Державний фінансовий контроль (ревізія) (16427)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Міжгалузевий інститут управлінняКафедра обліку та аудиту
Контрольна робота

зДержавного фінансового контролю (ревізії)”

варіант № 7

Виконавець:

студентка 4-го курсу

групи БД – 101

Чуркіна Ольга Юріївна

______________
Київ 2003р.

ПЛАН 1. Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства 3

1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві 3

1.2.Основні завдання ревізії 5

 1. Контроль і ревізія операцій з основними

засобами. 7

2.1. Завдання і джерела ревізії основних засобів. 7

2.2.Ревізія дотримання умов збереження основних

засобів 8

2.3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 10

2.4.Ревізія правильності нарахування амортизації і

зносу основних засобів. 14

2.5. Ревізія ремонту основних засобів. 19

 1. Складання проміжного акту ревізії наявних грошей у підзвітних осіб. 21

Список використаної літератури 24

 1. Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.


Ревізія є складовою частиною господарського контролю, одним з методів його здійснення. Назва цього методу походить від латинського слова revisio – “перегляд” або “знову оглядаю”. Згідно із Законом України “Про Державну контроль-ревізійну службу в Україні” ревізія – це метод документального контролю діяльності підприємства за дотриманням законодавства з фінансових питань; достовірності обліку та звітності; спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення коштів і матеріальних цінностей; попередження фінансових зловживань.


1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві.


На підставі наказу керівника відомства про призначення ревізії ревізору видається посвідчення на відрядження.

Посвідчення на перевірку повинно містити: посаду, прізвище, імя, по батькові, обєкт чи мету перевірки, термін її проведення. Посвідченню при реєстрації в спеціальному журналі Держцінінспекції надається відповідний порядковий номер.

Службові особи контрольно-ревізійної служби зобовязані предявити керівнику підприємства, що ревізується, розпорядження (наказ) на проведення ревізії, службове посвідчення і поставити свої підписи в журналі реєстрації перевірок підприємства.

Журнал реєстрації затверджено законодавством та передбачає наступне:

 • ведення журналу здійснюється субєктами підприємницької діяльності на добровільних засадах;

 • журнал ведеться субєктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок;

 • у випадку наявності у субєктів підприємницької діяльності територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів в кожному з них ведеться окремий журнал;

 • журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством;

 • журнал прошивається субєктом підприємницької діяльності і завіряється печаткою та підписом директора або власника (для юридичних осіб), або лише підписом (для фізичних осіб) субєкта підприємницької діяльності;

 • представник контролюючого органу перед початком повинен обовязково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, і поставити свій підпис.

Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в Журналі є підставою для недопущення його керівником підприємства до проведення перевірки.

Після предявлення повноважень керівник ревізійної бригади відразу організовує проведення інвентаризації касової готівки, бланків суворого обліку та інших грошових документів.

Якщо з будь-якої причини касира немає на місці, то ревізор зобовязаний опломбувати касу до появи касира та зясувати причини його відсутності. Результати інвентаризації касової готівки оформляються проміжним актом.

Після цього вирішуються організаційні питання з керівником підприємства, що ревізується: виділення приміщення для роботи бригади ревізорів, його обладнання (наявність столів, незгораючого сейфу, справність замків і можливість опломбування приміщення), побутові питання. Потім здійснюється знайомство з підприємством, технологічним процесом виробництва, встановлюються ділові звязки з колективом підприємства, тобто ревізор інформує апарат управління про мету контрольно-ревізійної роботи.

Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться разом з керівником, спеціалістами та головним бухгалтером. При цьому ревізор перевіряє, чи усунені керівництвом недоліки в роботі, відмічені попередньою ревізією. Тут же ревізор знайомиться з веденням обліку і звітності, фіксує існуючи у посадових та матеріально відповідальних осіб документи, складає їх опис. Це робиться з метою попередження можливої заміни і підробки документів. Матеріали обстеження використовуються для складання робочого плану або сітьового графіка ревізії.

На наступному етапі ревізор вивчає установчі документи підприємства. Потім відділ кадрів готує ревізорам список керівників та спеціалістів кожного структурного підрозділу і матеріально відповідальних осіб.

Після ознайомлення з підприємством ревізори уточнюють план ревізії, складають план проведення інвентаризації активів і доручають бухгалтерії підготувати необхідні облікові дані для порівняння з результатами інвентаризації.

На підставі плану інвентаризації керівник підприємства видає наказ на її проведення. Конкретні види запасів, що підлягають інвентаризації за місцями їх зберігання, визначаються ревізором, який виходить із конкретних завдань ревізії.

Якщо під час підготовки до ревізії або на її початку буде встановлено, що на підприємстві відсутній належний бухгалтерський облік, що робить неможливим якісне проведення ревізії, то ревізори подають керівництву контроль-ревізійного підрозділу доповідну записку, на підставі якої контрольно-ревізійна служба предявляє письмові вимоги керівництву обєкта контролю щодо приведення обліку у відповідність до чинного законодавства, із зазначенням конкретних строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід почати після поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке ревізується, та проводити ревізію за поновленим ними ж обліком.


1.2.Основні завдання ревізії.


 1. Як самостійного розділу науки про господарський контроль:

а) розробка та впровадження в практику ревізійної роботи наукових способів та прийомів ефективного виявлення господарських порушень, розкрадань та безгосподарності;

б) вивчення причин та умов, що породжують порушення, та шляхів їх попередження;

в) дослідження проблем підвищення ефективності проведення ревізії та скорочення витрат на ревізійну роботу.

 1. Як практичної діяльності:

а) підвищення ефективності ревізії, що проводиться;

б) підвищення ефективності виробництва та забезпечення збереження майна;

в) попередження та ліквідація крадіжок та безгосподарності;

г) виявлення та усунення господарських порушень;

д) попередження порушень;

е) виявлення резервів виробництва;

є) здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріальних цінностей і їх збереження;

ж) перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Залежно від того, у якого економічного субєкта проводиться ревізія, завдання можуть змінюватись.

При проведенні ревізії виконання бюджетів, перевірці стану роботи фінансових органів Державного казначейства в областях:

 1. Дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів Державного казначейства;

 2. Ревізія поточного рахунку і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством;

 3. Правильність витрачання коштів на утримання фінансових органів та органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

При проведенні ревізії в бюджетних установах:

 1. Забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів та фінансової діяльності;

 2. Правильність та обґрунтованість розрахунків кошторисних призначень, правильність і дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

При проведенні ревізії в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади:

 1. Забезпечення виконання положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади України, в частині реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю;


Случайные файлы

Файл
11910-1.rtf
147979.rtf
120794.doc
209.rtf
125005.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.