Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности (02)

Посмотреть архив целиком

2. Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля та сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційного банку “Банк”


2.1. Загальна характеристика комерційного банку “Банк” та аналіз основних показників діяльності


Результати діяльності Банку в 2001 році були слідством якісного і фінансового зростання банку:

 • зростання валюти балансу в 1,7 рази, яка склала на початок 2002 року більше за 450 мільйонів гривень

 • збільшення кредитно-інвестиційного портфеля в 2,4 рази

 • зростання залишків на поточних рахунках клієнтів в 1,5 рази

 • зростання залишків по кореспондентських рахунках в 2 рази


Стратегія зростання банку визначила вибір напрямів розвитку, основними задачами яких були:

 • Збільшення кількості банківських продуктів, підвищення якості і прибутковості банківських операцій

 • Суворе дотримання обов'язкових нормативів НБУ

 • Розвиток інфраструктури і посилення ролі банку в регіонах діяльності

 • Нарощування клієнтської бази

 • Інтенсифікація внутрішньобанківських управлінських і бізнесу-процесів

 • Інтеграція в європейську і світову фінансову спільноту


Станом на 01.01.2002 р. "Банк" характеризувався наступними фінансовими показниками:

 • Зареєстрований і оплачений статутний капітал банку 26,620 млн. грн.

 • Валюта балансу 451,211 млн. грн.

 • Власний капітал банку 54,485 млн. грн.

 • Кредитно-інвестиційний портфель 295,567 млн. грн.

 • Об'єм валютних операцій 126,734 млн. грн.

 • Міжбанківські кредити 105,128 млн. грн.

 • Кошти клієнтів 167,719 млн. грн.,

в тому числі кошти фізичних осіб 62,624 млн. грн.

 • Розмір депозиту в Фонд гарантування внесків фізичних осіб 224 571,8 грн.

 • У системі банку працює 3 філіали, 6 ТВБВ, 15 пунктів прийому комунальних платежів


По підсумках діяльності на міжбанківському валютному ринку Банк - один з найактивніших операторів. Протягом другого півріччя 2001 року Банк займав 3-е місце по міжбанківських операціях серед найбільших банків України по класифікації REUTERS.

По підсумках аналізу діяльності "Банк" за 2000-2001гг. міжнародним рейтинговим агентством «FITCH I.B.C.A.» привласнений рейтинг підтримки 5Т.

У 2001 р. банк включений до складу дійсних колективних членів УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Банку підтверджене право на здійснення депозитарної діяльності охоронця цінних паперів - Ліцензія від 2001 р. і привласнений код міждепозитарного обліку Національного депозитарія України від 2001 р.

Рішенням конкурсної комісії Пенсійного Фонду України Банку надано право відкриття поточних рахунків фізичним особам для виплати пенсій і грошової допомоги в 2002-2003 гг.

На 01.01.2002 роки за результатами діяльності на внутрішніх і міжнародних фінансових ринках Банк має можливість фінансування власних і клієнтських оборотних коштів без надання застави в сумі майже 48 мільйонів доларів США.

Протягом 2001 року Банк надавав Клієнтам наступні консалтингові послуги:

 • Організація системи фінансового менеджменту Клієнта

 • Інжиніринг фінансових і бізнесу-процесів Клієнта

 • Надання послуг персонального менеджера рахунків для Клієнта

 • Оцінка бізнесу Клієнта


Надання даних послуг дозволило Клієнтам банку реально оцінювати можливості власного бізнесу і максимально ефективно будувати свою господарську діяльність.

За звітний період банк не допускав випадків порушення обов'язкових нормативів, встановлених НБУ і вимог по формуванню резервів. Показник виконання станом на 01.01.2002 р.:


Табл. 2.1.1 “Виконання нормативів банком”

НАЙМЕНУВАННЯ НОРМАТИВУ

Значення нормативу НБУ

Показник виконання "Банку"

Статутний фонд

23,500 млн. грн.

26,640 млн. грн.

Платоспроможність

8%

17,33%

Достатність капіталу

4%

10,15%

Миттєва ліквідність

20%

97,00%

Загальна ліквідність

100%

127,06%

Співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

20%

23,43


Кредитний ризик і ризик ліквідності, регулювалися достатнім рівнем сформованих страхових резервів.


Діяльність на ринку цінних паперів

У 2001 р., діючи на основі дозволу Міністерства Фінансів України, банк здійснював активну брокерську і інвестиційну діяльність на фондовому ринку. Інвестиційний портфель банку за станом на 01.01.2001 р. оцінювався в 21,73 млн. грн.

Різноманіття досвіду, накопиченого за довгий час роботи на ринку цінних паперів - робота банку на ринку корпоративних цінних паперів через ПФТС; облік і доміціляція векселів; участь в конкурсах, що організує ФДМУ; складення угод на позабіржовому ринку; проведення операцій під час торгових сесій КМФБ, УФБ, УМВБ - стало основою при формуванні дійсного пакету послуг:


 • Торгові операції як за дорученням і за рахунок клієнтів (юридичних і фізичних осіб), так і від імені банку;

 • Оцінка ринкової вартості і ліквідність портфеля цінних паперів клієнта;

 • Залучення прямих інвестицій і розміщення коштів інвесторів;

 • Участь в приватизаційних аукціонах і конкурсах по продажу акцій підприємств, що приватизуються за грошові кошти;

 • Організація вексельних розрахунків; облік і доміціляція векселів;

 • Кредитування під заставу цінних паперів;

 • Авалювання векселів.

 • Надання всебічних консультацій з роботи на фондовому ринку України.

 • Брокерські послуги з купівлі-продажу пакетів акцій і облігацій на вторинному організаційно неоформленому ринку.


Об'єм зобов'язань авальованих за клієнтів банку, в тому числі по податкових векселях клієнтів, склав 7,203 млн. грн.


Організація кореспондентських відносин.

Результатами ретельно продуманої політики формування мережі кореспондентських відносин банку і зваженого підходу до мінливості кон'юнктури, з'явилися комплексні заходи, направлені на оптимізацію сформованої внутрішньої і міжнародної кореспондентської мережі. Розвиток мережі банків кореспондентів ґрунтувався на розв'язанні питань оптимізації бізнесу клієнтів і забезпеченням достатнього рівня ресурсних операцій. За станом на 01.01.2002 р. були встановлені кореспондентські відносини з 13 українськими і майже з 50 ведучими зарубіжними банками. Активність операцій зумовлена наявністю 61 рахунка «ЛОРО» і 72 рахунків «НОСТРО»,

Розроблена і втілена фахівцями Автоматизована Банківська Система, яка містить необхідний на вимоги НБУ пакет програм (в тому числі автоматизований комплекс обміну даними між філіями). Ця система повністю зорієнтована на роботу з сучасними фінансовими телекомунікаціями: система електронних платежів НБУ (СЕП НБУ), міжнародна платіжна система (SWIFT), міжнародна інформаційно-ділингова система «REUTERS».

Безумовно, вихід на новий якісний рівень обслуговування клієнтів неможливий без підтвердження довір'я і зміцнення зв'язків з банками, що є стратегічними партнерами для "Банка":

ABN AMRO Bank, Commerzbank, Raiffeizen Zentral bank, Альфа-банк, м. Москва. Результатом такої співпраці стала мінімізація ризиків шляхом роботи через систему лімітів, що підтверджуються, використання овердрафтів по операціях “depo" і системи “direct payment", що сприятливо відбилося на прискоренні проходження міжнародних платежів.


Валютно-фінансові операції

Протягом року Управлінням міжбанківського розрахунку було проведено операцій по взаємному кредитуванню у національній валюті, загальний об'єм по яких перевищив 6,7 млрд. грн. Показники об'ємів міжбанківського кредитування у іноземній валюті склали: в доларах США понад 311,63 млн. доларів США; в рублях РФ понад 476,89 млн. рублів РФ, в Евро більше за 34 млн. грн.

Відділом конверсійних операцій оброблено клієнтських заявок на суми еквівалентні наступним об'ємам валютних операцій банку: 327,63 млн. доларів США; 4,43 млрд. рублів РФ; 8,53 млн. євро; 7,56 млн. німецьких марок. Об'єми міжбанківських операцій: 264,4 млн. доларів США; 10,67 млрд. рублів РФ; 1,139 млн. євро; 1,538 млн. німецьких марок.

Проведення розрахунків контрагентів у іноземній валюті відповідно до найвищих міжнародних стандартів, чітка робота в платіжно-інформаційній системі S.W.I.F.T. і інформаційно-ділинговій системі «REUTERS», налагоджені зв'язки міжфілійної мережі банку і грамотна тарифна політика - це основні чинники, що дозволили "Банку" комплексно задовольняти зростаючі потреби клієнтського ринку, втримувати в 2001 р. 3- е місце по рівню активності серед ведучих банків України на УМВР і ПМВР, про що свідчать рейтинги агенства REUTERS.

Фінансування міжнародних торгових контрактів

По документарних операціях «Банк» активно співпрацює з банками наступних країн і регіонів: Німеччина, Австрія, Великобританія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Італія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Іран, ОАЕ, Сирія, Ліван, Єгипет, Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, В'єтнам, Куба, Індонезія, Білорусь, Росія, Грузія, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, США, Уругвай, Аргентина.

"Банк" виконує всі види документарних операцій по розрахунковому обслуговуванню експортно-імпортних контрактів клієнтів банку з іноземними контрагентами, в суворій відповідності зі стандартами, прийнятими в міжнародній банківській практиці. Забезпечення зладженої роботи банку багато в чому визначається обширною мережею контактів з банками більш ніж 50 держав світу. Фахівці документарного бізнесу, діючи в рамках комерційних інтересів Клієнтів, проводять консультації по оптимізації форм і методів зовнішньоекономічних розрахунків, розробці платіжних статей зовнішньоторговельних контрактів і пропонують вибір розрахункових інструментів відповідно до індивідуальних потреб кожного Клієнта:

 • Відкриття, обслуговування і виконання експортно-імпортних акредитивів з авізуванням їх бенефіціару практично в будь-якій країні світу. Попередня підготовка і перевірка (пречекінг) документів;

 • Тендерні гарантії (Bid Bond)

 • Гарантії належного виконання контракту (Performance Bond)

 • Гарантії повернення авансу(Advance Payment Guarantee)

 • Гарантії зарубіжних банків по контргарантіях "Банка"

 • Авізування гарантій інших банків

 • Експортне, імпортне інкасо


Фахівцями банку проведені розрахункові операції загальним об'ємом: 21,6 млн. доларів США по експортних акредитивах, 2,43 млн. американських доларів по імпортних акредитивах, авізовано і видано банківських гарантій на суму 3,24 млн. доларів США. Якісне зростання документарного бізнесу супроводиться неухильним збільшенням кількісних показників, про що свідчить збільшення в 2001 р. кількості клієнтів в 2 рази.

Пластикові картки

Одним з самих прогресивних напрямів діяльності банку в 2001 р. стала реалізація комплексної програми по впровадженню передових процесингових технологій, ведучих до інтеграції в європейську міжнародну карткову платіжну систему Europay International і вдосконалення власної локальної платіжної системи.

Кількість Клієнтів-держателів платіжних карт, емітованих банком, зросла більш ніж в 2 рази. За період 01.01.2001 р. - 01.01.2002р., банком емітовано більше за 7000 міжнародних пластикових карт. Клієнтські залишки на карткових рахунках на 01.01.2002 м. становили 1,63 млн. грн. і більше за 1,3 млн. доларів США.

За час роботи на ринку банком реалізовані «зарплатні» проекти на підприємствах, працюючих в різних секторах економіки. У числі майже 42 000 держателів пластикових карт - власники карток - співробітники багатьох заводів та підприємств.

Річний готівковий обіг по картковим рахункам склав більше за 10,0 млн. грн. Створена мережа банкоматів і POS-терміналів, що дозволяють безкоштовне зняття готівкових коштів, включаючу більш 250 точок на всій території України. Банк висловлює вдячність банкам-партнерам, що дозволили здійснити даний комплекс послуг.

В цей час, "Банк" пропонує своїм клієнтам дебетні і кредитні картки міжнародної платіжної системи “Еuropay International": Eurocard/Mastercard (MASS(Standard), Business, Gold, Cirrus/Maestro).

Маркетинг-стратегія банку направлена на універсальність банківських продуктів для клієнтів, як фізичних так і юридичних осіб і заснована на швидкому освоєнні персоналом банку сучасних технологічних операцій і фінансових інструментів. Вже сьогодні Клієнтам банку надана можливість:

 • відкриття і ведення карткових рахунків держателів пластикових карт МПС “Еuropay Int." у національній і іноземній валюті;

 • відкриття і ведення карткових рахунків держателів пластикових карт локальної платіжної системи "Банк";

 • оплачувати свої поточні витрати і обов'язкові платежі з карткового рахунку;

 • здійснювати міжнародні платежі у іноземній валюті;

 • скористатися послугами по веденню термінових депозитних рахунків;

 • оформити страхові поліси компанії “AIG UKRAIN" для держателів пластикових карт Business і Gold МПС “Еuropay Int.".

 • перерахувати заробітну плату з використанням локальної або міжнародної пластикової карти;

 • скористатися послугами цілодобової клієнтської підтримки;

 • приймати інформацію про залишки або операції по картковому рахунку по мобільному телефону або через мережа Інтернет;

 • відчути переваги овердрафтового кредитування.


Діяльність Реєстратора "Банка". Здійснення депозитарної діяльності охоронця цінних паперів

Стратегія "Банка" на фондовому ринку була направлена на максимальне урахування інтересів не тільки великих емітентів і держателів ЦП, а і середніх і малих клієнтів.

Слідством здійснення цієї стратегії стали радикальний перегляд вартісної і тарифної політики, вживання додаткових заходів по розширенню комплексу послуг.

Протягом 2001 року Банк надавав наступні послуги:

 • Відкриття і ведення рахунків в ЦП

 • Виконання депозитарних операцій по розпорядженнях клієнтів

 • Перереєстрація прав власності на ЦП по схемі «постачання проти платежу»

 • Оренда осередків депозитних сейфів

 • Повний перелік індивідуальних консультацій


У 2001 році Банк почав використання системи криптозахисту в програмному комплексі “DEPOER". Впровадження системи криптозахисту було зроблене по узгодженню з депозитарієм “Міжрегіональний фондовий союз" з яким був укладений договір на розрахунково-клірингове обслуговування.

Впровадження даної системи дозволяє надавати послуги у відповідності з самим високим стандартами. У зв'язку з цим Банк розраховує на більш динамічне зростання кількості клієнтів.

Ведення 19 реєстрів акціонерних товариств регламентоване Дозволом ДКЦП і ФР на право здійснення реєстраторської діяльності. По вказаних реєстрах банк обслуговує 29527 рахунків акціонерів, що зобов'язує фахівців систематично проводити масштабні спеціалізовані консультації з питань оформлення і випуску сертифікатів акцій, розрахунку і виплати дивідендів, проведення корпоративних операцій, по підготовці і проведенню зборів акціонерів.

Надання послуг фізичним особам

Одним з основних напрямів, якому Правління банку приділяє особливу увагу, є надання послуг фізичним особам. З 1999 року "Банк" є членом Фонду гарантування внесків фізичних осіб.

"Банку" надано право відкриття поточних рахунків фізичним особам для виплати пенсій і грошової допомоги в 2002-2003гг., на основі листа Пенсійного фонду від 2002 р, про результати Рішення конкурсної комісії про встановлення переліку банків, в яких можуть відкриватися поточні рахунки фіз. особам для виплати пенсій і грошової допомоги в 2002-2003гг.

Збільшення в 2000 році з приватними внесками з 57 млн. грн. до 62 млн. грн. і, передусім збільшення об'єму строкових внесків з 35 млн. грн. до 63 млн. грн.; стабільне обслуговування розрахунків чеками «Thomas Cook», «American Express», пластиковими картками “Viza Travel Money" і впровадження приватних міжнародних переказів «MONEYGRAMM»; формування міської мережі з 4-х ТВБВ - територіально віддалених безбалансових відділень, 9 пунктів обміну валюти і 15 пунктів прийому комунальних платежів: додаткове відкриття 3-х пунктів по прийому платежів і 2-х пунктів обміну валюти - результати активності банку в частині розвитку комплексу послуг для всіх верств населення України.

Висока кваліфікація персоналу і сучасне технічне оснащення ТВБВ "Банку" зробили можливим надання повного пакету послуг населенню і корпоративним клієнтам банку абсолютно ідентичного набору розрахункових фінансових інструментів центрального офісу банку:

 • Відкриття, ведення поточних рахунків у національній і іноземній валютах

 • Здійснення платежів в системі “Клієнт-Банк"

 • Депозитні внески в національній та іноземній валютах

 • Прийом комунальних і інших платежів

 • Купівля-продаж іноземної валюти

 • Оформлення, обслуговування локальних і міжнародних пластикових карток VISA (Classic, Business, Gold, Electron/Plus), Eurocard/Mastercard (Standart, Business, Gold) і Cirrus Maestro

 • Операції з цінними паперами

 • Операції з банківськими металами


За звітний період мережею ТВБВ оброблено платежів на користь юридичних осіб на 22,420 млн. грн., платежів по виплаті дивідендів 327,818 тис. грн.

Невпинне збільшення числа територіальних підрозділів викликане прагненням до відповідності банківської інфраструктури географічним запитам бізнесу клієнтів, створення комфорту і доступності роздрібних банківських послуг для приватних і корпоративних клієнтів і спрямовано на збільшення об'єму і прибутковості банківських операцій в регіонах діяльності.


Операції з банківськими і дорогоцінними металами

"Банк" є першим банком в Дніпропетровську, що отримав ліцензію на право роботи з банківськими металами на внутрішньому МВР України. Основними послугами, нарівні з діяльністю пункту скупки дорогоцінних металів у населення, є послуги що завоювали популярність у фізичних і юридичних осіб:

прийом депозитних внесків в банківському золоті;

продаж ощадних сертифікатів, забезпечених банківським золотом.

Інформаційні технології

На шляху до завоювання статусу високотехнологічної фінансової структури банк здійснює упевнені кроки в частині удосконалення процесу інформаційного обміну даними між Клієнтами і банком, а також автоматизації внутрішньобанківських операційних процесів, що в свою чергу дає додаткові переваги для Клієнтів банку.

Унікальність власного комплексу «Клієнт-Банк», об'єм платежів через дану систему зріс до 47%, підтверджена введенням в дію послуг по каналах зв'язку:

комплекс «Інтернет-Клиент-Банк»;

голосова інформаційно-довідкова система;

E-mail інформатор;

SMS інформатор, планується введення в дію системи «ТЕЛЕБАНКІНГ».

Приділяючи основну увагу високої конфіденційності, відповідності стандартам НБУ, простоті адміністрування і зручності призначеного для користувача інтерфейсу фахівці банку продуктивно працюють над зниженням експлуатаційних витрат, що робить інформаційні продукти банку доступними всім категоріям банківської клієнтури.
2.2. Аналіз структури та динаміки активів, пасивів та капіталу “Банку”


Розглянемо структуру активів та пасивів банку, що наведена в зведених консолідованих балансах за три останні роки

Консолідований зведений баланс Банку станом на 01.01.2000р.

АКТИВ

Найменування

Сума в нац. валюті

Каса и кор. рахунок в НБУ

19 761 522,86

Кор. Рахунки в іншихих банках

116 113 932,71

МБК (за вирахуванням резервів)

30 767 071,35

 • з них короткострокові

 • довгострокові

21 351 386,55

0,00

Кредити (за вирахуванням резервів)

43 258 453,86

З них юр. особам

 • з них короткострокові

 • довгострокові

З них фіз. особам

 • з них короткострокові

 • довгострокові

48 887 820,28

37 831 280,41

0,00

2 259 662,74

2 080 685,00

6 410,00

Цінні папери, паї, акції

15 686 783,59

Основні засоби (за вирахуванням зносу

2 721 163,05

Дебітори (за вирахуванням резервів)

5 340 677,36

Інші активи

26 086 256,20

Усього по активу

259 735 860,98


Отже ми бачимо, що майже 45 % активів банку – це кошти, які знаходяться на кореспондентських рахунках в інших банках, майже 19 % активів – це кредити юр. особам, 11,5% активів банку – це МБК за вирахуванням резервів, майже 7,5 % активів – це кошти в касі банку та кореспондентському рахунку НБУ, трохи більше ніж 6 % активів – це цінні папери, паї, акції; 11 % - інші активи.

Консолідований зведений баланс Банку станом на 01.01.2000р.

ПАСИВ

Найменування

Сума в нац. валюті

Кор. Рахунки інших банків

107 044 192,40

МБК

22 361 939,68

 • з них короткострокові

 • довгострокові

21 086 775,50

0,00

Расчетные и тек. счета клиентов

29 820 460,34

 • з них юр. осіб

 • фіз. осіб

27 084 150,59

2 736 309,75

Депозити

33 248 874,78

З них юр. осіб

 • короткострокові

 • довгострокові

З них фіз. осіб

 • короткострокові

 • довгострокові

15 079 944,69

15 079 572,69

372,00

18 168 930,09

18 168 305,09

625,00

Цінні папери

7 816 807.84

Кредитори

1 032 696.80

Інші пасиви

21 206 726.03

Статутний фонд

26 640 000.00

Інші фонди (за вирахуванням збитків )

9 339 210.09

Результат діяьності поточного року

0.00

Резерви

1 224 953.02

Усього по пасиву

259 735 860.98


Ми бачимо, що левову долю пасивів – більше ніж 41 % складають кошти на кореспондентських рахунках інших банків, майже 13 % пасивів становлять депозити, з них 7 % - це депозити фізичних осіб, 6 % - депозити юридичних осіб, майже 11,5 % це кошти на поточних рахунках клієнтів, трохи більше 10 % пасивів складає статутний фонд, 8,5 % пасивів банку складають МБК, 16 % - інші пасиви банку.

Валюта балансу становить 259 735 860,98 грн.

Тепер розглянемо, як змінилася структура активів та пасивів Банку на наступну звітню дату, проаналізуємо консолідований зведений баланс Банку станом на 01.01.2001р


.


АКТИВ
НайменуванняКаса и кор. Рахунок в НБУ
26 692 308.27


Кор. Рахунки в іншихих банках
24 782 563.51


МБК (за вирахуванням резервів)35 816 863.03


з них короткострокові
30 420 522.57


Довгострокові
0.00


Кредити (за вирахувнням резервів)76 730 098.96


з них юр. особам

93 039 996.98


з них короткострокові
58 900 036.29


Довгострокові
3 120 426.60


Фіз. особам
2 224 444.59


з них короткострокові
1 862 250.00


Довгострокові
186 260.00


Цінні папери, паї, акцакції
22 907 401.03


Основні засоби (за вирахуванням зносу6 299 806.42


Дебітори (за вирахуванням резервів)37 964 838.40


Інші активи

32 614 952.73


Усього по активу

263 808 832.35
Якщо порівнювати з попереднім періодом, то треба закцентувати увагу на суттєвому зростанні (майже в два рази) обсягу кредитів юридичним особам, які складали більше 35 %, та зменшенню питомої ваги МБК, які становили трохи більше 13,5 %, трохи більше 10 % активів складали кошти в касі банку та на рахунку в НБУ, майже 9,5 % активів складають кошти на кореспонденських рахунках в інших банках, 8,5 відсотків - це цінні папери, паї, акції; 23,5 % - інші активи


ПАСИВ
Найменування

Сума в нац. валюті

Кор. Рахунки інших банків
18 960 332.32


МБК


53 270 700.00


з них короткострокові
53 270 700.00


Довгострокові
0.00


Расчетные и тек. счета клиентов55 721 099.08


з них юр. осіб

42 706 447.64


Фіз. осіб

13 014 651.44


Депозити


63 478 031.08


з них юр. осіб

28 445 434.71


з них короткострокові
21 444 157.44


Довгострокові
0.00


Фіз. осіб

35 032 596.37


з них короткострокові
35 032 289.37


Довгострокові
307.00


Цінні папери

2 802 000.00


Кредитори


3 790 219.86


Інші пасиви

19 041 647.09


Статутний фонд

26 640 000.00


Інші фонди (за вирахуванням збитків )18 949 911.58


Результат діяьності поточного року0.00


Резерви


1 154 891.34
263 808 832.35Порівняно з попереднім періодом відбулося суттєве падіння коштів на кореспонденських рахунках інших банків до 7 %, і навпаки, зростання до 24 % від загального обсягу пасивів – депозити, з них 13 % - це депозити фізичних осіб, 11 % - депозити юридичних осіб, більше 21 % це кошти на поточних рахунках клієнтів, трохи більше 10 % пасивів складає статутний фонд, 20 % пасивів банку складають МБК, 18 % - інші пасиви банку.

За цей період відбулося досить незначне зростання валюти балансу, яка становила 263 808 832,35 грн
Проаналізуємо, як змінилася структура та обсяги активів та пасивів Банку протягом 2001 р., потрібну інформацію можна взяти з консолідованого зведений баланс Банку станом на 01.01.2002 р.АКТИВ
Найменування

Сума в нац. валюті


Каса и кор. рахунок в НБУ
38 533 576.59


Кор. Рахунки в іншихих банках
58 025 764.63


МБК (за вирахуванням резервів)105 128 578.19


з них короткострокові
98 590 951.10


Довгострокові
0.00


Кредити (за вирахувнням резервів)168 702 700.26


з них юр. особам

188 107 847.90


з них короткострокові
155 455 258.58


Довгострокові
1 483 580.00


фіз. особам
373 285.85


з них короткострокові
17 014.00


Довгострокові
50 552.91


Цінні папери, паї, акцакції
21 737 009.29


Основні засоби (за вирахуванням зносу6 804 947.63


Дебітори (за вирахуванням резервів)1 343 311.62


Інші активи

50 935 139.98


Усього по активу

451 211 028.19Порівняно з попереднім періодом, перш за все треба закцентувати увагу на суттєвому зростанні валюти балансу, яка виросла в 1.7 рази и становить 451 211 028.19 грн. Відбулося значне зростання обсягу кредитів юридичним особам, які складють більше 41,5 % активів банку, МБК за вирахуванням резервів підросли до 23 %, трохи більше 8,5 % активів складали кошти в касі банку та на рахунку в НБУ, майже 13% активів складають кошти на кореспонденських рахунках в інших банках, 5 % – це цінні папери, паї, акції; % - інші активи


ПАСИВ
Найменування

Сума в нац. валюті

Кор. Рахунки інших банків
38 116 982.65


МБК


24 918 650.00


з них короткострокові
24 918 650.00


Довгострокові
0.00


Расчетные и тек. счета клиентов82 745 866.08


з них юр. осіб

56 431 708.86


фіз. осіб

26 314 012.22


Депозити


167 719 012.48


з них юр. осіб

89 659 027.30


з них короткострокові
78 394 534.94


Довгострокові
0.00


фіз. осіб

62 694 335.18


з них короткострокові
62 694 028.18


Довгострокові
307.00


Цінні папери

24 895.16


Кредитори


6 358 329.29


Інші пасиви

77 064 273.49


Статутний фонд

26 640 000.00


Інші фонди (за вирахуванням збитків )26 468 127.70


Результат діяьності поточного року0.00


Резерви


1 154 891.34
451 211 028.19Порівняно з попереднім періодом відбулось невелике зростання коштів на кореспонденських рахунках інших банків до 8.5 %, зростання до 37 % від загального обсягу пасивів – депозитів, з них 17 % - це депозити фізичних осіб, 20 % - депозити юридичних осіб, більше 18 % це кошти на поточних рахунках клієнтів, майже 6 % пасивів складає статутний фонд, сильно знизилась питома вага МБК, які складають лише 5,5 % пасивів банку , 25 % - інші пасиви банку.

Спробуємо сформувати отримані дані в одній таблиці

Табл. 2.2.1. “Оцінка структури та динаміки активів та пасивів банку”


01.01.2000 р.

01.01.2001 р.

01.01.2002 р.

АКТИВ

Каса та рахунок в НБУ

19 761 522,86

7,5%

26 692 308,27

10%

38 553 576,59

8,5%

Кор. рахунки в інших банках

116 113 932,71

45%

24 782 563,51

9,5%

58 025 764,63

13%

МБК за вирахуванням резервів

30 767 071,35

11,5%

35 816 863,03

13,5%

105 128 578,19

23%

Кредити юр. особам

48 887 820,28

19 %

93 039 996,98

35 %

188 107 847,90

41.5%

Цінні папери, паї, акції

15 686 783,59

6%

22 907 401,03

8,5 %

21 737 009,29

5%

ПАСИВ

Кор. рахунки інших банків

107 044 192,40

41%

18 960 332,32

7%

38 116 982,65

8,5%

МБК

22 361 939,68

8,5%

53 270 700,00

20 %

24 918 650,00

5,5%

Поточні рахунки

29 820 460,34

11,7%

55 721 099,08

21 %

82 745 866,08

18%

Депозити

33 248 874,78

13%

63 478 031,08

24%

167 719 012,48

37 %

Юр. осіб

15 079 944,69

6%

28 445 434,71

11 %

89 659 027,30

20%

Фіз.осіб

18 168 930,09

7%

35 032 596,37

13%

62 694 335,18

17%

Статутний фонд

26 640 000,00

10 %

26 640 000,00

10 %

26 640 000,00

6 %

Валюта балансу

259 735 860,98

263 808832,35

451 211 028,19

КАПІТАЛ

37,7 млн.

41,8 млн.

57,7 млн.


Можна констатувати той факт, що на протязі всього періоду простежувався значний зріст обсягів та питомої ваги депозитів – що свідчить про зростання довіри до Банку як фізичних так і юридичних осіб, дуже великий зріст обсягів та питомої ваги кредитів юридичним особам. Також спостерігається зростання коштів на рахунках клієнтів, валюти балансу, та капіталу – що свідчить про постійне якісне зростання фінансового стану Банку. «Банк» є універсальним банком і надає клієнтам весь спектр банківських послуг.

Зупинимося на аналізі структури активів та пасивів Банку станом на 01.01.2002 р.Мал. 2.2.1 “Структура активів банку”


Право Банку на надання послуг на всій території України підтверджено видачею Національним Банком України Дозволу у 2001 р. на здійснення банківських операцій, визначених Законом України «Про Банки та банківську діяльність».

На протязі 6-ти років фінансова стабільність то достовірність результатів підтвержуються міжнародною аудиторською компанією «KPMG ACCOUNTANT N.V.»


Мал. 2.2.2 «Структура пасивів Банку»


Поряд з крупними промисловими виробниками, банк обслуговує більш 2-х тис. підприємств середнього та малого бізнесу, торгових та комерційних установ, що забезпечиує надання повного комплексу комплекса банківських послуг для всіх клієнтів.

2.3. Аналіз кредитного портфеля та резерву комерційного банку “Банк”


У структурі активів "Банку" розміри кредитного портфеля в порівнянні з 2000 роком збільшилися на 17% по відношенню до валюти балансу.

Зростанню сприяло збільшення кредитів, наданих господарюючим суб'єктам. Об'єм кредитів зріс в 2,43 рази. Якісний рівень кредитного портфеля виріс за рахунок диверсифікації і розширення спектра секторів економіки, що кредитуються.
Мал. 2.3.1 «Структура кредитного портфеля»


Важливим напрямом в роботі з корпоративними клієнтами стало широке впровадження сучасних форм кредитування і кредитних послуг.

Об'єм виданих кредитів складає більше за 1,530 млрд. грн., видано платіжних гарантій на суму 760 тис грн.

У 2001 році Банк надавав кредитні послуги:


 • Термінові кредити, кредитні лінії у національній і іноземній валютах

 • Організація і обслуговування консорціумних кредитів

 • Кредити під заставу депозитів у національній і іноземній валютах

 • Кредити під заставу цінних паперів

 • Мультивалютні кредитні лінії

 • Кредитування по овердрафту (в тому числі мультивалютні овердрафтові рахунки)

 • Поручительства, гарантії виконання зобов'язань (платіжні гарантії)

 • Інвестиційне кредитування, проектне фінансування
 • Кредитування сільськогосподарських виробників і підприємств АПК з відшкодуванням частини процентної ставки по Постанові Кабінету Міністрів України №59 від 27.01.2001 року

 • Кредитування муніципальних програм

 • Акредитивні розрахунки між резидентами України


Проаналізуємо консолідований кредитний портфель банку за балансовими групами на три останні звітні дати:

Поперше розглянемо кредитний портфель Банку станом на 01.01.2000 р.

Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

1-філія

2062

1`800`000.00

1`800`000.00

0.00

Усього по філії:

1`800`000.00

1`800`000.00

0.00

2-філія

2062

400`000.00

400`000.00

0.00


2202

2`031`685.00

2`031`685.00

0.00

Усього ïî ôілії :

2`431`685.00

2`431`685.00

0.00

3-філія

2062

3`092`208.21

3`092`208.21

0.00


2067

40`000.00

40`000.00

0.00


2202

34`000.00

34`000.00

0.00

Усього по філії:

3`166`208.21

3`166`208.21

0.00

Усього по філіям:

7`397`893.21

7`397`893.21

0.00


Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

Головний офіс

1511

10`043`489.06

4`663.96

10`038`825.10

1523

21`351`386.55

0.00

21`351`386.55

2020

11`869`759.70

11`869`759.70

0.00

2050

1`604`857.79

51`000.00

1`553`857.79

2062

30`934`214.41

26`570`598.07

4`363`616.34

2066

6`124`313.55

6`124`313.55

0.00

2067

4`540`737.93

0.00

4`540`737.93

2092

260`000.00

260`000.00

0.00

2096

41`488.39

41`488.39

0.00

2116

50`000.00

50`000.00

0.00

2201

116`799.74

116`799.74

0.00

2202

15`000.00

15`000.00

0.00

2205

6`410.00

6`410.00

0.00

2207

14`800.00

14`800.00

0.00

2216

40`968.00

40`968.00

0.00

9020

423`008.17

423`008.17

0.00

Усього по головному офісу:

87`437`233.29

45`588`809.58

41`848`423.71

Усього по Банку:

94`835`126.50

52`986`702.79

41`848`423.71


Отже ми бачемо, що 92% обсягу кредитного портфеля Банку – належить головному офісу, меньше 2% кредитного портфелю належить філії 1, майже 2,25% кредитного портфелю належить філії 2, майже 3,75% кредитного портфелю належить філії 3.

Розглянемо кредитний портфель Банку по балансовим групам станом на 01.01.2001р.

Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

1-філія

2020

4`053000.00

4`053`000.00

0.00

2062

3`109`408.00

3`109`408.00

0.00

2065

11`555.66

11`555.66

0.00

2201

874.29

874.29

0.00

9129

205`000.00

205`000.00

0.00

Усього по філії:

7`379`837.95

7`379`837.95

0.00

2-філія

2067

100`000.00

100`000.00

0.00

2202

1`821`000.00

1`821`000.00

0.00

2206

26`800.00

26`800.00

0.00

2216

5`021.26

5`021.26

0.00

Усього ïî ôілії :

1`952`821.26

1`952`821.26

0.00

3-філія

2062

1`699`400.00

1`699`400.00

0.00

2067

42`042.42

42`042.42

0.00

2202

10`000.00

10`000.00

0.00

Усього по філії:

1`751`442.42

1`751`442.42

0.00

Усього по філіям:

11`084`101.63

11`084`101.63

0.00


Філія

Група

Сума

Гривня

Валюта

Головний офіс

1511

6 998 256.88

281.78

6 997 975.10


1523

30 269 700.40

0.00

30 269 700.40


2000

258 221.49

258 221.49

0.00


2050

9 947 649.71

0.00

9 947 649.71


2056

14 308 841.34

0.00

14 308 841.34


2062

43 885 357.09

24 608 761.49

19 276 595.60


2065

3 108 870.94

0.00

3 108 870.94


2066

11 477 183.06

2 270 323.14

9 206 859.92


2067

1 158 643.38

9 300.00

1 149 343.38


2092

260 000.00

260 000.00

0.00


2096

3 622 823.89

41 488.39

3 581 335.50


2117

50 000.00

50 000.00

0.00


2201

113 439.04

113 439.04

0.00


2202

31 250.00

31 250.00

0.00


2205

6 260.00

6 260.00

0.00


2207

29 800.00

29 800.00

0.00


2214

180 000.00

180 000.00

0.00


9020

3 359 363.79

1 043 150.00

2 316 213.79


9023

4 665 864.89

4 665 864.89

0.00

Усього по головному офісу :

133 731 525.90

33 568 140.22

100 163 385.68

Усього по банку :

144 815 627.53

44 652 241.85

100 163 385.68


Отже можна константувати той факт, що протягом року відбулося збільшення обсягу кредитного портфеля в 1,54 рази і станом на 01.01.2001 р. загальна сума кредитного портфеля становила 144 815 627.53 грн. Доля головного офісу як і раніше складає більше 92% від загального обсягу, значно зросла до 5,1% доля кредитного портфелю філії 1, питома вага філії 2 зменьшилась до 1,4% кредитного портфелю, меньше 1,3% кредитного портфелю належить філії 3.


Розглянемо кредитний портфель по балансовим групам станом на 01.01.2002 р.


Ôіëія Ãðóïà Ñóìà Ãðèâíÿ Âàëþòà


1-філія

2020 4 053 000.00 4 053 000.00 0.00

2062 7 723 500.00 7 723 500.00 0.00

2067 11 555.66 11 555.66 0.00

2201 6 100.80 6 100.80 0.00

2202 1 662.00 1 662.00 0.00

9129 1 005 500.00 1 005 500.00 0.00


Усього по ôілії: 12 801 318.46 12 801 318.46 0.00


2-філія

2062 158 955.00 0.00 158 955.00

2067 100 000.00 100 000.00 0.00

2207 39 615.00 39 615.00 0.00


Усього по ôілії: 298 570.00 139 615.00 158 955.00


3-філія

2000 19 636.36 19 636.36 0.00

2062 2 010 846.53 2 010 846.53 0.00

2067 40 000.00 40 000.00 0.00

2202 3 152.00 3 152.00 0.00


Усього по ôілії: 15 173 523.35 2 073 634.89 0.00


Усього по філіям 11 084 101.63 15 014 568.35 158 955.00


Ôіëія Ãðóïà Ñóìà Ãðèâíÿ Âàëþòà


Головний офіс

1511 10 510 741.65 76 975.40 10 433 766.25

1523 98 312 607.80 0.00 98 312 607.80

2000 932 607.12 932 607.12 0.00

2050 26 032 645.62 0.00 26 032 645.62

2056 1 081 587.47 0.00 1 081 587.47

2057 768 282.50 0.00 768 282.50

2062 118 577 067.95 96 702 049.25 21 875 018.70

2065 1 483 580.00 0.00 1 483 580.00

2066 5 635 146.01 2 339 610.15 3 295 535.86

2067 19 360 092.14 9 036 141.77 10 323 950.37

2075 329 145.65 329 145.65 0.00

2092 260 000.00 260 000.00 0.00

2096 3 533 199.89 41 488.39 3 491 711.50

2117 50 000.00 50 000.00 0.00

2200 45 292.91 10 771.81 34 521.10

2201 187 503.14 76 234.64 111 268.50

2202 12 200.00 12 200.00 0.00

2205 5 260.00 5 260.00 0.00

2206 59 000.00 59 000.00 0.00

2207 13 500.00 13 500.00 0.00

9020 724 373.33 321 000.00 403 373.33

9023 1 903 025.68 1 903 025.68 0.00


Усього по головному офісу : 289 816 858.86 112 169 009.86 177 647 849.00


Усього по банку : 304 990 382.21 127 183 578.21 177 806 804.00


Проаналізуємо кредитний портфель Банку та сформований резерв за три останні звітні дати по ступеню ризиковості.

Розглянемо зведену таблицю

Табл. 2.3.1. “Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2000 р.”

Групи кредитів за ступенем ризику

Заборгованість за кредитними операціями

% від загальної суми

Скоригована сума вартості застави, що зменшує суму чистого кредитного ризику

Сума, що береться до розрахунку резерву

Коефіцієнт резервування

%

Сума резерву

% від загальної суми

Стандартні

56 574 239,10

59,65

1 935 757.00

54 638 482.10

2

1 092 769.64

12.35

Під контролем

16 060 915,24

16,94

5 883 615.01

10 177 300.23

5

508 865.01

5.75

Субстандартні

17 250 90342

18.19

5 757 435.87

11 493 467.55

20

2 298 693.51

25.96

Сумнівні

0

0

0

0

50

0

0

Безнадійні

4 949 068,74

5,22

0

4 949 068.74

100

4 949 068.74

55.94

Усього

94 835 126.50

100

13 576 807.88

203 054 506.95


8 849 396.90

100


Отже можемо констатувати той факт, що 60% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, які відносяться до групи “стандартні”, 17 % та 18% в кредитного портфеля складають кредити “під контролем” та “субстандартні”, “безнадійні” кредити складають трохи більше 5% кредитного портфеля. Загальний обсяг кредитного портфеля складає менше 95 млн. грн.

З сформованим резервом ситуація майже протилежна, майже 56% резерву сформовано під “безнадійну” заборгованість, 26 % - це резерв під “субстандартну” заборгованість, 12,3 % та 5,7 % сформованого резерву складають резерви, які сформовані під “стандартну” заборгованість та заборгованість “під контролем” відповідно. Загальний обсяг резерву сформованого для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями станом на 01.01.2000 р. становить в гривневому еквіваленті менше 8,85 млн. грн.

Розглянемо обсяг та структуру кредитного портфеля та сформованого резерву станом на 01.01.2001 р.

Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2001 р.”

Групи кредитів за ступенем ризику

Заборгованість за кредитними операціями

% від загальної суми

Скоригована сума вартості застави, що зменшує суму чистого кредитного ризику

Сума, що береться до розрахунку резерву

Коефіцієнт резервування

%

Сума резерву

% від загальної суми

Стандартні

30 708 226.66

36.57

13 010 453.33

17 697 773.33

2

353 955.47

4.73

Під контролем

74 782 127.72

53.88

18 587 033.92

56 195 093.80

5

2 809 754.69

27.30

Субстандартні

13 649 871.70

3.63

4 486 288.84

9 163 582.86

20

1 832 716.57

4.61

Сумнівні

18 692 358.87

1.22

1 981 695.68

16 710 663.19

50

8 355 331.60

1.81

Безнадійні

6 983 042.58

4.70

0

6 983 042.58

100

6 983 042.58

61.55

Усього

144 815 627.53

100

38 065 471.77

106 750 155.76


20 334 800.91

100Отже можемо констатувати той факт, що майже 37% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, які відносяться до групи “стандартні”, 54 % кредитного портфеля складають кредити “під контролем”, питома вага “субстандартних” кредитів знизилася до 3,6%, натомість з’явилися “сумнівні” кредити – 1,2 % від загального обсягу кредитів, “безнадійні” кредити складають 4,7% кредитного портфеля. Загальний обсяг кредитного портфеля складає менше 145 млн. грн.

З сформованим резервом ситуація майже протилежна, 61,55% резерву сформовано під “безнадійну” заборгованість, 4,61 % - це резерв під “субстандартну” заборгованість, 4,73 % та 27,3 % сформованого резерву складають резерви, які сформовані під “стандартну” заборгованість та заборгованість “під контролем” відповідно. З’явився резерв, який сформовано під “сумнівну” заборгованість, він складає 1,8% від загального обсягу резерву. Загальний обсяг резерву сформованого для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку станом на 01.01.2001 р. становить в гривєвому єквіваленті більше 20,33 млн. грн.

Проаналізуємо структуру та обсяги кредитного портфеля Банку та сформованого резерву станом на 01.01.2002 р.

Розглянемо зведену таблицю кредитного портфеля та сформованого резерву станом на 01.01.2002 р.


Табл. 2.3.3. “Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2002 р.”


Групи кредитів за ступенем ризику

Заборгованість за кредитними операціями

% від загальної суми

Скоригована сума вартості застави, що зменшує суму чистого кредитного ризику

Сума, що береться до розрахунку резерву

Коефіцієнт резервування

%

Сума резерву

% від загальної суми

Стандартні

111 402 721.18

36.57

56 295 240.78

55107480.40

2

1 102 149.61

4.73

Під контролем

164 114 709.63

53.88

36 743 593.13

127 371 116.50

5

6 368 555.83

27.30

Субстандартні

11 063 782.09

3.63

5 687 542.80

5 376 239.29

20

1 075 247.86

4.61

Сумнівні

3 723 662.41

1.22

2 880352.90

843 309.51

50

421 654.76

1.81

Безнадійні

14 356 361.25

4.70

0

14 356 361.25

100

14 356 361.25

61.55

Усього

304 661 236.56

100

101 606 729.61

203 054 506.95


23 323 969.32

100


Отже можемо константувати той факт, що майже 37% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, які відносятся до групи “стандартні”, 54 % кредитного портфеля складають кредити “під контролем”, питома вага “субстандартних” кредитів знизилася до 3,6%, “сумнівні” кредити – 1,2 % від загального обсягу кредитів, “безнадійні” кредити складають 4,7% кредитного портфеля. Загальний обсяг кредитного портфеля складає більше 304,5 млн. грн.

З сформованим резервом ситуація майже протилежна, 61,55% резерву сформовано під “безнадійну” заборгованість, 4,61 % - це резерв під “субстандартну” заборгованість, 4,73 % та 27,3 % сформованого резерву складають резерви, які сформовані під “стандартну” заборгованість та заборгованість “під контролем” відповідно, резерв, який сформовано під “сумнівну” заборгованість складає 1,8% від загального обсягу резерву. Загальний обсяг резерву сформованого для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку станом на 01.01.2001 р. становить в гривєвому єквіваленті більше 23,32 млн. грн. Можна також констатувати той факт, що незважаючи на те, що обсяг кредитного портфелю протягом року зріс більше ніж в два рази, якісно кредитний портфель не погіршився, і у відсотковому виразі за групами ризику майже повністю дорівнює структурі кредитного портфелю та резерву попереднього року.

Обсяг сформованого резерву, що в гривнєвому еквіваленті дорівнює 23 323 969.32 грн. повністю компенсує ризик можливих втрат за кредитними операціями Банку.

Отже тепер розглянемо порядок класифiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансового стану позичальникiв з метою формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в Банку


2.4. Порядок класифiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансового стану позичальникiв з метою формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в Банку.


2.4.1 Загальнi положення

Акцiонерний Банк «БАНК» (далi - Банк) здійснює кредитні операції керуючись Статутом, зареєстрованим НБУ, законодавчими та нормативними актами державних органiв влади, нормативними актами Нацiонального Банку України, формує резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (далі - резерв). Банк здійснює формування резерву суворо дотримуючись строків, економiчних нормативiв та показників, регламентованих відповідними положеннями, постановами та нормативними актами НБУ.

З метою повного та своєчасного формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банк здiйснює класифiкацiю кредитного портфелю та оцiнку кредитних ризикiв з урахуванням таких критерiїв:

 • оцiнки фiнансового стану позичальника;

 • оцiнки своєчасностi погашення позичальником кредитної заборгованостi за основним боргом та вiдсоткiв за нею;

 • рівня забезпечення кредиту.

Критерiї оцiнки фiнансового стану позичальника встановлюються з урахуванням рекомендацій Національного Банку України щодо визначення фiнансового стану позичальника, схвалених постановою Правління НБУ № 323 від 29.09.1997р. Банк самостiйно визначає критерiї економічної оцiнки фiнансової дiяльностi позичальникiв на пiдставi аналiзу їх бухгалтерських балансів, звiтів про фінансові результати, а також iншої фiнансової та бухгалтерської звiтностi.

Банк здiйснює оцiнку фiнансового стану позичальникiв та перспективи повернення кредитів перед наданням їм кредитiв, а у подальшому - щомісячно станом на перший робочий день місяцю.

Цей документ регламентує загальнi принципи та порядок здiйснення класифікації кредитного портфелю банку та оцінки фінансового стану позичальників. За необхiдностю, з метою деталiзацiї та врахування особливостей окремих кредитних операцiй (надання факторингу, лізингу, споживчих кредитів, придбання векселів, надання заручень та гарантій і т.ін.), а також у разі зміни чинного законодавства, що регламентує порядок формування та використання резерву, можуть розроблятись доповнення, якi затверджуються у тому ж порядку.


2.4.2. Оцiнка фiнансового стану позичальників та класифiкацiя кредитів, наданих юридичним особам


Для здiйснення оцiнки фiнансового стану позичальника - юридичної особи Банк враховує такі економічні показники його дiяльностi:

 • обсяг реалiзацiї;

 • платоспроможність;

 • фінансова стійкість;

 • рентабельність;

 • лiквiднiсть;

 • грошовi потоки ( рух коштiв на рахунках позичальника );

 • склад та динамiка дебiторсько-кредиторської заборгованостi;

 • прибутковiсть.


Також Банком враховуються фактори суб'єктивного характеру:

 • ефективнiсть управлiння позичальника;

 • погашення кредитної заборгованостi позичальником у минулому;

 • професіоналізм керівництва;

 • ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі промисловості;

 • наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника.

Банк використовує для оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи такі фiнансовi показники:

 • коефіцієнт миттєвої ліквідності ( КЛ1 )

характеризує як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами:


Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній та іноземній валютах

КЛ1 = -------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ IV пасиву


 • коефіцієнт поточної ліквідності ( КЛ2 )

характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язаннь в установлені строки:


Векселі одержані + Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків + інша поточна дебіторська заборгованість

КЛ2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ IV пасиву


 • коефіцієнт загальної ліквідності ( КП )

характеризує наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:


КП =Розділ II активу/ Розділ IV пасиву


 • коефіцієнт маневреності власних коштів ( КМ )

характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:


КМ =(Розділ I пасиву - Розділ I активу)/ Розділ I пасиву


 • коефіцієнт незалежности ( КЗ )

характеризує ступінь фінансового ризику:


КЗ = (Розділ ІІІ пасиву + Розділ ІV пасиву)/ Розділ I пасиву


 • Рентабельність активів ( Р акт )


Р акт = Чистий прибуток (форма №2)/ (Розділ I активу + Розділ ІI активу) • Рентабельність продаж ( Р прод )


Чистий прибуток (форма №2)

Р прод = -----------------------------------------------------------------------------------------------

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – Податок на додану вартість (форма №2)


 • коефіцієнт співвідношення загальної позичкової заборгованості

і власних коштів ( КФ-8 )

характеризує розмір залучених кредитів на 1 грн. власних коштів:


КФ-8 = Загальна заборговаість за кредитами / Власні кошти • коефіцієнт співвідношення загальної позичкової заборгованості

і ліквідних активів ( КФ-9 )

характеризує розмір залучених кредитів на 1 грн. ліквідних активів:


КФ-9 = Загальна заборговаість за кредитами / Ліквідні активи


 • коефіцієнт співвідношення суми пролонгованих та прострочених

кредитів і загальної позичкової заборгованості ( КФ-10 )

характеризує долю пролонгованих та прострочених кредитіву загальній позичковій заборгованості :


Прострочені + пролонговані кредити

КФ-10 = ----------------------------------------------------------------------------------

Загальна позичкова заборгованість • коефіцієнт співвідношення ліквідних активів і загальних активів ( КФ-11 ),

характеризує долю ліквідних активів у загальних активах:


КФ-11 = Ліквідні активи/ Загальні активи


 • коефіцієнт співвідношення розміру квартальних надходжень на поточний рахунок і розміру наданих кредитів за квартал (КФ-12)

характеризує ступінь погашення наданих кредитів надходженнями грошових коштів на розрахунковий рахунок


Надходження на розрахунковий рахунок

КФ-12 = ----------------------------------------------------------

Розмір наданих кредитів


 • коефіцієнт співвідношення суми погашених кредитів за квартал і суми коштів, списаних з поточного рахунку за квартал (КФ-13)

характеризує долю квартальних видатків на погашення кредитів у загальному обсязі платежів з поточного рахунку за квартал:


Сума погашених кредитів за квартал

КФ-13 = ---------------------------------------------------------------

Сума коштів, списаних з поточного рахунку


 • коефіціент співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів):

КФ 14 = [(Нсм x n) – (Зм x n) – Зі] /Ск

де Нсм – середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),

Ск – сума кредиту та відсотки за ним,

n – кількість місяців дії кредитної угоди,

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо),

Зі – податкові платежі та сума інших зобов`язань перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім сум зобов`язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу).

Для суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких пов`язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців.

Оптимальне теоретичне значення показника – не меньш ніж 1,5.


У разі отримання від’ємних значень фінансових коефіціентів до подальшого розрахунку приймаються значення що дорівнюють 0 (нулю).

Згiдно з оцiнкою фiнансового стану позичальника-юридичної особи та перспектив його розвитку кредити вiдносяться до таких категорiй:


 • клас "А" - фiнансова дiяльнiсть дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов`язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та вiдсоткiв за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах встановлених значень; вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника – бездоганна. Забезпечення за кредитною операцією має бути першокласним. Немає жодних свідчень можливих затримок з повернення основної суми боргу та/або зі сплатою відсотків. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі здійснюватиметься на такому ж високому рівні.


 • клас "Б" - фiнансова дiяльнiсть добра або дуже добра (але окремі економічні показники можуть не відповідати мінімально прийнятим значенням), але ймовірність підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Забезпечення кредитної операції не має викликати жодних сумнівів. Недоліки в діяльності позичальників віднесених до класу "Б", мають бути лише потенційними.

 • клас "В" - фінансова діяльність задовільна (окремі економічні показники не відповідають мінімально прийнятним значенням) і потребує більш детального контролю, є тенденції щодо її погіршення, а також ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі і строки, передбачені договором. Проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитними операціями, необхідної документації, що засвідчує наявність і ліквідність застави тощо.

 • клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають встановленим значенням) і спостерігається її явна нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості є низькою. При проведенні наступної класифікації, якщо не має безсумнівних підтверджень погашення кредитної заборгованості (строк погашення якої наступив) у місячний строк, позичальника треба класифікувати у більш негативній категорії. За кредитом, що виданий під сумнівне забезпечення або виданий без забезпечення, позичальник, віднесений до цього класу на підставі оцінки його фінансового стану, класифікується на клас нижче (клас “Д”).


 • клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна, є збитки, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), показники не відповідають встановленим значенням.


Якщо забезпечення за кредитною операцією є першокласним, то клас позичальника можна підвищити.


2.4.3. Методіка визначення класу кредитів наданих юридичним особам


За кожним позичальником - юридичною особою здійснюється оцінка його фінансового стану шляхом визначення тринадцяти вищезазначених фінансових показників. Розрахунок значень фінансових показників здійснюється за кожним позичальником окремо. За кожним фінансовим показником визначається його середнє значення за загальною групою позичальників.


Визначення класу кредиту кожного позичальника здійснюється за кожним фінансовим показником на підставі відхилення значень фінансових показників цього позичальника від середніх значень фінансових показників за групою позичальників. За кожним фінансовим показником встановлюються його граничні значення, в залежності від яких визначається клас позичальника, а саме:


 • коефіцієнт миттєвої ліквідності ( КЛ1 ),

Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт поточної ліквідності ( КЛ2 ),

Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт загальної ліквідності ( КП ),

Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт маневреності власних коштів ( КМ ),

Клас А - від 0.5 і більше

Клас Б - від 0.3 до 0.5

Клас В - від 0.2 до 0.3

Клас Г - від 0.1 до 0.2

Клас Д - від 0.0 до 0.1
 • коефіцієнт незалежності ( КЗ ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і менше

Клас Б - до 20 % більш за середнє значення

Клас В - до 35 % більш за середнє значення

Клас Г - до 50 % більш за середнє значення

Клас Д - понад 50% більш за середнє значення


 • Рентабельність активів ( Р акт ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • Рентабельність продаж ( Р прод ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт співвідношення загальної позичкової заборгованості і власних коштів ( КФ-8 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і менше

Клас Б - до 20 % більш за середнє значення

Клас В - до 35 % більш за середнє значення

Клас Г - до 50 % більш за середнє значення

Клас Д - понад 50% більш за середнє значення
 • коефіцієнт співвідношення загальної позичкової заборгованості і ліквідних активів ( КФ-9 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і менше

Клас Б - до 20 % більш за середнє значення

Клас В - до 35 % більш за середнє значення

Клас Г - до 50 % більш за середнє значення

Клас Д - понад 50% більш за середнє значення


 • коефіцієнт співвідношення суми пролонгованих та прострочених кредитів і загальної позичкової заборгованості ( КФ-10 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і менше

Клас Б - до 20 % більш за середнє значення

Клас В - до 35 % більш за середнє значення

Клас Г - до 50 % більш за середнє значення

Клас Д - понад 50% більш за середнє значення


 • коефіцієнт співвідношення ліквідних активів і загальних активів ( КФ-11 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт співвідношення розміру квартальних надходжень на поточний рахунок і розміру наданих кредитів за квартал ( КФ-12 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


 • коефіцієнт співвідношення суми погашених кредитів за квартал і суми коштів, списаних з поточного рахунку за квартал ( КФ-13 ),


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і менше

Клас Б - до 20 % більш за середнє значення

Клас В - до 35 % більш за середнє значення

Клас Г - до 50 % більш за середнє значення

Клас Д - понад 50% більш за середнє значення


 • коефіціент співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів) (КФ14):


Клас А - середнє значення за кредитним портфелем і більше

Клас Б - до 20 % менш за середнє значення

Клас В - до 35 % менш за середнє значення

Клас Г - до 50 % менш за середнє значення

Клас Д - понад 50% менш за середнє значення


На підставі отриманих значень фінансових показників за кожним позичальником та їх відхилення від середнього значення показників за групою позичальників кожному позичальнику окремо присвоюється клас кредиту -А, Б, В, Г, Д.

Кожному класу кредиту присвоюється відповідний еквівалент у балах:


Клас А - 1 бал;

Клас Б - 2 бали;

Клас В - 3 бали;

Клас Г - 4 бали;

Клас Д - 5 балів.


Після визначення класів кредитів та присвоєння їм відповідних еквівалентів у балах, за кожним позичальником окремо здійснюється складання відповідних еквівалентів у балах, визначених на підставі значень фінансових показників та класів кредитів. В залежності від отриманої суми балів за кожним позичальником остаточно визначається клас кредиту.


Клас А - до 40 балів;

Клас Б - від 41 балів до 50 балів.

Клас В - від 51 балів до 60 балів.

Клас Г - від 61 балів до 70 балів.

Клас Д - понад 70 балів. “


2.4.4. Оцiнка фiнансового стану та класифiкацiя кредитів наданих комерцiйним банкам

Оцiнка фiнансового стану позичальника - комерцiйного банку здiйснюїться на пiдставi:

 • інформації банку-позичальника про дотримання економiчних нормативів та нормативу обов`язкового резервування коштів;

 • аналізу прибуткiв та збиткiв;

 • аналiзу якостi активiв та пасивiв;

 • виконання зобов'язань комерцiйним банком у минулому;

 • інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;

 • щорічного аудиторського висновку

Кредити надані комерційним банкам відносяться до Класу А та групи кредитів «Стандартні» за умови своєчасної сплати відсотків та погашення позик. У разі несвоєчасного погашення позик та сплати відсотків, група кредитів визначається з урахуванням вимог підрозділу 6 цього розділу.


2.4.5. Оцiнка фiнансового стану та класифiкацiя кредитів наданих фiзичним особам

При здiйсненнi оцiнки фiнансового стану позичальника - фiзичної особи Банком враховуються наступнi фактори:

- соцiальна стабiльнiсть клiєнта: тобто наявнiсть власного рухомого та нерухомого майна, цiнних паперiв тощо, постiйної роботи, сiмейний стан;

- наявнiсть лiквiдної застави;

- вiк та здоров'я клiєнта;

- загальний матерiальний стан клiєнта, його доходи та витрати;

- iнтенсивнiсть користування банкiвськими позиками у минулому та своєчаснiсть їх погашення i вiдсоткiв за ними, а також користування iншими банкiвськими послугами;

- зв'язки клiєнта у дiловому свiтi тощо.

Кредити надані фізичним особам відносяться до Класу А та групи кредитів «Стандартні» за умови своєчасної сплати відсотків та погашення позик. У разі несвоєчасного погашення позик та сплати відсотків, група кредитів визначається з урахуванням вимог підрозділу 6 цього розділу .

2.4.6. Оцiнка своєчасностi погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею

Погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею вважається:

«добрим» - якщо заборгованість за кредитом і відсотки (комісії та інші платежі з обслуговування боргу) за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

або кредит пролонговано без пониження класу позичальника та відсотки за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та відсотки за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

«слабким» - якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та відсотки за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів;

або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки сплачуються в строк або з максимальною затримкою до 30 днів;

«незадовільним» - якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів;

або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів.

Якщо одна з вимог кожного підпункту, що характеризує групу кредитної операції, не виконується, то така операція відноситься до групи на один рівень нижчий.»

2.4.7. Класифiкацiя кредитних ризикiв за операцiями з векселями, факторингом та наданими гарантiями

При класифікації за ступенями ризику і віднесенні до груп, за якими розраховується резерв за врахованими векселями, факторингом та наданими гарантіями, враховується тільки строк погашення позичальником простроченої заборгованості, а саме:

 • стандартна - заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами, ще не настав;

 • сумнівна - заборгованість за опротестованими векселями зі строком прострочки не більше 30 днів; заборгованість за факторинговими операціями ( за основним боргом чи черговим платежем ) та за виконаними (сплаченими) гарантіями банком становить не більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами;

 • безнадійна - заборгованість за опротестованими векселями із строком прострочки більше 30 днів; заборгованість за факторинговими операціями ( основним боргом, чи черговим платежем ) та за гарантіями, виконаними ( сплаченими ) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов'язань із строком більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами.

2.4.8. Визначення груп кредитiв та норми вiдрахувань

На пiдставi класифiкацiї наданих кредитiв Банк створює резерв щодо кожної групи кредитів. Резерв формується у повному обсязi вiдповiдно до сум фактичної кредитної заборгованостi за групами ризику та встановленого рівня резерву.

Табл. 2.4.8.1 «Визначення відсотку резервування»

Види кредитів

Норми відрахувань, %

Стандартні

2

під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100


Отже, якщо робити висновок, то можна сказати що в другому розділі роботи наведений аналіз основних показників діяльності комерційного банку «Банк». Був зроблений докладний аналіз структури та динаміки активів, пасивів, капіталу та валюти балансу банку, поданий структурований за балансовими групами кредитний портфель банку в динаміці за три роки, структурований кредитний портфель та резерв банку за групами ризику в динаміці за три останні роки, а також наведений порядок, користуючись котрим формується страховий резерв для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банку.


Случайные файлы

Файл
908-1.rtf
151538.rtf
121532.rtf
121059.rtf
117826.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.