Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности (03)

Посмотреть архив целиком

163. Управління формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.


3.1. Формування схеми розрахунку резерву.


1. Як було сказано в першій главі, з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком України встановлюється порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.

Створення резерву під кредитні ризики - це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій.

Отже ми бачимо, що процес формування резерву - з одного боку необхідний природній процес для створення страхового фонду для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями, з другого – створюючи об’єм резерву банк тим самим консервує грошові кошти, які можна було розмістити у вигляді кредитів і отримувати від цього доход у вигляді відсотків.

Розглянемо кредитний портфель по декількох типових позичальниках, та сформований резерв за цими позичальниками.

Розглянемо позичальників, які відносяться до групи “Під контролем”:

Табл. 3.1.1. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1331

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованість на 01.01.2002р.

% баланс.

Вартості заст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1331

484237.84

64780

64780

0

Кл Б

Добре

Під контролем

5

0

1331

71616

71616

71616

0

Кл Б

Добре

Під контролем

5

0

1331

42243

42243

39604

2638.9

Кл Б

Добре

Під контролем

5

131.95

1331

54790

54790


54790

Кл Б

Добре

Під контролем

5

2739.5

1331

62598

62598


62598

Кл Б

Добре

Під контролем

5

3129.9

1331

45708

45708


45708

Кл Б

Добре

Під контролем

5

2285.4

1331

169520

169520


169520

Кл Б

Добре

Під контролем

5

8476

1331

238342

238342


238342

Кл Б

Добре

Під контролем

5

11917

1331

28556

28556


28556

Кл Б

Добре

Під контролем

5

1427.8

1331

153642

153642


153642

Кл Б

Добре

Під контролем

5

7682.1

1331

27271

27271


27271

Кл Б

Добре

Під контролем

5

1363.6

1331

13762

13762


13762

Кл Б

Добре

Під контролем

5

688.12

1331

141865

141865


141865

Кл Б

Добре

Під контролем

5

7093.3

1331

39017

39017


39017

Кл Б

Добре

Під контролем

5

1950.9

1331

116667

116667


116667

Кл Б

Добре

Під контролем

5

5833.3

1331

81212

81212


81212

Кл Б

Добре

Під контролем

5

4060.6

Всього по позичальнику


1351590

176000

1175590

58779.5

Цей позичальник надав в заставу рухоме майно на суму 440`000.00 (Чотириста сорок тисяч) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “Б”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре”, то вид кредиту відноситься до “під контролем”. Оскільки кредит відносится до групи “під контролем”, то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 40 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 440000,00 * 40% = 176000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 1`351`590,00 (Один мільйон триста п’ятдесят одна тисяча п’ятсот дев’яносто) грн. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під п’яти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “під контролем”) 1351590,00 - 176000,00 = 1175590,00 (Один мільйон сто сімдесят п’ять тисяч п’ятост дев’яносто) грн. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цого позичальника: 1175590,00 * 5% = 58779,5

Отже Банк повинен зарезервувати “під цього позичальника” суму 58 779,5 (П’ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дев’ять) грн. 50 коп.

Розглянемо ще одного позичальника:


Табл. 3.1.2. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1585

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованність на 01.01.2002р.

% баланс.

Вартості заст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1585

910725.2

700725.2

700725.2

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

99736.74

99736.74

99736.74

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

78931.94

78931.94

78931.94

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

241076

241076

241076

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

16500

16500

16500

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

31090.96

31090.96

31090.96

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

10099.4

10099.4

10099.4

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

5500

5500

5500

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

3094.3

3094.3

3094.3

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

370518.2

370518.2

370518.2

0

Кла Б

Добре

Під контролем

5

0

1585

947753.9

947753.9

818727.3

129026.6

Кла Б

Добре

Під контролем

5

6451.33

1585

39936.6

39936.6


39936.6

Кла Б

Добре

Під контролем

5

1996.83

1585

9900

9900


9900

Кла Б

Добре

Під контролем

5

495

1585

223719.8

223719.8


223719.78

Кла Б

Добре

Під контролем

5

11185.99

1585

20570

20570


20570

Кла Б

Добре

Під контролем

5

1028.5

1585

58630

58630


58630

Кла Б

Добре

Під контролем

5

2931.5

Всього по позичальнику


2857783

2376000

481783

24089.15


Цей позичальник надав в заставу рухоме та нерухоме майно на суму 5`940`000.00 (П’ять мільйонів дев’ятсот сорок тисяч) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “Б”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре” то вид кредиту відноситься до “під контролем”. Оскільки кредит відносится до групи “під контролем”, то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 40 %. Отже, до розрахунку резерву беремо суму застави 5 940 000,00 * 40% = 2 376 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`857`783,00 (Два мільйони вісімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят три) грн. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під п’яти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “під контролем”) 2857783,00 - 2376000,00 = 481783,00 (Чотириста вісімдесят одна тисяч п’ятсот дев’яносто) грн. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цього позичальника: 481783,00 * 5% = 24089,15

Отже Банк повинен зарезервувати “під цього позичальника” суму 24089,15 (Двадцять чотири тисячі вісімдесят дев’ять) грн. 15 коп.


Розглянемо позичальників, які відносяться до групи “Субстандартні”

Табл. 3.1.3. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1462

Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованість на 01.01.2002р.

% баланс.

вартості заст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах

Розмір

Резерву

1462

7529.61

7529.61


7529.61

Кла В

Добре

Субстандартний

20

1505.92

1462

303600

303600


303600

Кла В

Добре

Субстандартний

20

60720

1462

493592.61

493592.61


493592.61

Кла В

Добре

Субстандартний

20

98718.52

1462

40150

40150


40150

Кла В

Добре

Субстандартний

20

8030

1462

1497279.9

1497279.9

1166000

331279.94

Кла В

Добре

Субстандартний

20

66255.99

1462

114992.42

114992.42


114992.42

Кла В

Добре

Субстандартний

20

22998.48

1462

296991.41

296991.41


296991.41

Кла В

Добре

Субстандартний

20

59398.28

1462

13229.161

13229.161


13229.16

Кла В

Добре

Субстандартний

20

2645.83

1462

2243.736

2243.736


2243.74

Кла В

Добре

Субстандартний

20

448.75

1462

81467.265

81467.265


81467.26

Кла В

Добре

Субстандартний

20

16293.45

Всього по позичальнику


2851076.1

1166000

1685076.1

337015.22


Позичальник 1462 надав в заставу рухоме та нерухоме майно на суму 5`830`000.00 (П’ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “В”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре” то вид кредиту відноситься до “субстандартний”. Оскільки кредит відноситься до групи “субстандартний” то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 20 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 20% = 1 166 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`851`076,10 (Два мільйони вісімсот п’ятдесят одна тисяча сімдесят шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “субстандартний”) 2851076,10 - 1166000,00 = 1685076,10 (Один мільйон шістсот вісімдесят п’ять тисяч сімдесят шість) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цього позичальника: 1685076,10 * 20% = 337015,22

Отже Банк повинен зарезервувати “під цього позичальника” суму 337015,22 (Триста тридцять сім тисяч п’ятнадцять) грн. 22 коп.


Розглянемо ще одного позичальника, який відноситься до групи “Субстандартні”


Табл. 3.1.4 Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1454

Позичальник


Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованість на 01.01.2002р.

% баланс.

вартості заст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

Відрах.

Розмір

Резерву

1454

29000

25991.9


25991.9

Кла В

Добре

Субстандартний

20

5198.38

1454

41800

41800


41800

Кла В–

Добре

Субстандартний

20

8360

1454

42900

42900


42900

Кла В

Добре

Субстандартний

20

8580

1454

1155000

1155000

1155000

0

Кла В

Добре

Субстандартний

20

0

1454

33000

33000

11000

22000

Кла В

Добре

Субстандартний

20

4400

1454

49016

49016


49016

Кла В

Добре

Субстандартний

20

9803.2

1454

404404

404404


404404

Кла В

Добре

Субстандартний

20

80880.8

1454

200486

200486


200486

Кла В

Добре

Субстандартний

20

40097.2

1454

19718.6

19718.6


19718.6

Кла В

Добре

Субстандартний

20

3943.72

1454

585299

585299


585299

Кла В

Добре

Субстандартний

20

117059.8

1454

28160

28160


28160

Кла В

Добре

Субстандартний

20

5632

1454

196900

196900


196900

Кла В

Добре

Субстандартний

20

39380

1454

8800

8800


8800

Кла В

Добре

Субстандартний

20

1760

1454

42680

42680


42680

Кла В

Добре

Субстандартний

20

8536

Всього по позичальнику


2834156

1166000

1668156

333631.2Цей позичальник надав в заставу рухоме та нерухоме майно на суму також 5`830`000.00 (П’ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “В”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре” то вид кредиту відноситься до “субстандартний”. Оскільки кредит відноситься до групи “субстандартний” то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 20 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 20% = 1 166 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`834`156,00 (Два мільйони вісімсот тридцять чотири тисячі сто п’ятдесят шість) грн. 00 коп. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “субстандартний”) 2834156,00 - 1166000,00 = 1668156,00 (Один мільйон шістсот шістдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість) грн. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цього позичальника: 1668156,00 * 20% = 333631,20

Отже Банк повинен зарезервувати “під цього позичальника” суму 333631,20 (Триста тридцять три тисячі шістсот тридцять одна) грн. 20 коп.


Розглянемо ще один досить цікавий випадок, валютою заборгованості позичальника є російські рублі і заборгованість відноситься до групи “сумнівна”


Табл. 3.1.5. Кредитний портфель та резерв, сформований по позичальнику 1474


Позичальник

Сума

Наданих

Кредитів

Позичкова

Заборгованність на 01.01.2002р.

% баланс.

Вартості заст.

Скоригована

Заборгованість

Финанс.

Стан

Погашення

Заборгов.

Вид

Кредиту

Норма

відрах.

Розмір

Резерву

1474

15014709

15014709

15014709

0

Клас Б

Незадовільне

Сумнівна

50

0

1474

2200000

2200000

2 200 000

0

Клас Б

Незадовільне

Сумнівна

50

0

Всього по позичальнику


17214709

17214709

0

0


Цей позичальник надав в заставу “інші майнові права” (майнові права на грошові надходження за контрактами) на суму 180 000 000,00 (Сто вісімдесят мільйонів) рублів Р.Ф. 00 коп. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “Б”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “незадовільно” то вид кредиту відноситься до групи “сумнівний”. Оскільки кредит відноситься до групи “сумнівний” то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 10 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 180 000 000,00 * 10% = 18 000 000,00 російських рублів. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 17 214 709,00 (Сімнадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч сімсот дев’ять) рублів Р.Ф. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під п’ятидесяті відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “сумнівний”) 17 214 709,00 – 18 000 000,00 = - 785 291,00 Ми бачимо, що відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику перевищує розмір позичкової заборгованості.

Отже, незважаючи на те, що обслуговування боргу позичальником здійснюється незадовільно, а позичкова заборгованість визнана сумнівною Банк не повинен формувати резерв жодного російського рубля (бо резерв формується в тій валюті, в якій існує заборгованість), оскільки позичальник надав в заставу “інші майнові права” (майнові права на грошові надходження за контрактами) на суму 180 000 000,00 (Сто вісімдесят мільйонів) рублів Р.Ф. 00 коп. і банк може додатково розмістити у вигляді кредитів кошти і отримати доход, замість того, щоб формувати з цих коштів резерв.


3.2. Оцінка результатів застосування схеми розрахунку резерву

При формуванні резерву “Банки” повинні пам’ятати, що в бухгалтерському обліку враховується вся сума резерву: резерв під стандартну заборгованість, резерв під нестандартну заборгованість (під контролем, субстандартна, сумнівна, безнадійна), та резерв під нараховані та несплачені відсотки, в підсумку сума сформованого резерву зменшує фінансовий результат Банку; в податковому обліку враховується лише резерв під заборгованість, яка відноситься до груп: “під контролем”, “субстандартна”, “сумнівна” та “безнадійна” (надалі – нестандартна заборгованість). Таким чином, збільшення суми резерву під нестандартну заборгованість зменшує прибуток до оподаткування, і, як наслідок, суму податку і навпаки, зменшення суми резерву під нестандартну заборгованість збільшує прибуток до оподаткування, і, як наслідок, суму податку.

Якщо розрахувати суму резерву, яку Банк повинен сформувати для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями наведених вище позичальників, то ми отримаємо суму 753515,07 грн. Причому, беручи до уваги те, що резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями останнього позичальника дорівнює нулю, а резерв перших двох позичальників, які відносяться до групи “Під контролем” складає 82868,65 грн., то можна розрахувати, що резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями третього та четвертого позичальників, які відносяться до групи “субстандартна”, становить 670646,42 грн.

Враховуючи те, що при визначенні класу позичальників можна спиратися на фактори суб'єктивного характеру, а саме: ефективнiсть управлiння позичальника; погашення кредитної заборгованостi позичальником у минулому; професіоналізм керівництва; ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі промисловості; наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника та інше, можна підвищити клас особливо в тому випадку, коли позичальник “набрав” граничну кількість балів (наприклад 51 – позичальник відноситься до класу В, його можна спробувати за рахунок суб’єктивних факторів “підтягти” до класу Б ), або понизити клас позичальника (понизити клас позичальника враховуючи фактори суб'єктивного характеру можна практично в будь-якому випадку). Зменшити суму резерву, тим самим збільшити свій фінансовий результат Банк може за рахунок того, що можна взяти у позичальника в заставу більший обсяг (і як наслідок більшу суму) забезпечення.

Розглянемо приклад: припустимо, позичальник 1462 надав в заставу рухоме та не рухоме майно на суму 15`000`000.00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень. Оскільки фінансовий стан позичальника відноситься до класу “В”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре” то вид кредиту відноситься до “субстандартний”. Оскільки кредит відносится до групи “субстандартний” то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 20 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 15 000 000,00 * 20% = 3 000 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`851`076,10 (Два мільйони вісімсот п’ятдесят одна тисяча сімдесят шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “субстандартний”) 2851076,10 – 3 000 000,00 = - 148 923,90 Тобто, що відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику перевищує розмір позичкової заборгованості на суму 148 923,90 (Сто сорок вісім тисяч дев’ятсот двадцять три) грн. 90 коп. Отже, в цьому випадку фінансовий результат Банку мав-би бути більшим на суму фактично сформованого резерву для позичальника 1462 – на суму 337 015,22 (Триста тридцять сім тисяч п’ятнадцять) грн. 22 коп.

Тепер розглянемо приклад, коли у позичальника 1462 не було застави зовсім. Оскільки заборгованість позичальника належить до групи “субстандартна”, то в цьому випадку сума резерву повинна дорівнювати : 2 851 076,10 * 20% = 570 215,22 (П’ятсот сімдесят тисяч двісті п’ятнадцять) грн. 22 коп. Банк повинен був-би зарезервувати під цього позичальника суму на 233 200,00 (Двісті тридцять три тисячі двісті) грн.00 коп. більше ніж фактично сформована і, як наслідок, фінансовий результат Банку був-би нижчим на 233 200,00 (Двісті тридцять три тисячі двісті) грн.00 коп.

Отже нами розглядалися варіанти, як змінюється сума резерву в залежності від того, як змінюється обсяг (сума) застави.


Тепер спробуємо розглянути на прикладах, як буде змінюватися сума резерву, в залежності від зміни класності позичальника (зниження класу позичальника - замість “В” – “Г”, та підвищення класу - замість “В” – “Б” )

Роботу будемо проводити на прикладі позичальника 1462

Розглянемо випадок, коли за рахунок факторів суб’єктивного характеру ми спробуємо підвищити клас позичальника. Отже припустимо що: позичальник має відмінну кредитну історію і не було жодних затримок в погашенні заборгованості, відсотки сплачувалися вчасно і в повному обсязі, підприємство досить давно займає свою нішу на ринку й спостерігається збільшення обсягів виробництва, підприємство отримало державне замовлення на великий обсягів своєї продукції, виробництво не залежить від пори року та погодних умов, керівництво має відмінну репутацію, а збитки від основної діяльності (звідси клас “В” ) зумовлені якимись тимчасовими труднощами (можливо пов’язані з закупівлею якогось нового обладнання для виробництва нового типу продукції) Отже, враховуючи всі ті фактори, що були викладені вище, а також враховуючи те, що позичальник надав у заставу високоліквідне забезпечення можемо перевести його до класу “Б”.

Тепер спробуємо розрахувати суму резерву, яку потрібно було б сформувати, враховуючи те, що тепер позичальник відноситься до класу “Б”

Цей позичальник надав в заставу рухоме та не рухоме майно на суму 5`830`000.00 (П’ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскільки позичальник відноситься до класу “Б”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре”, то вид кредиту відноситься до “під контролем”. Оскільки кредит відноситься до групи “під контролем”, то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 40 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 40% = 2 332 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`851`076,10 (Два мільйони вісімсот п’ятдесят одна тисяча сімдесят шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під п’яти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “під контролем”) 2 851 076,10 – 2 332 000,00 = 519 076,10 (П’ятсот дев’ятнадцять тисяч сімдесят шість) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цого позичальника: 519 076,10 * 5% = 25953.81 грн.

Отже Банк повинен був би зарезервувати “під цього позичальника” суму 25 953,81 (Двадцять п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят три) грн. 81 коп.

В цьому випадку розрахункова сума резерву менше ніж сума фактично сформованого на 311 061,41 (Триста одинадцять тисяч шістдесят одна) грн. 41 коп. Отже, фінансовий результат Банку мав би бути вищий на цю суму.

Тепер розглянемо випадок, коли за рахунок факторів суб’єктивного характеру ми спробуємо понизити клас позичальника. Отже припустимо що: позичальник має погану кредитну історію і регулярно стаються затримки в погашенні заборгованості, відсотки сплачувалися невчасно з затримками, підприємство досить давно займає свою нішу на ринку й останнім часом спостерігається зменшення обсягів виробництва, підприємство не має державної підтримки, виробництво має циклічний характер та залежить від пори року та погодних умов, збитки від основної операційної діяльності (звідси клас “В”) підприємство останнім часом декларує регулярно. Отже, враховуючи всі ті фактори, що були викладені вище, а також враховуючи те, що позичальник надав у заставу забезпечення, яке має посередній (щоб не сказати низький) рівень ліквідності, то ми можемо перевести його до класу “Г”.

Тепер спробуємо розрахувати суму резерву, яку потрібно було б сформувати, враховуючи те, що тепер позичальник відноситься до класу “Г”

Цей позичальник надав в заставу рухоме та не рухоме майно на суму 5`830`000.00 (П’ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскільки позичальник відноситься до класу “Г”, а обслуговування боргу за кредитною лінією здійснюється “добре”, то вид кредиту відноситься до групи “сумнівні”. Оскільки кредит відносится до групи “сумнівні” то відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику дорівнює 10 %. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 10% = 583 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичкова заборгованість позичальника складала 2`851`076,10 (Два мільйони вісімсот п’ятдесят одна тисяча сімдесят шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахункову суму застави і отримаємо суму, яка підпадає під п’ятидесяти відсоткове резервування (оскільки кредит належить до групи “сумнівні”) 2 851 076,10 – 583 000,00 = 2 268 076,10 (Два мільйони двісті шістдесят вісім тисяч сімдесят шість) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахувати суму резерву для цого позичальника: 2 268 076,10 * 50% = 1 134 038.05 грн.

Отже Банк повинен був би зарезервувати “під цього позичальника” суму 1 134 038,05 (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі тридцять вісім) грн. 05 коп.

В цьому випадку розрахункова сума резерву перебільшує суму фактично сформованого на 797 022,83 (Сімсот дев’яносто сім тисяч двадцять дві) грн. 83 коп. Отже, фінансовий результат Банку мав би бути нижчий на цю суму.

Для більшої наглядності зведемо отримані результати у вигляді таблиці:

Табл. 3.2.1. Розрахункова сума резерву для позичальника 1462 за умови зміни класу або суми забезпечення.

Клас

Застава

«Б»

«В»

«Г»

0 грн.

-

570 215,22 грн.

-

5 830 000,00 грн

25 953,81 грн.

337 015,22 грн.

1 134 038,05 грн

15 000 000,00 грн.

-

0 грн.

-


Отже ми можемо зробити висновок, що обсяг (сума) забезпечення та фінансовий стан (клас) боржника – це два основні чинники, які впливають на розмір страхового резерву при фіксованій позичковій заборгованості позичальника.Случайные файлы

Файл
149241.rtf
1633.rtf
81808.rtf
174526.rtf
83917.rtf