Частотне регулювання потужності насоса (124763)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра електротехніки і автоматикиРозрахунково-графічна робота

з дисципліни

«Монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматизації»

Варіант 9

Виконав:

студент 5 курсу

групи АУТП-51

Пастушенко А.В.

Перевірив:

Кованько О.В.

Рівне – 2010

Рис1. Автоматична система регулювання рівня двопозиційним регулятором із зоною нечутливості


Дана АСР забезпечує підтримку заданого рівня води в резервуарі, запізнення в системі відсутнє. Із резервуара вода подається до споживача за допомогою насоса. Витрата Qот незалежить від рівня води в резервуарі. Заданий рівень води hзд=9м. Відцентровий насос, який подає воду в резервуар забезпечує витрату Qзд.пр=Qзд.от. Ця рівність справедлива при числі обертів nзд= 0,5nном. Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб=9∙10-3с-1. Допустиме число вмикань двигуна m=19 вм/год.


Задача 1

Визначити на якій відстані відносно заданого hзд необхідно встановити контактні електроди.

Розв’язок

Так як по умовам задачі витрата нагнітаючого і відсмоктуючого насоса практично не залежить від рівня води в резервуарі, то об’єкт регулювання в динамічному відношенні може бути предствлений інтегруючою ланкою


У зв’язку з тим, що витрата насосів пропорційна числу обертів регулююча дія регулятора в приростах від заданого значення рівня В1=К(nном- nзд);


В1=К(2nзд- nзд)=К nзд2=В, де


К- коефіцієнт пропорційності

У відносних одиниціях регулююча дія записується так:
;=1=B1=B2


Так як запізнення в системі рівне нулю, то при обмеженому числі вмикань двигуна, двопозиційний регулятор повинен мати статичну характеристику із зоною нечутливості, що не дорівнює нулю 2а≠0.

Таким чином параметри статичної характеристики регулятора:


B1=B2=B, a ≠ 0


Процес двопозиційного регулювання об’єкта з передаточною функцією
розраховується таким чином:

так як діапазон коливань 


x=h=2a;, де n – число перемикань.

n = 2m;

Тоді 

;

Підставляючи значення величин знаходимо діапазон коливання рівня води в резервуарі у відносних одиницяхДіапазон коливань в абсолютних одиницях:


м


Таким чином електроди в резервуарі повинні бути встановлені на відмітках:


м

м


Задача 2


На нашу систему надходить ступінчаста збурюча дія зі сторони відтоку, для компенсації якої в рівноважному стані необхідне збільшення числа обертів


nзд = 0.5nном

n = 0.9nном

Потрібно визначити частоту включень електродвигуна та час його включеного і виключеного стану за один період і тривалість включення ПВ(%).

Розв’язок

Визначаємо регулюючу дію В1 на об’єкт при включеннях електродвигуна в приростах від умовного рівноважного стану у відносних одиницях

n1=0.5nном+0.9nном=0.14nном


n1 – число обертів електродвигуна при новому умовно-рівноважному стані

При вимкненні електродвигуна регулююча дія рівна


пер/год


Число ввімкнень електродвигуна вм/год


(хв.)

(хв.)


Задача 3

Розглянемо АСР рівня води в резервуарі зображену на даному рисунку. Умови: вода подається до споживача самотоком.


hзд=9 (м);

h1=5.175 (м);

h2=12.825(м);


В рівноважному стані nзд=0,5nном.

Коефіцієнт передачі об’єкта Kоб=9∙10-3.

Постійна часу Tоб=19 (хв).

Визначити період встановившихся коливань рівня води в резервуарі, так як в даному випадку витрата води в резервуарі залежить від рівня то в динамічному відношенні об’єкт регулювання являється аперіодичною ланкою першого порядку з передаточною функцією:


В1=6.14;

В2=1;

(хв)

(хв)

(хв)Случайные файлы

Файл
91567.rtf
101720.rtf
5125.rtf
2730-1.rtf
144788.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.