Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw (48857)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України.

Підволочиський професійний будівельний ліцей


Письмово – екзаменаційна робота

на тему:

«Розпорядчі документи.

Можливості роботи з текстом в графічному редакторі Corel Draw».Виконав:

учень групи №34

Худик Б.Я.

Перевірив:

Смик Т.Т.Підволочиськ 2009 р.


Рецензія

на письмову екзаменаційну роботу


учня групи № 34______________________________________


Робота виконана у відповідності із завданням і об’ємом:


Пояснююча

записка____________________________________________


Позитивні якості

роботи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки роботи__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Письмова екзаменаційна робота виконана з

оцінкою________________________


Викладач спец

технологій_____________________________МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Обговорено „Затверджую”

на засіданні метод комісії заступник директора з НВЧ

___”_____________200_р.„___”_______________200_р.


ЗАВДАННЯ

на письмову екзаменаційну роботу


Випускнику__________________________________Групи____

Професії оператор комп’ютерного набору

Тема роботи: __________________________________________

Професії секретар керівника

Тема роботи: __________________________________________


І. Вступ.

ІІ. Загальний опис проблеми.

ІІІ. Основна частина.

1. Розкрити тему письмової екзаменаційної роботи.

2. Опис можливостей програм.

3. Порівняння версій програм чи апаратних пристроїв.

IV. Наукова організація праці та безпека життєдіяльності при

роботі на ПК.

V. Висновок.


Термін здачі для перевірки„___”___________200_р.


Викладач спец технології______________________

Майстер виробничого навчання ______________________


Зміст


І. Вступ.

ІІ. Загальний опис проблеми.

ІІІ. Основна частина.

1.Розпорядчі документи.

2. Можливості роботи з текстом в графічному редакторі Corel Draw.

3. Порівняння версій програми.

ІV. Наукова організація праці та безпека життєдіяльності при роботі на ПК

V. Висновок.

VI. Використана література.


І. Вступ


Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро – ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних і керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності наукових і інженерно-технічних працівників, які не є по освіті спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ.

Для нашої держави, також і для закордонних держав, характерна тенденція, визначаючи степінь використання потенціальних можливостей сучасної обчислювальної техніки – суттєва різність у темпах росту обчислювальних потужностей ЕОМ і в готовності користувачів ефективно втілити їх для рішення прикладних задач.

Історія розвитку комп’ютерних технологій починається ще з 1956 року коли двома американськими науковцями Екерттом і Моучлі була створена перша електронно – обчислювальна машина (ЕОМ). Та нажаль користування цією машиною не було зручним так як її обслуговували кілька робітників. І тоді науковці почали процес створення нової ЕОМ.

Так у 1976 році два американця Возняк і Джоупс створили перший персональний комп’ютер (ПК). Ця машина була набагато краща та зручніша тому що працювати за ним міг вже лише один чоловік і швидкість обробки інформації була набагато більша та ефективніша. Згодом ПК став частиною людського життя по всій планеті.

Впровадження комп’ютерних технологій значно полегшало наше життя, почалося удосконалення техніки, виготовлення різноманітних пристроїв на основі великих інтегральних схем, наприклад: телефон, телевізор, аудіо – та відеомагнітофони, предмети побуту та багато ін.

Основне призначення комп’ютерних технологій полягає в підвищенні ефективності керування виробництвом, проведення наукових досліджень і звичайно полегшення людської праці.

Головними якостями мікропроцесорної техніки є малі габарити, економність, універсальність та високе застосування.

Ввійшовши в повсякденне життя людей, мікропроцесорна техніка починає активно впливати на науково - технічний процес.

Але комп’ютерні технології принесли прогрес не тільки у розвиток виробництва, а й полегшили організацію роботи з документами. Почалася глобальна автоматизація роботи з документами. Цей процес значно полегшив роботу у секретарській справі.

Збільшилася швидкість оформлення, затвердження та безпосереднього виконання документів різного розпорядчого рахактеру: накази, рішення, статути, розпорядження та ін.

Аналогічно до мікропроцесорної техніки професія секретар керівника відіграє важливу роль в житті будь-якого підприємства чи організації. Сучасний секретар це не тільки права рука керівника, а центральна фігура, яка організовує робочий день, наради, відрядження не тільки керівника, а й цілого підприємства.ІІ. Загальний опис проблеми


1. Графічний редактор Corel Draw – це програма векторної графіки, що дозволяє створювати і редагувати професійні векторні зображення, від простих до самих складних. Можливо найбільш вражаючою частиною CorelDRAW є те, як вона дозволяє вам працювати з текстом. Величезна кількість шрифтів Тіре 1 і True Тіре використовується для створення електронного продукту, а типографське устаткування дозволяє встановлювати мінімальний розмір шрифту, а потім змінювати його не змінюючи якості. Крім того, CorelDRAW дозволяє працювати з текстом також, як і з іншими об'єктами, при цьому можна використовувати всі спецеффекти.

Це властивість безсумнівна приводить до двох результатів: 1) користувач одержує задоволення від розширення можливостей маніпуляцією текстом; 2) у тих же користувачів виникає ефект відчуження в зв'язку з тим, що раніш вони не вникали в те, що відбувається насправді. Насправді CorelDRAW приніс значний прибуток.

2. У кожній установі, підприємстві, або іншій організації є потреба в розпорядчих документах. Найбільш поширеними розпорядчими документами є: постанови, рішення, розпорядження, вказівки, інструкції, статути та накази.

Наказ – це правовий акт, який видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством.

Вказівка – це розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.

Розпорядження – це правовий акт, що видається одноосібно керівником, головним чином колегіального державного органу, для вирішення оперативних завдань.

Статут- зведення правил, що регулюють: а) основи організацій та підприємств і установ певної галузі господарства; б) умови утворення, склад і структура діяльності конкретного підприємства, організації або установи з певної галузі або сфери управління кооперативів, малих підприємств.ІІІ. Основна частина


1. Розпорядчі документи


У кожній установі, підприємстві, або іншій організації є потреба в розпорядчих документах. Найбільш поширеними розпорядчими документами є: постанови, рішення, розпорядження, вказівки, інструкції, статути та накази. Розглянемо декілька з них.

Наказ – це правовий акт, який видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством. В інших випадках наказ може стосуватися широкого кола організацій та посадових осіб незалежно від підлеглості.

Складання і оформлення наказу регламентуються інструкціями щодо роботи з документами, правилами про порядок підготування проекту наказу та іншими правовими актами.

Проект погоджувати з усіма заінтересованими особами (структурними підрозділами) наказу слід даного підприємства, а в разі необхідності – також інших організацій. Якщо встановлені правила видання наказу порушено, то він втрачає юридичну силу і його слід скасувати. До проекту наказу додають документи, які обумовлюють його доцільність.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не передбачено в тексті. Право підписання наказу визначається законодавством: це право мають керівники та перші заступники, а також деякі посадові особи відповідно до їхніх повноважень і компетенції.

Накази видають на підставі і з метою виконання чинних законів, указів, постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів. Керівник може видавати накази з усіх питань, що входять до його компетенції.

Наказ діє доти, доки його не буде скасовано або доки не закінчиться термін його дії. Накази може скасовувати тільки уповноважена особа чи інстанція.


Случайные файлы

Файл
14027-1.rtf
123577.rtf
87685.doc
48664.rtf
62564.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.