Форми бухгалтерської звітності (18550)

Посмотреть архив целиком


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни «Бухгалтерський облік»


Форми бухгалтерської звітності


Зміст


  1. Залишки рахунків на початок кварталу

  2. Журнал реєстрації господарських операцій за квартал

  3. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

  4. Оборотна відомість за квартал

  5. Баланс

  6. Звіт про фінансові результати

Список використаної літератури


1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.

рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

450000


112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

5000


12

Нематеріальні активи

25000


131

Знос основних засобів

150000


132

Знос інших необоротних матеріальних активів

2500


151

Капітальне будівництво

14900


201

Сировина та матеріали

55000


203

Паливо

3600


30

Каса

250


311

Поточні рахунки в національній валюті

165000


312

Поточні рахунки в іноземній валюті

3500


361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

27500


372

Розрахунки з підзвітними особами

350


375

Розрахунки по відшкодуванню збитків

1400


38

Резерв сумнівних боргів

3500


40

Статутний капітал


550000

424

Безкоштовно отримані необоротні активи


13695

441

Прибуток нерозподілений


6000

451

Вилучені акції


15000

46

Неоплачений капітал


28000

473

Забезпечення гарантійних зобовязань


6880

601

Короткострокові кредити в національній валюті


30000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками


16100

641

Розрахунки по податках


2700

651

Розрахунки по пенсійному забезпеченню


960

652

Розрахунки по соціальному страхуванню


120

653

Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття


45

661

Розрахунки по заробітній платі


3000

685

Розрахунки з іншими кредиторами


9000

УСЬОГО:

595500

5955002. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму150010424

2

Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем189001040

3

Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості


2650


201


745

4

Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

а) вартість МШП

б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)
9900

1980
22

641
631

631

5

Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:

а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)

б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних)
11880415,80311

631631601

311311

6

Відпущені зі складу МШП:

а) на загально виробничі потреби

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) відділу збуту


1920


64

360


91


23

93


22


22

22

7

Відпущені зі складу матеріали:

а) у виробництво для виготовлення продукції

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення

г) для капітального будівництва


20950


6500


780


840


23


23


91


151


201


201


201


201

8

Відпущене зі складу паливо:

а) на адміністративно-управлінські потреби

б) на потреби відділу збуту


1480

421


92

93


203

203

9

Отримані від постачальника на склад матеріали:

а) вартість матеріалів

б) податковий кредит по ПДВ21300

4260201

641631

631

10

Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9)25560631311

11

Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:

а) здані на склад запасні частини для устаткування

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)296


0
207


301
372


372

12

Зроблено ремонт і модернізація компютера:

а) придбані

- материнська плата

- сканер

б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

в) поданий рахунок підрядної організації:

- за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу

- за установлювання сканера

- ПДВ (суму визначити)

г) прийнятий компютер у експлуатацію
365

838


240,6090

39

25,80

1203
152

152


641631

631

641

10
631

631


631311

311

631

152

13

Нараховано заробітну плату:

а) основна заробітна плата робітникам

б) основна заробітна плата персоналу керування цехами

в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу

г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту

д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

є) премія робітникам

ж) премія адміністративно-управлінському персоналу

з) оплата тимчасової непрацездатності


17000


3900


4580


1020


1990

3100


2490

750


23


91


92


93


151

23


92

652


661


661


661


661


661

661


661

661

14

Утримано з заробітної плати:

а) прибутковий податок

б) у Пенсійний фонд

в) на соціальне страхування на випадок безробіття

г) страхові внески


д) аліменти


5500

696,60


174,15

348,30

750

120


661

661


661

661

661

661


641

651


653

652

652

685

15

Згідно до законодавства України, нараховані платежі:

а) Пенсійний фонд

1 - робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

б) фонд соціального страхування

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

в) фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
6673,20

1294,80

2347,24

338,64


660,68


201

39

70,70

10,20


19,90261,30

50,70

91,91

13,26


25,87
23

91

92

93


151


23

91

92

93


15123

91

92

93


151
651

651

651

651


651


652

652

652

652


652653

653

653

653


653

16

Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:

а) від покупців за відвантажену продукцію

б) пеня за невиконання договірних зобовязань20000

820311

361361

715

17

Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити):

а) у Пенсійний фонд

залишок на початок кварталу

б) у фонд соціального страхування

залишок на початок кварталу

в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття

залишок на початок кварталу

г) прибутковий податок

залишок на початок кварталу

д)страхові внески

є) аліменти12011,16

960

340,80

120


617,19

45

5500

2700

348,30

120651

651

652

652


653

653

641

641

652

685311

311

311

311


311

311

311

311

311

311

18

Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:

а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)

б) для оплати витрат на відрядження
27240.95

387
30

30
311

311

19

Виплачені з каси суми:

а) заробітна плата

б) менеджеру зі збуту на відрядження


26985

387


661

372


30

30

20

Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити)255.95


661

311


662

661

21

По встановлених нормах нарахована амортизація:

а) основних фондів виробничого призначення

б) основних фондів загальногосподарського призначення

в) основних фондів повязаних із збереженням і транспортуванням готової продукції

г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення
890


286125


149
23


9193


92
131


131131


131

22

Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження:

а) витрати склали

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)
329


58
93


30
372


372

23

Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції410631311

24

Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)


305$

(1656,15)


30312


25

Інвалюта видана у підзвіт

305$

(1656,15)

372

30

26

Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:

а) витрати склали (курс НБУ не змінився)


б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)302$

(1639,86)

3$

(16,29)92


30

312372


372

30

27

Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою


489


30


375

28

Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20)


255.95


30


311

29

Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам


255.95


662


30

30

Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту11880601311

31

Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити):

а) що розподіляються

б) нерозподілені
8270,50

0
23

901
91

91

32

Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає)639102623

33

Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами


121200


361


701

34

Нараховане податкове зобовязання по ПДВ (суму визначити)


20200


701


641

35

Відображено формування резерву сумнівних боргів


5200


94


38

36

Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити)


63910


901


26

37

Віднесені на рахунок фінансових результатів:

а) доходи діяльності (суму визначити)б) витрати діяльності (суму визначити)
101000

2650

820

63910

12848,71

2617,10

5200701

745

715

79

79

79

7979

79

79

901

92

93

94

38

Нараховано податок на прибуток (суму визначити)


4973,55

98

79

641

98

39

Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити)


14920,64


79


441

40

Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):

а) податок на додану вартість

б) податок на прибуток13693,60

4973,55641

641311

311


РАЗОМ за квартал (суму визначити)

Случайные файлы

Файл
160459.rtf
112467.rtf
26159-1.rtf
23376.rtf
65281.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.