Операційна система Windows (47854)

Посмотреть архив целиком
Контрольна робота

З дисциплiни: Інформатика та комп’ьютерна техніка

За темою (роздiлом навчального плану)

Прізвище,ім’я, по батькові студента

Данiщук Мирослава Евгенiївна

Прiзвище та інiцiали викладача

Дяченко Михайло Петрович
Київ 2008 рiк.


Зміст


1. Що таке дискова операційна система і з яких основних файлів вона складається?

2. Які параметри використовуються з командою операційної системи RPOMPT?

3. Як об’єднати два файли в один за допомогою команд операційної системи.

4. Яка команда операційної системи дозволяє перемістити файли з одного каталогу в інший?

5. Як упорядкувати файли за різними характеристиками в Norton Commander?

6. Як отримати інформацію про тип процесора, відеоадаптера та ефективність дискової підсистеми?

7. Що таке архівування файлів і як воно здійснюєсться?

8. Загальна структура вікон Windows

9. Як скопіювати піктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийти з Windows користуючись тільки клавіатурою

11. Як переглянути усі характеристики файлів, зокрема дату останнього редагування у вікні Провідника?

12. Як у вікні Провідника виділити групу файлів, розташованих окремою групою?

13. Як у графічному редакторі Paint зобразити правильне коло та квадрат?

14. Як у графічному редакторі Paint отримати дзеркальне відображення фрагмента малюнка?

15. З яких елементів складається вікно редактора Word?

16. Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінця документа.

17. Як в текстовому редакторі Word скопіювати фрагмент тексту за допомогою клавіатури?

18. Як у редакторі Word відцентрувати текст за допомогою миші та клавіатури

19. Як у редакторі Word встановити для заголовка збільшений інтервал між символами?

20. Як у редакторі Word встановити розмір аркушів паперу, на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторі Word вставити у текст грецькі літери?

22. З яких елементів складається робочий документ в Excel?

23. Якими способами можна перейти до режиму редагування вмісту комірки в MS Excel?

24. Як в MS Excel виконати автоматичне заповнення комірок таблиці?

25. Як в MS Excel підрахувати середнє значення масиву чисел?

Список використаної літератури та джерелПерший варiант


1. Що таке дискова операцiйна система i з яких основних файлiв вона складається?

2. Якi параметри використовуються з командою операцiйної системи PROMPT?

3. Як об'єднати два файли в один за допомогою команд операцiйної системи?

4. Яка команда операцiйної системи дозволяє перемiстити файли з одного каталогу в iнший?

5. Як упорядкувати файли за рiзними характеристиками в Norton Commander?

6. Як отримати iнформацiю про тип процесора, вiдеоадаптера та ефективнiсть дискової пiдсистеми?

7. Що таке архiвування файлiв i як воно здiйснюється?

8. Загальна структура вiкон Windows.

9. Як скопiювати пiктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийти з Windows користуючись тiльки клавiатурою?

11. Як переглянути всi характеристики файлiв, зокрема дату останнього редагування у вiкнi Провiдника?

12. Як у вiкнi Провiдника видiлити групу файлiв, розташованих окремою групою?

13. Як у графiчному редакторi Paint зобразити правильне коло та квадрат?

14. Як у графiчному редакторi Paint отримати дзеркальне вiдображення фрагмента малюнка?

15. З яких елементiв складається вiкно редактора Word?

16. Як у редакторi Word за допомогою клавiатури швидко перемiститися до початку наступної сторiнки, до кiнця документа?

17. Як у редакторi Word скопiювати фрагмент тексту за допомогою клавiатури?

18. Як у редакторi Word вiдцентрувати текст за допомогою мишi та клавiатури?

19. Як у редакторi Word встановити для заголовка збiльшений iнтервал мiж символами?

20. Як у редакторi Word встановити розмiр аркушiв паперу, на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторi Word вставити в текст грецькi лiтери?

22. З яких елементiв складається робочий документ в Excel?

23. Якими способами можна перейти до режиму редагування вмiсту комiрки в Excel?

24. Як в Excel виконати автоматичне заповнення комiрок таблицi?

25. Як в Excel пiдрахувати середнє значення масиву чисел?1. Що таке дискова операційна система і з яких основних файлів вона складається?


Перш ніж говорити про поняття дискової операційної системи, необхідно визначити поняття "операційна система".

Операційна система (ОС) - слугує для управління ресурсами комп’ютера и забезпечує взаємодію всіх програм на комп’ютері. Компоненти ОС поділяються на класи: системні і прикладні. До прикладних компонентів відносяться текстові редактори, компілятори, відладчики, системи програмування, програми графічного виведення інформації, комунікаційні програми. До системних компонентів відносяться ядро системи, яке забезпечує взаємодію всіх компонентів, завантажувач програм, підсистеми, які забезпечують діалог з користувачем - віконна система, інтерпретатор команд і файлова система. Саме системні компоненти ОС визначають її основні властивості [3, с.36].

Операційні системи поділяються на однокористувацькі і багатокористувацькі; для користувача, однозадачні і багатозадачні, з текстовим або з графічним інтерфейсом. Крім того бувають мережеві ОС, які забезпечують роботу комп'ютерів в локальній мережі. ОС MS-DOS є однокористувацькою однозадачною ОС з текстовим (командним) інтерфейсом. У такій ОС в кожен момент часу працює 1 користувач, який може одночасно запустити 1 програму, і спілкується з ОС, набираючи текстові команди. ОС Windows-95 є однокористувацькою багатозадачною ОС з багатовіконним графічним інтерфейсом. Прикладом багатокористувацької багатозадачної ОС може служити ОС UNIX. Вона використовується в комп'ютерах світової комп'ютерної мережі Інтернет.

Дискова операційна система - програма, яка завантажується при включенні комп'ютера. Вона проводить діалог з користувачем, здійснює управління комп'ютером, його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем на диску), запускає прикладні програми на виконання. DOS забезпечує користувачеві і прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера. Призначення дискової операційної системи - приховати від користувача складні і непотрібні йому подробиці роботи з апаратними засобами комп'ютера. Крім того, операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм, передає їм управління на початку їх роботи, виконує різні допоміжні дії по запиту виконуваних програм і звільняє займану програмами оперативну пам'ять при їх завершенні. Спілкування користувача з DOS здійснюється шляхом завдання команд в командний рядок. [3, с.59].

Для прикладу розглянемо дискову операційну систему DOS. Складові частини DOS (на прикладі MS-DOS).


Рис 1. Вікно MS-DOS


1) Базова система введення виводу (BIOS). Її називають також CMOS Setup. У її незалежній пам'яті записана конфігурація комп'ютера і знаходиться системний годинник. Вона при включенні електроживлення здійснює тестування пам'яті і основних пристроїв комп'ютера і викликає завантажувач операційної системи.

2) Завантажувач (Boot Record) і інші системні області на жорсткому диску (таблиця розміщення файлів File Allocation Table, таблиця розділення жорсткого диска на логічні диски Partition Table, кореневий каталог Root Directory). Системні області знаходяться на нульовій доріжці жорсткого диска (дискети). Завантажувач знаходиться в нульовому секторі диска (дискети) і має невеликий розмір 512 байт. Його функція полягає в завантаженні основних модулів DOS - дискових файлів IO. SYS і MSDOS. SYS.

3) Дискові файли IO. SYS і MSDOS. SYS (вони можуть називатися в інших DOS і по-іншому, наприклад IBMIO.com і IBMDOS.com). Вони завантажуються в пам'ять завантажувачем операційної системи і залишаються в пам'яті комп'ютера постійно. Файл IO. SYS є доповненням до базової системи введення-виводу. Файл MSDOS. SYS реалізує основні послуги MS-DOS високого рівня.

4) Командний процесор command.com.

Дискові файли IO. SYS і MSDOS. SYS і командний процесор command.com утворюють ядро DOS. Вони знаходяться в кореневому каталозі жорсткого диска (системної дискети) і служать для завантаження комп'ютера. Вже одних цих файлів досить для простого завантаження комп'ютера.

5) Утиліти (або допоміжні програми) DOS, розташовані в каталозі DOS для MS-DOS або підкаталогу COMMAND для Windows-95. Вони виконують зовнішні команди DOS і надають деякі додаткові послуги.

6) Драйвери зовнішніх пристроїв, вказаних у файлах config. sys і autoexec. bat. Драйвери - це програми, що розширюють можливості DOS по управлінню зовнішніми пристроями (наприклад, принтером, монітором, пам'яттю, мишею, клавіатурою і ін).

4. Командний процесор command.com виконує наступні функції:

1) Запуск прикладних програм на виконання.

2) Виконання внутрішніх команд DOS (обробка команд користувача).

3) Запуск файлу конфігурації config. sys і файлу автозапуску машини autoexec. bat.

5. Початкове завантаження DOS виконується автоматично при наступних випадках:

1) Включенні електроживлення комп'ютера.

2) Натисненні кнопки Reset на системному блоці комп'ютера.

3) Одночасному натисненні клавіш Ctrl, Alt, Del. [9, с.116].

Для виконання початкового завантаження DOS необхідне, щоб або на жорсткому диску була записана операційна система, або в дисководі А: знаходилася системна дискета.


Случайные файлы

Файл
3583.rtf
138498.rtf
16448.rtf
180568.rtf
ГОСТ 30301-95.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.