Природа не храм, а майстерня, і людина в ній - працівник (170193)

Посмотреть архив целиком

Природа не храм, а майстерня, і людина в ній - працівник"Зміст


Вступ

1. Роль і місце екології в сучасному суспільстві

2. Дослідження майбутнього. моделі світу

2.1 Екологія міст

2.2 Екологія сільськогосподарських районів

3. Формування екологічної свідомості (науковий і методичний аспекти)

3.1 Свідомість як психолого-педагогічна категорія

ВисновокВступ


Сучасний мир відрізняється надзвичайною складністю і суперечністю подій, він пронизаний протиборчими тенденціями, повний найскладніших альтернатив, тривог і надій.

Кінець XX століття характеризується могутнім ривком в розвитку науково-технічного прогресу, зростанням соціальних суперечностей, різким демографічним вибухом, погіршенням стану оточуючої людину природного середовища.

Справді наша планета ніколи раніше не піддавалася таким фізичним і політичним перевантаженням, які вона випробовує на рубежі XX - XXI століть. Людина ніколи раніше не стягувала з природи стільки дані і не виявлялася таким уразливим перед потужністю, яку сам же створив.

Що ж несе нам століття грядуще - нові проблеми або безхмарне майбутнє? Яким буде людство через 150, 200 років? Чи зможе людина своїм розумом і волею врятувати себе самого і нашу планету від навислих над нею численних загроз?

Ці питання, поза сумнівом, хвилюють багато людей. Майбутнє біосфери стало предметом пильної уваги представників багатьох галузей наукового знання, що саме по собі може бути достатньою підставою для виділення особливої групи проблем - філософсько-методологічних проблем екологічного прогнозування. Слід підкреслити, що даний аспект є однією з “слабкостей молодої науки футурології" 1 в цілому. Розробка цих проблем є однією з найважливіших вимог розвитку людської культури на сучасному етапі розвитку людства2. Учені погодилися, що прийнята політика за принципом “реагувати і виправляти” безплідна, повсюдно завела в тупик. “Передбачати і запобігати - єдино реалістичний підхід”3. Дослідження майбутнього допоможе всім країнам світу вирішити найнасущніше питання: як направити величезну по своїх масштабах циркуляцію природних сил і ресурсів по шляху, який повніше задовольнятиме потреби людей і не порушуватиме при цьому екологічні процеси?

Зростання масштабів господарської діяльності людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції усилили негативна дія на природу, привели до порушення екологічної рівноваги на планеті. Зросло споживання у сфері матеріального виробництва природних ресурсів. За роки після другої світової війни було використане стільки мінеральної сировини, скільки за всю попередню історію людства. Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза і інших корисних копалин не відновлювані, вони будуть вичерпані, по розрахунках учених через декілька десятиріч. Але навіть якщо і ресурси, які постійно поновлюються, на ділі швидко убувають, вирубка лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини, площа лісів, що дають землі кисень зменшується з кожним роком.

Головний фундамент життя-грунту всюди на Землі деградують. Тоді як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, нині один сантиметр грунту гине за три роки. Не меншою небезпекою є забруднення планети.

Світовий океан постійно забруднюється через розширення здобичі нафти на морських промислах. Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидаються мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожний квадратний кілометр океанської води зараз доводиться 17 тонн різних покидьків суші. Самою уразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець і багато що інше у величезних кількостях потрапляють в річки і озера.

Сильно забруднений Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американські озера. По висновку фахівців, в деяких районах землі 80% всіх хвороб викликані недоброякісною водою.

Забруднення атмосферного повітря перевершило всі допустимі межі. Концентрація шкідливих для здоров'я речовин в повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах в десятки разів. Кислотні дощі, що містять двоокис сірки і окисел азоту, що є слідством функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильській АЕС показала екологічну загрозу, яку створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країнах світу. Зникає навкруги міст чисте повітря, річки перетворюються на стічні канави, всюди купи сміття, звалища, покалічена природа - така картина божевільної індустріалізації миру.

Головне, проте, не в повноті списку цих проблем, а в осмисленні причин їх виникнення, характеру і, що найважливіше, у виявленні ефективних шляхів і способів їх дозволу.1. Роль і місце екології в сучасному суспільстві


Космічний корабель Земля унікальна серед планет Сонячної системи. В тонкому шарі де зустрічаються і взаємодіють повітря, вода і земля, мешкають дивні об'єкти - живі істоти, серед яких і ми з вами. Цей шар, населений організмами, взаємодіючий з повітрям (атмосферою), водою (гідросферою) і земною корою (літосферою), називається біосферою. Всі живі істоти, і ми у тому числі, залежать від збереження її цілісності. Якщо дуже сильно змінити яку-небудь з складових біосфери, остання може повністю руйнуватиметься. Не виключено, що атмосфера, гідросфера і літосфера при цьому зберігаються, але в їх взаємостосунках вже не братиме участь живе.

В центрі уваги сучасного людства стоять проблеми взаємодії людини з навколишнім природним середовищем, екологічної стійкості планети.

Екологія - наука, що досліджує функціонування систем і структур надорганізменого рівня (екосистем, або біогеоценозів) в їх взаємодії один з одним і з середовищем незаселеного. Звідси витікають і задачі екології - виявити можливі взаємозв'язки різних технологій, і в першу чергу хімічних, біохімічних, агрохімічних, енергетичних, руйнуючих або шкідливо впливаючих на природну сферу, для створення загальної екологічної безпеки навколишнього середовища, у тому числі і хімічної, біохімічної, радіаційної.

Кажучи про екологію, ми маємо на увазі як локальні, місцеві проблеми, з якими стикаємося удома, в місті, на заводі, в полі, районі, державі, так і глобальні.

Екологія як наука включає весь комплекс взаємодії чинників - як природних і технологічних, так і соціальних, моральних, етичних. Більш того, соціальні чинники в даний час стають визначаючими, ведучими, є свідомою діяльністю людей, активно що відстоюють свою мету, інтереси, часто далекі від інтересів суспільства і людства в цілому, що йдуть іноді в розріз з цими інтересами.

Ще кілька років тому йшли суперечки щодо самого факту антропогенного - викликаного людиною зміни клімату. За останнє сторіччя середня температура поверхні Землі підвищилася не менше ніж на 0,5-5 С. Як і було передбачено моделями, так званого парникового ефекту, зимова температура підвищилася більш значно, ніж літня. Парниковий ефект виникає тому що вуглекислий газ, Метан, потрапляючи в атмосферу, діють як скло в теплиці, утрудняючи віддачу тепла з поверхні планети. Тривалими спостереженнями встановлено, що кількість Метану збільшується щорічно на 1%, вуглекислого газу - на 0,4%. Вуглекислий газ "відповідальний" приблизно за половину парникового ефекту.

Реальною екологічною загрозою стає виснаження озонового екрану в стратосфері. Кажучи про це, звичайно відзначають знамениту "озонову діру" над Антарктикою. Проте скорочення кількості озону в стратосфері відбувається і над нашою країною, де воно досягло вже в середньому близько 3%. Доведено, що скорочення озону тільки на 1% веде до збільшення захворювань раком шкіри на 5-7%.

Це означає, що 6-9 тис. людина на європейській території нашої країни щорічно захворює раком шкіри тільки з цієї причини.

Коротко про проблеми прісної води. Чистої води у нас не вистачає. Причина полягає в безгоспному, варварстві відношенні до води, як до безкоштовного, нічийного природного ресурсу. Її можна забрати в якому завгодно кількості, її можна без особливого покарання забруднити. Антиекономічність у водогосподарському будівництві обертається постійною трагедією для крупних і дрібних регіонів.

Ще декілька штрихів сучасного екологічного положення.

Однією з крупних проблем у нас стало забруднення підземних вод. Непомірне застосування пестицидів і мінеральних добрив привело до тому, що вони у великій кількості опинилися в грунтових водах.

Особливою екологічною проблемою для нашої країни сталі кислотні осідання - збільшення кислотності дощів, снігу, туманів в результаті викиду в атмосферу оксидів сірки і азоту при тому, що згоряє палива. Кислі осідання знижують урожай, гублять природну рослинність, руйнують будівлі, знищують життя в прісних водоймищах.

Коли серед глобальних екологічних проблем називаються скорочення видової (генетичного) різноманітності живої природи, звичайно мають на увазі, що ця проблема пов'язана в основному із загибеллю вологих тропічних лісів - місць, де зосереджена максимальна різноманітність видів тварин і рослин. Проблема скорочення біологічної різноманітності - це одна їх найдивніших проблем для майбутнього людства, оскільки зниклий вигляд відновити неможливо.

Сьогодні рішення екологічних проблем стало одним з глобальних критеріїв гуманності суспільства, рівня його технічних і наукових розробок.


Случайные файлы

Файл
177238.rtf
fer-m_05.doc
27976-1.rtf
127752.doc
91449.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.