Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея" (47771)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра інформаційних систем та мережЗалікова робота

з дисципліни «Комп’ютерний практикум»

на тему:

«Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин Шовкова фея


Вінниця 2008


Зміст


Вступ

1. Аналіз предметної області та постановка задачі

1.1 Область використання автоматизованої інформаційно-довідкової

системи

1.2 Визначення функцій інформаційно-довідкової системи

1.3 Структура інформаційно-довідкової системи

1.4 Вибір програмних та технічних засобів для розв'язання задачі

2. Комп’ютерна реалізація автоматизованої системи

2.1 Комп’ютерна реалізація окремих об’єктів системи

2.2 Створення файлу та таблиць баз даних

2.3 Створення міжтабличних зв’язків

2.4 Створення форм

2.5 Створення запитів

2.6 Створення звітів

2.7 Створення головної кнопкової форми

3. Аналіз даних у СУБД Excel

3.1 Експорт таблиць з Access в Excel

3.2 Побудова вихідного документа

3.3 Сортування, групування та підведення підсумків

3.4 Графічний аналіз даних. Побудова діаграм

3.5 Фільтрація даних

3.6 Побудова та аналіз даних зведених таблиць

4. Створення презентації за допомогою Power Point

Висновки

ДодаткиВступ


Основним фактором впливу науково-технічного прогресу на всі види діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій, під ними розуміється сукупність методів і засобів отримання та використання інформації на основі обчислювальної та комунікаційної техніки.

З найефективнішими технологій створена база даних «Автоматизація обліку закупівлі продукції магазином з продажу тканин Шовкова фея». Вона містить інформацію в таблицях «Продукція», «Виробники», «Персонал», «Замовлення», «Вміст замовлення».

За допомогою цієї бази як виробнику так і замовнику дуже зручно вести облік по закупівлі продукції. Інформація, яка міститься в базі є згрупованою і зручною для використання. Також дуже швидко можна отримати звітні дані по закупівлі продукції та швидко вносити зміни до вмісту замовлення.

Такі бази даних є дуже ефективними при їх використані в сфері надання послуг та торгівлі.1. Аналіз предметної області та постановка задачі


1.1 Область використання автоматизованої інформаційно-довідкової системи «Шовкова фея»


Автоматизована інформаційно-довідкова система створена для автоматизації обліку закупівлі продукції магазином з продажу тканин Шовкова фея.

Предметною областю використання даної інформаційно-довідкової системи є комплекс задач з обліку продукції, формуванню та автоматичному друку всіх звітних документів, а також формуванню бланку замовлень на товар.

Назва даної інформаційно-довідкової системи – “Шовкова фея.


1.2 Визначення функцій інформаційно-довідкової системи


Основними функціями даної інформаційно-довідкової системи є:

1. збереження нормативно-довідкової інформації щодо обліку та реалізації продукції;

2. забезпечення зручності вводу та користування вхідної інформації;

3. автоматизація розрахунків, що призводить до мінімальних витрат ручної праці, яка пов’язана з обробкою інформації, що в свою чергу прискорює час формування звітних документів;

4.зберігання бази даних про продукцію, її замовлення, клієнтів;

5.автоматичне формування звітних документів;

6.зручний інтерфейс.

Головною функцією інформаційно-довідкової системи “Шовкова фея ” все ж таки є зручна та легка робота з інформацією (про продукцію, виробників) її збереження та оформлення.


1.3 Структура інформаційно-довідкової системи


До складу бази даних інформаційної системи входять такі таблиці: Продукція, Виробники, Персонал, Замовлення, Вміст замовлення. Створюємо їх загальну структуру, яку можна переглянути в Таблиці 1.


Таблиця 1. Аналіз структури БД

Продукція

Ключове поле

Імя поля

Подпись

Тип даних

Размер поля

Формат поляv

KodTov

Код продукції

счётчик

длинное целое

основной


NameTov

Назва товару

текстовый

40KodVur

Код виробника

числовой

длинное целое

CenaVur

Ціна виробника

денежний


фиксирований


CenaProd

Ціна продажу

денежнийВиробники

v

KodVur

Код виробника

счётчик

длинное целое

основной

NameVur

Назва виробника

текстовый

40

Adr

Адреса

текстовый

40

Tel

Телефон

текстовый

20

Персонал

v

KodPr

Код працівника

счётчик

длинное целое

основной

FIO

ПІБ

текстовый

20

Stat

Стать

текстовый

10

Osv

світа

текстовый

20

Pos

Посада

текстовый

20

Tel

телефон

текстовый

13

Stavka

Ставка

денежнийDataNar

Дата народження

Дата/время

Краткий формат


Замовлення

v

NomZam

Номер замовлення

счётчик

длинное целое

основной

KodVur

Код виробника

мастер подстановки

длинное целое

основной

DataZam

Дата замовлення

дата/время

краткий формат

KodPr

Код працівника

мастер подстановки

длинное целое

Вміст замовлення

v

KodStr

Код рядка

счётчик

длинное целое

основной

NomZam

Номер замовлення

мастер подстановки

длинное целое

KodTov

Код товару

мастер подстановки

длинное целое

основной

Kol

Кількість

числовой

с плавающей точкой


Случайные файлы

Файл
15699.doc
33616.rtf
183125.rtf
74507-1.rtf
11955-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.