Організація обліку на підприємстві (17121)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудитуРозрахункова робота

з дисципліни

«Організація обліку»

(К = 1,6)Рівне - 2010


Завдання та вихідні дані до розрахункової роботи


Завдання:

 • скласти Баланс (форма 1) станом на 1 жовтня 2009 року;

 • заповнити журнал господарських операцій за жовтень 2009 року;

 • нарахувати амортизацію основних засобів за жовтень 2009 року (таблиця довільної форми);

 • заповнити розрахунково-платіжну відомість за жовтень 2009 року;

 • зробити розподіл загальновиробничих витрат;

 • заповнити журнали та відомості до них за жовтень 2009 року;

 • заповнити оборотну відомість за жовтень 2009 року;

 • скласти Баланс (форма 1) та Звіт про фінансові результати (форма 2) за жовтень 2009 року.

Примітка: коефіцієнт (К) для виконання необхідних розрахунків становить 1,6.

Вихідні дані:

Приватне підприємство "Рівне" займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.


Залишки активів, капіталу і зобов'язань на 1 жовтня 2009 року:

1. Основні засоби;

Основний засіб

Первісна вартість

Знос

Адміністративна будівля

36864

12585,2

Будівля магазину

120000

20500

Будівля цеху № 1

144000

59400

Будівля цеху № 2

110400

15824

Верстат для виготовлення продукції № 2

2131,2

390,72

Комп'ютер (відділ збуту)

4320

2880

Комплект монтажних інструментів

800

226,67

Легковий автомобіль

57600

20160

Машина для обробки деталей продукції № 3

3181,25

1628,50

Верстат для обробки деталей продукції № 4

1843,2

972,8

Орендований фрезерувальний верстат

40000

-

Верстат для виробництва продукції № 1

1363,2

363,52

Разом

522502,85

134941,41


2. Залишок коштів на поточному рахунку – 35540,00 * 1,6 = 56864 грн.;

3. Залишок валюти на рахунку – 2000,00 дол. (курс 1 дол. на 31.09.10 – 5,05 грн.)

Отже, залишок валюти на рахунку = 2000,00 * 1,6 * 5,05 = 16160 грн.;

4. Статутний капітал – 202000 * 1,6 = 323200 грн.;

5. Неоплачений капітал – 3000 * 1,6 = 4800 грн.;

6. Нерозподілений прибуток – 60000 * 1,6 = 96000 грн.


7. Залишки зобов'язань за розрахунками:

Назва рахунка

Сума, грн.

Розрахунки за податками/податок з доходів фізичних осіб

619,74

Розрахунки за заробітною платою

6480,99

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

2281,54

Розрахунки за соціальним страхуванням

275,12

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття

172,83

Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків

158,42

Разом

9988,64


8. Готова продукція:

Вид продукції

Кількість

Виробнича с/в одиниці, грн.

Відпускна ціна, грн.

Продукція № 1

5

216

480

Продукція № 2

1

528

1267,2

Продукція № 3

8

116,8

297,6

Продукція № 4

4

315,2

720

Додаткові умови:

 • підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;

 • при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;

 • вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 % їх вартості;

 • вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;

 • господарські операції жовтня 2009 року підприємство відобразило в журналі господарських операцій.


Дані для розрахунку заробітної плати

Працівники

Посада

Заробітна плата, грн.

Примітка

Працівник №1

директор

2000

-

Працівник №2

головний бухгалтер

1800

троє дітей до 18 років

Працівник №3

начальник цеху №1

1500

-

Працівник №4

начальник цеху №2

1500

студент-заочник

Працівник №5

столяр

1450

-

Працівник №6

комплектувальник

1450

інвалід 2 групи

Працівник №7

керівник відділу збуту

1450

премія 240 грн., лікарняні 180 грн.Виконання розрахункової роботи


Журнал господарських операцій за жовтень 2009 року

Зміст операції (документ, що засвідчує її проведення)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Придбання матеріалів за попередньою оплатою:

Перераховано аванс постачальнику за матеріали

371

311

30000

Відображено податковий кредит з ПДВ (30000 / 6)

641

644

5000

Отримано матеріали від постачальника (30000 – 5000)

201

631

25000

Закрито рахунок податкового кредиту

644

631

5000

Проведено залік заборгованостей

631

371

30000

2

Безоплатно отримано матеріали від постачальника

201

718

25000

3

Придбання матеріалів підзвітною особою:

Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі

301

311

2400

Видано кошти під звіт на придбання матеріалів

372

301

2400

Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою

201

372

2000

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами (2400 * 20)

641

372

400

4

Нараховано зарплату і премію:

працівникам виробництва (1450 + 1450)

23

661

2900

загальновиробничому персоналу (1500 + 1500)

91

661

3000

адміністративному персоналу (2000 + 1800)

92

661

3800

працівнику відділу збуту (1450 + 240)

93

661

1690

5

Нараховано лікарняні за три дні непрацездатності працівнику № 7

93

663

180

Утримано з лікарняних до пенсійного фонду (180 * 2%)

663

641

3,6

Податок з доходів фізичних осіб ((180 – 3,6) * 15%)

663

641

26,46

6

Утримано із заробітної плати:

внесків до Пенсійного фонду ((2900+3000+3800+1690) * 2 %)

661

651

227,8

внесків на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

((2900+3000+3800+1690) * 1 %)

661

652

113,9

внесків на страхування на випадок безробіття ((2900+3000+3800+16900) * 0,6 %)

661

653

68,34

податку з доходів фізичних осіб: ((2900 + 3000 + 3800 + 1690 - 227,8 - 113,9 - 68,34 – 5 * 453,75) * 15%)

661

641/ПДФО

1306,68

7

Нараховано на зарплату:

внески до Пенсійного фонду

(нарахована заробітна плата * 33,2 %)

23

651

962,8

91

651

996

92

651

1261,6

93

651

620,84

внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

(нарахована заробітна плата * 1,4 %)

23

652

40,6

91

652

42

92

652

53,2

93

652

23,66

внески на страхування на випадок безробіття

(нарахована заробітна плата * 1,6 %)

23

653

46,4

91

653

48

92

653

60,8

93

653

27,04

внесків на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (меблеве виробництво – 2,2%)

(нарахована заробітна плата * 2,2 %)

23

656

63,8

91

656

66

92

656

83,6

93

656

37,18

8

Відпущено сировину та матеріали:

у цех № 1

23

201

1456,95

у цех №

23

201

2070,00

9

Нараховано амортизацію необоротних активів:

верстата для виробництва продукції № 1 (ТКВ 5 років) (1363,2/5/12)

23

131

22,72

верстата для виробництва продукції № 2 (ТКВ 5 років) (2131,2/5/12)

23

131

35,52

машини для виробництва продукції № 3 (ТКВ 7 років) (3181,25/7/12)

23

131

37,87

верстата для виробництва продукції № 4 (ТКВ 6 років) (1843,2/6/12)

23

131

25,6

монтажних інструментів (ТКВ 5 років) (800/5/12)

91

131

13,3

будівлі цеху № 1 (ТКВ 20 років) (144000/20/12)

91

131

600

будівлі цеху № 2 (ТКВ 25 років) (110400/25/12)

91

131

368

адміністративного приміщення (ТКВ 30 років) (3686,4/30/12)

92

131

102,4

калькулятора (100% його вартості)

92

132

500

легкового автомобіля (ТКВ 15 років) (57600/15/12)

93

131

320

комп'ютера (відділ збуту) (ТКВ 3 роки) (4320/3/12)

93

131

120

будівлі магазину (ТКВ 20 років) (120000/20/12)

93

131

500

10

Витрати на електроенергію:

цех № 1

91

685

1160

цех № 2

91

685

1140

адмінбудівля

92

685

1134

торговельне приміщення

93

685

1150

Відображено ПДВ ((1160 + 1140 + 1134 + 1150) * 20 %)

641

685

916,80

11

Витрати на прибирання приміщень:

цех № 1

91

685

1175

цех № 2

91

685

1130

адмінбудівля

92

685

1140

торговельне приміщення

93

685

1150

Відображено ПДВ ((1175 +1130 + 1140 +1150)*20 %)

641

685

919

12

Використано матеріали для пакування продукції:

93

201

1132

13

Віднесено загальновиробничі витрати до:

виробничих витрат

23

91

7650,5

собівартості реалізованої продукції

901

91

2088,3

14

Оприбутковано з виробництва:

10 одиниць продукції № 1 (цех № 1) (1200,00 * 1,6)

26

23

1920

5 одиниць продукції № 2 (цех № 1) (1800,00 * 1,6)

26

23

2880

20 одиниць продукції № 3 (цех № 2) (1600,00 * 1,6)

26

23

2560

10 одиниць продукції № 4 (цех № 2) (1900,00 * 1,6)

26

23

3040

15

Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції № 1 і 6 одиниць продукції № 2)

Одержано передоплату від покупця (480*8 + 1267,2*6)

311

681

11443,2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (11443,2/6)

643

641

1907,2

Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю

361

701

11443,2

Закрито рахунок податкових зобов'язань

701

643

1907,2

Відображено собівартість реалізованої продукції

С/в продукції № 1 = ((5*216+1920)/(5 + 10))*8 = 1600

С/в продукції № 2 = ((1*528+2880)/(1+5))*6 = 3408

Разом собівартість = 1600+3408 = 5008

901

26

5008

Проведено залік заборгованостей

681

361

11443,2

16

Реалізовано продукцію з наступною оплатою (22 одиниці продукції № 3 і 7 одиниць продукції № 4)

Відображено доход при відвантаженні продукції покупця (297,6*22 + 720*7)

361

701

11587,2

Нараховано ПДВ (11587,2/6)

701

641

1931,2

Списано собівартість реалізованої продукції

С/в продукції № 3 =((8*116,8+2560)/(8+20))*22=2745,6

С/в продукції № 4 =((4*315,2+3040)/(4+10))*7=2150,4

Разом собівартість = 2745,6+2150,4=4896

901

26

4896


Одержано оплату від покупця

311

361

11587,2

17

Виплата зарплати за попередній місяць

Перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

619,74

Перераховано внески до пенсійного фонду

651

311

2281,54

Перераховано внески на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

652

311

275,12

Перераховано внески на страхування на випадок безробіття

653

311

172,83

Перераховано внески на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

656

311

158,42

Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати

301

311

6480,99

Виплачено зарплату за минулий місяць

661

301

5788,86

Депоновано невиплачену заробітну плату (6480,99–5788,86)

661

662

692,13

Повернено готівку на рахунок у банку

311

301

692,13

18

Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства

Одержано деревообробний верстат як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника — неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (ТКВ 5 років)

104463000,0019

Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою

Одержано калькулятор

153

631

500

Відображено суму ПДВ (500*20%)

641

631

100

Введено калькулятор в експлуатацію

112

153

500

Перераховано кошти постачальнику (500 + 100)

631

311

600

20

Виготовлення основних засобів із залученням підрядника:

Перераховано аванс на виготовлення комплекту меблів (4 шафи) підряднику — платнику ПДВ

371

311

3600,00

Відображено суму податкового кредиту (3600/6)

641

644

600,00

Списано матеріали, використані на виготовлення меблів

152

201

7000,00

Отримано виготовлені меблі від підрядника (3600 – 600)

152

631

3000,00

Введено меблі в експлуатацію (ТКВ 4 роки) (7000 + 3000)

106

152

10000,00

Закрито рахунок податкового кредиту

644

631

600,00

Проведено закриття заборгованостей по підряднику

631

371

3600,00

21

Безоплатне отримання основних засобів:

Отримано безоплатно причіп до легкового автомобіля (ТКВ 10 років)

105

424

3000,00

22

Продаж основних засобів з одержанням авансу:

Одержано аванс за комплект монтажних інструментів

311

681

480,00

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (480/6)

643

641

80

Переведено об'єкт основних засобів до складу активів, утримуваних для продажу (800-226,67-13,3)

286

106

560,03

Відображено списання зносу (226,67 + 13,3)

131

106

239,97

Передано комплект монтажних інструментів покупцю

361

712

3000

Відображено собівартість реалізованого активу

943

286

560,03

Закрито рахунки розрахунків

681

361

3000

Закрито рахунок податкових зобов'язань

712

643

80

23

Списання об'єкта основних засобів:

Виведено з експлуатації автомобіль у зв'язку з його крадіжкою

976

105

23200,00

Відображено списання зносу

131

105

12800,00

Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку

072

-

30000,00

24

Передача в оренду основного засобу (магазину):

Відображено первісну вартість переданої в оренду частини будівлі магазину

103/оренда

103

7500,00

Відображено знос переданої в оренду частини будівлі магазину

131

131/оренда

1312,50

Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди

301

681

1200,00

Нараховано податкові зобов'язання (1200/6)

643

641

200,00

Нараховано орендну плату за поточний місяць

377

713

1200,00

Відображено закриття рахунка податкових зобов'язань

713

643

200,00

Проведено залік заборгованостей

681

377

1200,00

Здано готівку в банк

311

301

1100,00

25

Отримання в оренду основного засобу (легковий автомобіль):

Отримано за договором операційної оренди легковий автомобіль

01

-

25000,00

Нараховано орендну плату

92

685

400,00

Відображено ПДВ (400*20%)

641

685

80,00

Сплачено орендну плату за поточний місяць (400 + 80)

685

311

480,00

26

Ремонти власних основних засобів (підтримання у робочому стані):

Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства

92

685

500,00

Відображено ПДВ (500*20%)

641

685

100,00

Оплачено ремонт автомобіля (500 + 100)

685

311

600,00

27

Поліпшення (модернізація) орендованого основного засобу:

Проведено модернізацію фрезерувального верстата

153

685

550,00

Відображено ПДВ (550*20%)

641

685

110,00

Утворено необоротний актив "Поліпшення орендованого верстата"

117

153

550,00

Оплачено ремонт верстата (110 + 550)

685

311

660,00

28

Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів:

собівартість реалізованої продукції

791

901

11992,3

адміністративні витрати

791

92

9035,68

витрати на збут

791

93

6950,72

собівартість реалізованих активів

791

943

560,03

вартість списаних необоротних активів

793

976

23200

29

Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів:
від реалізації готової продукції

701

791

19192

від операційної оренди активів

713

791

1000

від безоплатно одержаних оборотних активів

718

791

25000

від реалізації активів

712

791

2920

30

Визначено фінансовий результат:
від операційної діяльності

791

441

19573,35

від іншої звичайної діяльності

442

793

23200


Случайные файлы

Файл
20532.rtf
KUR.DOC
14483.rtf
otchet.doc
177911.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.