцій.

У нижній частині вікна розташовано таблицю, де для кожного типу секцій зазначено:

Gate – номер секції;

Gate Eq – код логічної еквівалентності секції

(для неоднорідного компоненту – секції не еквівалентні, Eq = 0);

Normal – ім'я символу в нормальному зображенні;

IEEE

De Morgan ім'я символу в альтернативному зображенні.

Вікно Symbol View. У ньому наведено зображення символу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Кожному виводу відведено один рядок з полями:

Pin Des – номер виводу корпусу компонента;

Gate – номер секції компонента;

Sym Pin – порядковий номер виводу символу секції компонента;

Pin Name – ім'я виводу секції компонента;

Gate Eq – код логічної еквівалентності секції компонента;

Pin Eq – код логічної еквівалентності виводу секції;

Elec. Type – електричний тип виводу.

Вікно Pattern View. У ньому наведено зображення корпусу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Вікно Pins View. У ньому приведено інформацію про усі виводи компонента.

Створення компонента починається з завантаження менеджера бібліотек. Потім виконується команда створення нового компонента:

Component – New\Указати папку\Ім'я файлу бібліотеки (К155.LIB), у яку раніше були записано корпус і символ компонента.

Потім на екран виводиться меню Component Information. У ньому натискають кнопку Select Pattern для підключення графіки корпусу компонента (вибирають потрібний корпус із пропонованого списку у вікні Library Browse).

Потім указують параметри:

Number of Gates (кількість секцій) = 4;

Number of Pads (кількість виводів) = N (проставляється автоматично);

Refdes Prefix (префікс позиційного позначення) = DD.

У графі Component Type – вибирають тип компонента:

Normal;

IEEE;

De Morgan.

У графі Component Style – вказують признак однорідності компонента:

Homogeneous;

Heterogeneous.

У графі Gate Numbering – вибирають спосіб іменування секцій компонента:

Alphabetic – символьний.

Для однорідних компонентів код логічної еквівалентності секцій встановлюється автоматично в графі Gate Eq;

Для неоднорідних компонентів потрібно установити Eq = 0.

Підключення символу до компонента здійснюється по команді Select Symbol (попередньо необхідно вибрати будь-який рядок у графі Normal). У вікні, що відкрилося, Library Browse вибрати потрібний символ із запропонованого списку.

Створення компонента завершується заповненням таблиці виводів, що виводиться на екран по команді Pins View.

У таблиці вказується інформація яку наведено нижче (див. табл. 1).


Таблиця 1

Pin Des

Gates 

Sym Pin 

Pin Name

Gate Eq

Pin Eq

Elec. Type

1

2

3

:

:

:

:

:

:

:

14

„№ виводу

корпусу”

1

1

1

2

:

:

:

4

„№ вентиля, якому належить даний вивід”

1

2

3

1

2

3

:

:

:

:

„№ виводу в секції”

IN1

OUT

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ім'я виводу”Код логічної еквівалентності вентиля”Код логічної

еквівалентності вивіду”

Input

Output

Power

:

:

:

:

:

:

:

Електри-чний тип виводу”


Случайные файлы

Файл
240-1631.DOC
177295.rtf
referat.doc
2270-1.rtf
31122.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.