Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет (47357)

Посмотреть архив целиком

Кафедра економічної кібернетики
РЕФЕРАТ

З дисципліни:

Платіжні системи"

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Суми 2008


Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет


Однією з характерних особливостей ринку фінансових послуг є необхідність постійної націленості фінансових інститутів на розширення різноманітності своїх послуг, забезпечення привабливості своїм пропозиціям та своєчасне реагування на запити користувачів. Така поведінка фінансових установ на ринку фінансових послуг цілком зрозуміла і пояснюється логікою конкурентної боротьби за клієнта, не лише корпоративного, а й з числа приватних осіб.

І знову стратегія перемоги базується на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу.

Саме тому завдяки сучасним технологіям нині учасники фінансового ринку можуть виконувати операції такими способами, які ще зовсім недавно могли описуватися лише у фантастичній літературі.

Наприклад, для того щоб торгувати акціями, зовсім не обов'язково безпосередньо бути присутнім на біржі. І для розміщення грошей на депозит, оплати телефонного рахунка, комунальних та інших послуг клієнтові не завжди обов'язково треба йти в банк.

Те ж саме можна сказати й про страхове обслуговування, медичні, юридичні та інформаційні послуги, бронювання місць у готелях, санаторіях і пансіонатах, купівлю квитків тощо.

Тепер все це можна зробити, не виходячи з офісу чи квартири. Банки та інші фінансові установи і провайдери різноманітних послуг пропонують використати для цього сучасні високотехнологічні інструменти.

За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення ефективних фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно зростатиме.

Тому, якщо у світі з'являються нові технології, що дозволяють підвищити цю ефективність, фінансові інститути прагнуть їх впровадити і надати в розпорядження своїх клієнтів. Саме потреби корпоративних і мільйонів індивідуальних клієнтів головним чином визначили мережу Інтернет одним із пріоритетних каналів надання сучасних фінансових послуг різноманітними фінансовими інститутами. Закономірним результатом став бурхливий розвиток фінансових інтернет-послуг - одного з найпривабливіших та перспективних напрямків е-бізнесу.

Для проведення аналізу цього сегмента е-бізнесу потрібно визначитися з самим поняттям "фінансові інтернет-послуги". Інтуїтивного визначення фінансових інтернет-послуг як таких, які надаються через мережу Інтернет, буде замало. Адже таке визначення не розкриває головної суті цих послуг. Тому спочатку потрібно визначитися з критерієм віднесення будь-якої послуги до розряду інтернет-послуг. Під інтернет-послугою, як правило, розуміють тільки таку послугу, основна частина процесу надання якої відбувається в режимі реального часу (он-лайн) з широким використанням основних можливостей та відмінних особливостей Мережі як комунікаційного середовища нового покоління.

Головна з цих особливостей Інтернету полягає в можливості одночасного забезпечення інформаційної взаємодії провайдера послуги з великою кількістю клієнтів. При цьому функціональні характеристики послуги визначаються рівнем використання прикладною системою таких властивостей Мережі, як забезпечення доступності інформації незалежно від місцезнаходження клієнта та часу доби, глобальність та персоніфікованість послуг, можливість оперативного прийняття рішень у процесі взаємодії між системою та користувачами тощо. Тобто чим більше у споживача можливостей щодо оперативного управління своїми ресурсами, тим вищий рівень послуги та перспективи її широкого впровадження.

Розглядаючи фінансові послуги як категорію е-бізнесу, необхідно розрізняти сферу фінансового забезпечення електронної комерції в Інтернеті та електронні фінансові послуги в Мережі.

Під фінансовим забезпеченням е-комерції розуміють створення і впровадження спеціалізованих платіжних систем та інструментів для забезпечення оплати товарів та послуг при їх купівлі споживачами через Інтернет. Нині така оплата найчастіше здійснюється за допомогою платіжних карток, як правило, міжнародних платіжних систем (при цьому майже 70% цих карток - кредитні). Також використовуються дебетові картки, електронні гаманці, поштові перекази та розрахунки готівкою при отриманні товару та послуг.

Щодо класифікації фінансових інтернет-послуг є кілька підходів, які відрізняються в основному ступенем деталізації послуг чи принципами їх групування. На нашу думку, досить вдалим прикладом розгорнутої класифікації їх є підхід аналітиків McKinsey & Company, які виділяють банкинг, управління капіталовкладеннями, торгівлю цінними паперами, управління капіталами, страхування, персональні фінансові послуги (у т. ч. мобільний банкинг), стратегічне управління.

Хоча поклавши в основу класифікації сферу надання і функціональну направленість послуг, вони частково врахували ще й іншу ознаку - клієнтську базу послуг і тому виділили персональні фінансові послуги, у т. ч. один з їх підвидів - мобільний банкинг, який може бути й корпоративною, а не лише персональною послугою.

Andersen Consulting у дослідженнях шляхів ефективного розвитку інтернет-послуг на прикладі 150 провідних фінансових організацій світу дотримується більш чітких принципів: класифікаційні групи (табл.1) відображають лише функціональну направленість інтернет-послуг. Аналіз свідчить, що лише на деяких ринках фінансових послуг у 2000-2008 pp. лідерами залишаються традиційні та відомі в цих сферах компанії. Зрозуміло, що така ситуація їх не влаштовує і вони прагнуть виправити становище. Для цього використовуються різні стратегії.

Одні компанії створюють системи самостійно, а інші покращують свої позиції на ринку шляхом купівлі технологічних компаній і терміново розширюють їх можливості, зробивши необхідні інвестиції. Наприклад, протягом минулого року iOwn.com був придбаний CitiMortgage, LoansDirect - E-Trade, a InsWeb придбав Quickenlnsurance. Дослідження Andersen Consulting засвідчило, що найбільш ефективні стратегії засновані на комбінації "традиційних" і "віртуальних" компаній та забезпеченні системи багатоканального продажу універсальних послуг клієнтам. Крім того, аналітики вважають, що нині надання фінансових послуг у Мережі крім зменшення витрат фінансових компаній може бути більш вагомим інструментом для збереження клієнтів, ніж для їх залучення.


Таблиця 1.Напрямки надання фінансових інтернет-послуг у 2000-2001 pp.

Вид фінансової послуги

Місце в рейтингу провідних компаній2000 р.

2008 p.

Управління активами (Asset Management)

INVESCO

Strong

WitCapital

Janus

American Century

INVESCO

American Century

Janus

Vanguard Group

Fidelity

Банкинг

(Banking)

Compubank*

First Internet Bank of IN* American Express Wingspanbank.com*

Bank of America

American Express

Security First*

Juniper Bank*

Lighthouse Bank*

First Union

Брокерські послуги (Brokerage)

Charles Schwab

DLJ Direct*

E-Trade*

Suretrade*

NDB

E-Trade*

Fidelity

Charles Schwab

Merrill Lynch

CSFB Direct

Страхування (Insurance)

Progressive Insurance

eCoverage* (ліквідовано) eHealthInsurance.com*

Liberty Mutual

GE Financial

Esurance*

Progressive Insurance Electric Insurance Nationwide Insurance

GE Financial

Кредитування (Lending)

E-LOAN*

Mortgagebot.com*

Keystroke.com*

Mortgage.com*

Ameri-National Net

Mortgage*

LoansDirect

(в E-Trade*)

CitiMortgage

(i0wn.com)

First Union

E-LOAN*

Mortgagebot.com


Джерело: Financial Services eBusiness Effectiveness Diagnostic, Andersen.

* Учасники фінансових ринків, які були створені як "чисті" інтернет-компанії.

Прогнозується, що великі перспективи мають фінансові послуги з надання споживчих кредитів та позик. Вважається, що програми автоматичного кредитування прискорять процес забезпечення кредиту і видачі позики, а також зроблять його більш прозорим.

Після того, як клієнт направить свою форму-заявку на отримання позики, система автоматизованого підтвердження кредитної організації протягом кількох хвилин прийме рішення щодо кредитування і сформує рівень відсотка за користування позикою. Під час виконання цієї процедури клієнт матиме можливість за допомогою електронної пошти і захищеного мережевого з'єднання дізнатися, на якій стадії перебуває його форма-заявка.

Але, як свідчать результати досліджень, для розвитку послуг з он-лайн-кредитування ще потрібен деякий час. Так, дослідники з компанії TowerGroup вважають, що такі послуги дадуть змогу зробити з рядових користувачів Інтернету, які часто заходять в Мережу тільки для пошуку інформації або перегляду курсів валют, повноцінних покупців кредитних послуг, які матимуть можливість в інтернет-системі заповнити форму-заявку і отримати позику.


Случайные файлы

Файл
157773.rtf
23899.rtf
27077.rtf
152846.rtf
75473-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.