Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности (Vstup)

Посмотреть архив целиком

ВСТУП


Актуальність теми. Банківська система - невід'ємна складова економіки країни. Вона забезпечує фінансовими ресурсами усі галузі й сфери народного господарства. Комерційні банки виступають специфічними установами, що мобілізують вільні кошти, спрямовуючи їх у ті сфери народного господарства, які потребують здійснення активних банківських операцій.

Кредитування - одна із найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. Банківський кредит сприяє вільному переливу капіталу в економіці, забезпечуючи розвиток найефективніших сфер господарювання економіки в цілому.

Нині банківське кредитування економічних структур набуває ще більшого значення, оскільки головним чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в Україні найближчим часом мають стати внутрішні ресурси, насамперед банківське кредитування.

Організація роботи банку включає до себе кадровий та фінансовий менеджмент (управління грошовими коштами клієнтів та самого банку) Останнє відноситься перш за все до управління кредитним портфелем, а саме управління резервом.

Управління резервом пов'язане, по-перше, з запровадженням у практику сучасних методів контролю кредитних операції, що дозволяє вибрати найбільш надійних клієнтів, по-друге, з визначенням пріоритетів у роботі з проблемними та безнадійними кредитами, що саме такі кредити стають причиною банкротства банку.

Формування резерву починається з аналізу кредитних документів, у тому числі характерізуючих фінансовий стан клієнтів, на підставі чого можна робити висновок о кредитоспроможності, тобто спроможність своєчасно погасити кредит та відсотки по ньому.

Управління банківськими операціями і являє собою по суті управління ризикам, повязаними з банківськими портфелем, із набором активів, які забезпечують банку дохід від діяльності. Основну частину банківського портфеля складають позики діловим підприємствам приватним особам, й справді, ризик, якій супроводжує ці операції, має особливо важливе значення для банку. Одинак кредитна діяльність банку залежить ще й від зовнішнього середовища, а не тільки від фінансового стану конкретного позичальника. Тому у першу чергу ризик зовнішнього середовища зумовлюють або розширення або звуження кредитної діяльності банку. Зміна політичної, економічної і соціальної ситуації в країні – досить важливий чинник у здійсненні банками кредитної діяльності.

Мета. Аналіз і керування резервом комерційного банку.

Задачі:

  1. Розглянути сутність кредитних операцій комерційного банку.

  2. Розкрити особливості розвитку Акціонерного комерційного банку в Україні у період становлення ринкової економіки.

  3. Дати оцінку структурі та динаміці кредитного портфеля комерційного банку.

  4. Розробити методи оптимізації управління резервом комерційного банку.

Предмет дослідження. Кінцеві фінансові результати банку, статистичні показники звітності, кредитні справи позичальників різноманітних класів.

Об'єкт: Комерційний банк

Методи: математичний, аналітичний

Диплом складається з 4 розділів; загальний обсяг роботи - 93 сторінки; таблиць - 6; малюнків - 4; літератури - 59, додатків - 11.


Случайные файлы

Файл
15352-1.rtf
14256.rtf
11433.rtf
27178.rtf
144118.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.