Екологiчна ситуацiя Чернігівської області (169752)

Посмотреть архив целиком

Чернiгiвський державний педагогiчний

Унiверситет iменi Т.Г. Шевченка
Реферат

На тему: Екологiчна ситуацiя Чернiгiвщини

Виконав: студент 42 групи IПФ

Верхуша Юрiй Миколайович


Перевiрив: викладач

Яцун Олексiй Iванович

Чернiгiв,2005


Вступ


Чернігівська область розташована на півночі України в Поліській і Лісостеповій зонах Придніпровської низовини, в басейні річки Десни. На заході і північному заході межує з Гомельською областю Білорусі, на півночі - з Брянською областю Росії, на сході - із Сумською, на півдні - з Поптавською, на південному заході - з Київською областями України. Середня висота над рівнем моря - 120 метрів, на північному сході - 200 метрів, на південному заході - ] 20-150 метрів.

За своєю територією Чернігівщина посідає друге місце в Україні серед областей і автономної республіки Крим і займає площу 31,9 тис. кв.км (5% всієї території країни).

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом і порівняно м'якою зимою. Середня температура січня від -б °С до -7 °С, липня -+ 18 °С-+20 °С.

Надра Чернігівщини багаті корисними копалинами. Сировинний потенціал регіону на 59,7% складається з паливно-енергетичних корисних копалин - нафти, гачу, конденсату, торфу, 31,3 % загальних мінеральних ресурсів належить будіпспьній сировині; 8,5% - води прісної та мінеральної; 0,5% - нерудних корисних копалин для металургії.

Гідрографічна мережа належить до басейну Дніпра. Територією області протікають великі річки: Дніпро (91км), Десна (505 км); середні річки: Сож (30 км), Судость (17 км), Сейм (56 км), Снов (190 км), Остер (195км), Трубіж (15 км), Супой (25 км),Удай (195 км), а також 1560 малих річок.

В цілому на території області налічується 1570 річок різної довжини.

Загальна довжина річкової мережі складає 8336 км, в т.ч. великих річок - 596 км, середніх - 723 км, малих річок - 7017 км.

Густота річкової мережі області 0,26 - 260 м на 1 км2.

В області налічується 26 великих озер, загальною площею 9,16 км2, в чому числі 9 озер понад 0,5 км2 кожне, 9 озер понад 0,2 км2 і 8 - менше 0,2 км2, псі попи розташовані в основному в заплавах річки. Десна.

Загальна площа земель в Чернігівській області, зайнятих водними об'єктами, за даними земельною кадастру, станом на 01.01.2003 року складає 67,53 тис. га (2,12 % території області), в тому числі: під річками та струмками,- 17,68 тис. га, під каналами, колекторами та канавами 10,22 тис. га; під озерами і а прибережними смугами - 10,54 тис. га, під водосховищами і ставками 29,09 тис. га

Природні ресурси Десни мають важливе значення для розвитку продуктивного потенціалу Дніпра Десна є другою за величиною на території басейну Дніпра річкою, після Прип'яті, за загальною площею басейну (88,9 тис.км2) та першою за довжиною (1130 км) лівобережною притокою Дніпра. В басейні Десни в середній за водністю рік формується біля 22 % поверхневого стоку Дніпра і біля 15 % стоку усіх річок його основних притоків.

У середній за водністю рік ресурси місцевого річкового стоку становлять 3,460 км , транзитний стік дорівнює 27,637 км . Загальні ресурси річкового стоку оцінюються в середньому об'ємом 31,90 км.

Річки області відносяться до рівнинних з швидкістю течії 0,1-0,3 м/сек. Живлення переважно атмосферне з помітною участю ґрунтових вод. Основна частина стоку (57%) проходить у весняну повінь. Річки використовуються для побутового, промислового, сільськогосподарського водопостачання та транспорту.

Протягом 2002 року для покращання водності річок, екологічної обстановки на них, проводились водоохоронні заходи: розчищення русел, посадка лісових культур у прибережних смугах, облаштування знаками та інше.

Для стабільного водозабезпечення, яке має сезонне коливання, побудовані штучні водоймища. В області нараховується 683 ставки загальною площею 7781,35 га і можливим об'ємом наповнення 102,51 млн.куб.м. З наявних 15 водосховищ площею дзеркала 1935 га, об'ємом води 35,41 млн.куб.м у 2002 році були не заповнені 3 водосховища, частково заповнені–3.Використовуються вони в основному для риборозведення, водогосподарських потреб, а також як протиерозійні і протипожежні водойми.

Загальний забір з поверхневих джерел становить 64,04 млн.куб.м , якісний склад не відрізняється від минулорічних.

В області налічується понад 70 видів ссавців, 289 видів птахів, з яких 45 є осілими, а решта або прилітають на гніздування (достовірно гніздяться 188 видів), або зустрічаються під час весняного чи осіннього перельотів, 7 вид» плазунів, 11 видів земноводних, біля 40 видів риб. Зустрічається багато видії тварин, занесених до Червоної книги України, МСОП, Європейського Червоного списку, більшість з яких є представниками видів комах та птахів.1 Атмосферне повітря


За даними обласного управління статистики у 2002 р. 592 підпри'ємства у своїй діяльності здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря .

Об'єм викидів від стаціонарних джерел у 2002 році склав 21,612 тис.тонн, що на 3,444 тис. тонн (15,9%) більше, в порівнянні з 2001 р. Серед забруднюючих речовин 85,25% складають газоподібні та рідкi речовини, або 18,424 тис. тонн; 14,75% - тверді, або 3,188 тис. тонн.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) та пересувними джерелами - табл.2.1.1.


Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря

Викиди по області

2000 р.

2001 р.

2002 р.

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря, тис. тонн

вт.ч.:

64,183

66,675

69,711

- від стаціонарних джерел забруднення, тис. Тонн

20,1.64

18,168

21,612

- від автотранспорту, тис. Тонн

44,019

48,507

48,099


Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в області залишаються КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова", підприємства нафтогазопереробної промисловості, підприємства магістральних газопроводів (табл.2.1.3).

На КЕП "Чернігівська ТЕЦ" збільшення викидів (32,9%) відбулосі за рахунок збільшення відсотку використання палива : вугілля на 44,5, природного газу - на 33,9%. Зміна потоків газу на магістральних газопроводах, нестабільність режимів транспортування газу, зупинки газомотокомпресорів (обумовлені необхідністю проведення ремонту зношеного обладнання), ремонтно профілактичні роботи (збільшення кількості продувок газом свердловин: шлейфів, проведення геофізичних досліджень) призвели до збільшення викидів (30%) по Чернігівському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів.

Для зменшення викидів в атмосферу виконано ряд заходів:

- газифіковано 6 котелень області, це виключило викиди золи та сірчаного ангідриду майже на 100 тонн;

- на Гнідинцівському газопереробному заводі досягнуто зменшенні викидів шкідливих речовин (16%) за рахунок постiйного дотриманая технологічних параметрів на виробництві, реконструкції установки з підготовки нафти, паливна естакада стала із закритим циклом наливу з цеху відвантаження, регулювання та налагодження котлів опалення та печей підігрівачів, призупинення роботи на 6 місяців 3 котелень погашення 1 факелу;

- на КЕП "Чернігівська ТЕЦ" зроблено ремонт золоуловлювачів, котлів № 1 -4;

- регулювання та налагоджування котлів опалення: в 2002 р. проведено налагоджувальні роботи на 30 котлах опалення, що дало змогу зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря до 10%.

Близько 70% (48,099 тис. тонн) до загального об'єму викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря припадає на пересувні джерела забруднення.

У травні - червні, вересні 2002 р. спільно з працівниками Державтоінспекції проведено операцію "Чисте повітря". Під час провсдення операції перевірками були охоплені автотранспортні засоби автопідприємств та організацій (7399 од.), індивідуальний транспорт ( 3927 од.) При виконанні замірів на викиди чадного газу (СО), вуглеводнів, димності, виявлено 1575 порушень (13,9 %) стандартів ( в 2001 році - 16,2 %).

Постійно діють контрольно-регулювальні пункти в м. Чернігів, Ніжин, Прилуки, Бахмач, Бобровиця, в смт. Ріпки.

На підприємствах проводиться робота по інвентаризації стаціонарних джерел забруднення та робота по затвердженню нормативів гранично допустимих викидів.

Станом на 31.12.2002 р., відповідно до постанови КМУ від 13.12.2001 р. № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря", в області взято на державний облік 265 об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря , не взято - 184 об'єктів.

Чернігівським обласним центром з гідрометеорології проводились спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в м. Чернігів на двох стаціонарних постах.

Загальний рівень забруднення повітря в місті був нижче середнього по території спостережень гідрометслужби України.


Случайные файлы

Файл
36778.rtf
9.doc
2936.rtf
55628.rtf
29059-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.