Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз (2chast)

Посмотреть архив целиком

2. Аналіз показників фінансового стану підприємства.

2.1. Загальна характеристика підприємства.

Більш ніж 25 років минуло з того часу, як було створено Івано-Франківське управління по видобутку і транспорту газу, відоме тепер як "Прикарпаттрансгаз".

Сьогодні "Прикарпаттрансгаз" — багатогалузеве підприємство, головний предмет діяльності якого — транспорт газу. Через газопроводи "Прикарпаттрансгазу" транспортується російський газ на експорт в європейські країни, а також у західні області України.

Підприємство "Прикарпаттрансгаз" - одне з найстаріших підприємств газової промисловості України. Вперше записи природного газу на території області виявлені в 1910 році в районі Калуша, випадково, АТ "Калі" при пошуковому бурінні на калійні солі. Природний газ спочатку використовували, як правило, для котлів і для опалення будинків в м.Калуші. промислова евакуація Калуського газового родовища розпочалась в 1933 році.

Перший магістральний газопровід природного газу на території Івано-Франківської області Дашава-Моршин-Болехів-Долина-Вигода ДУ125мм був побудований до 1939 року акціонерним товариством теперішнього Вигодського хімкомбінату.

На території Івано-Франківської області розвідування газових родовищ розпочалось в 1949 році в районі Косова і Калуша, для чого були створені дві контори буріння, підпорядковані об'єднанню "Укргаз", яке знаходилось у місті Львові. В результаті широкого застосування сейсморозвідки і розширення фронту бурових робіт були відкриті і введені в експлуатацію нові газові родовища: Битків, Кадобно, Косів. Видобуток газу значно зріс.

В 1959 році розпочато будівництво магістральних газопроводів Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці ДУ529мм загальною довжиною 250км, Пасічна-Тисмениця ДУ 325мм довжиною 49км, а також Долинського газобензинового заводу. Дані об'єкти були закінчені в 1962 році.

В 1960 році був організований Станіславський газопромисел з місцем знаходження спочатку в м.Калуші, а відтак в Тисмениці. В 1964 році на базі Станіславського газопромислу було організовано Надвірнянське газопромислове управління, яке в тому ж році видобуло 3,3 млрд.м3 газу.

У зв'язку із зростанням довжини газопроводів в лютому 1966 року на базі Тисменицького цеху по транспорту газу Надвірнянського ГПУ створено Івано-Франківське управління газопроводів.

В 1967 році введено в експлуатацію магістральний газопровід Долина-Ужгород-Державний кордон ДУ820мм, також газопровід Пукеничі-Долина ДУ 720мм. В 1969-1970 рр. введено в експлуатацію газопроводи Пасічна-Тисмениця ДУ 529мм та Богородчани-Івано-Франківськ ДУ325мм. Довжина усіх газопроводів у 1970 році склала 880км.

У цьому ж році Надвірнянське газопромислове управління перебазовується до обласного центру і, у зв'язку із знаходженням двох управлінь в м.Івано-Франківську Міністерство газової промисловості наказом від 7 липня 1970 року реорганізувало два управління в одне - Івано-Франківське управління по видобутку і транспорту газу, в подальшому іменоване "Прикарпаттрансгаз".

"Прикарпаттрансгаз" здійснював експлуатацію чотирьох газових та газоконденсатних родовищ (Битківське, Гринівське, Косівське, Кадобнянське). Для очистки та осушки на цих родовищах були побудовані та введені в експлуатацію 15 установок низькотемпературної сепарації і пунктів очистки газу, дожимна компресорна станція в Пасічній.

Розширюється і газотранспортна система, обсяги експортних поставок збільшуються і в 1994 році досягай 96,6 млрд.м3, а у 1995 році перевершили 100-мільярдний рубіж.

Для виконання такої транспортної роботи в розпорядженні підприємства знаходяться великі виробничі потужності, а саме: біля 5000 км магістральних газопроводів діаметром від 150 до 1420 мм, 18 компресорних станцій з встановленою потужністю більше 1000 мегават, дві установки підготовки газу потужністю понад 100 млрд.м3 у рік, третя готується до пуску в районі Орловки на 21 млрд.м3 у рік.

Крім експорту газу в європейські країни підприємство транспортує також газ для Молдови, Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та частково Тернопільської областей через 164 ГРС. "Прикарпаттрансгаз" займається також підземним зберіганням газу (активна потужність 2,3 млрд.м ), заправкою автомобілів стисненим газом (5 діючих АГНКС і 3 в стадії завершення будівництва) та іншою діяльністю. Загальна проектна потужність експортних газопроводів складає 140 млрд.м3 на рік. Експортні газопроводи в сторону Західної Європи побудовані: "Братерство"-1967р., Долина-Ужгород-

Держкордон 1420 мм - 1974р., "Союз"-1978р., Уренгой-Ужгород - 1982р., "Прогрес"-1988р.

В січні 1994 року з метою підвищення ефективності функціонування і розвитку системи газопостачання України в умовах приватизації державної власності та впровадження ринкових відносин на базі виробничого об'єднання "Укргазпром" створено одноіменне акціонерне товариство, а УМГ "Прикарпаттрансгаз" реорганізоване в дочірнє підприємство "Прикарпаттрансгаз". Проте у 1999 році ДП "Прикарпаттрансгаз" реорганізовано (що привело до втрати статусу юридичної особи з всіма наслідками, які витікають звідси), тепер воно займається всім тим, чим займалось на протязі багатьох років, окрім видобутку газу. Тепер ДП "Прикарпаттрансгаз" називається, як і раніше управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" (УМГ "Прикарпаттрансгаз"), у складі якого зараз є такі основні підрозділи:

1. Долинське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (ДЛВУМГ), створене в 1966 році;

2. Закарпатське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (ЗЛВУМГ), створене в 1967 році;

3. Хустське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (ХЛВУМГ), створене в 1978 році;

4. Богородчанське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (БЛВУМГ), створене в 1985 році;

5. Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (ОЛВУМГ), створене в 1994 році;

6. Богородчанське управління підземного зберігання газу (БУПЗГ), створене у 1984 році;

7. Пересувна механізована колона (ПМК), створена у 1976 році;

8. Богородчанське тепличне господарство, створене у 1993 році.

Крім об'єктів виробничого призначення, підприємство має солідну соціально-побутову інфраструктуру, таку як: цілий ряд житлових будинків, бази відпочинку у м.Яремчі та на Чорному морі, медико-санітарну частину, об'єкти торгівлі та громадського харчування, що в значній мірі сприяє виконанню виробничих завдань, поставлених перед колективом УМГ "Прикарпаттрансгаз".

2.2. Аналіз балансу підприємства.

Для аналізу балансу доцільно побудувати згрупований баланс нетто, який
зображений в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1 - Згрупований баланс нетто активу (тис.грн.).АКТИВ

1998


1999


на поч. року

на кін.року


на поч. року

на кінець року

1


Основні засоби, необоротні активи.
основні засоби і нематеріальні активи


1428110,4


1407019,3


1407019,3


1429438
капітальні та фінансові вкладення


81101,1


97012,5


97012.5


135014.1


Всього за розділом 1


1509211,5


1504031,8


1504031,8


1564452,1


2


Запаси і затрати
виробничі запаси та незав. вир-во


21416,9


30008,2


30008,2


57770,9
готова продукція


2,2


2,3


2,3


2,3товар за собівартістю


37803,3


35484,5


35484,5


33457,1
інші запаси і витрати


2014,8


3863,5


3863,5


3376,3


Всього за розділом 2


61237,2


69358,5


69358,5


94606,6


3


Грошові кошти, розрахунки, інші активи
грошові кошти


440,4


942


942


855,9
короткострокові фінансові вкладення
розрахунки з дебіторами


274064,1


233403,8


233403,8


548384,5
інші активи


261118,5


200776,3


200776,3


97004


Всього за розділом 3


535623


435122,1


435122,1


646244,4


БАЛАНС


2106071,7


2008512,4


2008512,4


2305302,5Аналізуючи дані активу балансу нетто за 1998р. можна зробити такі висновки: вартість основних засобів на кінець року зменшилась у порівнянні з початком на 210911,1 тис.грн., проте збільшився розділ капітальні та фінансові вкладення (з 81101,1 до 97012,5 тис.грн.). Зменшення вартості основних засобів спричинило зменшення І розділу активу балансу (із 1509211,5 тис.грн. до 1504031,8 тис.грн.). Обернена ситуація склалась з II розділом активу "Запаси і затрати". Стрімкий ріст виробничих запасів та інших запасів і витрат привів до значного росту даного розділу на 8121,3 тис.грн. (з 61237,2 до 69358,5 тис.грн.). Негативним моментом є зменшення III розділу активу балансу "Грошові кошти, розрахунки, та інші активи" (особливо наявних грошових коштів на підприємстві) із 535623 до 435122,1 тис.грн. (на 100500,9 тис.грн.). В основному даній ситуації сприяло зменшення дебіторської заборгованості на 250720,3 тис.грн. В загальному по підсумку 3-х розділів можна сказати, що загальна сума активів підприємства скоротилась на 97559,3 тис.грн. (з 2106071,7 до 2008512,4 тис.грн.).

Якщо ж аналізувати дані 1999 року, то намітилась позитивна тенденція росту балансу підприємства (із 2008512,4 до 2305302,5 тис.грн.). Збільшилась вартість основних засобів і нематеріальних активів. Також зросла кількість фінансових і капітальних вкладень на 60420,3 тис.грн. Проте збільшилась дебіторська заборгованість підприємству на 314980,7тис.грн. (з 233403,8 до 548384,5 тис.грн). Цей момент діяльності підприємства можна розглядати двояко: з одного боку, це добре, що загальна сума балансу підприємства зросла, а з другого це, в основному, відбулось під впливом таких показників, як збільшення вартості основних засобів та зростання дебіторської заборгованості перед підприємством. Зростання заборгованості перед підприємством не є позитивним моментом, з точки зору економіки країни, оскільки це означає, що підприємства за надані послуги, виконані роботи не можуть з нами розрахуватись. Це не характеризує діяльність з позитивної точки зору, на мою думку.

Для більш детального аналізу активу балансу нетто можна скористатись визначенням структури активу підприємства, яка дана в наступній таблиці 2.2.

Аналізуючи результати розрахунків в дані таблиці можна зробити такі висновки: у 1998 році з загальній сумі балансу найбільше "місця" займає І розділ "Основні засоби, необоротні активи" - 74,88%, "Грошові кошти, розрахунки, інші активи" - 21,66%. Якщо аналізувати структуру по кожному розділі окремо, то маємо наступну ситуацію:

  • по І розділу можна сказати, що найбільшу вартість в цьому розділі займає вартість основних засобів і нематеріальних активів (93,55%);

  • по II розділі наступна ситуація: вартість виробничих запасів та товару за собівартістю в основному складають цей розділ (94,43%);

  • по III розділі маємо наступну ситуацію: вартість грошових коштів, які знаходиться на розрахунковому рахунку, касі і інших рахунках дуже мала (0,22 %); в наступних розділах цей розділ буде аналізуватись конкретніше; досить великий відсоток в цьому розділі займає дебіторська заборгованість -(53,64%).

Таблиця 2.2.2 - Структура активу балансу нетто (тис.грн.).

АКТИВ

1998

1999

1998

1999

Стр.

заг- на

Стр.

розділів

Стр. заг- на


Стр. розділів


на кінець року

на кінець року

1

Основні засоби, необоротні активи.
основні засоби і немат. активи

1407019,3

1429438


93,55


91,37


капітальні та фінансові вкладення

97012,5

135014,1


6,45


8,63

Всього за розділом 1

1504031,8


1564452,1


74,88


100,00


67,86


100,00


2


Запаси і затрати


виробничі запаси та нез-не вир-во

30008,2

57770,9


43,27


61,06готова продукція


2,3


2,3
0,00
0,00
товар за собівартістю


35484.5


33457,1
51,16
35,36
інші запаси і витрати


3863.5


3376,3
5,57
3,57


Всього за розділом 2


69358,5


94606,6


3,45


100,00


4,10


100,00


3


Грошові кошти, розрахунки, інші активигрошові кошти


942


855,9
0,22
0,13
короткострокові фін. вкладення
розрахунки з дебіторами


233403,8


548384,5
53,64
84,86
інші активи


200776.3


97004
46,14
15,01


Всього за розділом 3


435122,1


646244,4


21,66


100,00


28,03


100,00


БАЛАНС


2008512,4


2305302,5


100,00
100,00

Аналізуючи структуру 1999р. ми бачимо наступну ситуацію: як і в 1998р., найбільший відсоток суми в загальному балансі займає вартість основних засобів і нематеріальних активів - 91,37%, проте ця сума в порівнянні із структурою попереднього року зменшилась на 2,18%; по другому розділі ситуація склалася аналогічно попередньому року, тобто найбільшу питому вагу в цьому розділі займають наступні розділи: виробничі запаси та незавершене виробництво -61,06% та вартість товару за собівартістю - 35,36%. Проте в структурі розділу їх вартість у 1999р і порівнянні із попереднім зменшилась. Аналізуючи останній розділ активу балансу нетто (тобто III) бачимо наступну ситуацію: кількість наявних грошових коштів на підприємстві зменшилась, і в структурі III розділу активу 1999р. склала 0,13% проти 0,22% попереднього року. Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості на підприємстві за останні два роки, яка в структурі балансу 1999р. склала 84,86% проти 53,64% і попередньому році.

Проаналізувавши актив балансу нетто необхідно проаналізувати і пасив балансу нетто, який зображений в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3 - Згрупований баланс нетто пасиву (тис.грн.)

ПАСИВ

1998


1999


на поч. року

на кін. року

на поч. року

на кін. року

1


Джерела власних засобів
статутний фонд


1182,5


1182,5


1182,5


1182,5'
спеціальні фонди і цільове фін-ня


36713,2


11202,6


11202,6


10720,2
нерозприділений прибуток
інші джерела


1568356,2


1758720,8


1758720,8


1856556,5


Всього за розділом 1


1606251,9


1771105,9


1771105,9


1868459,2


2


Довгострокові пасиви
довгострокові пасиви банку
довгострокові позики


Всього за розділом 2


6017,2


45011,9


45011,9


40433,9


3


Розрахунки та інші пасиви
короткостр-ві позички та позики


470


600


600


1800
розрахунки з кредиторами


499232,2


191327,8


191327,8


394180,5
інші пасиви


117,6


466,8


466,8


428,9


Всього за розділом 3


499819,8


192394,6


192394,6


396409,4


БАЛАНС

2106071,7


2008512,4


2008512,4


2305302,5Аналізуючи дані пасиву балансу нетто підприємства можна зробити такі висновки: статутний фонд на протязі двох років не змінювався і склав 1182,5 тис.грн. Проте зменшилась сума спеціальних фондів і цільового фінансування із 36713,2 тис.грн. до 11202,6 тис.грн. у 1998р. і до 10720,2 тис.грн. у 1999р. Також значне місце займає збільшення довгострокових пасивів підприємства з 6017,2 до 45011,9 тис.грн. у 1998р. (на 38994,7 тис.грн.). Проте на протязі 1999р. ця сума дещо зменшилась і на кінець року склала 40433,9 тис.грн. (тобто на 4578 тис.грн. у порівнянні з початком року). У 1998р. була тенденція до зменшення кредиторської заборгованості із 499232,2 тис.грн. до 191327,8 тис.грн. (тобто на 307904,4 тис.грн.). Проте на кінець 1999р вона значно зросла і підскочила до відмітки 394180,5 тис.грн. (на 202852,7 тис.грн. у порівнянні із початком року). Також зріс такий розділ, як короткострокові позики та позички і на кінець 1999р. він склав 1800 тис.грн. (збільшився на 600 тис.грн. у порівнянні з початком року і на 1330 тис.грн. і порівнянні із початком 1998р.).

Також важливим є аналіз структури пасиву балансу нетто, яка зображена в таблиці 2.2.4.

Таблиця 2.2.4 - Структура пасиву балансу нетто (тис.грн.).

ПАСИВ

1998

1999

1998

1999

на кін. року

на кін. року

Стр-ра заг-на

Стр-ра розд-ів

Стр-ра заг-на

Стр-ра розд-ів

1


Джерела власних засобів
статутний фонд


1182,5


1182,5
0,07
0,06
спец. фонди і цільове фін-ня


11202,6


10720,2
0,63
0,57
нерозприділений прибуток
інші джерела


1758720.8


1856556,5
99,30
99,36


Всього за розділом 1


1771105,9


1868459,2


88,18


100,00


81,05


100,00


2


Довгострокові пасиви
довгострокові пасиви банку
довгострокові позики

Всього за розділом 2


45011.9


40433,9


2,24


100,00


1,75


100,00


3


Розрахунки та інші пасиви
коротк-ві позички та позики


600


1800
0,31
0,45
розрахунки з кредиторами


191327.8


394180,5
99,45
99,44
інші пасиви


466.8


428,9
0,24
0,11


Всього за розділом 3


192394.6


396409,4


9,58


100,00


17,20


100,00


БАЛАНС


2008512,4


2305302,5


100,00
100,00
За даними цієї таблиці можна зробити такі висновки: найбільший відсоток в загальній структурі пасиву балансу нетто займає І розділ "Джерела власних та прирівняних до них коштів" (88,18% на кінець 1998р. і 81,05% на кінець 1999р.). На кінець 1999р. збільшилась величина III розділу в загальній структурі пасиву балансу і склала 17,2%.

Якщо в загальному аналізувати діяльність підприємства за два роки (1998 -1999рр.), то можна сказати, що підприємство працювало не стабільно. За такий малий період, як два роки, деякі показники зазнали значних змін, як в сторону збільшення , так і в сторону зменшення. Найбільш наочними є збільшення на протязі 1999р. кредиторської (на 202852,7 тис.грн.) та дебіторської заборгованості (на 314980,7 тис.грн.). Обидва ці показники зросли досить суттєво, що, в кінцевому випадку, привело до збільшення суми балансу. Проте, в основному, збільшення суми балансу відбулось через кризу неплатежів в країні між підприємствами.

2.3. Аналіз звіту про фінансові результати.

Другим важливим моментом аналізу фінансового стану підприємства є аналіз звіту про фінансові результати.

На фінансовий стан підприємства прямо впливає прибуток підприємства. То ж проаналізуємо прибуток підприємства. Вихідні дані для аналізу знаходяться в наступній таблиці.

Таблиця 2.3.1 -Визначення прибутку підприємства (тис.грн.).

Показники

1998

1999

Відхилення

1.


Виручки від реалізації продукції без ПДВ та акцизів


956962,6


785248,9


-17,94


2.


Витрати на виробництво реалізованої

продукції


-582085,4


-572705,7


-1,61


3.


Результати іншої реалізації


-26737,2


-11432,9


-57,24


4.


Сальдо доходів і видатків від позареалізаційних операцій


7620,2


3409,7


-55,25


5.


Балансовий прибуток


355760,2


204520


-42,51


6.


Податок на прибуток


113997,8


63545.5


-44,26


7.


Інше використання прибутку


116002,9


135836,7


17,10


8.


Нерозподілений прибуток (непокриті

збитки) звітного року


585760,9


5137,8


-99,12


Як видно з даної таблиці балансовий прибуток зменшився на 42,51% (151240.2 тис.грн.). В основному це зумовило зменшення на 18% виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У 1999р. вона склала 785248.9 тис.грн. Це можна пояснити даними балансу нетто. Як ми знаємо, в кінці 1999р. відбулось зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, тобто зменшення кількості "живих" грошей на рахунках підприємства.

Також зменшились результати від іншої реалізації, які скоротились на 57,24% і склали 11432,9 тис.грн. у 1999р. проти 26737,2 тис.грн. у 1998р. Підводячи підсумок аналізу балансового прибутку можна зробити висновок, що він має негативну тенденцію до зменшення.

Якщо ж аналізувати зміну величини нерозподіленого прибутку, то ми бачимо, що на підприємстві на протязі двох років його значення зменшилось на 99,12% і склало на кінець 1999р. 5137.8 тис.грн. проти 585760,9 тис.грн. у 1998р. Це відбулось при зменшенні величини виручки від реалізації продукції і зменшення результатів іншої реалізації.

Як це не прикро говорити, але подальше майбутнє підприємства буде, на мою думку, ще гіршим, оскільки підприємство пройшло "реструктуризацію" в процесі якої втратило статус юридичної особи зі всіма наслідками, які з цього слідують.

Проведемо факторний аналіз балансового прибутку:

Таблиця 2.3.2 - Факторний аналіз балансового прибутку (тис.грн.).

Показник

Базовий період

Перерахована величина

Звітний рік


1. Виручки від реалізації продукції

970496,4

1002840

815242,3

2.ПДВ

13533,8

36895,3

29993,4

3.Виручка від реалізації за відрахуванням всіх платежів

956962,6

965944,7

785248,9

4. Повна собівартість продукції

582085,4

601460

572705,7

5. Результат від реалізації продукції

374877,2

364484,7

212543,2

6. Балансовий прибуток

355760,2


204520

За звітний період балансовий прибуток зменшився на 151240,2 тис.грн. (тобто 240520-355760,2 тис.грн.)

На зміну балансового прибутку вплинули такі фактори:

  1. Зміна прибутку від реалізації продукції:

Hpn=212543,2-374877,2 = -162334

1.1. Зміна обсягу реалізованої продукції:

Qp=374877.2 – (-1)= 12477,7

1.2. Зміна структури реалізованої продукції:

С = 364484.7 - 374877.2 - 12477,7 = -22870,2

1.3. Зміна повної собівартості реалізованої продукції:

ПС = -(572705.7 - 601460) =28754,3

1.4. Зміна цін на реалізовану продукцію:

Ц = 785248.9-965944,7 = -180695,8

2. Зміна прибутку від іншої реалізації: 63,9 тис.грн.;

3. Зміна позареалізаційних результатів: 11029,9 тис.грн.


Баланс факторів:

Загальне зменшення балансового прибутку за звітний період 151240,2тис.грн, у тому числі завдяки переліченим вище факторам:

1. Зміна прибутку від реалізації продукції: -162334 тис.грн.;

2. Зміна прибутку від іншої реалізації: 63,9 тис.грн.;

3. Зміна суми позареалізаційних результатів: 11029,9 тис.грн.

Як видно із розрахунків, то балансовий прибуток зменшився в основному за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції (послуг, робіт).

Доцільним також є спрогнозувати величину балансового прибутку на наступний рік. Для цього використаємо наступну таблицю.

Таблиця 2.3.3.Розрахунок прогнозованого балансового прибутку (тис.грн.).

Роки

Значення

t

t2

t

t4

t2

Вирівняне значення


по прям.


по параб.


1997


261600,51


-261600,5


1


261600,5


302500,5


261600,8


1998


355760,2


0


0


0


0


0


273960,2


355759,7


1999


204520


1


1


204520


1


204520


245420,0


204520,3


Сума


821880,7


0


2


-57080,5


2


466120,5Прогнозування може здійснюватись за прямою, або за параболою.

Рівняння прямої виглядає так:

у = а + b*t

Рівняння параболи виглядає так:

у = а + b*t+ с*t2

де а, b, с - коефіцієнти рівняння.

Коефіцієнти рівняння прямої рівні: а = 273960,23; b = -28540,25

Коефіцієнти рівняння параболи рівні: a = 355759,7; b = -28540,25;

с =-122699,2

Тому рівняння прямої буде виглядати так:

у = 273960,23- 28540,25*t

Рівняння параболи буде таким:

у = 355759,7 - 28540,25*t - 122699,2*t2

Далі визначаємо дисперсію за формулою (1.5.10):

Оскільки дисперсія по прямій більша за дисперсію по параболі, топрогнозувати балансовий прибуток ми будемо по рівнянню параболи:

У2000=355759,7-28540,25 *2-122699,2*4 = -192117,6_(тис.грн.)

Доцільним для наглядності зробити графік, який показує всі значення балансового прибутку і прогнозоване значення.


Балансовий прибуток фактичний

Вирівняний по прямій

Вирівняний по параболі


Рис 2.3.1 - Зміна балансового прибутку на підприємстві.


Як видно з розрахунків у наступному 2000р. УМГ "Прикарпаттрансгаз" буде збитковим, оскільки його балансовий збиток складе 192117,6 тис.грн.

2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

Ліквідність - це спроможність, будь-якого з активів трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, впродовж якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший цей період, тим вища ліквідність.

З цією метою визначається індекс ліквідності, що показує кількість днів, необхідних для перетворення поточних активів у готівку.

Для визначення індексу ліквідності складемо наступну таблицю.

Таблиця 2.4.1 - Розрахунок індексу ліквідності.

Показник

Сума


Кількість днів,необх. для перетворення активів в готівку

Разом


1998

1999

1998

1999

1. Готівка


942


855,9
2. Дебіторська заборгованість


233403,6


548384,5


25


5835090


13709612,5


3. Товарні запаси


23752,6


53484,1


25


712578


1604523


ВСЬОГО:


258098,2


602724,5
6547668


15314135,5Індекс ліквідності за 1998р.: днів

Індекс ліквідності за 1999р.: днів

Отже, у 1998р. підприємству необхідно було 25,37 днів для перетворення поточних активів у готівку, у 1999р. - 25,4 дні. Як видно із розрахунків, індекс ліквідності на підприємстві коливається в дуже малих межах.

Для аналізу ліквідності підприємства використаємо дані з наступної таблиці:

Таблиця 2.4.2 - Основні показники ліквідності.

Показники

1998


1999


поч. року


кін. року


поч. року


кін. року


1 . Загальний к-т покриття


1,19


2,62


2,62


2,37


2. К-т швидкої ліквідності


1,07


2,26


2,26


1,63


3. К-т абсолютної ліквідності


0,001


0,005


0,005


0,002


4. Власні оборотні кошти (тис.грн.)


103057,6


312086


312086


344441


5. Коефіцієнт маневреності


0,4


0,3


0,3


0,4Аналізуючи дані цієї таблиці можна зробити такі висновки: загальний коефіцієнт покриття на початок 1998р. складав 1,19, на кінець - 2,62. Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточних зобов'язань. Якщо аналізувати діяльність підприємства по цьому показнику, то можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, оскільки цей коефіцієнт за аналізований період був вищий за 1.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за смисловим значенням є аналогічним попередньому коефіцієнту, тільки він обчислюється по вужчому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина – виробничі запаси. Якщо аналізувати діяльність підприємства по цьому показнику, то можна відмітити, що підприємство є ліквідним, оскільки цей коефіцієнт перебільшує 1.

При чому на початок 1999р. його значення було аж 2,26, проте на кінець цього ж року його значення дещо зменшилось (до 1,63). Це пояснюється тим, що на кінець року на підприємстві накопичились певні виробничі запаси.

Якщо ж аналізувати діяльність підприємства по коефіцієнту абсолютної ліквідності, то можна зробити висновок, що підприємство є не ліквідним, оскільки цей коефіцієнт дуже низький. Він показує, яка частина поточних зобов'язань можу бути погашена негайно. Проте низьке значення цього коефіцієнта не означає, що підприємство необхідно закривати, або оголошувати банкрутом, оскільки не має такої ситуації, коли всі кредитори одночасно пред'явили підприємству свої боргові зобов'язання. Так, на початок 1998р. підприємство могло оплатити 0,1% своїх поточних зобов'язань, на початок 1999р. - 0,5%. Тобто його значення зросло. Це пояснюється збільшенням грошових коштів на рахунках підприємства (див. Додаток А).

Величина власних оборотних коштів на протязі аналізованого періоду зростає (із 103057,6 тис.грн. на початку 1998р. до 344441 тис.грн. на кінець 1999р.). це позитивна тенденція діяльності підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти. Значення цього показника може змінюватись в межах 0,4 - 0,6 для підприємства, що нормально функціонує. То ж аналізуючи цей коефіцієнт, можна зробити висновок, що на УМГ "Прикарпаттрансгаз" його значення в межах норми, що є позитивним моментом діяльності підприємства.

Якщо в загальному аналізувати діяльність підприємства, то можна зробити висновок, то УМГ "Прикарпаттрансгаз" є ліквідним підприємством.

Важливим елементом аналізу фінансового стану будь-якого підприємства є аналіз його платоспроможності.Для оцінки платоспроможності на підприємстві складається платіжний баланс (календар).

Таблиця 2.4.3 - Платіжний баланс за 1998р. (тис.грн.).

АКТИВ


ПАСИВ


Наявні кошти для покриття заборгованості


на поч. року


на кін. року


Негайні та інші платежі


на поч. року


на кін. року


1. Грошові кошти на розрах. рахунку, в касі і інших рахунках


440,4


942


1 . Заборгованість по позичці


6487,2


45611,9


2. Розрахунки з дебіторами


274064,1


233403,8


2. Заборгованість кредиторів


499232,2


191327,8


Всього:


274504,5


234345.8


Всього:


505719,4


236939,7


Сальдо


231214,9


2593,9


Сальдо


БАЛАНС

505719,4


236939.7


БАЛАНС


505719,4


236939,7Як ми бачимо, сальдо платіжного балансу в активі. Тому підприємство можна визнати неплатоспроможним.

Проаналізуємо платіжний баланс за 1999р.


Таблиця 2.4.4 - Платіжний баланс за 1999р. (тис.грн.)

АКТИВ


ПАСИВ


Наявні кошти для покриття заборгованості


на поч.

року


на кін.

року


Негайні та інші платежі


на поч. року


на кін. року


1. Грошові кошти на розрах. рахунку, в касі і інших рахунках


942


855,9


1 . Заборгованість по позичці


45611,9


42233,9


2. Розрахунки з дебіторами


233403,8


548384,5


2. Заборгованість кредиторів


191327,8


394180,5


Всього:


234345,8


549240.4


Всього:


236939,7


436414,4


Сальдо


2593,9
Сальдо
112826


БАЛАНС


236939,7


549240,4


БАЛАНС


236939,7


549240,4Аналізуючи платоспроможність підприємства у 1999р. можна зробити наступні висновки: підприємство на початку звітного року було неплатоспроможним, оскільки його поточні пасиви перевищували поточні активи на 2593,9 тис.грн. Обернена ситуація склалась на кінець 1999р., тобто сальдо платіжного балансу знаходиться в пасиві (112826 тис.грн.). Це означає, що підприємство на кінець звітного року було платоспроможним. Це відбулось під впливом збільшення дебіторської заборгованості підприємства, хоча в звітному році зросла і кредиторська заборгованість, проте вона зростала повільніше.Проаналізуємо тепер грошову ліквідність підприємства. Грошова ліквідність засвідчує той факт, скільки на звітну дату може бути погашено короткострокових платіжних зобов'язань подавця.


Таблиця 2.4.5 - Грошова платоспроможність.

Засіб платежу


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


Платіжні зобов'язання продавця


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


1 . Каса


2,5


3,5


2,4


1 . Короткострокові кредити


470


600


1800


2. Розрах. рахунок


290


388,2


352,3


2. Кредити, не погашені у строк
3. Валютний рахунок


122,9


458,4


460


3. Кредитори


404825,8


147098,6


327586,7


4. Інші рахунки та грошові кошти


25


91,9


41,2


5. Короткостр-ві фінансові вкладення
Всього:


440,4


942


855,9


Всього:


405295,8


147698,6


329386,7


Коефіцієнт грошової платоспроможності


0,001


0,006


0,003
Аналізуючи результати обчислень можна зробити висновок, що підприємство могло погасити на кінець 1998р. тільки 0,6% короткострокових платіжних зобов'язань продавця. Така ситуація склалась, оскільки кредиторська заборгованість значно перевищує наявні на підприємстві грошові кошти.

Розрахуємо розрахункову платоспроможність підприємства.

Таблиця 2.4.6 - Розрахункова платоспроможність.

Засіб платежу


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


Платіжні зобов'язання продавця


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


1. Грошові кошти


440,4


942


855,9


1 . Короткострокові кредити


470


600


1800


2. Готова продукція


2,2


2,3


2,3


2. Кредити, не погашені у строк
3. Дебітори


259804,6


203365,3


521099,1


3. Кредитори


404825,8


147098,6


327586,7


4. Інші активи


6,7


9,4


13,9


4. Інші пасиви


120,6


278,6


428,6


Всього:


260253,9


204319


521971,2


Всього:


405416,4


147977,2


329815,3


Коефіцієнт розрахункової платоспроможності


0,6


1,4


1,6

Якщо ж аналізувати платоспроможність враховуючи не тільки грошові кошти, але й готову продукцію, відвантажені товари та дебіторську заборгованість, та інші активи, які реально можна реалізувати, то ситуація для підприємства складається краще, ніж при аналізі грошової платоспроможності.

Так, на початок 1998р. підприємство покривало 60% своїх зобов'язань, на кінець 1998р. - 140%, і на кінець 1999р. - 160%. Така ситуація склалась, оскільки значно зросла дебіторська заборгованість перед підприємством.

Розрахуємо ліквідну платоспроможність на УМГ "Прикарпаттрансгаз".

Таблиця 2.4.7 - Ліквідна платоспроможність.

Засіб платежу


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


Платіжні зобов'язання продавця


поч 1998


кін 1998 поч 1999


кін 1999


1 . Грошові кошти, розрахунки та інш. активи


260253,9


204319


521971,2


1 . Кредити під запаси і затрати
2. Запаси і затрати


61237,2


69348,5


94603,7


2. Кредити, не погашені у строк
3. Кредити та інші пасиви


6607,8


45890,5


42662,5


4. Власні оборотні кошти


103057,6


312086


344441


Всього:


321491,1


273667,5


616574,9


Всього:


109665,4


357976,5


387103,5


Коефіцієнт розрахункової платоспроможності

2,9


0,8


1,6

Аналізуючи результати розрахунків ліквідної платоспроможності можна сказати, що на початок 1998р. і на кінець 1999р. підприємство було платоспроможним, оскільки коефіцієнт ліквідної платоспроможності був більший 1. Така ситуація склалась, оскільки ми врахували при розрахунку цього коефіцієнта найменш ліквідні активи: запаси і затрати.

Якщо в загальному аналізувати коефіцієнти платоспроможності, то можна сказати, що на підприємстві є дефіцит грошових коштів. Зростання платоспроможності відбувається, оскільки ми на наступних кроках (розрахунок розрахункової та ліквідної платоспроможності) поступово включаємо найменш ліквідні активи. Така ситуація не може не насторожити, оскільки на підприємстві йде поступове збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості.

Як відомо, для встановлення платоспроможності підприємства перш за все вивчається структура балансу. Вона може бути визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо:

а) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);

б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3). Розрахуємо ці коефіцієнти і результати занесемо до таблиці.

Таблиця 2.4.8 - Коефіцієнти загальної ліквідності та забезпечення власними оборотними коштами.

Показники

Норматив

1998


1999


п.р


к.р.


п.р


к.р.


1 . Загальний коефіцієнт ліквідності

1,5

1,2

2,12

2,12

1,7

2. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,3

0,2

0,53

0,53

0,41


Як ми бачимо із таблиці, на початок 1998 року структура балансу була незадовільною, оскільки розраховані показники нижчі нормативного значення. Але на кінець 1998р. ситуація виправилась на кращу і показники стали значно вищими. Тому можна зробити висновок, що у 1999р. підприємство було платоспроможне. Проте на кінець 1999р. їх значення зменшились. При такій ситуації доцільно було б визначити коефіцієнт втрати платоспроможності, або збереження платоспроможності, використовуючи формулу 1.6.8.

Обчислимо коефіцієнт збереження платоспроможності на наступні 6 місяців використовуючи загальний коефіцієнт ліквідності:

Оскільки КУ.П.>1, то можна сказати, що підприємство на наступні 6 місяців збереже загальний коефіцієнт ліквідності не нижче нормативного значення. Розрахуємо коефіцієнт збереження платоспроможності на наступні 6 місяців за коефіцієнтом забезпеченості власними коштами:

Оскільки КУ.П. <1, то можна сказати, що підприємство на наступні 6 місяців не збереже коефіцієнт забезпеченості власними коштами.

Якщо аналізувати діяльність підприємства в цілому, то можна сказати, що на підприємстві нестабільна ситуація, оскільки всі показники змінюються в дуже широких межах, а це мішає його працівникам нормально планувати свою роботу.

57
Случайные файлы

Файл
143591.rtf
83066.rtf
69709.rtf
14862.rtf
71962-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.