Продуктивні сили Полтавської області (24174)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
РЕФЕРАТ

на тему: «Продуктивні сили Полтавської області»


Миколаїв 2010План характеристики продуктивних сил Полтавської області


Вступ

  1. Економіко-географічне положення

  2. Оцінка природних умов та ресурсів

  3. Характеристика населення та трудових ресурсів

  4. Спеціалізація господарства

1. Промисловість

2. Сільське господарство

  1. Зовнішньо-економічна діяльність

  2. Промислові вузли, найбільші міста

  3. Проблеми та перспективи розвиткуВступ


Полтавщина з 1036 року ввійшла до складу Київської Русі, а саме Переяславського князівства. За часів Богдана Хмельницького територія Полтавщини була розподілена між сімома козацькими полками (Переяславським, Іркліївським, Прилуцьким, Лубенським, Миргородським, Гадяцьким (Зіньківським) і Полтавським). 9 березня 1802 року була утворена Полтавська губернія, площа якої в 1804 році складала 46603,16 кв. км.

Низка адміністративно-територіальних реформ радянських часів завершилась утворенням 22 вересня 1937 року Полтавської області. На той час до її складу входило 45 районів та два міста обласного підпорядкування - Полтава і Кременчук. У січні 1954 року зі складу області було виведено 8 районів: Згурівський та Яготинський відійшли до Київської області, Гельмязівський, Драбівський, Золотоніський, Іркліївський, Чорнобаївський, Ковалівський - до Черкаської. З того часу межі Полтавської області залишалися без змін, змінювалася лише її внутрішня адміністративна структура.

Економічно ця територія у XVII-XIX століттях стала центром чумацтва, яке відіграло значну роль у процесі первісного нагромадження капіталу. У другій половині ХІХ століття Полтавщина стала одним із яскравих центрів земського руху, який і сьогодні може бути зразком самоврядування.

Неоціненним є вклад полтавців у скарбницю національної і світової культури.I.Економіко-географічне положення


Полтавська область займає територію в 28,8 тис. кв. км, що складає 4,8% території України. Розташована у середній частині Лівобережної України. Область знаходиться мiж 50° 33' i 48° 45' пiвнiчної широти та 32° 05' i 35° 30' схiдної довготи. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини. На півночі межує Чернігівською та Сумською, на сході з Харківською, на півдні Дніпропетровською та Кіровоградською, на заході з Київською та Черкаською областями України. Її довжина з півночі на південь дорівнює 213,5 км, а з північного заходу на південний схід - 259 км. Відстань від Полтави да Києва дорівнює 342 км.

За територією Полтавська область посідає 7 місце серед областей України. В області налічується 25 районів, 5 міст обласного і 10 - районного підпорядкування, 5 районів у містах, 21 селище міського типу, 1846 сільських населених пунктів, 467 сільських рад.

Обласний центр – м. Полтава, де мешкає 314 тис. чол.


II. Оцінка природних умов та ресурсів


Територія області лежить в помірному кліматичному поясі. Клімат області помірно континентальний з помірно холодною зимою і теплим літом. Середня температура липня +25 °C, січня –6,5 °C. Опади бувають переважно влітку у вигляді дощів.

 Регіон багатий водними ресурсами. По території області протікає багато річок загальною довжиною 5101 км. На юго - заході він омивається Кременчуцьким і Дніпродзержинським водосховищами. Тут протікають 62 річки кожна завдовжки більше 10 км, всі вони належать до басейну річки Дніпро. Найбільші з них - Ворскла, Сула, Псел.

 Грунти в Полтавській області високо родючі і складаються переважно з чорнозему, який займає 90% площі. Зміст гумусу знаходиться у межах 3% - 5%. Зустрічаються також і солончаки, в основному в руслах річок.
Якісний показник грунту на Полтаві складає 72 бали (для порівняння, по Україні в цілому - 69, Львівської області - 43, Івано - Франковськой області - 42).У Полтавському, Решетіловськом, Новосанжарськом і Чутовськом районах якісний показник грунту складає відповідно 71, 70, 72 і 76 бали.

Полтавщина розташована у лісостеповій зоні. Ліси вкривають 8,5% території

У області розвідано близько 10 видів корисних копалини: нафта, газ, вугілля, торф, залізняк, будівельні матеріали, мінеральна вода і ін. Полтавська область займає в Україні перше місце по запасах і здобичі газу. Запаси залізняку зосереджені в районі Кременчуцької магнітної аномалії.

У Полтавській області знаходяться Глінсько - Розбишевськоє, Бельськоє і Миргородське нафтові родовища. Важливе значення має Кременчуцький залізорудний район. Місцеве значення мають буре вугілля, торф, кам'яна сіль, будівельна сировина. Велике значення для розвитку рекреаційних ресурсів мають джерела мінеральних вод: "Миргородської", "Гогольовськой".


III. Характеристика населення та трудових ресурсів


За кiлькiстю населення Полтавщина займає 11 мiсце серед областей України. Загальна чисельність наявного населення області, за даними Всеукраїнського перепису населення станом на 1 квітня 2010 року складала 1 млн. 497 тис. людина. Чисельність міського населення склала 856,8 тис., або 58,7%, сільського - 673,3 тис., або 41,3%.

Полтавська область є помiрно заселенною. Густота населення дорівнює 56,29 осіб на кв.км. На її територiї нараховується близько 900 тис. чоловiк трудових ресурсiв, основна частина яких зайнята у галузях матерiального виробництва.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризувався такими даними: зменшення частки дітей в загальній чисельності населення одночасно з істотним збільшенням частки осіб старше за працездатний вік, значно ускладнює сучасну демографічну ситуацію в області і зумовлює старіння населення.

Особливістю національного складу населення Полтавської області є його багатонаціональна. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території області проживали представники понад 100 національностей і народностей. У національному складі населення області переважна більшість українців, чисельність яких складала 1381,1 тис. від загальної чисельності населення.IV. Спеціалізація господарства


За структурою господарства Полтавська область належить до iндустрiально-аграрних. У сукупнiй валовiй продукцiї промисловостi i сiльського господарства частка промисловостi становить близько 60%. Серед областей України Полтавщина видiляється залiзорудною, паливною, машинобудiвною i легкою промисловiстю та агропромисловим комплексом з розвинутою харчовою промисловiстю, буряко-цукровим виробництвом, зерновим господарством та м'ясо-молочним тваринництвом.

Полтавчани виробляють бiльше 14 % залiзної руди, близько 33 % природного газу, до 9 % електродвигунiв, приблизно по 20 % легкої i харчової промисловостi, а також 10 % цукру. . У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 77%.

Виробництво вантажних автомобiлiв наближається до 100 %. Провiдними галузями промисловостi є машинобудування i металообробка, паливна, харчова i легка промисловості, провiдне значення мають автомобiльна i електротехнiчна.

Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 374 промислових підприємства, окрім того, функціонує 618 малих промислових підприємств.


1. Промисловість


У галузевій структурі промисловості ведучими є паливна, харчова промисловість, машинобудування і металообробка. На частку цих областей припадає більше 80% всього промислового виробництва області.

Основними паливно-енергетичними ресурсами області виступають нафта, газоконденсат і природний газ. Найкрупніше нафтове і газове родовище області - Глінсько-Розбішевськоє нафтогазове родовище (Лохвіцкий і Гадячській райони.

До підприємств паливної промисловості області відносяться такі основні підприємства, як нафтогазовидобувне управління "Полтаванефтегаз" і ВАТ "Укрнафта", газопромислове управління "Полтавагаздобича". У 2000 році введений в експлуатацію Яблуневській газопереробний завод потужністю 96 тис. тонн на рік.

Слід зазначити також, що Полтавська область має потужну гірничодобувну промисловість, яку представляє ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Основною продукцією цього підприємства є залізорудний концентрат з вмістом заліза до 65% та офлюсований залізний окоток для доменних цехів металургійних комбінатів.

Галузь машинобудування і металообробки за обсягами виробництва продукції утримує третє місце в обласному промисловому комплексі. До виробництв, що мають істотне значення в загальнодержавному розподілі праці, відносяться автомобільна та електротехнічна промисловість, верстато- і приладобудування, залізничне вагонобудування, виробництво дорожньо-будівельної техніки та технологічного устаткування для хімічної, харчової і легкої індустрії.

За темпами розвитку промислового виробництва Полтавщина є сьогодні одним із найдинамічніших регіонів України.

Харчова промисловість області представлена м'ясною, молокопереробною, цукровою, хлібопекарською, кондитерської, плодоовощеконсервной, спиртної і лікеро-горілчаною, пивоварною, масложировою промисловістю, виробництвом безалкогольних напоїв. 

До провідних підприємств цієї області відносяться 6 м'ясокомбінатів, 11 цукрових заводів, 2 кондитерських фабрики, 7 молокозаводів, 4 сироварних заводу, 3 молочноконсервних комбінату, 3 маслозаводи, 3 спіртзавода, 2 лікеро-горілчаних заводу, 2 пивоварних заводу, ряд підприємств хлібопекарської і мукомельно-круп'яної промисловості.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.