Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности (soderzhanie)

Посмотреть архив целиком

1. Основи проведення кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.


    1. Кредитні операції – головне джерело доходів комерційного банку.

    2. Формування страхового резерву – головний чинник зниження кредитного ризику.

1.2.1. Загальні положення

1.2.2. Визначення окремих термінів

1.2.3. Оцінка фінансового стану позичальника

1.2.4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними

1.2.5. Класифікація кредитного портфеля

Табл. 1.2.5.1 Класифікація кредитного портфеля

1.2.6. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів

Розподіл країн за групами ризику.

Табл. 1.2.6.1 «Класифікація предмету застави та гарантій»

1.2.7 Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики

Табл. 1.2.7.1. «Визначення відсотку резервування»

Табл. 1.2.7.2. «Визначення відсотку резервування по кор. рахункам»

1.2.8. Вимоги щодо кредитної документації та звітності

1.2.9. Порядок формування та використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями банків


2. Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційного банку “Банк”


2.1. Загальна характеристика комерційного банку “Банк” та аналіз основних показників діяльності Діяльність Реєстратора "Банка". Здійснення депозитарної діяльності охоронця цінних паперів. Надання послуг фізичним особам Операції з банківськими і дорогоцінними металами. Інформаційні технології.

2.2. Аналіз структури та динаміки активів, пасивів та капіталу “Банку”

Табл. 2.2.1. “Оцінка структури та динаміки активів та пасивів банку”

Мал. 2.2.1 “Структура активів банку”

Мал. 2.2.2 «Структура пасивів Банку»

2.3. Аналіз кредитного портфеля та резерву комерційного банку “Банк”

Мал. 2.3.1 «Структура кредитного портфеля»

Табл. 2.3.1. “Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2000 р.”

Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2001 р.”

Табл. 2.3.3. “Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2002 р.”

2.4. Порядок класифiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансового стану позичальникiв з метою формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в Банку.

2.4.1 Загальнi положення

2.4.2. Аналіз фiнансового стану позичальників та класифiкацiя кредитів, наданих юридичним особам

2.4.3. Методіка визначення класу кредитів наданих юридичним особам

2.4.4. Аналіз фiнансового стану та класифiкацiя кредитів наданих комерцiйним банкам

2.4.5. Аналіз фiнансового стану та класифiкацiя кредитів наданих фiзичним особам

2.4.6. Аналіз своєчасностi погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею

2.4.7. Класифiкацiя кредитних ризикiв за операцiями з векселями, факторингом та наданими гарантiями

2.4.8. Визначення груп кредитiв та норми вiдрахувань

Табл. 2.4.8.1 «Визначення відсотку резервування»

3. Управління формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

3.1. Формування схеми розрахунку резерву.

Табл. 3.1.1. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1331

Табл. 3.1.2. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1585

Табл. 3.1.3. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1462

Табл. 3.1.4 Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1454

Табл. 3.1.5. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1474

3.2. Оцінка результатів застосування схеми розрахунку резерву

Табл. 3.2.1. Розрахункова сума резерву для позичальника 1462 за умови зміни класу або суми забезпечення.


Случайные файлы

Файл
5686-1.rtf
128871.rtf
21171-1.rtf
29857-1.rtf
18402.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.