Анатомія людини. Системи органів (11633)

Посмотреть архив целиком

Анатомія людини. Системи органів


1. Травна система (systema digestorium)


Характеристика верхніх відділів (окремих органів) травного каналу

Назва відділу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Порожнина рота (cavitas oris)

Вісцеральний череп (нижня частина)

Присінок рота (vestibulum oris), обмежений губами спереду і зубами ззаду. Власне ротова порожнина (cavitas oris propria), обмежена зубами і яснами, щоками, піднебінням, діафрагмою рота.

-

-

Губи (labiа oris)

Ротова порожнина

Обмежують ротову щілину. Спереду вкриті шкірою, ззаду-слизовою оболонкою.У правому та лівому кутах рота утворюється спайка губ.

Верхня і нижня підборідні артерії

Лицевий нерв

Щоки (buccae)

Передня межа- уздовж носо-губної борозни верхня- уздовж нижнього краю очної ямки виличної кістки, нижня- нижнього краю нижньої щелепи, задня- переднього краю жувального м’яза.

Шкіра щік тонка, рухлива, легко збирається в складки. Підшкірна клітковина добре розвинена. Основу щік утворює щічний м’яз та інші м’язи лиця, до яких збоку прилягає жирове тіло щоки.

Верхня і нижня підборідні артерії

Лицевий нерв

Тверде піднебіння (palatum durum)

Тверді піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток.

Слизова оболонка товста, не має м’язової пластинки, міцно зрощена з окістям кісткового піднебіння. По серединній лінії досить добре видно поздовжній шов- шов піднебіння, на передньому кінці якого міститься різцевий сосочок.

Лицева, верхньощелеп- на артерії

Гілки блукаючого нерву

М’яке піднебіння (palatum molle)

Задній край горизонтальних пластинок піднебінних кісток.

Передня частина розташована горизонтально, вона менш рухлива, задня- менш рухлива, у розслабленому стані звисає майже вертикально, утворюючи піднебінну завіску.

Гілки лицевої, верхньощелепної та висхідної глоткових артерій

Нижньощелепний нерв, гілки блукаючого нерву

Зуби (dentes)

Межа між присінком рота і власне порожниною рота.

Виділяють коронку(вкрита емаллю), шийку і корінь(вкриті цементом) зуба. В порожнині зуба міститься пульпа(судини, нерви, пухка сполучна тканина)

Гілки верхньощелепної артерії.

Гілки трійчатого нерву, верхні альвеолярні нерви, нижньощелепний нерв.

Язик (lingua)

Дно порожнини рота.

Вкритий зверху, з боків і частково знизу слизовою оболонкою. Має спинку, нижню поверхню та два краї. Є верхівка, тіло і корінь. Сосочки:

- ниткоподібні;

- конічні;

- грибоподібні. Смак;

- жолобуваті, оточені валиком. Смак;

- листоподібні. Смак

Язикова артерія

Трійчатий, лицевий, язикоглотковий, блукаючий нерви.

Глотка (pharynx)

Перед шийним відділом хребта.

Розрізняють верхню, задню, дві бічні та передню стінки. Порожнину глотки поділяють на носову, ротову і гортанну. М’язи глотки – це поздовжні й поперечні волокна посмугованої м’язової тканини.

Гілки висхідної глоткової, висхідної та низхідної піднебінних артерій.

Глоткове нервове сплетення.

Стравохід (esophagus)

Між глоткою і шлунком.

Стінка товста з трьох оболонок: слизової,з підслизовою основою, м’язової і зовнішньої. Поділяють на 3 частини:шийна, грудна, черевна.

Щитоподібні артерії,грудна частина аорти, гілка лівої шлункової артерії

Гілки блукаючого нерва шийних і грудних вузлів симпатичного стовбура.


Характеристика нижніх відділів (окремих органів) травного каналу

Назва відділу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Шлунок (gaster)

Між стравоходом і кишками, верхній відділ черевної порожнини.

Має 2 стінки:передню і задню. Краї переходу стінок шлунка одна в іншу називаються кривинами: мала кривина і велика. Розрізняють кардіальну частину, дно шлунка, тіло, воротарну частину, воротар.

Ліві, праві шлункові, шлунково-чепцеві і короткі шлункові артерії.

Гілки блукаючого нерва й симпатичного стовбура.

Тонкий кишечник (intestinum tenue)

Починається від шлунка й закінчується впадінням у товсту кишку.

Поділяють: дванадцятипала кишка (duodenum неправильно зігнута підкова),порожня кишка (jejunum щільна, стовщена),клубова кишка (ileum). Наявні ворсинки.

Гілка шлунково-дванадцятипалокишкової, верхньої брижової артерій.

Гілки черевного, печінкового і верхнього брижового сплетень.

Товстий кишечник (intestinum crassum)

Пряма межує ззаду з крижовою кісткою, спереду в жінок з піхвою та надпіхвоаою частиною матки, у чоловіків- з дном сечового міхура, сім’яними пухирцями й передміхуровою залозою.

Поділяють на сліпу кишку (cecum), ободову (colon) та пряму (rectum). Від дорзоприсередньої кишки відходить порожнистий червоподібний відросток (appendix). Ободова поділяється: висхідна, поперечна, низхідна, сигмоподібна ободові кишки.

Гілки верхньої та нижньої брижових артерій, внутрішня клубова та серединна крижові артерії.

Гілки верхнього і нижнього брижового(ободова кишка), прямокишкового(пряма кишка) нервових сплетень, нижні підчеревні нервові сплетіння.


Характеристика великих залоз травної системи

Назва залози

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Печінка (hepar)

Межує з багатьма органами: більша частина її діафрагмальної поверхні прилягає до діафрагми, менша- до передньої стінки живота.

Діафрагмова поверхня ділиться на 2 частки: праву- більшу і ліву- меншу. На верхівці лівої частки- пологе заглибина- серцеве втиснення. Вісцеральна поверхня печінки злегка ввігнута, має сліди втиснень сусідніх органів. Паренхіма складається з часточок, утворених гепатоцитами.

Гілки власної печінкової артерії.

Гілки печінкового сплетення(блукаючі та діафрагмальні нерви, симпатичний стовбур).

Підшлункова залоза (pancreas)

Розташована в поза черевному просторі поперечно щодо хребта.

Розрізняють головку підшлункової залози, тригранне тіло і хвіст. Є складною альвеолярною залозою. Крім секреторних залозистих елементів має клітинні скупчення(панкреатичні острівці) внутрішньо секреторного типу.

Гілки селезінкової артерії, верхні і нижні підшлунково-дванадцятипалої артерії.

Гілки черевного, печінкового та верхнього брижового сплетень.


2. Дихальна система (systema respiratorium)


Характеристика органів дихальної системи

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Зовнішній ніс (nasus)

Передньо-верхня частина обличчя

Має корінь, спинку, кінчик; крила носа обмежують ніздрі, які ведуть до носової порожнини. Хрящі носа: великий криловий, малі крилові, додаткові носові, хрящ носової перегородки, лемешево-носовий.

Гілки лицевої артерії

(a. facialis), очної артерії (a. ophthalmica)

Венозний відтік до басейну однойменних вен

(v. оphtalmica,

(v. facialis)

Чутливі гілки верхньо-щелепного нерву (n. maxillaris), рухові гілки лицевого нерву

(n. facialis)

Порожнина носа (cavitas nasi)


Раковини: найвища, верхня, середня і нижня; проміжки між ними: верхній, середній і нижній носові ходи:

1)верхній-в нього відкрив. клиноподібна пазуха і задні решітчасті комірки;

2)середній – лобова пазуха, гайморова(верхньощелепна), перед. і серед. решітчасті. комірки;

3)нижній – нососльозова протока, хоани(ведуть у глотку)

Верхньощелепна (клинопіднебінна) і очна (решітчаста) гілки артерії. Венозний відтік у лицеву вену і крилоподіб. сплетення

Чутливі гілки очного і верхньо-щелепного нервів, сим патич. Нерви внутр. сонного сплетіння

Гортань (larynx)

Попереду шиї на рівні СIV-CVI хребців

Побуд. з хрящів. Непарні:

1)перснеподібний - скл. з пластинки та дуги;

2)щитоподібний – скл. з 2х чотирикутних пластинок. Зєдн. з перснепод. і підязик. кістками;

3)надгортанник – "листок"; приєдн. до щитопод. хряща і підязик. кістки;

Парні:

1)черпакуваті – відростки передній голосовий і задньобічний м’язів;

2)ріжкуваті

3)клиноподібні - непостійні

Гілки верхніх і нижніх щитоподібних артерій і вен

Гілки верхнього і нижнього гортанних нервів (від блукаючого нерва) та сим патич-ного стовбура

Трахея (trachea)

Попереду стравоходу на рівні СVI до верхн. краю ТV хребця

Трубка 8-15 см. Скл. з 16-20 хрящових півкілець, що зєдн. сполучнотканинними кільцевими звязками

Щитопод. і внутр. грудні артерії, бронхіальні гілки грудної частини аорти, венозна – парна і непівнепарна вени та вени щитоподіб. залози

Гілки блукаючого нерва і сим патичного стовбура

Бронхи (bronchi)

На рівні тіл ТIVV хребців трахея роздвоюється (bifurkatio trachea)

Правий гол. бронх (bronchus principalis dexter) ширший і коротший, вертикальний. 6-8 півкілець. Лівий гол. бронх (br.pr.sinister) довший, вужчий, горизонтальний. 9-12 хрящ. півкілець.

Головний → часткові бронхи → сегментні → … → часточкові бронхіоли → кінцеві бронхіоли → по 2 дихальні бронхіоли → альвеоли

Бронхіальні гілки грудної частини аорти. Венозний відтік по парній і півнепарній вені, легеневій артерії

Гілки легеневого сплетення, утв-ого гілками блукаючих нервів і симпатичних стовбурів

Легені (pulmones)

В грудній порожнині по обидва боки від середостіння

Має поверхні: випукла реброва, увігнута діафрагмальна, увігнута середостінну, між часткову; + перед. і нижній краї. Права легеня має 3 частки : верхню(3 сегменти), середню(2), нижню(5), а ліва – 2 частки : верхню(4) і нижню(5)


Случайные файлы

Файл
13716.rtf
18127.rtf
102261.rtf
3272.rtf
94952.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.