Українська асоціація якості (110558)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Криворізький економічний інститут ім.. В. Гетьмана

Київський національний економічний університетДоклад

З дисципліни: „ управління якістю”

На тему: „Українська асоціація якості

Виконала:

Студентка 4 курсу

Групи 6.2021-1

Факультету: М та ЕК

Калина Є.М.

Викладач:

Шаповалова І. В.
м. Кривий Ріг

2006

Загальні відомості


У 1989 році згідно з планом Союзу науково-інженерних товариств України та за підтримки Держстандарту України утворено перше в СРСР національне неурядове об`єднання в сфері якості - Українська асоціація якості (УАЯ), яка поклала початок громадському руху за якість в Україні і стала його лідером.
Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 провідних підприємств з усіх регіонів України та близько 1000 фахівців з якості із різних країн. УАЯ має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, союзи, клуби, професійні організації з якості. Серед громадських структур УАЯ найбільшого звучання досягнув Клуб лідерів якості України, у який 5 років тому об`єдналися найкращі підприємства України - переможці і призери Українського національного конкурсу якості. УАЯ має широке міжнародне визнання. УАЯ забезпечує свою діяльність без фінансової
підтримки з боку держави та сплачує внески в міжнародні організації з якості від України із власного бюджету.Мета та завдання


Метою УАЯ згідно зі Статутом визначено формування громадської думки та політики в сфері якості. В останні 7-8 років основна діяльність УАЯ зосереджена на формуванні в Україні нової філософії якості, узагальненні і розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності та виведенні їх на міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до СОТ і ЄС.
За ініціативи та за участю УАЯ в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості, які умовно можна поділити на чотири ключові етапи:

 • Реабілітація слова "якість" і відновлення в суспільстві розуміння важливості якості для продукції;

 • "Якість" - не тільки для продукції; введення стандартів ISO 9000;

 • "Якість" - не тільки стандарти; введення концепцій TQM і Моделі досконалості;

 • "Якість" - не тільки частина бізнесу, але і шлях для виконання будь-якої діяльності загалом; введення інтегрованої системи управління; введення якості в суспільному секторі.

У теперішній час УАЯ продовжує цілеспрямовану діяльність з розвитку в суспільстві філософії безперервних вдосконалень і поліпшень. УАЯ є ініціатором та розробником принципових загальнонаціональних документів
з питань якості і досконалості. Зокрема, фахівцями УАЯ розроблені:

 • Цілі та принципи Національної політики України в галузі якості (1992р.);

 • Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції і підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);

 • Проект концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.);

 • Українська хартія "За ділову досконалість і якість" (1999 р.);

 • Проект концепції Національної політики України в сфері якості (2001 р.);

 • Кодекс честі добропорядного виробника України (2002 р.);

 • Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.) тощо.


УАЯ співпрацює з багатьма міжнародними і національними організаціями з якості, а також з урядовими і громадськими організаціями України. Вона є співзасновником міжнародних і вітчизняних громадських об`єднань, бере участь у загальному громадському русі в Україні, сприяє поглибленню діалогу між громадськістю і владою.


Міжнародний статус УАЯ

 • Національний представник України в EOQ;

 • Національна партнерська організація EFQM;

 • Партнерська організація в міжнародній системі з тестування персоналу ІSТО;

 • Базова організація Міжнародної гільдії професіоналів якості тощо.

В Україні УАЯ визначена головною професійною організацією з питань якості УСПП, Українського національного комітету Міжнародної торгової палати та інш.
УАЯ активно співпрацює з центральними та регіональними засобами масової інформації, має власний веб-сайт та створює веб-портал "Світ якості України", видає бюлетені з питань якості та заснувала періодичний професійний журнал "Світ якості України", завершує створення Національного ділового центру "Світ якості України".
Головний результат багаторічної діяльності УАЯ - поступова зміна філософії і психології багатьох лідерів економіки і підприємництва, усвідомлення ними важливості якості для конкурентноздатності і, як результат, готовність інвестувати в поліпшення якості. Кращі менеджери вже сьогодні використовують сучасні філософію і принципи лідерства в повсякденній практиці, що має особливе значення для малих і середніх підприємств, створених протягом останніх років.

ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЯКОСТІУкраїнський національний конкурс якості – це не просто конкурс. Це, перш за все, школа вдосконалення і підвищення конкурентоспроможності підприємств, відпрацьовані технології поступового наближення до європейського рівня та отримання професійного європейського визнання.

Український національний конкурс якості засновано у 1996 році. Конкурс занесений до реєстру "Національні нагороди якості європейських країн". Відомості про Конкурс і його переможців публікуються в офіційних міжнародних виданнях. За підтримки Європейського фонду управління якістю (EFQM), основними організаторами Конкурсу виступають Українська асоціація якості (Національна партнерська організація EFQM) та Український союз промисловців і підприємців. З 2003 року Конкурс проводиться в межах проекту "Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України".
Основна мета Конкурсу - стимулювати підприємства, які приділяють значну увагу управлінню якістю, заохотити кращі з них, виділити найкращу практику управління якістю, накопичену на вітчизняних підприємствах, сприяти успіху українських підприємств в Європі.
В Україні це єдиний конкурс, що проводиться за Моделлю досконалості Європейського фонду управління якістю. Участь у Конкурсі дозволяє зрозуміти та опанувати сучасні європейські підходи до ведення бізнесу, визначити сильні та слабкі сторони, розробити програму вдосконалення. За результатами Конкурсу підприємства отримують детальні звіти з викладенням сильних сторін і областей для удосконалення.
Модель EFQM є одним з найефективніших та найсучасніших інструментів для аналізу і удосконалення діяльності будь-яких організацій. Модель EFQM відображає сучасні уявлення про "ідеальну" організацію. Методика оцінки дає можливість порівняти реальні організації з "ідеалом" за дев'ятьма критеріями та тридцятьма двома підкритеріями. Ці критерії дають всебічну оцінку усіх підходів, що застосовуються організацією, та результатів, яких вона досягає.
Основні позитивні наслідки для підприємств, які проводять самооцінку своєї діяльності відповідно до Моделі EFQM:
- отримання детального звіту з рекомендаціями щодо подальшого удосконалення;
- отримання точної оцінки рівня власної досконалості і можливості її співставлення з іншими організаціями, незалежно від галузевої належності, форми власності, стратегії, тощо;
- при участі в Українському національному конкурсі якості - отримання оцінки, гармонізованої з Європейською нагородою якості, внаслідок чого успіх в Українському конкурсі є зрозумілим і визнається в Європі і світі. Адже Європейська нагорода якості – це єдина нагорода, яку виборюють такі компанії, як Nokia, Volvo, Bosch, Siemens, Ericson. Таким чином, змагаючись у вітчизняному Конкурсі, українські підприємства отримують можливість піти одним шляхом із світовими лідерами бізнесу.

Володарями Української національної нагороди якості в попередні роки були такі вітчизняні підприємства, як: АТ “Світоч”; СП “Інтерсплав"; ДМА “Бориспіль”; ЗАТ “Оболонь”; ВАТ “Інститут транспорту нафти”; ВАТ “Фармак”; ВАТ ПБК “Славутич”; ВАТ “Птахокомбінат”; СУШАТ ЗТ “Весна”; АТЗТ “Агро-Союз”; ЗАТ “Слобожанська будівельна кераміка”; ДП ДАК “Хліб України” Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів; ВАТ “Житомирський маслозавод”; ВАТ “Вовчанський агрегатний завод”; ВАТ “Електромаш”; ВАТ “Броварське ШБУ № 50”; ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика”; ТОВ “Сандора”; ПФ “Клініка доктора Куликовича”; МААК “УРГА”; ЗАТ “Едем”; КП “Київський завод вуглекислоти”; ВАТ “Чаплинський маслосирзавод” та ін.
20 з них відмічені визнаними в розвинених країнах Європи і світу професійними європейськими відзнаками: - 18 підприємств отримали сертифікати EFQM «Визнання досконалості в Європі»; -2 підприємства - нарівні з фірмами всесвітньо відомих брендів Siemens, Opel і Volvo - стали фіналістами найпрестижнішої професійної Європейської нагороди якості, єдиної нагороди, яку офіційно підтримує Європейська Комісія.

Конкурс проводиться в один етап - на національному рівні - за двома номінаціями: великі підприємства; малі та середні підприємства (до 250 співробітників). До участі у Конкурсі допускаються будь-які підприємства (або їх філії), що зареєстровані як юридичні особи та виконують роботи на території України.
Забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок оргвнесків учасників. Розмір оргвнеску складає: для великих підприємств - 6000 грн.; для малих та середніх - 4000 грн. (без ПДВ).


Случайные файлы

Файл
18436.rtf
15216-1.rtf
96437.rtf
177278.rtf
175620.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.