Технологія SOAP (49273)

Посмотреть архив целиком

Лабораторна робота


Технологія SOAP


Мета: отримання практичних навиків обміну даними між прикладенням C++ Builder і базою даних інформаційної системи в комп'ютерній мережі Internet з використанням технології SOAP.

Завдання:

Створити оригінальну (!) розподілену інформаційну систему на основі технології SOAP на прикладі системи з наступною архітектурою клієнт-серверної взаємодії:

  • клієнтське прикладення де-небудь з Internet споживає Web-сервіс;

  • Web-сервіс (через SOAP) виставляє об'єктні методи;

  • об'єктні методи звертаються до віддалених даних де завгодно на Web.


Технологія SOAP


Малюнок 1


Клієнт SOAP використовує спеціальний UDDI-реєстр для локалізації Web-сервісу. В більшості випадків, замість керування WSDL безпосередньо, прикладення SOAP буде сконструйовано так, щоб використовувати специфічний тип порту і стиль скріплення, і динамічно конфігуруватиме адресу сервісу, що викликається з метою узгодження з сервісом, знайденим за допомогою UDDI.

Клієнтське прикладення створює повідомлення SOAP, яке є XML-документом, здатним здійснювати необхідні операції запиту / відповіді.

Клієнт посилає SOAP повідомлення JSP або ASP-сторінці на Web-сервері, що слухає запити SOAP.

Сервер SOAP аналізує пакет SOAP і викликає відповідний метод об'єкту в його області, передаваній в параметрах SOAP-документа. Перед ухваленням повідомлення SOAP-сервером вузли проміжної обробки можуть виконувати спеціальні функції, як вказано в заголовках SOAP.

Запрошуваний об'єкт виконує позначену функцію і повертає дані SOAP-серверу, який запаковує відповідь в конверт SOAP. Потім сервер «кладе» конверт SOAP в об'єкт відповіді (наприклад, сервлет або COM-об'єкт), який і посилається назад запитуючій машині.

Клієнт одержує об'єкт, «знімає» конверт SOAP і посилає у відповідь документ програмі, що спочатку запитала його, завершуючи цикл запиту / відповіді.

Delphi дозволяє створювати як сервери, так і клієнти Web Services. Ми почнемо розгляд із створення сервера.


Створення сервера Web Services


Створення сервера Web Services в Delphi складається з наступних етапів:

1. Опис інтерфейсу сервера, тобто методів, які будуть доступні для виклику клієнту;

2. Реалізація методів сервера;

3. Створення проекту Delphi і включення в нього результатів перших двох кроків.

У Delphi при створенні сервера Web Services методи, доступні для виклику клієнту, описуються у вигляді invokable інтерфейсів. Invokable інтерфейс - це інтерфейс, для методів якого доступна RTTI (інформація про типи на етапі виконання). Для того, щоб із звичайного інтерфейсу зробити invokable досить вказати директиву компіляції {$M+}. Після цього всі нащадки і сам інтерфейс міститимуть RTTI. У ієрархії VCL вже є такий інтерфейс IInvokable. Таким чином, при написанні сервера простіше всього успадкувати інтерфейс IInvokable. Крім того, необхідно зареєструвати свій інтерфейс в invocation registry. Реєстрація дозволяє серверу визначити клас, що реалізовує методи інтерфейсу, а клієнту одержати опис методів, підтримуваних сервером. Реєстрація здійснюється викликом методу InvRegistry.RegisterInterface у секції initialization модуля.

Оскільки інтерфейс використовується не тільки сервером, але і клієнтом, то бажано визначити його в окремому модулі Delphi.

Для прикладу ми розробимо сервер, який здійснюватиме перерахунок грошей з у гривні і назад. У RAD Delphi оберімо пункт меню File | New | Unit. У одержаному порожньому модулі визначимо інтерфейс сервера:


unit u_Intrf;

interface

type

IEncodeDecode = interface(IInvokable)

['{9298D805-A2FB-4860-994E-11CC5BD36025}']

// Конвертація Евро в Гривни

function EuroToUk(Value: Currency): Currency; stdcall;

// Конвертація Гривнею в Евро

function UkToEuro(Value: Currency): Currency;

stdcall;

end;

implementation

uses InvokeRegistry;

initialization

InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(IEncodeDecode));

end.


Зверніть увагу, що рядок ['{9298D805-A2FB-4860-994E-11CC5BD36025}'] – це GUID інтерфейсу. Для коректної роботи прикладу необхідно згенерувати його, а не вводити уручну або копіювати з наведеного тексту. Генерація GUID в RAD Delphi викликається натисненням Ctrl+Shift+G.

У разі використання у функціях інтерфейсу скалярних типів даних генерація SOAP-повідомлень відбувається автоматично без додаткових зусиль з боку програміста. Якщо потрібно використовувати складні типи даних, такі як статичні масиви, набори і класи, то необхідно створити і зареєструвати клас-спадкоємець від TRemotableXS і перевизначити методи XSToNative і NativeToXS. Дані методи конвертують строкове і бінарне представлення даних одне в одне.

Найбільш простим способом реалізації інтерфейсу на сервері є створення і реєстрація в invocation реєстрі класу-спадкоємця від TInvokableClass. Клас TInvokableClass має дві чудові особливості:

  • Invocation реєстр знає про те, як створити екземпляр цього класу і його спадкоємців при запиті клієнтом викликів методів інтерфейсу;

  • Оскільки клас TInvokableClass є спадкоємцем від TInterfacedObject, то він уміє звільнити пам'ять у разі, коли кількість посилань на нього дорівнює 0, що полегшує програмісту життя.

Текст модуля реалізації представлено далі:


unit u_Impl;

interface

uses InvokeRegistry, u_Intrf;

type

TEncodeDecode = class(TInvokableClass, IEncodeDecode)

protected

function EuroToUk(Value: Currency): Currency; stdcall;

function UkToEuro(Value: Currency): Currency; stdcall;

end;

implementation

{ TEncodeDecode }

function TEncodeDecode.UkToEuro(Value: Currency): Currency;

begin

Result := Value / 6.2;

end;

function TEncodeDecode.EuroToUk(Value: Currency): Currency;

begin

Result := Value * 6.2;

end;

initialization

InvRegistry.RegisterInvokableClass(TEncodeDecode);

end.


У випадку, якщо Ви не хочете успадковувати клас від TInvokableClass, необхідно створити і зареєструвати метод-фабрику класу, який зможе створювати екземпляри класу. Метод повинен бути типу TCreateInstanceProc = procedure(out obj: TObject). При цьому екземпляр повинен уміти ліквідовувати себе, якщо кількість посилань використовуючих його клієнтів стане нульовою. При реєстрації такого класу методу InvRegistry.RegisterInvokableClass другим параметром необхідно передати ім'я методу-фабрики класу.

Залишився останній крок - створення проекту прикладення. У RAD оберімо команду меню File | New | Other і із закладки WebServices оберімо значок SOAP Server Application. Буде виведений діалог вибору формату прикладення Web Services (мал. 2).


Малюнок 2


Оберімо формат CGI Stand-alone executable. При цьому буде створений проект з Web-модулем, що містить три компоненти: HTTPSoapDispatcher, HTTPSoapPascalInvoker, WSDLHTMLPublish (мал. 3).


Малюнок 3


  • HTTPSoapDispatcher одержує і обробляє SOAP-повідомлення, перенаправляючи їх invoke інтерфейсам, зареєстрованим у прикладенні. Таким чином HTTPSoapDispatcher є диспетчером, відповідальним за прийом, розподіл і відправку SOAP-повідомлень. Інтерпретація запитів і виклик методів інтерфейсів здійснюється іншим компонентом, вказаним у властивості Dispatcher (HTTPSoapPascalInvoker1).

  • HTTPSoapDispatcher автоматично реєструє себе в Web-модулі, як автодиспетчуємий. При цьому всі запити передаються HTTPSoapDispatcher, що позбавляє Вас від необхідності створювати оброблювачі запитів Web-модуля.

  • WSDLHTMLPublish1 генерує і видає за запитом клієнта опис інтерфейсу сервера.

На запит про необхідність створення інтерфейсу необхідно клацнути по кнопці Yes (мал . 4.4).


Малюнок 4


У вікні діалогу, яке з’явилося, треба задати ім’я служби (мал. 5).


Малюнок 5


Далі в проект необхідно підключити файли з описом і реалізацією інтерфейсу. Для цього в RAD оберімо команду меню Project | Add to project і у діалозі, що з'явився, оберімо модулі з описом і реалізацією методів інтерфейсу (мал. 6).


Малюнок 6


Тепер можна зберегти проект, побудувати його і розташувати одержаний виконуваний файл у каталозі c:\Inetpub\Scripts Web-сервера IIS. Сервер готовий до роботи.


Створення клієнта Web Services


Умовно розробку клієнта можна розділити на дві частини:

  • Отримання опису інтерфейсу сервера;

  • Написання коду виклику методів сервера.

У разі розробки сервера на Delphi існує модуль з описом інтерфейсу сервера на мові Object Pascal, т.ч перший етап може бути пропущений. У випадку якщо сервер був розроблений із використанням інших мов або модуль з описом інтерфейсу недоступний, необхідно одержати опис інтерфейсу у форматі WSDL або XML. Перший варіант – це попросити файл з описом у розроблювача, другий - згенерувати опис самому. Для цього досить запустити Web-браузер і в рядку адреси набрати команду: http://<ім’я сервера>/<папка Scripts>/< ім’я прикладення-сервера>/wsdl. У даному прикладі сервер розташовано на локальному комп’ютері, як Web-сервер IIS, тому рядок адреси виглядає так: http://localhost/Scripts/SOAPServerProject.exe/wsdl. При цьому на екран буде виведена таблиця з описом інтерфейсів сервера (мал. 7).


Малюнок 7


Необхідно обрати в таблиці інтерфейс IEncodeDecode, що цікавить нас, при цьому буде згенеровано опис інтерфейсу у форматі XML:


Случайные файлы

Файл
126367.rtf
180891.rtf
91179.rtf
41765.rtf
ref12297.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.