Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України (48891)

Посмотреть архив целиком

Контрольна робота


з дисципліни:

Інформаційні системи і технології в банківській справі


на тему:

"Технічне завдання на розробку системи електронних міжбанківських переказів національного банку України"
1. Повна назва, призначення та мета створення системи


«Автоматизована система (далі – АС) електронних міжбанківських переказів Національного банку України (далі – СЕП-2)».

Призначення системи

АС СЕП-2 має являти собою функціонально повний набір апаратних і програмних засобів та організаційних заходів, що у сукупності мають забезпечувати виконання міжбанківського переказу грошей у межах України в національній валюті в електронній формі між банківськими установами-резидентами та банківськими установами для виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банківських установ, через їх кореспондентські рахунки, відкриті в Національному банку України (далі – міжбанківський переказ).

Учасниками системи (суб'єктами міжбанківського переказу) є:

 • Операційне управління Національного банку;

 • територіальні управління, установи, навчальні заклади Національного банку;

 • банки України та їх філії;

 • небанківські установи, рішення про участь яких в СЕП-2 приймається Правлінням Національного банку.

Мета створення системи

Метою створення АС СЕП-2 є створення нового покоління системи електронних міжбанківських переказів, яка замінить систему електронних міжбанківських переказів (СЕМП), що зараз функціонує. Зазначена система має бути побудована на базі новітніх апаратних та програмних засобів, забезпечити належний рівень швидкодії, надійності, катастрофостійкості та відмовостійкості і забезпечити потребу банківської системи України в електронних міжбанківських переказах на найближчі 10 років.

Під час створення СЕП-2 вирішуються такі завдання:

  • заміна застарілих програмних І технічних засобів, на яких побудована існуюча СЕП, сучасними, зокрема, застосування такого системного програмного забезпечення та засобів розробки, які можуть використовуватися ще 10 років;

  • використання сучасної СУБД;

  • організація централізованої обробки (переведення всіх учасників на обслуговування в ЦРП);

  • впровадження нової системи захисту інформації;

  • забезпечення необхідної швидкодії системи;

  • забезпечення катастрофостійкості та відмовостійкості функціонування СЕП-2, створення системи резервування та відновлення роботи СЕП-2;

  • забезпечення засобами СЕП-2 усього спектру послуг, що надаються сьогодні учасникам системи електронних міжбанківських переказів, за винятком тих, потреба в яких минула.

Загальні засади виконання міжбанківських розрахунків в Україні визначені Інструкцією про міжбанківський переказ.

Бухгалтерська модель відображення міжбанківських розрахунків в Україні, яка має бути взяті за основу при розробленні, визначена Правилами бухгалтерського обліку операцій територіальних управлінь Національного банку України в системі електронних міжбанківських переказів Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.03.2004 №109.

Структури інформації, що обробляється, і технологія обміну інформацією між учасниками системи, які мають бути взяті за основу при розробленні, наведені в документах «Опис інтерфейсу між системою автоматизації банка (САБ) і системою електронних платежів НБУ (СЕП) 1 і «Опис пакетного інтерфейсу між системою автоматизації банка (САБ), системою електронних платежів НБУ (СЕП) і системою термінових переказів НБУ (СТП)».

Технічні засоби АС СЕП – 2 будуть використовуватися в стаціонарних опалюваних приміщеннях, які відповідають вимогам до серверних приміщень, з дотриманням загальних умов, які висуваються до приміщень, де здійснюється експлуатація комп'ютерної техніки.


2. Опис вхідної та вихідної інформації


Для установи Національного банку, яка виконує функції розрахункового банку для НСМЕП, забезпечується надання інформації про стан коррахунків банків-учасників НСМЕГТ та про несквитовані ними $В.

На першому етапі зберігається механізм передавання зазначеної інформації у вигляді файлів, які формуються раз на сеанс розсилки. У подальшому, за узгодженням з планами розвитку САБО ' «Bars-Millennium», можливе повне переведення виконання функцій розрахункового банку в онлайновому режимі, а саме:

  • розрахунковий банк буде виконувати списання / зарахування коштів за результатами клірингу виключно в онлайновому режимі, отже, зникне потреба очікувати квитування отримувачем файлу $В, в якому знаходиться дебетовий документ;

  • інформацію про стан коррахунків розрахунковий банк буде отримувати також виключно в онлайновому режимі; файли, в яких надсилаються відомості про стан коррахунку, будуть вилучені.

Зберігається постачання інформації в чинних форматах до САСЕП. У разі реформування САСЕП чи перенесення її функцій до інших Інформаційних систем Національного банку формати передавання інформації можуть бути змінені за узгодженням із розробниками зазначених систем.

Оскільки при централізованій обробці вилучається етап проходження платежів між різними АРМ-2, то у файлі $V за підсумками банківського дня є повна Інформація про те, чи був заквитований отримувачем файл $В і о котрій годині. Аналогічно, у файлі $V за підсумками виконання термінових переказів є час отримання розрахункового документу отримувачем. Отже, банк-відправник має повну інформацію про проходження платежу, тому потреба у використанні ІПС зникає.

Зберігається наявний механізм виконання платежів за ДЦП в офлайновому режимі. Механізм «поставка проти оплати доопрацьовується з урахуванням впровадження онлайнових платежів за ДЦП.

По мірі готовності інших інформаційних систем (наприклад, сховища даних та аналітичної системи (СДАС)) реалізуються або механізми офлайнового передавання інформації до них (щонайменше за підсумками дня), або онлайнового доступу зазначених систем до баз даних СЕП-2 поточного дня.


3. Основні функції, які має реалізувати система (АРМ)


1. АС СЕП-2 повинна являти собою функціонально повний набір апаратних і програмних засобів, а також організаційних заходів, які у сукупності повинні забезпечити виконання нею наступних функцій:

  • виконання міжбанківського переказу за допомогою обміну файлами електронних розрахункових документів та відповідною технологічною Інформацією з користувачами в файловому (офлайновому) режимі з зарахуванням коштів на технічний кореспондентський рахунок отримувача після отримання підтвердження від нього про прийняття розрахункових документів;

  • виконання міжбанківського переказу за допомогою обміну електронними розрахунковими документами та технологічною інформацією з користувачами в режимі реального часу (онлайновому) з негайним відображенням коштів за прийнятими до системи розрахунковими документами за технічним кореспондентським рахунком отримувача;

  • відображення проведеного міжбанківського переказу на кореспондентських рахунках учасників та інших рахунках, призначених для обліку міжбанківських переказів, в ОПЕРУ НБУ, територіальних управліннях НБУ;

  • забезпечення можливості для отримувача прийняти в офлайновому режимі платіж, який був відправлений в онлайновому режимі і відображений за коррахунком.

2. АС СЕП-2 побудована за трирівневою архітектурою «клієнт-сервер».

3. АС СЕП-2 є централізованою, тобто бази даних платіжної інформації та сервери застосувань розташовані в єдиному підрозділі Національного банку – Центральній розрахунковій палаті (з дублюванням необхідної інформації та обчислювальних потужностей у відокремленому підрозділі Національного банку виходячи з потреб резервування і відновлення роботи СЕП-2).


4. Перелік та опис основних АРМів


Центральний вузол оброблення СЕМІТ (ЦОСЕМП)

Розташований і обслуговується в Центральній розрахунковій палаті. Виконує такі функції:

1) ведення технічних рахунків усіх учасників розрахунків;

2) організація обслуговування учасників СЕП-2 як за окремими
кореспондентськими рахунками, так і за консолідованими кореспондентськими рахунками за 3, 4, 8 моделями. Потреба в обслуговуванні учасників за 7 моделлю консолідованого кореспондентського рахунку має бути визначена на стадії робочого проекту;

3) оброблення електронних розрахункових документів та технологічної інформації, а саме:

  • приймання файлів початкових платежів (файл А) з інформуванням відправника про результати приймання квитанцією (файл Т);

  • приймання початкових трансакцій в онлайновому режимі;

  • посеансна відправка файлів платежів у відповідь (файл В);

  • приймання квитанцій (файл S) на файли платежів у відповідь;

  • посеансна відправка трансакцій у вигляді файлів (файл В*);

  • надання банкам на їх запит в онлайновому режимі трансакцій у відповідь;

  • посеансна відправка технологічних файлів (файли К, F.T; питання доцільності відправки файлу Р слід розглянути окремо на стадії створення робочого проекту):


Случайные файлы

Файл
ref-21155.doc
95126.rtf
53554.doc
160739.rtf
3283-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.