Розрахунок амортизації та матеріальних затрат (19331)

Посмотреть архив целиком

Задача №15


2. Зміст ситуації та завдання


Завдання 2.1 Дайте характеристику систем стандарт-кост.

Завдання 2.2 Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язання задачі необхідно:

1.Визначити фактори.

2.Обчислити величину відхилень по прямих матеріальних затратах.


Задача

Інформаційне забезпечення


Для виготовлення однієї деталі потрібно 15кг основних матеріалів по 10 доларів зк кг. За звітний період (місяць) було виготовлено 100 деталей, при їх виготовлені використано 800 кг матеріалів, вартістю по 12 доларів за кг.


Завдання 2.2


Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язання задачі необхідно:

1.Визначити фактори.

2.Обчислити величину відхилень по прямих матеріальних затратах.


Розв'язок


Задача


1) 800/100=8

2) (12-10)*8=16

3) 8-15*10=-142

Фактори:

 • зміни цін;

 • не відповідність якості споживчих матеріалів установленими нормами;

 • зміни стандартного коефіцієнта;

 • спільного змішування двох або більше різних видів сировини та матеріалів


Висновок


Згідно проведених розрахунків ми бачимо, що за рахунок зміни ціни підприємство понесло перевитрати у сумі 16 грн., а за рахунок змін кількості - зекономили 142 грн. Таке зменшення витрат є позитивним, але бажано, щоб це зменшення було не за рахунок зміни кількості. Така зміна кількості може бути за рахунок зниження якості продукції, що назвати позитивним не можна.Варіант 12. Розгляньте і проаналізуйте основні дані задачі.


Для розв’язування задачі необхідно:

 1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання.

 2. Обчислити суму чисел за формулою.

 3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації.

 4. Зробити висновки.


Інформаційне забезпечення


А) Початкова вартість – 24000 дол.;

Б) Ліквідаційна вартість – 4000 дол.;

В) Термін експлуатації – 5 років.


Розв’язання


Визначаємо амортизовану вартість за всі роки: ПВ-ЛВ=24000-4000=20000

Визначаємо суму чисел: (1+2+3+4+5)=15

Визначаємо АВ за перший рік:

АВ =КР (кількість років)(ПВ-АВ)

Сума чисел

 1. (5:15)*20000=6666,6

 2. (4:15)*20000=5333,3

 3. (3:15)*20000=4000

 4. (2:15)*20000=2666,6

 5. (1:15)*20000=1333,3


Термін експлуатації

Початкова вартісь

Річна сума амортизації

Нагромаджуваний заллишок

Залишкова вартість

1

24000

6666,6

6666,6

17333,4

2

24000

5333,3

11999,9

12000,1

3

4

5

24000

24000

24000

4000

2666,6

1333,3

15999,9

18666,5

19999,8

8000,1

5333,5

22666,7


Висновок: З даної таблиці бачимо, обладнання діє ефективніше в перші роки його експлуатації.


Задача


Дайте коротку характеристику методу рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості.

Розгляньте основні дані задачі.

Для розв’язання:

1.Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.


Інформаційне забезпечення


А) Початкова вартість автомобіля – 22000$

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля – 2000$

В) Термін служби автомобіля – 4 р.


Розв’язання


Метод рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості є одним із найпростіших і найпоширеніших методів нарахування амортизації. Суть його полягає в тому, що амортизована вартість об’єкта рівномірно списується протягом терміну його служби. Амортизація залежить тільки від тривалості служби. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду ( року ) розраховують шляхом ділення амортизованої вартості, яка дорівнює початковій вартості мінус його ліквідаційна вартість, поділена на число звітних періодів експлуатації об’єкта. Норма амортизації є постійною.

Розрахуємо річну суму амортизації:


АВ = ( Початкова вартість – Ліквідаційна вартість ) / Термін служби = (22000 – 2000 ) / 4 = 5000$


Проведемо нарахування амортизації протягом 4 – ох років у таблиці 1.


Таблиця 1. Нарахування амортизації автомобіля методом прямолінійного списання ( $ США )

Термін експлуатації

Початкова вартість

Річна сума амортизації

Акумульована амортизація ( нагромаджений знос )

Залишкова вартість

Дата придбання

22000

-

-

22000

Кінець 1-го р.

22000

5000

5000

17000

Кінець 2-го р.

22000

5000

10000

12000

Кінець 3-го р.

22000

5000

15000

7000

Кінець 4-го р.

22000

5000

20000

2000


Висновки


Отже, на основі таблиці можна сказати, що протягом усіх 4-ох років амортизаційні відрахування однакові ( 5000 $ ), акумульована амортизація здійснюється рівномірно, залишкова вартість зменшується однаковими сумами до ліквідаційної ( 2000 $ )Завдання ІІ. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі:


Для розв’язання задачі потрібно.

 1. Визначити фактори.

 2. Обчислити величину відхилень по прямих трудових затратах.


Інформаційне забезпечення


Для виготовлення деталей «Х» по нормативу потрібно 48 год. при нормативній ставці 13 доларів за год. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей «Х» для цього було затрачено 4000 трудогодин, вартість за 1 год. склала 14 дол.

40000 :100 = 40 – на одну деталь кількість трудогодин;

40 – 48 = -8

-8 * 13 = - 104 – за рахунок зміни кількості зекономив 104 дол.

(14–13)* 40=40 – за рахунок зміни тарифу на підприємству перевитрата 40 дол.


Висновок


За рахунок цих двох факторів підприємство зекономило (104 – 40 = 64 дол)Задача


Вексель до отримання - вексель, за яким належить одержати гроші. Векселі до оплати — це зобов'язання оплатити визначену суму грошей у зазначений термін. Вони є процентні та безпроцентні. Довготермінові векселі до оплати — це векселі, видані на термін більше одного року. Вони аналогічні довготерміновим облігаціям, однак не котируються на ринку цінних паперів.

Отримані векселі:

Дт «Векселі отримані»

Кт «Рахунки до отримання»

Погашення векселя:

Дт «Рахунок у банку»

Кт «Векселі отримані»

Кт «Доходи у вигляді %»


Дано:

 1. Видано вексель на суму 6000 дол.;

 2. Річні проценти становлять 12%;

 3. Термін 110 днів;

 4. Дисконтується банком по ставці 15 %;

Розвязання:

 1. позичковий %:

(6000*0,15*110/360)=220 (дол.);

 1. Сума погашення :

6000+220=6220 (дол.)

 1. Дисконт:

(6220*0,15*60/360)=155,5 (дол.)

 1. Виплата за векселями:

6220-155,5=6064,5 (дол..)


Задача


Для розвязання задачі необхідно:

 1. Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос та залишкову вартість.

 2. Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації


Інформаційне забезпечення


А) Початкова вартість автомобіля – 44000 дол;

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля – 4000 дол;

В) Термін експлуатації – 5

Розвязання :


Термін експлуатації

Початкова вартість

Річна сума амортизації

Нагромаджуваний залишок

Залишкова вартість

1

44000

17600

17600

26400

2

44000

10560

28160

15840

3

44000

6336

34496

9504

4

44000

3801,6

38297,6

5702,4

5

44000

2280,96

40578,56

3421,44


Знаходимо норму амортизації за формулою:


На= (100%/ Т)*2 На= (100%/ 5)*2=40%


Знаходимо суму амортизації за кожен рік:


1 рік 44000*40% = 17600

2 рік 26400*40% = 10560

3 рік 15840*40% =6336

4 рік 9504 *40% = 3801,6

5 рік 5702,4 *40% = 2280,96


Знаходимо нагромаджуваний залишок:


1 рік 17600

2 рік 17600+10560 = 28160

3 рік 6336+28160 = 34496

4 рік 3801,6+ 34496 = 38297,6

5 рік 2280,96+38297,6 = 40578,56


Знаходимо залишкову вартість:


1 рік 44000- 17600 = 26400

2 рік 26400- 10560 =15840

3 рік 15840- 6336 = 9504


Случайные файлы

Файл
27904-1.rtf
78085.doc
10487-1.rtf
117980.rtf
112174.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.