Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства (16297)

Посмотреть архив целиком

Завдання.

Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в.т. по операціях, які не були відображені в обліку.

При складанні проводок використовувати рахунки, які представлені в робочій таблиці, при необхідності додайте рахунки.

Необхідно:

1. Cкласти додаткові і коректуючи проводки в головному журналі, супроводжувати їх необхідними розрахункам.

2. Заповнити робочу таблицю.

3. Скласти баланс, звіт про прибуток і збитки.

1. 28 грудня 2006 року постійний клієнт перерахував 14500 у.о. за продукцію.

2. Є наступна інформація про основні засоби компанії:


 • Будівля було придбано 28 лютого 2005 року. Керівництво компанії вирішило амортизувати його прямолінійно протягом 20 років. 20% будівлі використовується в адміністрацій них цілях, а на решті площі знаходяться виробничі цехи;

 • Виробниче устаткування було придбано 30 березня 2005 року і амортизується методом подвійного залишку, що зменшується, протягом 5 років;

 • Автомобіль, який використовується для дотавки продукції покупцям, був придбаний 28 лютого 2005 року. Термін корисної служби автомобіля складає 8 років з ліквідаційною вартістю 12000 у.о. Згідно обліковій політиці автомобіль амортизується виробничим методом (пропорційно об’єму виконаних робіт), розрахунковий пробіг складає 80000 км. За свідченнями спідометра на 31 грудня 2006 року автомобіль пройшов 16000 км.

3. Організаційні витрати по створенню компанії на 5 січня 2006 року склали 7250 у.о., бухгалтером компанії ці витрати були віднесені на адміністративні витрати. Згідно обліковій політиці організаційні витрати по створенню компанії є нематеріальними активами, термін амортизації – 5 років, застосовується прямолінійний метод списання.

4. В кінці грудня рада директорів компанії «Комфорт» вирішила нарахувати дивіденди своїм акціонерам на загальну суму 10000 у.о.

5. За допомогою обов’язкового страхування автомобіля 1 березня була сплачена річна сума страховки у розмірі 6000 у.о. Бухгалтер віднесла всю суму на адміністративні витрати.

6. Реалізація компанії проводиться як за готівковий розрахунок, так і в кредит на умовах 2/10 n/30. Компанія для оцінки сумнівних боргів застосовує метод ранжирування по термінах оплати дебіторської заборгованості. Згідно облікової політики компанії для заборгованості з простроченим терміном оплати застосовуються наступні відсотки від суми дебіторської заборгованості;

   • понад 60 днів – 2% від суми дебіторської заборгованості;

   • з простроченим строком від 30 до 60 днів – 1%;

   • по всій решті рахунків – 0,5%.


Менеджер компанії підрахував, що дебіторська заборгованість понад 60 днів складає 18600 у.о., від 30 до 60 днів – 79200 у.о.

7. Серед рахунків до оплати опинився рахунок на сумму 250 доларів США. Цей рахунок був виписаний постачальнику товарів у серпні 2006 року.

8. «Комфорт» оцінює свої цінні папери за ринковою вартістю. Всі цінні папери компанією були придбані 1 липня 2006 року. Адміністрація мала відомості про те, що вартість інвестицій в цінні папери 31 грудня складала 60000 у.о., проте ніяких проводок зроблено не було.

9. Бухгалтер повідомила, що компанія 1 листопада 2006 року одержала 15% кредит на суму 100000 у.о. строком на 4 роки. Виплати в погашення кредиту і відсотків проводяться щорічно 1 листопада.

10. Не були нараховані пені і штрафи до бюджету на 31 грудня 2006 року на суму 1250 у.о.

11. Зарплата співробітників за останній тиждень грудня 2006 року склала 10200 у.о. Із заробітної платні утримуються 10% відрахування до пенсійного фонду і прибуткового податку із заробітної платні – 5%. Внески до пенсійного фонду не оподатковуються прибутковим податком.

12. Починаючи з червня 2006 року, компанія «Комфорт» веде судовий процес з одним з своїх клієнтів. Адвокат компанії припускає, що компанії доведеться виплатити 10000 у.о. по судовому позиву.

13. Для цілей оподаткування:

 • Податок на прибуток визначається за даними фінансового обліку, проте, штрафи і пені не є вирахуванням при визначенні прибутку, оподаткування;

 • Ставка додатку на прибуток компанії складає 30%.

Обмінний курс у.о. до 1 долара США в 2006 році складав:

31 грудня 2005 року – 180 у.о.

1 листопада 2006 року – 193 у.о.

1 грудня 2006 року – 194 у.о.

31 грудня 2006 року – 47,5 у.о.
Операції

Дебет

Кредит

1.

Перераховані кошти за відвантажену продукцію

311

361

2.

Придбано будівлю

103

15

3.

Придбано автомобіль

104

15

4.

Списано організаційні витрати по створенню компанії

92

46

5.

Нараховані дивіденди акціонерам

443

671

6.

Сплачені страхові виплати за автомобіль

93

76

7.

Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства

311

601

8.

Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів

39

684

9.

Відображено амортизацію основних засобів

23

92

93

131

10.

Нараховані пені і штрафи до бюджету

79

84

11.

Нарахована заробітна плата працівникам компанія

23

661

12.

Нараховано збір в пенсійний фонд, 10%

661

651

13.

Нараховано прибутковий податок з заробітної плати, 5%

661

641


Амортизації основних засобів:

Річна амортизація будівлі:

262560/20=13128 грн.

При цьому:

 • на виробництво (Дт 23 рахунку) списується 80% від цієї суми: 13128*0,8=10502 грн.

 • на адміністративні витрати (Дт 92 рахунку) 13128-10502=2626 грн.

Річна амортизація автомобіля:

Вартість автомобіля, яка підлягає амортизації: 60000-12000=48000 грн

Розрахунковий пробіг складає 80000 грн. За рік пробіг склав 16000, або 20% від загального пробігу. Амортизація складе 20%, тобто 48000*0,2=9600 грн.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на «31» грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт»

Одиниця вимірювання тис.грн.

АКТИВИ

2006 р.

Довгострокові активи


Основних засобів

371910

Нематеріальних активів


Інвестицій

52500

Разом довгострокові активи:


Поточні активи


Грошові кошти і їх еквіваленти

90166

Запаси

44800

Рахунки до отримання

186300

Короткострокові інвестиції

241625

Відстрочені податки

244

Інша дебіторська заборгованість


Разом поточні активи:


РАЗОМ АКТИВИ:

987545


ПАСИВИ

2006 р.

Власний капітал


Акціонерний капітал

376875

Додатковий капітал


Резерви


Нерозподілений прибуток


Разом власний капітал:


Довгострокові зобов’язання


Довгострокові фінансові зобов’язання


Банківський кредит

100000

Разом довгострокові зобов’язання:


Поточні зобов’язання


Короткострокові позики

11430

Торгова кредиторська заборгованість

480000

Рахунки до оплати

18190

Інша кредиторська заборгованість

1050

Разом поточні зобов’язання:


РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:

987545


ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.


Случайные файлы

Файл
27303.rtf
37200.rtf
3264-1.rtf
14343.rtf
10112.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.