Автоматизована система обробки економічної інформації (46714)

Посмотреть архив целиком

Кафедра економічної кібирнетики


Контрольна робота

З дисципліни:

Системи обробки економічної інформацій”

Автоматизована система обробки економічної інформації на підприємстві АТВТ “Суми-Авто”


Вступ


Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів. Центральною ланкою комп'ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематично накопичуються і оброблюються дані, пов'язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих даних формується інформація про роботу підприємства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством.

Більшість інформаційних систем почала з'являтися в Україні на рубежі 90-х років, коли з отриманням більшої свободи в веденні бізнесу підприємства і фірми почали замислюватися про комп'ютеризацію. З об'єктивних причин ринкової економіки першими змогли виділити необхідні фінансові кошти підприємства торгівлі і сфери послуг.

Саме тому практично всі системи почали розвиватися як об­лікові. Багато з них продовжують зали­шатися суто обліковими, дозволяючи автоматизувати одну або декілька функцій підприємства, але не даючи цілісної картини для управління підприємством.


1. Загальна характеристика підприємства


Практична робота виконана на матеріалах підприємства акціонерного товариства відкритого типу “Суми-Авто”, що утворене на підставі рішення зборів акціонерів шляхом перетворення Сумського обласного орендного підприємства “Автосервіс” у акціонерне товариство відкритого типу, відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та чинного законодавства.

АТВТ “Суми-Авто” включено до Єдиного Державного реєстру підприємствта організацій України.

Форма власності – колективна.

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Статутний фонд на момент утворення підприємства згідно установчих документів склав 19715100 крб. Статутний фонд поділено на 131434 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна.

Здійснює свою діяльність на підставі Статуту, в якому зазначено що головною метою утворення товариства є отримання прибутку та задоволення потреб населення.

Для досягнення мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

 • оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

 • роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

 • ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення;

 • посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;

 • посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки.

Фактично основним видом діяльності підприємства є торгівельна діяльність щодо реалізації транспортних засобів та надання послуг по технічному обслуговування, ремонту і діагностиці транспортних засобів.

За звітній квартал сукупний валовий дохід підприємства склав 401800грн. в цей же час загальна сума валових витрат склала 437800грн., а амортизаційні відрахування 31700грн., таким чином підприємство отримало збитки в сумі 67700грн.

За останній рік ефективність діяльності підприємства покращилася, що видно з росту всіх економічних показників, це можна пояснити зміною керівництва яке зацікавлене в процвітанні підприємства.

Керівником підприємства є голова правління акціонерного товариства, який призначається на посаду загальними зборами акціонерів. Йому підпорядковані перший заступник голови правління, заступник по комерційній діяльності, та головний бухгалтер. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерією під керівництвом головного бухгалтера, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. В цьому підрозділі здійснюється систематичний облік всіх господарських операцій, ведуться розрахунки з різними суб’єктами господарювання, здійснюється облік розрахунків з податковими органами, контроль за збереженням матеріальних цінностей, складання звітних калькуляцій собівартості продукції, розробка первинних документів, розрахунки по оплаті з працівниками, своєчасне складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика, яка сформована на підприємстві АТВТ “Суми-Авто” відповідає вимогам повноти, обачності, принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, передбаченим Законом України. Наказ про облікову політику на АТВТ “Суми-Авто” включає принципи обліку, всі законодавчі акти якими користуються на підприємстві, визначені теоретичні основи бухгалтерського обліку, положення та нормативні акти з питань організації обліку в Україні. Також в цьому Наказі визначена структура бухгалтерії яка є централізованою, зазначені розроблені інструкції, форма ведення обліку яка є журнально-ордерна. Методика облікової політики включає принципи та правила отримання, обробки, фіксації, передачі інформації, оцінки, ведення рахунків, нарахування амортизації, обліку ремонтів, оцінки запасів та готової продукції, списання витрат майбутніх періодів, визначення обсягу реалізації продукції, встановлення резерву сумнівних та безнадійних боргів, визначення результатів діяльності.

Також Наказом про облікову політику передбачено використання таких елементів як документообіг, організація внутрішнього контролю, порядок складання регістрів обліку та форм звітності, проведення інвентаризації майна, форма бухгалтерського обліку яка є журнально-ордерна з використанням комп’ютерної програми “Універсал”. З метою удосконалення і спрощення ведення бухгалтерського обліку на підприємств в 2004 році була встановлена бухгалтерська програма “Універсал”, яка носить індивідуальний характер, тобто розроблена спеціально для АТВТ “Суми-Авто”. Якщо розглядати порядок складання звітності то вона заповнюється за рік головним бухгалтером.


2. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації, яка використовується на підприємстві


Бухгалтерська комп’ютерна програма “Універсал”- це потужна програма нового покоління, її можливості дозволяють не тільки ефективно автоматизувати облік любої ділянки роботи бухгалтерії організації, а і вести паралельно облік в декількох облікових системах, а також в розрізі відокремлених підрозділів, що знаходяться на окремому балансі.

Основні характеристики цієї програми такі: універсальна; складається з одного модуля, який дозволяє обробляти всю бухгалтерську інформацію в одному середовищі; веде облік в єдиній базі даних; працює в реальному масштабі часу; розрахована як на роботу в комп'ютерній мережі, так і на персональну роботу, достатньо надійна при обробці декількох десятків тисяч операцій на місяць; адаптується до додаткових вимог замовника з використанням власної макромови програмування, що входить до стандартного комплекту поставки.

Програма “Універсал” дозволяє автоматизувати обробку облікової інформації за основними видами діяльності, якими займаються більшість підприємств: виробництво; гуртова торгівля; роздрібна торгівля; надання послуг; інші види діяльності.

Для того, щоб програма могла задовільно працювати необхідно мати:

 • процессор INTEL 80486 DX і вище;

 • оперативну пам'ять 32 і більше Мбайт;

 • накопичувач на жорсткому диску з достатнім обсягом місця (тільки при встановлені програми використовується 20 Мбайт);

 • накопичувач на гнучких дисках 3,5 (для встановлення програми з дискет комплекта поставки);

 • пристрій для друку інформації (лазерний або струйний принтер) VGA- сумісний дисплей (рекомендовано SVGA-дисплей);

 • операційну систему Microsoft Windows 95/98.

Програма на комп'ютері може бути розміщена та працювати в таких режимах: "Конфігуратор", "Настроювач", "Монітор" і “Універсал”, а також службові програми.


3. Технологічний процес обробки інформації конкретної задачі в системі


В АТВТ “Суми-Авто” бухгалтерський облік здійснюють 3 бухгалтери. Облік на підприємстві автоматизовано і ведеться з використанням комп"ютерної програми “Універсал”, яка носить індивидуальний характер, тобто розроблена спеціально для АТВТ “Суми-Авто”. Для обліку розрахунків в комп"ютерній програмі створені об"єкти нормативно-довідкової інформації:

 • інформація про агентів;

 • реквізити контрагентів;

 • інформація про укладені договори.

За допомогою комп'ютерної програми автоматизовано наступні операції:

  1. укладання договору;

  2. надходження коштів на поточні рахунки підприємства;


Случайные файлы

Файл
185021.doc
70170.rtf
36694.rtf
MTO.doc
money.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.