Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи (169241)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університетКафедра геотехнологій

та промислової екології

Реферат

на тему
„Умови визнання не дійсними висновків ДЕЕ”


Житомир - 2006


Екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза (ДЕЕ) – це процес аналізу та оцінки можливого впливу діяльності на навколишнє середовище; процес цей здійснюється державними органами. Порядок проведення ДEE визначається Законом України “Про охорону навколишнього середовища” (1991) та Законом України “Про державну екологічну експертизу” (1994). Крім встановлення основних засад та напрямків проведення екологічної оцінки, закони містять перелік видів діяльності, які автоматично підлягають ДЕЕ. Участь громадськості є важливою складовою ДEE. Ті, хто пропонують якийсь проект, повинні забезпечити відповідне інформування широкого загалу про нього.

За проведення ДЕЕ, яка необхідна для проектів вартістю менш ніж 10000 гривень, відповідають обласні відділи ДЕЕ. Пропоновані об`єкти вартістю понад цю суму повинні розглядатися центральною експертною радою МЕПР. Зараз щорічно розглядається від 3000 до 5000 проектів. В 1998 р. було відхилено приблизно 15% загальної кількості (4880) розглянутих проектів.

Етапи проведення ДEE і її супутнього процесу – КЕ проілюстровані на схемах 1 і 2 відповідно.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає формування завдання експертного дослідження і оцінки об’єктів екологічної експертизи, підготовку обґрунтованого, об’єктивного ЕЕ висновку, як при державні й так і при громадській експертизах.

Проведення ЕЕ передбачає:

  1. Підготовча стадія, перевірка наявності повноти необхідних матеріалів та реквізитів на об’єкти ЕЕ та створення еколого-експертних груп, підрозділів, відповідно до вимог законодавства.

  2. Основна стадія, аналітичне опрацювання матеріалів, в разі необхідності обстеження і в разі необхідності обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і чистових оцінок ступеню ЕЕ достатності та ефективності обґрунтувань діяльность об’єктів ЕЕ.

  3. Заключна стадія, узагальнення окремих експертних досліджень та наслідків діяльності об’єкта експертизи, підготовка висновків ЕЕ та подання його заінтересованим органам і особам.

(Витяги з закону „Про екологічну експертизу”, розділ VI - порядок проведення екологічної експертизи)

Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:

- наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

- прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів чи їх виконавчими комітетами, судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства;

- обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами. ...

Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи

З метою інформування населення та узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, строки її проведення.

Заява про проведення громадської екологічної експертизи подається до відповідних місцевих Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи.

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи

- аналізу і оцінки об’єктів екологічної експертизи — групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій.

- еколого-експертних досліджень і оцінки об’єктів екологічної експертизи — спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців — практиків та науковців інших підприємств, установ і організацій;

- створення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій;

- залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.

Стаття 38. Строки проведення державної екологічної експертизи

- групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій — до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, — до 120 днів;

- спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями — до 90 календарних днів;

- за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи — до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності — і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об’єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження їх спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

В разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної експертизи замовник зобов’язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними

Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі:

1) порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної експертизи;

2) недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об’єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів, здоров’я людей;

4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.

Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної експертизи

Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтовану заяву до відповідних Рад народних депутатів, органів державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи та інших органів, які приймали рішення про проведення такої експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.

Відповідні Ради народних депутатів, органи державної екологічної експертизи, інші органи, які приймали рішення про проведення державної екологічної експертизи, зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії.

Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи

Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним Радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам державної екологічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася.

Державна екологічна експертиза на основі аргументованості оцінки впливу на навколишнє середовище готує рішення про дозвіл (або заборону) проекту. Ця пропозиція втримується у висновку Державної екологічної експертизи, що є остаточним і може бути оскаржено тільки в судовому порядку. Таким чином, визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними, це складна судова процедура, яка потребує обґрунтування. Приводом до початку судового розгляду є позовна заява про визнання висновку ДЕЕ недійсним. Нижче наведено приклад такої таких дій.


Позовна заява про визнання висновку державної екологічної експертизи № 105 від 10.08.03 р. недійсним

10 липня 2003р. Міністерством екології та природних ресурсів України затверджено висновок державної екологічної експертизи щодо доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування інвестицій “Створення глибоководного суднового ходу Дунай — Чорне море на українській ділянці дельти” №105. Міністерство екології та природних ресурсів затвердило наукову еколого-експертну оцінку щодо доопрацьованого ТЕО, підготовлену Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, як висновок державної екологічної експертизи щодо ТЕО інвестицій “Створення глибоководного суднового ходу Дунай — Чорне море на українській ділянці дельти”.


Случайные файлы

Файл
152320.doc
117707.rtf
ref-15257.doc
22608.rtf
11536.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.