Психодіагностична практика (130831)

Посмотреть архив целиком

Частина I


Місце проходження практики: Воркутинський філія Державного Університету Сиктивкара.

Терміни практики: з 14.12.2005 по 27.01.2006 р.

Керівник практики від підприємства: Тутік Анастасія Валеріївна, соціальний педагог-психолог, посада психолога введена перший навчальний рік на 0,25 ст., є зовнішнім сумісником - викладачем психології і педагогіки, основне місце роботи педагогічний коледж Воркутинський, викладач.

Контингент тих, що навчаються: студенти 1-3 курсів факультетів "Менеджменту", "Прикладної інформатики", "Економіки", загальна чисельність студентів очного відділення 356 чоловік у віці від 17 до 22 років.

Основні напрями діяльності: функціональні обов'язки, локальні акти і нормативно-праві акти, що регламентують діяльність психолога у сфері освіти відсутні, оскільки не надані головним Вузом, тому робота психолога носить характер "роботи за замовленням". Річний план роботи відсутній. Психолог займається розробкою програми психолого-педагогического супроводу навчання студента у Вузі під патронажем кафедри психології і педагогіки СИКТГУ, готуватися до тестування профорієнтації в рамках "Дня відкритих дверей" в умовах автоматизованого тестування в умовах комп'ютерних класів, проводить бесіди профорієнтацій із старшокласниками середніх освітніх установ. Виконує невластиві функції, наприклад готує уболівальників команди КВН філії (розучує девізи, стежить за підготовкою плакатів). За замовленням ФСС (фонду сприяння сім'ї) під керівництвом психолога проводив вивчення психологічного стану студентів що пережили терористичні акти (біженців, що мають статус) і воїнів, що брали участь в конфліктах в "гарячих крапках". Для виконання завдання курсового проекту провів дослідження характеристик рефлексії у студентів 1-3 курсів.

Психологічний інструментарій: комп'ютерна система "Профресурс", розробник ГП "Іматон" Санкт-Петербург, 2003 рік, встановлена в комп'ютерних класах на 36 персональних комп'ютерах, включає: 8-ми кольоровий тест Люшера, методику САН, 16-факторний особовий опитувальник Р. Кеттела; Тест розумових здібностей Р. Амтхауера; методика "Оперативна пам'ять";, MMPI, тест профорієнтації "Вибери професію". З бланкових методик присутній дорослий варіант тесту Векслера.

Форми роботи: проводить індивідуальні консультації в основному з відстаючими студентами, групові консультації не проводяться. На лекційних заняттях по психології і педагогіці проводить динамічні тренінги по 5 хвилини через 40 мін після початку лекції.


Частина II.


Аналіз протоколу спостережень.

Діагностичне заняття.

Під керівництвом психолога проведена психодіагностика з використанням особистого інструментарію.

Предмет психодіагностики - діагноста уваги (методика коректурна проба), діагноста пам'яті, особових і інтелектуальних властивостей (методика Піктограма по А.Р. Лурія), діагноста невербального інтелекту (тест Р. Амтхауера).

Клієнт Тарутіна Є. С.,19 років, студентка 2-го курсу за фахом "Менеджмент організації". Самозапрос - інтерес до сомодослідження виник після вивчення тим "Пізнавальні процеси" в рамках лекційного курсу "Психологія і педагогіка".

Процедура обстеження - індивідуальна психодіагностика з використанням стимульного матеріалу, бланків відповідей, секундоміра.

Психодіагностика проходила в два етапи - 1-й день діагноста уваги (методика коректурна проба), обробку результатів, складання висновку і виробітку рекомендацій; 2-й день - обговорення результатів, рекомендацій. Також в два етапи проводилася психодіагностика по решті методик.

Аналіз результатів обстеження:

Висновок по коректурній пробі:

Рівень продуктивності уваги (об'єму) на низькому рівні;

Демонструє середній рівень стійкості уваги, найбільша працездатність на 5 хвилині. Динаміка продуктивності нерівномірна на різних етапах дослідження, що може бути пов'язане із змінами в емоційному стані;

Спостерігається висока точність виконання завдання;

В ході експерименту виявлена незначна стомлюваність.

Дані рекомендації:

1) На стійкість уваги - контролювати і планувати роботу. Так само вправи для розвитку стійкості і об'єму уваги - спостереження і опис предметів при зоровому сприйнятті від простих (монета) до складних, багатокомпонентних (картина);

2) Підкреслювати в довільному тексті (напр. газеті) іменники (прикметники, дієслова), з подальшим самоконтролем помилок;

3) Арифметичні операції в "думці" (напр. Віднімати від 200 по 17);

4) Запам'ятовування цитат, афоризмів, віршів, з відтворенням через певні інтервали часу. В результаті коректувальної роботи за два тижні продуктивність уваги на середньому рівні.

Вивід по піктограмі:

Характеристика продуктивності логічної пам'яті - опосередковане запам'ятовування вище средневозрастной норми (довготривало);

Характеристика інтелектуальних здібностей: а) уміння вибирати малюнок для узагальнення понять - вище середнього (високий); би) Показує високий рівень адекватності - відповідності образу поняттю; у) кількість стандартних образів має середнє значення, образи відповідають поняттям; г) середня кількість адекватних оригінальних образів, що указує на гармонійність мислення; д) висока гнучкість мислення, оскільки рівень стереотипії низький; е) виявлено співвідношення на користь конкретних образів, що свідчить про конкретне мислення; ж) рівень мислення високий (вище середнього).

Характеристика особових особливостей: а) уравновешенна, стабільна, не схильна до афектів, емоційно стійка. Особових проблем не виявлено; б) присутні риси демонстративності і егоцентризму; у) високий рівень особової організованості, переважання раціонального над емоційним; г0 прагне до самоствердження.

Рекомендацій не вимагається.

Висновок по тесту Р. Амтхауера:

У випробовуваної виявлені середньо-вікова норма лексичного запасу, відчуття мови, здатності самостійно формулювати думки, загальній обізнаності в життєвій і науковій сферах.

Володіє середньою здібністю до абстрагування (виділяти загальні і схожі властивості предметів і понять, знаходити відмінності і схожість). В межах вікової норми спостерігаються розумові операції класифікації понять, мовне мислення;

Комбінаторні здібності, уміння бачити семантичні зв'язки, гнучкість мислення і здібність до перемикання в процесі аналізу вище середнього рівня;

Об'єм і точність логічного розподіл відомостей і здібність до узагальнення вище середньої вікової норми і корелює із знаннями в гуманітарній області знань;

Арифметичні здібності і практичне математичне мислення вище середньої вікової норми і свідчить про розвинені аналітичні здібності;

Індуктивне і теоретичне математичне мислення відповідає показникам вище за середньо-вікову норму. Т.ч. розвинена аналітико-синтетична діяльність;

Просторова уява і конструктивні здібності на рівні середніх вікових норм;

Здібність до об'ємно-геометричного аналізу і просторової уяви в діапазоні середньо-вікової норми, т. ч. наочно-дієве мислення розвинене середньо;

Короткочасна пам'ять розвинена середньо, середні здібності і уміння працювати з формальними і смисловими ознаками слів, що зберігаються в оперативній пам'яті

Загальний рівень розвитку інтелекту (IQ) відповідає високому рівню.

Рекомендацій не вимагається.

Коректувальне заняття.

Присутній на лекційному занятті, що проводиться психологом як викладач курсу "Психологія і педагогіка" по темі "Види виховання". Проводився динамічний тренінг в течії 5 хвилини через 40 хвилин після початку лекції. Предметом корекції виступала психофізична втома студентів, яка на думку психолога пояснювала необхідність корекції. Тренінг проводився для всієї учбової групи. Тренінг починався із зручної посадки за учбовими столами (рівна спина, опущені плечі, руки на учбовому столі долонями вгору), потім по команді психолога студенти повинні були посміхатися один одному до рахунку 10, далі зробити по 10 глибоких вдихів, максимально закинути голову назад і потім щільно притиснути підборіддя до грудей, після чого повернути голову управо, зафіксувати положення на 10 секунд і також повернути голову з фіксацією вліво. Потім потрібно було встати повернути корпус управо і вліво, далі максимально закинути ліву руку за праве плече і навпаки, потім схрестити руки на грудях і зробити 10 глибоких вдихів з видихом через ніс, після чого стулити за спиною по черзі праву і ліву руку поперемінно. Далі слідувала зручна посадка за робочий стіл, самомасаж пальців кистей і вушних раковин. Після подібного динамічного тренінгу дійсно активізувався енергетичний і робочий потенціал групи, студенти швидше конспектували і давали зворотний зв'язок на питання викладача.

Замовлення ФСС (фонду сприяння сім'ї).

За замовленням ФСС (фонду сприяння сім'ї) під керівництвом психолога проводив вивчення психологічного стану студентів що пережили терористичні акти (біженців, що мають статус) і воїнів, що брали участь в конфліктах в "гарячих крапках".

Практична значущість дослідження полягає в тому, що в роботі виявляється вплив характеристик терористичного акту на сприйняття пострадавшими своїх особових рис в періоді подолання. Передбачалася наявність у даних осіб порушення ряду особових функцій, що забезпечують успішну адаптацію до навколишнього світу.

Дослідження проводилося з молодими людьми, що пережили терористичні акти в зоні локальних військових конфліктів (Чечня, Таджикистан), в даний час проживають в м. Воркута і що мають статус біженців або учасників бойових дій. Загальне число випробовуваних - 24 людини (11 хлопців і 13 дівчат), студенти 1-3 курсів ВФ СИКТГУ. Вік випробовуваних 17-22 років.


Случайные файлы

Файл
161058.rtf
3267-1.rtf
72557-1.rtf
12719.rtf
123312.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.