Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді" (141122)

Посмотреть архив целиком


Аналіз результатів соціологічного дослідження


«Освіта в житті молоді»


Результати дослідження

Метод дослідження

Анкетне опитування цільової групи (студентів)

Вибірка

20 респондентів віком 17-18 років;

13 жінок (65 %);

7 чоловіків (35 %)

Соціальний статус респондентів – студенти 1 курсу історико-соціологічного факультету РДГУ

Дата опитування

Квітень 2009 р.

Місце опитування

м.Рівне

Коротка характеристика інструменту дослідження

Анкета складає основних 24 питання і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів.План


Вступ

І. Анкета дослідження

ІІ. Основна частина

IІІ. Підсумкові зведені таблиці

ІV. Аналіз отриманих результатів

ВисновкиВступ


 1. Обґрунтування актуальності проблеми дослідження.

Сучасна система освіти в Україні не чутлива до змін у суспільстві, не здатна швидко перетворюватися адекватно до цих змін. Остання реформа – це спроба застосувати нові форми роботи (12-бальна шкала оцінок, 4-х річна початкова школа, 12-річна середня школа) в межах старої системи. Школа була і залишається інформативною та авторитарною

Одним з принципів реалізації Державної національної програми «освіта» (Україна – ХХ1 століття) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх проблем. Згідно цього принципу, на сучасному етапі розвитку освіти повинно поступово відбуватися перехід до особистісно-зорієнтованого навчання та профільної освіти, мета яких – створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

Разом з тим, треба відмітити, що перехід до нового етапу освіти передбачає, насамперед, відробки концепції усвідомлення інноваційних підходів, методологічних принципів постнеокласичної науки, методики активізації освіти, створення ряду організаційних заходів. Ціллю цього стану стає не навчання, а освіта, формування особистості, «людини культурної», яка володіє необхідною для інформаційної цивілізації духовним потенціалом. Навчання застосовується на освіті, а не навпаки.

Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання стандартів у більшості українських вузів до Болонського процесу. Як наслідок, передбачається різке скорочення аудиторних занять і перехід студентів до активної самостійної роботи. Виникає багато проблем, пов'язаних з непристосованістю традиційних технологій навчання до такого типу навчальних курсів.

Крім того, сучасна соціально-економічна ситуація в країні і системі освіти така, що традиційні форми отримання освіти і моделі навчання не можуть задовольнити існуючих потреб в освітніх послугах. Аналіз змін, що проходять у системі освіти різних країн світу, дозволяє розглядати систему освіти як таку, у якій відбуваються еволюційні процеси. Ці процеси дозволяють співіснувати у рамках однієї системи освіти різним освітнім технологіям.

Отже, на сьогодні українська система освіти переживає певні зміни на різних її рівнях. Відкриваються приватні школи, ліцеї, гімназії. Середні школи перейшли від 5-бальної до 12-бальної системи оцінювання. Певні зміни мають місце і в вищих навчальних закладах. В якій мірі сьогоднішній ВНЗ, та система освіти загалом влаштовують сучасних студентів, та в якій мірі вони готові до змін та реформ, ми зможемо визначити за допомогою даного соціологічного дослідження, що проводиться у формі анкетування.

2. Мета дослідження

Дослідити значення освіти в житті студентів; дослідити відношення студентів до тієї освіти, яку вони отримують у процесі навчання в РДГУ; дослідити готовність і сприйнятливість студентів до змін.

3. Завдання дослідження

 • простежити ставлення молодих людей (студентства) до освіти;

 • дослідити важливість здобуття освіти для студентів 1-го курсу;

 • визначити готовність студентів до змін, реформ в системі освіти.

4. Об`єкт та предмет дослідження

Об'єктом дослідження є студенти 1-го курсу історико-соціологічного факультету /2009 р./.

Предметом дослідження є система освіти в України, іі ефективність, та відношення до неї студентів.

5. Гіпотези дослідження

Загальне уявлення студентів про якість освіти, яку вони здобувають, повинно бути досить позитивне, хоча навряд чи студенти переконані в тому, що якість навчання зростає, а не погіршується. Тому, ймовірно, реформування системи освіти студенти, які навчаються в даний час на 1-му курсі, не сприймуть у позитивному сенсі, у силу відсутності відповідного досвіду у навчанні в ВНЗ, та відповідного багажу знань про зміни, які повинні відбутися для змінення системи освіти в більш ефективне русло.

6. Інструментарій дослідження.

У даному дослідженні використовується метод анкетування з:

- відкритими питаннями.

- закритими питаннями.

Анкета складається з основних 24 питань і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів.


І. Анкета дослідження


 1. Ваша стать?

а) чоловіча б) жіноча

 1. До якої вікової категорії ви відноситесь?

а) від 12 до 18 років б) від 18 до 30 років

 1. На вашу думку, в наш час добре розвинута освіта в Україні?

а) так б) ні в) ваш варіант

 1. Чи потрібно здобувати освіту взагалі?

а) так, безперечно б) ні

 1. Як ви розумієте слово «освіта»?

 2. Чи легко вам далась освіта (чи дається)?

а) так б) «50» на «50» в) ні

 1. Яка роль освіти в житті людини?

а) бажання бути кращим

б) просто для галочки (всі вчаться і я буду)

в) бажання одержання задоволення (тому що тобі подобається)

г) щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації)

 1. Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо, так,

то яких саме.

 1. В майбутньому потрібні освічені люди (як ви вважаєте)?

а) так звичайно (це наше майбутнє);

б) в деякій мірі (суспільству потрібні різні);

в) ні (адже ми не рухаємось до прогресу)

 1. Чи справляється, на вашу думку, зі своїми обов`язками міністр

освіти і науки України?

а) так б) ні в) не знаю г) ваш варіант

 1. Чи потрібно змінювати теперішнє становище освіти?

а) так, потрібно б) ні, не потрібно (від цього нічого не зміниться)

 1. Яке місце у вашому житті посідає освіта?

а) перше (головне) б) друге в) ніяке г) ваш варіант

 1. Як ви вважаєте, чи потрібна для сучасної людини освіта?

а) потрібна б) можна обійтися без неї в) ваш варіант

 1. Яку на даний час ви здобуваєте освіту?

а) середню б) вищу в) ваш варіант

 1. Де краще здобувати освіту?

а) в Україні б) за кордоном

 1. Чи повинна освіта бути платною?

а) так б) ні в) ваш варіант

 1. Чи подобається вам Болонська система оцінювання (взагалі рівень освіти?)

а) так б) ні в) ваш варіант

 1. Чи потрібно було вводити 12 років навчання в середніх школах?

а) так б) не знаю в) ні

 1. Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.? Ваша відповідь.

 2. Критерії оцінювання ВНЗ (___)? Ваша відповідь.

 3. Чого повинно бути більше в ВНЗ?

а) лекцій б) семінарських занять в) порівну

 1. На вашу думку, скільки повинно тривати навчання на здобуття вищої освіти?

а) 3 роки б) 5 років в) ваш варіант

 1. Яким чином, в даний час зробити освіту кращою? Ваш варіант відповіді.

 2. Чи подобається вам кредитно-модульна система оцінювання (у ВНЗ)?

а) так б) не знаю в) ні, не подобається

 1. Чи є в Україні шанси підвищити рівень освіти в майбутньому?

а) так б) ні


ІІ. Основна частинаВибірку даного соціологічного дослідження становили 20 респондентів. З діаграми видно, що більшість, це жінки (65 %), а чоловіки – 35 %.

Питання 3


Проаналізувавши відповіді студентів на питання 2, ми дійшли висновки, що більшість студентів (70 %), вважають, що на данний час система освіти в Україні знаходиться не на достатньому рівні розвитку, 25 % респондентів вважають, що сучасна освіта добре розвинена. І лише 5 % респондентів мають особливу власну думку з цього приводу.

Питання 4На питання, чи потрібно здобувати освіту взагалі, всі студенти відповіли стверджувально, що свідчить, про свідомий вибір вищого навчального закладу, як однієї зі сходинок в здобутті освіти.

Питання 5 (Відкрите питання). Я ви розумієте слово освіта?

На це питання відповідь дало 75 % респондентів:

 • 30% досліджуваних студентів під словом «освіта» розуміють – джерело знань та ґрунт для подальшого щасливого майбутнього;

 • 15 % респондентів дали відповідь, що «освіта» – це знання;

 • 15 % студентів відповіли, що «освіта» – це навчання;

 • 2 респондента (10 %) зазначили, що «освіта» для них – це підвищення рівня свого «Я».


Случайные файлы

Файл
13158.doc
83398.rtf
125425.rtf
35869.rtf
32221.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.