Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка (46652)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Розробка постановки та алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит

Список використаної літератури


Розробка постановки та алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит”


1. Характеристика задачі


Задача призначена для створення й підтримки масивів інформації про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Мета вирішення задачі – автоматизація обліку й контролю розрахунків сум процентів за контокорентний кредит, яка повинна підвищити точність і якість обліку, зменшити кількість помилок, прискорити виконання типових операцій обліку, автоматизувати більшість рутинних операцій, які доводиться виконувати обліковим робітникам у банківській установі.

Техніко-економічна суть задачі полягає у тому, що облік та контроль розрахунків сум процентів за контокорентний кредит є досить складним процесом; облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит не може бути розрахований прямо, оскільки він залежить від ряду факторів, що лежать за межами компетенції облікових робітників та за межами самої банківської установи.

Рішення даної задачі дозволить оперативно отримувати інформацію про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Це повинно призвести до економії робочого часу відповідних робітників банку, а також підвищити швидкість видачі інформації для вищого керівництва, що повинно привести до більш виважених, своєчасних і ефективних рішень на рівні керівництва банківської установи.

У вирішення задачі приймають участь такі підрозділи банку:


 • Кредитний відділ у особі фахівця кредитного відділу, який веде облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит;

 • Вище керівництво у особі директора чи заступника директора по економіці та фінансах банку, який приймає рішення по доцільність чи недоцільність тієї чи іншої операції.

Призначення й використання вихідної результатної інформації:

Облік розрахунків сум процентів” документ, призначений для календарного обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Використовується кредитним відділом та бухгалтерією.

Відомість процентів за кредитами” документ - звіт, призначений для обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит за певним критерієм. Використовується керівництвом, кредитним відділом та бухгалтерією.

Інформаційна модель розвязання даної задачі, призначений для обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит наведена на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1. Інформаційна модель розвязання задачі

Умови за яких припиняється виконання задачі:

 • відсутня необхідна інформація з розвязування задачі;

 • у загальносистемній базі даних виявлені недостовірні дані з задач, що сумісні з дано задачею;

 • виявлені порушення у базі даних унаслідок несанкціонованого доступу;

 • вийшло з ладу енергопостачання ЕОМ;

 • вийшло з ладу обладнання, в якому зберігались необхідні дані для розв’язування задачі тощо.

При розвязанні задачі розподіл дій між персоналом і технічними засобами за різних ситуацій такий:

Функціями фахівця кредитного відділу є:

 • введення й контроль правильності первинних даних;

 • складання, перевірка й підписування первинних документів;

 • друкування вихідних результатних документів, контроль і підписування їх;

 • ведення баз даних (додавання, вилучення, коригування записів у базі даних;

 • пошук даних

Функціями технічних засобів є:

 • ведення бази даних відповідно до команд СУБД;

 • обробка даних і друкування вихідної інформації відповідно до прикладних програм;

 • виведення повідомлень про системні та інші помилки (збої) на екран дисплея.


2. Вихідна інформація


У результаті розв’язування задачі формується вихідна інформація, представлена у вигляді:

 • машинограм (відомостей, регістрів, звітів) які використовуються фахівцями, бухгалтерами чи іншими спеціалістами для виконання їх функцій;

 • відеокадрів – для перегляду оперативної та довідкової інформації на моніторі комп’ютера;

 • файлів на машинних носіях, які формуються для розв’язання даної задачі у наступному місяці або розв’язання інших задач з управляння об’єктом.

Перелік та опис вихідних повідомлень наведено у таблиці 1:


Таблиця 1. Перелік та опис вихідних повідомлень

Вихідний документ

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодичність видання

Термін виконання

Користувачі інформації

Облік розрахунків сум процентів

OBL

Документ

За запитом

В режимі діалогу

Кредитний відділ

Відомість розрахунку сум процентів за кредитами

VIDOM

Документ

Раз на місяць, за запитом

2-го числа наступного місяця

Кредитний відділ, Керівництво


Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення, наведено в таблиці 2.


Таблиця 2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень

Структурна одиниця

Ідентифі-катор

Позначення у формулах

Ідентифікатор вихідного повідомлення, який містить структурну одиницю інформації

Вимоги до точності та надійності обчислення

Ідентифікаційний номер

ID

-

OBL, VIDOM

1

Код відсотку

Cod_PR

-

OBL, VIDOM

1

Загальна сума, з який нараховуються відсотки

Sum_for_PR

OBL, VIDOM

0,01

Сума кредитного відсотку

Sum_PR

OBL, VIDOM

0,01

День

Dt

-

OBL, VIDOM

1

Місяць

Mon

-

OBL, VIDOM

1

Рік

Gear

-

OBL, VIDOM

1

Обличчя

Lic

-

OBL, VIDOM

-

ПІБ

FIO

-

OBL, VIDOM

-

3. Вхідна інформація


Вхідна інформація для розв’язання задачі – первинні документи, файли з довідкової бази даних. Перелік і опис вхідних повідомлень для розв’язання задачі наведено в таблиці 3.


Таблиця 3. Перелік та опис вхідних повідомлень

Вхідне повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і частота надходження

Відомість облич

VID

Документ

У міру обліку позикових внесків

Довідник облич

DOVL

Файл

При формуванні та веденні БД

Довідник відсотків

DOVV

Файл

При формуванні та веденні БД


Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень задачі наведено в таблиці 4.


Таблиця 4. Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень

Структурна одиниця

Ідентифікатор

Позначення у формулах

Необхідна точність числового значення

Джерело інформації

Ідентифікатор джерела інформації

Ідентифікаційний номер

ID

-

1

Відомість облич

VID

Обличчя

Lic

-

-

Відомість облич

VID

ПІБ

FIO

-

-

Відомість облич

VID

Сума контокорентних відрахувань банку

Sum_conto

Lim

0,01

Відомість облич

VID

Адреса

Address

-

-

Відомість облич

VID

Телефон

Telef

-

-

Відомість облич

VID

Код відсотку

Cod_PR

-

1

Довідник відсотків

DOVV

Тип відсотків

Name_PR

-

-

Довідник відсотків

DOVV

Процент за кредитом

Proc_PR

Vm

0,01

Відомість облич

VID

Загальна сума, з який нараховуються відсотки

Sum_for_PR

-

0,01

Відомість облич

VID

День

Dt

-

1

Відомість облич

VID

Місяць

Mon

-

1

Відомість облич

VID

Рік

Gear

-

1

Відомість облич

VID

4. Математичний опис задачі


4.1. Математичний опис


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.