Парадокси свободи в праці Е. Фромма "Втеча від свободи" (185358)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Українська Академія Друкарства

Реферат з етики

на тему “Парадокси свободи в праці Е. Фромма "Втеча від свободи"”

Підготував:

студент групи Б-11

Зінов’єв МаксимЛьвів 2006


Содержание


Вступ

Історичні факти

Індивідуум, його особливості і подвійний характер свободи

Два аспекти свободи в житті сучасної людини

Свобода і спонтанність

Висновок

Список літератури


Вступ


У своїй книзі "Втеча від свободи" Еріх Фромм розвиває основи динамічної психології і аналізує такий стан людської психіки, як стан тривоги. Виявляється, що для більшості людей свобода є психологічною проблемою, яка може привести до вельми негативних наслідків. Свобода принесла людині незалежність, але одночасно ізолювала її і збудила в ній відчуття безсилля і тривоги. Ізоляція породжує відчуття самоти, і далі можливі два варіанти розвитку подій: людина втікає від тягаря свободи і шукає підпорядкування у зовнішньої могутньої сили - наприклад, встає під прапори диктатора - або людина бере на себе тягар свободи і повною мірою реалізує свій внутрішній потенціал.

Ще один аспект досліджень Еріха Фромма - це проблема розвитку повноцінної особи в сучасному суспільстві. Кожному індивідуумові доводиться тісно взаємодіяти з суспільством, він є основою для будь-якого соціального процесу. Тому, для того, щоб зрозуміти динаміку соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, необхідно зрозуміти суть психологічних механізмів, які рухають окремим індивідуумом. У сучасному суспільстві унікальність і індивідуальність особи знаходяться під загрозою. Існує дуже багато чинників, які пригнічують сучасну людину психологічно: ми боїмося громадської думки; людина відчуває себе дрібною і нікчемною в порівнянні з мережею гігантських промислових підприємств і величезними компаніями-монополістами; залишаються тривога, безпорадність і невпевненість в завтрашньому дні. Ще один бич сучасного суспільства, на який мало хто звертає увагу, - це відсталий розвиток емоцій людини в порівнянні з його інтелектуальним розвитком. Всі вище перераховані і багато інших чинників відносяться до негативних проявів свободи. В результаті, ради того, щоб позбавитись від неспокою і знайти впевненість, людина готова встати під прапори якого-небудь диктатора або, що ще характерніше для сучасності, стати маленькою деталлю величезної машини, добре одягненим і ситим роботом.

У книзі "Втеча від свободи" Еріх Фромм намагається розробити конструктивні шляхи для вирішення цих проблем, проходження яким дозволить сучасній людині розвинути свою індивідуальність, позитивно реалізувати свій внутрішній потенціал і добитися втраченої гармонії з природою і іншими людьми.


Історичні факти


Вся історія людства - це історія боротьби за отримання нових свобод і за позбавлення від тиску ззовні.

В середні віки (VI-XV ст.) інтенсивність цього процесу була порівняно невелика. Соціальне положення індивідуума визначалося при його народженні і, як правило, співпадало з соціальним положенням його батьків. Людина була сильно прив'язана до місця свого проживання і своєї невеликої соціальної групи. Світ середньовічної людини був простий і зрозумілий, у середині середньовічної спільності вона відчувала себе упевнено і безпечно.

Починаючи з епохи Відродження (XIV-XVI ст.) інтенсивність боротьби за свободу починає стрімко зростати. В цей час у людини стали з'являтися якості, характерні для індивідуума, що живе в сучасному капіталістичному суспільстві: вона почала прагнути слави і успіху, у неї розвинулося відчуття краси природи і з'явилася любов до праці.

В період Нової Історії (починаючи з епохи Відродження і до початку XX століття) населення Європи і Америки боролося за отримання свободи від політичних, економічних і духовних пут. Багато людей були скоріше готові померти за свободу, чим жити в неволі. Людство прагнуло до свободи, і окови усувалися одна за одною: людина звільнилася від церковного ярма, абсолютної влади держави, стала володарем природи.

В кінці XIX - початку XX століття злі і порочні риси людини були забуті; вважалося, що вони залишилися в середньовічному минулому, перемога демократії представлялася необоротною, і світ виглядав яскравим і барвистим.

Багато хто думав, що після Першої Світової війни демократія восторжествує. Проте в Германії і Італії зародилися, по суті, тоталітарні нацистські режими. Мільйони людей із запалом і жаром відмовилися від своєї свободи. Інші мільйони залишилися байдужими, вони не знайшли в собі душевних сил, щоб боротися за свою свободу, і, в результаті, стали слухняними гвинтиками в тоталітарній машині. Перемогла зовнішня влада, одноманітність думок і ідей, дисципліна і підпорядкування волі вождів.

Така стрімка перемога тоталітаризму над цілою нацією породжує цілий ряд питань. Можливо, у людини крім органічно властивого прагнення до свободи, існує і інтенсивне бажання до підпорядкування?

На сторінках своєї книги “Втеча від свободи" Еріх Фромм досліджує це питання. Основна ідея книги Еріха Фромма полягає в наступному. Поки людина знаходиться в юному віці, вона все ще єдина з навколишнім світом, природою і рештою людей. У міру зростання самосвідомості людина починає усвідомлювати свою індивідуальність і окремість від решти світу. Із зростанням відособленості індивідуума росте і його страх самоти, він починає відчувати тягар негативної свободи. Далі розвиток індивідуума може піти по двох шляхах: або він возз’єднається з навколишнім світом в спонтанності любові і творчої праці, залучаючись тим самим до позитивної свободи, або вона шукатиме опору, знайшовши яку, вона втрачає свободу і індивідуальність, що найчастіше і має місце. Сам процес розвитку окремого індивідуума багато в чому подібний до процесу розвитку людства


Індивідуум, його особливості і подвійний характер свободи


Свобода визначає людське існування. Проте, суб'єктивне поняття свободи міняється у міру зростання самосвідомості людини. На зорі зародження людства рівень самосвідомості був достатньо низький. У той час людина все своє життя була пов'язана з навколишнім світом первинними узами. Людина не була індивідуумом, вона була членом спільності. Ідентичність з природою, плем'ям і релігією давали їй відчуття упевненості в собі і в завтрашньому дні. Індивід займав певне місце в цілісній структурі, і це місце більше ніким не оспорювалося. Він міг страждати від пригноблення, але він не страждав від самоти і болісних сумнівів. З іншого боку, первинні зв'язки загальмовували розвиток людини, заважали індивідові стати творчою і плідною особою. Ця ситуація була характерна для первісної і середньовічної (до початку епохи Відродження) людини. Поки людина була невід'ємною частиною світу, вона не випробовувала страху. У міру зростання свідомості первинні зв'язки людини з світом рвалися одна за одною, і вона виявлялася наодинці з цим величезним і приголомшуючим світом.

Процес індивідуалізації почав активізуватися в епоху Відродження і досяг апогею в Новий Час. Атмосфера XV-XVI століть (епоха Реформації) була багато в чому подібна до сучасності. Наріжні камені сучасної культури були закладені в Європі в кінці епохи Середньовіччя і на початку епохи Нового часу. Зросла незалежність людини від зовнішніх властей, а одночасно - її ізольованість. В результаті у людини розвивалось відчуття нікчемності і безсилля, росла невпевненість, і втрачався сенс життя. Зростав тягар негативної свободи.

Еріх Фромм вбачає в процесі індивідуалізації два аспекти. Перший аспект - це розвиток особи, яку можна визначити як сукупність тісно переплетених один з одним рис вдачі, розуму, волі і устремлінь людини. Другий аспект індивідуалізації - це зростаюча самота людини. Але в будь-якому суспільстві існує межа індивідуалізації, за яку жоден нормальний індивід вийти не може.

Подібно до середньовічної людини маленькі діти в сучасному суспільстві пов'язані з своєю матір'ю і навколишнім світом первинними зв'язками. При народженні людина є найбезпораднішою зі всіх тварин. Її адаптація до природних умов заснована не на інстинктах, а на процесі навчання. Інстинкт дуже ослаблений у людини і багато в чому замінений розумовим процесом. Людина знаходиться залежно від батьків довший період часу, ніж тварина. Людина випробовує страхи, яких немає у тварин. Але саме це - біологічна недосконалість людини і виявилося основоположним чинником появи цивілізації і двигуном прогресу.

Для дитини в ранньому віці характерний дитячий егоцентризм. Тільки через декілька років дитина перестане змішувати себе із зовнішнім світом. Батьки - це частина світу дитини і одночасно - незаперечний авторитет. Пізнє підпорядкування дитини батькам змінює свій характер. У якийсь момент дитина гостро усвідомлює свою індивідуальність, свою окремість від решти світу. Дитина росте - первинні узи рвуться, у неї розвивається прагнення до свободи і незалежності.

Дитина розвивається фізично, емоційно і індивідуально; її енергія і активність збільшуються. У міру зростання індивідуалізації дитини у неї росте усвідомлення себе окремою від навколишнього світу і інших людей, втрачається відчуття єдності з природою і росте відчуття страху.

Первинні зв'язки гарантують дитині безпеку.

Пізніше вона починає усвідомлювати свою відособленість від інших людей, свою самоту. Світ представляється величезним і таким, що несе в собі загрозу; у неї виникає відчуття тривоги і беззахисності. Щоб знов знайти упевненість і позбавитися від страху, у людини може виникнути бажання відмовитися від своєї індивідуальності і спробувати знов злитися з навколишнім світом.


Случайные файлы

Файл
28254.rtf
Moe D3-2-1.doc
129527.rtf
48794.rtf
46123.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.