Основні макроекономічні показники (184611)

Посмотреть архив целиком

Основні макроекономічні показники

 1. Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

 2. Валовий національний продукт

  1. Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

  2. Визначення:

   1. Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

   2. Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

  3. Обчислюється:

   1. За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

    • C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

    • Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

    • G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

    • Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

   2. За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК

    • ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація

    • НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

    • З – винагорода за працю найманим робітникам

    • Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

    • П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

    • ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств

    • ПК – прибутки корпорацій

  4. Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

  5. На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

 3. Валовий внутрішній продукт

  1. Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

  2. Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

  3. За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

 4. Чистий національний продукт

  1. Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

  2. Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

  3. Формула: ЧНП = ВНП – ВСК

 5. Національний доход

  1. Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

  2. Визначення:

   1. Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

   2. Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

  3. Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК

  4. Розраховується в поточних цінах

  5. Обчислюється:

   1. Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n

    • ВП – валова продукція і-ої галузі

    • ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат

    • n – кількість галузей матеріального виробництва

   2. Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

   3. Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

 6. Доход особистого споживання (особистий доход)

  1. Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали

  2. Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

   1. ВСС – внески на соціальне страхування

   2. ППК – податки на прибуток корпорацій

   3. НПК – нерозподілені прибутки корпорацій

   4. ТП – трансферні платежі

 7. Рівень цін

  1. Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

  2. Виражається у вигляді індексу

  3. Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%

   1. Pдр – ціна ринкового кошику в даному році

   2. Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

  4. (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

 8. Рівень безробіття

  1. Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент

  2. Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

  3. Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

 9. Процентна ставка

  1. Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

  2. Види:

   1. За суб'єктом встановлення:

    • Процентна ставка , встановлена НБ

    • Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

   2. За реальністю:

    • Номінальна – процентна ставка, встановлена банком

    • Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

2000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені

2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved


Случайные файлы

Файл
50386.rtf
168066.rtf
61315.rtf
88552.doc
76018-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.