Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности (Literatura)

Посмотреть архив целиком

96СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ:


 1. Закон України “Про Національний банк України”;

 2. Закон України “Про банки та банківську діяльність”;

 3. Закон України “Про заставу”;

 4. Закон України “Про господарські товариства”;

 5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”;

 6. Закон України “Про підприємства в Україні”;

 7. Постанова Правління Національного банку України №436 від 12.12.97 Про затвердження “Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України”;

 8. Постанова Правління Національного банку України №388 від 21.11.97 р., “План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України”;

 9. Постанова Правління Національного банку України №141 від 14.04.98 р. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків;

 10. Постанова Правління Національного банку України №279 від 06.07.2000р. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків;

 11. Постанова Правління Національного банку України №418 від 24.10.2000р;

 12. Постанова Правління Національного банку України №151 від 05.04.2001р;

 13. Постанова Правління Національного банку України №502 від 07.12.2001р;

 14. Положення Національного банку України “Про кредитування” від 28.09.95р;

 15. Постанова Правління Національного банку України №97, від 22 квітня 1996 року;

 16. Постанова Правління Національного банку України №35, від 17 лютого 1997 року;

 17. Постанова Правління Національного банку України №80 від 4 квітня 1997 року;

 18. Лист Національного банку України №306 від 10 жовтня 1995 року;

 19. Постанова Правління Національного банку України №489 від 20.11.98р;

 20. Постанова Правління Національного банку України №19 від 19.01.99р;

 21. Постанова Правління Національного банку України №533 від 03.11.99р;

 22. Постанова Правління Національного банку України №601 від 22.12.99р;

 23. Постанова Правління Національного банку України №186 від 07.05.2001р;

 24. Постанова Правління Національного банку України №495 від 04.12.2001р;

 25. Постанова Правління Національного банку України №569 від 23.11.99. “Інструкція про порядок складання річного фінансового звіту комерційного банку”;

 26. Положення про порядок класифiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансового стану позичальникiв з метою формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційного банку “Резерв”;

 27. Положення комерційного банку “Резерв” "Про кредитування";

 28. Поморіна М.А. “Керування ризиками як складова частина процесу керування активами і пасивами” // Ж. “Банковское Дело”, 1998, №3;

 29. Афіфі А., Ейзен С., Статистичний аналіз // пер. з англ. Під ред. Башаріна Г.П., Москва, “МИР”, 1982р.;

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" / Затверджено наказом Міністерства фінансів України М 87 від 31.03.1999р.;

 31. Ірина Чмутова, Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника/ Ж. Банківська справа, №2, 2000р.

 32. О. Дзьоблюк, Оцінка стану грошового потоку позичальника/Ж. Банківська справа, №1, 2000р.;

 33. Василишин Е.М. Регулювання діяльності комерційного банка. М.,1995.

 34. Базельское соглашение, 1998 г. Методика расчета коэффициентов, разработанная экспертами Банка международных расчетов в г. Базеле (Швейцария); рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision).;

 35. Банковский портфель - 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора / Авт. кол.: О.Н. Антипова и др. М., 1995.;

 36. Банковский портфель - 2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста/Авт. кол.: Г.М. Антонов и др. М-, 1995.;

 37. Банковский портфель-3:Книга менеджера по кредитам.Книга менеджера по фондовым операциям. Книга банковского бухгалт. и аудитора / Авт. кол.: О.Н.Антипова и др. М., 1995.;

 38. Ежедневная электронная газета «Окно в Украину»;


ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ ТА САЙТИ:

 1. www.cfin.ru;

 2. www.finrisk.ru

 3. www.rada.kiev.ua

3. www.bankclub.ru

4. www.banking.com.ua

5. www.ei.com.ua

6. www.bizcom.ruСлучайные файлы

Файл
14546.rtf
100505.rtf
105775.rtf
64217.doc
187188.rtf