Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування (168963)

Посмотреть архив целиком

Кафедра менеджменту


реферат

з дисципліни “Екологія”

На тему:

Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування


Зміст


1. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

2. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу

3. Визначення платежів за скидання забруднюючих речовин у водне середовище

Список літератури


1. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування


Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Система платежів за порушення природного середовища формується на основі таких елементів:

 • порядку вилучення коштів в економічних суб’єктів;

 • ставки платежів, що встановлюють певну відповідність між кількісними показниками впливу на природне середовище і розміром вилучених коштів;

 • допустимих меж порушення середовища (ставки за понадлімітне порушення середовища збільшені в 3-5 разів. Змінюється порядок віднесення платежів: платежі за порушення середовища в межах ліміту включаються в собівартість товару, платежі за понадлімітний вплив – вилучаються з прибутку);

 • порядку розподілу зібраних коштів.

Згідно з методикою визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України нормативи встановлюють за:

 • викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

 • скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти;

 • розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв;

 • спричинення збитків тваринам та рослинам;

 • збитки, завдані природно-заповідному фонду;

 • аварійне забруднення довкілля.

Механізм визначення плати і стягнення платежів за забруднення довкілля урегульований Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.92 та відповідною Постановою від 01.03. 99, якими затверджено Порядок встановлення нормативів збору і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Відповідні платежі стягуються з підприємств незалежно від форм власності і відомчої належності. Внесення плати за забруднення не звільняє підприємства від дотримання заходів щодо охорони навколишнього середовища, а також сплати штрафних санкцій за екологічні правопорушення і від повного відшкодування шкоди.


2. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу


Складовими платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення є:

 • плата в межах установлених лімітів (тимчасово погоджених) викидів забруднюючих речовин;

 • плата за перевищення лімітів викидів забруднюючих речовин.

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Па.с.) визначається за формулою:


,


де Млі – маса річного викиду і-ї забруднюючої речовини в межах ліміту, т;

Мпі – маса понадлімітного річного викиду в атмосферу і-ї забруднюючої речовини, т;

Кп коефіцієнт кратності плати за понадлімітний викид в атмосферу;

Нбі – норматив збору за тонну і-ої речовини в гривнях, що встановлюється з врахуванням класу небезпечності або орієнтовно безпечних рівнів впливу, грн./т;

Кінд – коефіцієнт індексації;

Кт – коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-еколо-
гічні особливості;


Кт = Кнас - Кф


Кнас – коефіцієнт, що враховує чисельність мешканців населеного пункту (табл. 1);

Кф коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту (табл. 2).


Таблиця 1. Коефіцієнт, що встановлюється залежно від кількості жителів населеного пункту

Чисельність населення, тис. чол.

Коефіцієнт

До 100

1,00

100,1-250

1,20

250,1-500

1,35

500,1-1000

1,55

Понад 1000

1,80


Таблиця 2. Коефіцієнт, що встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту*

Тип населеного пункту

Коефіцієнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з переважанням аграрно-промислових функцій (районні центри, поселення, села тощо)

1,00

Багатофункціональні центри, центри з переважанням промислових і транспортних функцій (республіканські та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення)

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних

1,65

*Якщо населений пункт має одночасно промислове і рекреаційне значення, застосовується коефіцієнт 1,65.


Нормативи збору за викиди забруднюючих речовин наведені в табл. 3

Платежі за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення компенсують економічні збитки від негативного впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’я
людей, об’єкти житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угіддя, лісові, водні, рибні і рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості і транспорту.


Таблиця 3. Нормативи плати за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

Забруднююча речовина

Норматив збору, грн./т


Забруднююча речовина

Норматив збору, грн./т

Азоту окисли

87

Кадмію сполуки

633

Аміак

16

Марганець та його сполуки

684

Ангідрид сірчистий

86

Озон

86

Ацетон

30

Ртуть та її сполуки

3668

Бенз(о)пірен

110155

Свинець та його сполуки

3668

Бутилацетат

18

Сірководень

278

Ванадію п’ятиокис

300

Сірковуглець

181

Водень хлористий

3

Спирт н-бутиловий

80

Вуглецю окис

3

Стирол

632

Вуглеводні

5

Фенол

393

Газоподібні фтористі сполуки

214

Формальдегід

214

Тверді речовини

3

Хром та його сполуки

2323

Нікель та його сполуки

3490
Таблиця 4. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами
залежно від класу небезпечності

Клас небезпечності

Норматив збору, грн. / т


Клас небезпечності

Норматив збору, грн. / т

І

619

ІІІ

21

ІІ

142

IV

5


Таблиця 6. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами
залежно від установлених орієнтовно небезпечних рівнів впливу

Орієнтовно небезпечні рівні впливу сполук, мг/м3

Норматив збору, грн./т


Орієнтовно небезпечні рівні впливу сполук, мг/м3

Норматив збору, грн. /т

Менше 0,0001

26052

0,01-0,1 (включно)

87

0,0001-0,001 (включно)

2232

0,1-понад 10

3

0,001-0,01 (включно)

308
Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення встановлюється на підставі діючих базових нормативів плати за ці викиди та кількості використаного палива.

Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речо-
вин (Па.п.) пересувними джерелами забруднення визначається за
формулою:


Случайные файлы

Файл
153135.rtf
23047.rtf
55462.rtf
72228-1.rtf
38397.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.