Природні умови та господарська діяльність ДП "Жовтневому ДЛГ" (15242)

Посмотреть архив целикомПРИРОДНІ УМОВИ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДП «ЖОВТНЕВИЙ ДУГ»
1. Клімат


Клімат району Жовтневого лісгоспу помірно-континентальний і є під впливом вологих повітряних мас, які приносяться західними повітряними потоками з Атлантичного океану й із західної Європи.

Коротка характеристика кліматичних умов району, що мають значення для лісового господарства, наведена на прикладеної кліматограм й у таблиці 1.

Кліматичні фактори, що негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності:

– пізні весняні й ранні осінні заморозки; часті й тривалі зимові відлиги; недостатня кількість і нерівномірне випадання атмосферних опадів протягом року;

– періодично повторювані посушливі періоди й суховії.

У цілому ж клімат вищевказаного лісорослинного району сприятливий для успішного вирощування наступних деревних і чагарникових порід:, сосни звичайної, дуба черешчатого, ясена звичайного, клена гостролистого, липи, берези, вільхи чорної, тополі і інших деревних і чагарникових порід.


Таблиця 1. Природно-кліматичні умови

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Значення

Дата

1. Температура повітря:

середньорічна

абсолютна максимальна

абсолютна мінімальна


градус

«-

«-


+8

+40

-352. Кількість опадів за рік

мм

510


3. Тривалість вегетаційного періоду

днів

160


4. Останні заморозки весною30.04

5. Перші заморозки восени10.09

6. Середня дата початку паводку25.03

7. Сніговий покрив:

потужність

час появи

час сходження


см


1515.12.

30.03.

8. Глибина промерзання ґрунту

см

58


9. Напрям переважаючих вітрів по сезонам:

зима

весна

літо

осіньрумб

«-

«-

«-Сх

Зх.

ПдС

ПнЗ


10. Середня швидкість переважаючих вітрів

по сезонам:

зима

весна

літо

осінь
м/с

«-

«-

«-
5

6

3

5


11. Відносна вологість повітря

%

70Ґрунт в телиці заготовлюється в найближчому бору, шляхом зрізання гумусового шару товщиною 20–25 см. Перед закладкою ґрунту до теплиці, він просівається, очищується від рослинних залишків, і укладається в теплицю шаром 25 см. Зверху додають перегній 2–3 см і перекопують штиковою лопатою, а потім вирівнюють ґрунт граблями. Закриття телиці плівкою проводиться у ІІІ декаді березня, в І декаді квітня проводиться підготовка насіння і починається висів.

Головним завданням є забезпечення садивним матеріалом місто Харків.

Рельєф поверхні водно-ерозійного походження – підвищена хвилясто-горбиста лісова рівнина, розчленована балками та ярами. Переважаючі типи ґрунтів:

  • чорноземи звичайні мало гумусні;

  • чорноземи звичайні на лісовидних суглинках;

  • лугово-чорноземні на балочному делювії

Безпосередньо до заплав прилягають пісчані тераси, що розвинені на долинах майже всіх річок, у вигляді широких смуг і вкриті кварцовими пісками, в наслідок чого часто мають низько кучугурний рельєф. Вище піщаних розташовані більш довгі під заплавні тераси, вкриті лісовими породами. У місцях, де гідрографічна мережа густа, рельєф набуває вузько хвилястого і навіть горбастого характеру. Місцеві вододіли вузькі на них переважають схили значної крутизни, що сприяє посиленому стоку поверхневих вод і розвитку ерозії. У місцях де гідрографічна мережа менш густа, рельєф набуває широкохвилястого характеру, вододіли широкі, рівнинні, схили крутіші тільки в прибалковій смузі завдовжки 70–100 м. На такій території ерозійні явища поширені менше, ніж на попередній, а землі сприятливіші для лісогосподарського виробництва.

Взагалі ж ґрунти даного району потребують заходів спрямованих на підвищення їхньої продуктивності, регулювання водного режиму та режиму живлення.


2. Рельєф


Територія району по характеру рельєфу являє собою південну окраїну Середньоруської височини і є, в основному водозбірним басейном ріки Сіверський Донець. Правий берег це територія з більше вираженим рельєфом, сильно порізана балками й місцями ярами. Лівий берег це територія з порівняно рівною поверхнею, характерної для заплавних долин і надлугових терас. Території ДП «Жовтневе лісове господарство» віднесені до рівнинних умов.


3. Гідрологічні умови


Територія Жовтневого лісгоспу розташована в басейні рік Уди, Мжа, Лопань, Харків. Характеристика рік, що протікають по території приводиться в таблиці 2. Рівень ґрунтових вод коливається в межах 2,0–3,0 м на піднесених вододілах до 3–6 м на боровій терасі, по дну балок й ярів. По вологості більша частина ґрунтів ставиться до категорії свіжих.


Таблиця 2. Характеристика рік, що протікають по території лісгоспу

Назва рік та водойм

Куди впадає ріка

Протяжність, км

Швидкість течії, м/с

Ширина, м

Глибина, м

Уди

С. Донець

211

0,3

10–20

До 3 м

Лопань

Харків

46

0,2

4–6

До 3 м

Харків

Уди

40

0,2

5–10

До 3 м

Мжа

С. Донець

90

0,2

5–10

До 3 м


На частку ґрунтів надлишкового зволоження доводиться 0,5% площі. Процеси заболочування мають місце на площі 331,2 га.

Гідромеліоративні роботи на території лісгоспу та на сусідніх з ним землях не проводяться.


4. Економіка району


В районі розташування Мерчанського лісництва переважають галузі агропромислового комплексу. Валківський район знаходиться у північно-західній частині Харківської області.

На території району знайдено залеж і природного газу, глини, піску.

Провідні галузі промисловості: машинобудування, легкої промисловості, будівельних матеріалів, харчової.

Основні культури: озима пшениця, ячмінь, гречка, кукурудза, соняшник, овочеві, плодові, кормові.

Аналізуючи природно-економічні умови приходимо до висновку, що вони цілком сприятливі для розвитку лісового господарства, а саме:

  • штучного лісоутворення;

  • озеленення населених пунктів;

  • створення захисних лісонасаджень.

Тому проектування лісового розсадника, який би забезпечив потреби лісництва у якісному садивному матеріалі є доцільним та економічно вигідним.

Зона діяльності Жовтневого лісгоспу включає території дев'яти адміністративних районів, з них – три аграрно-промислових (Дергачівський, Харківський райони та територія міськради м. Харкова) і шість сільськогосподарських.

Провідною галуззю народного господарства в промислово-індустріальних районах є важка й легка промисловості. Основними галузями важкої промисловості є: машинобудування, транспортне машинобудування, електросилове устаткування, металообробка, електротехнічна й хімічна галузі.

Значне місце в легкій промисловості займають текстильна, трикотажна, швейна, взуттєва й інша галузі. Велике значення має виробництво будматеріалів шлакоблоків, залізобетонних виробів, цементу, цегли, гіпсу, скла й ін.

Деревообробна й деревопереробна промислове ти працюють, в основному, на привізній сировині й представлені меблевими фабриками в м. Харкові та сел. Солоніцевка.


Случайные файлы

Файл
79470.rtf
69362.rtf
154324.rtf
81452.rtf
143967.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.