Макроэкономический анализ инфляции: её виды, причины и последствия (Kopsavilkums)

Посмотреть архив целиком

Aleksandrs Kravčenko


Puškina liceja sociālekonomiskās nodaļas

3. kursa (12. klases) liceistsInflācijas makroekonomiskā analīze: tās veidi, cēloņi, sekas”KOPSAVILKUMS


Mūsdienās nevar nodzīvot ne dienu, nedzirdot šo intriģējošo vārdu – inflācija. Par to runā, pret to cīnās, no tās baidās. Kas ir inflācija?

Tā kā tēma ir populāra, izvēlējos to par sava zinātniskā darba objektu.

Zinātniskajā darbā izvirzīju sekojošus mērķus un uzdevumus

 • noskaidrot, kas tas ir par fenomenu

 • kādas ir inflācijas saknes

 • analizēt, vai inflācija ir tik bīstama ekonomikai, kāpēc?

 • analizēt, kā ar inflāciju cīnās mūsu valstī.

Mani centieni zinātniskajā darbā virzīti uz to, lai noteiktu, kā tas notiek parasti.

I daļā analizēts jēdziens “inflācija”, inflācijas veidi, inflācijas attīstības likumsakarības, kā arī apskatīts jēdziens “inflācija” kā to traktē dažādās ekonomiskās skolās, kā arī aprakstīti un salīdzināti inflācijas attīstības ceļi.

Zinātniskajā darbā tiek analizēti un salīdzināti jēdzieni kā “slīdošā inflācija”, “ hiperinflācija” utt. Tiek doti apzīmējumi sabalansēta un nesabalansēta, plānotā un neplānotā, atklātā un slēptā inflācija; piedāvājuma un pieprasījuma inflācija.

I daļā ir izanalizēti galvenie inflācijas cēloņi, raksturīgās iezīmes; minēti daudzi piemēri, kā inflācija risinājusies pasaules ekonomikā.

II daļā zinātniski analizētas inflācijas sociālekonomiskās sekas:

 • cenu pieaugums;

 • ienākumi;

 • sociālekonomisko problēmu saasināšanās;

 • noguldījumu vērtības krišanās;

 • negatīvā ietekme uz nodokļu politiku;

 • plānotās inflācijas sekas;

 • inflācijas politikas novēršanas iespējas.


Jāsecina, ka vienas noteiktas metodes cīņai ar inflāciju nav – katra ekonomiskā skola piedāvā savu “ideālo” metodi, bet ikveienai “ideālai” metodei izrādās ir savi trūkumi, piem.,

 • investīciju samazināšanās,

 • ražošanas apjomu samazināšanās,

 • kontroles pār inflāciju zaudēšana.

Valstis ir spiestas meklēt kompromisus starp daudzām metodēm.

III daļā ir:

 • izanalizēta cenu indeksēšana un galvenie inflācijas cēloņi Latvijā šodien un dažus gadus atpakaļ,

 • izteikti prekšlikumi inflācijas stabilizēšana 1994.-96. gada inflācijas cēloņi Latvijā bija:

 • komercbanku neefektīva darbība, kas vēlāk noveda pie banku krīzes,

 • reformas likumdošanā.


Secinājumi:

 • Mūsdienās inflācija ir viens no bīstamākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem, kuri negatīvi ietekmē finansu un ekonomisko sistēmu kopumā;

 • Pēc sava rakstura, intensitātes, izpausmes formām inflācija ir ļoti dažāda;

 • Ekonomiski attīstītās valstīs inflācija tiek apskatīta kā neatņemams tautsaimniecības mahānisms;

 • Neliela inflācija stimulē ražošanas attīstību;

 • Inflācija ir neizbēgama un noturīga pēc sava rakstura;

 • Inflācija Latvijā saglabājas pietiekami zemā līmenī, pateicoties pasākumiem, kurus organizē Latvijas Banka, valdība (stingra fiskālā un monetārā politika).


Zinātniskā darba rakstīšanā izmantota teorētiska rakstura materiāli, statistikas dati, informācija no interneta, mani vērojumi un analīze.

Случайные файлы

Файл
47007.rtf
144113.rtf
ref bylina.doc
72725.rtf
69918.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.