Екологічні проблеми народонаселення (168790)

Посмотреть архив целиком

Курсова робота


Екологічні проблеми народонаселення”
ЗМІСТ


1. Преобразование и сохранение естественной среды обитания человека

2. Общие тенденции в экологической обстановке

3. Вплив діяльності людини на біосферу.

3.1. Екологія міст

3.1.1. Загальні екологічні проблеми міст миру.

3.1.2. Екологічні проблеми Москви

3.1.3. Стан повітряного басейну

3.1.4. Вплив навколишнього середовища на здоров'я міського населення

3.1.5. Забруднення водного басейну

3.1.6. Мікрокліматичні характеристики міст

3.1.7. Зелені насадження в містах

3.1.8. Проблема міських відходів.

3.1.9. Шляхи рішення проблеми

3.2. Екологія сільськогосподарських районів

3.2.1. Загальні екологічні проблеми сільськогосподарських районів миру

3.2.2. Регіональна оцінка районів сільського господарства Росії

3.2.3. Напружена екологічна обстановка сільгоспугідь Харківської області

4. Шляхи рішення екологічних проблем

5. Висновок

6. Список використаної літератури


"ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ"

  1. ПЕРЕТВОРЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ


Сучасні процеси, пов'язані зі збільшенням інтенсивності впливи людини на природне середовище, ріст різноманіття форм її перетворення не тільки ставлять на порядок денний дослідження необхідних гармонічних зв'язків усередині системи "суспільство - природа", але висувають як найбільш актуальну проблему збереження природного миру. Невиправданий, зайвий оптимізм, з яким не тільки практики, але й теоретики підходять до формуванню середовища перебування людини без обліку всієї її складності, приводить до невідомого раніше корінним змінамам природи, що негативно позначається як на її цінності взагалі, так і на эстетических значеннях.

Оскільки процес перетворення геобиосферы з неминучістю триває, а разом з ним відбуваються зміни, що зачіпають не тільки один або кілька видів живого, окремі пейзажі, але й глобальні, що міняють аксиологический статус природних регіонів у цілому, остільки істотно міняється эстетический вигляд планети. Руйнування, наносимые людиною эстетически коштовному природному середовищу, обумовлені розвитком нових видів виробничих процесів і активним екологічно не спрогнозированным застосуванням техніки. Разом з тим з типом, що змінився, культури й розширенням ціннісного кругозору прагнення до задоволення эстетических потреб стало, як ми вже відзначали, займати все більше місце в життєдіяльності людства. У цьому зв'язку актуальний інтерес до можливостей збереження цінностей, що втрачаються, у період науково-технічної революції й пов'язаним з ними процесом компенсації.

Широке поширення у зв'язку із проблемою збереження природи здобувають ідеї контролю навколишньої природи як форми наукового спостереження, включеного в технологію раціонального природокористування. При цьому ряд дослідників заявляють про необхідність стабілізації досягнутих найбільш позитивних результатів, закріплення оптимальних форм природопреобразующей практики, у тому числі й эстетической. У цьому зв'язку особливо актуальне завдання аналізу поняття збереження на основі діалектико-матеріалістичної методології.

Суспільство, будучи частиною глобальної системи, впливає на якісну сторону системи в цілому. Академік В.Г. Нестеров уважає, що вся історія людства являє собою повчальну характеристику його діяльності по перетворенню живої природи в умовах її розвитку. "Такий підхід людини до навколишнього середовища викликався, викликається й буде викликатися тим, - пише він, - що природа, всупереч деяким поглядам, не цілком досконала й може бути перетворена в нові, більше ефективні форми. Весь період свого існування людина прагнула змінити природу у своїх інтересах і досягав щодо цього успіхів тоді, коли умови середовища відповідали умовам існування нових видів і форм організмів".

  1. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОБСТАНОВЦІ


Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривний зв'язок природи й суспільства, що носить взаємний характер. Тут доречно згадати слова А.И. Герцена про те, що "природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам". З одного боку, природне середовище, географічні й кліматичні особливості впливають на суспільний розвиток. Ці фактори можуть прискорювати або сповільнювати темп розвитку країн і народів, впливати на суспільний розвиток праці.

З іншої сторони суспільство впливає на природне середовище перебування людини. історія людства свідчить як про сприятливий вплив діяльності людей на природне середовище перебування, так і про пагубні її наслідки.

Немає необхідності доводити, що громадське життя перебуває в постійній зміні. Німецький філософ початку19 століття Гегель затверджувало, що суспільний розвиток є рух уперед від недосконалого до більше зробленого. Критерії прогресу - у розвитку розуму, суспільної моральності, що лежить в основі вдосконалювання всіх сторін життя суспільства.

Згадаємо відомі слова тургеневского героя Базарова: "Природа - не храм, а майстерня, і людина в ній працівник". До чого веде й уже привела ця установка сьогодні, добре відомо на конкретних фактах.

Дозвольте мені зупиниться лише на деякі з них. Ріст масштабів господарської діяльності людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції підсилили негативний вплив на природу, привели до порушення екологічної рівноваги на планеті.

Зросло споживання в сфері матеріального виробництва природних ресурсів. За роки після другої світової війни було використано стільки мінеральної сировини, скільки за всю попередню історію людства. Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза й інших корисних копалин не поновлювані, вони будуть вичерпані, за розрахунками вчених, через кілька десятиліть. Але навіть якщо й ресурси, які постійно відновляються, на ділі швидко убувають, вирубка лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини, площа лісів, що дають землі кисень, зменшується з кожним роком.

Головний фундамент життя-ґрунту всюди на Землі деградують. У той час як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, нині один сантиметр ґрунту гине за три роки. Не меншу небезпека являє собою забруднення планети. Світовий океан постійно забруднюється через розширення видобутку нафти на морських промислах. Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидаються мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожний квадратний кілометр океанської води зараз доводиться 17 тонн різних покидьків суши.

Самою уразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець і багато чого іншого у величезних кількостях попадають у ріки й озера. Сильно забруднений Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американські озера. За висновком фахівців, у деяких районах землі 80% всіх хвороб викликані недоброякісною водою.

Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі. Концентрація шкідливих для здоров'я речовин у повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах у десятки разів. Кислотні дощі, що містять двоокис сірки й окис азоту, що є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильської АЕС показала екологічну погрозу, що створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країнах миру.

Зникає навколо міст чисте повітря, ріки перетворюються в стічні канави, усюди купи сміття, смітники, покалічена природа - така картина, що кидається в очі, божевільної індустріалізації миру.

  1. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА БІОСФЕРУ


Ознакою стійкої екологічної системи є стабільність певних характеристик. Так, наприклад, екологічно стійка система Земля має постійну масу й постійну середню температуру.

Під екологічною катастрофою варто розуміти перехід системи з одного стійкого стану в інше. Наприклад, підвищення середньої температури Землі може привести до танення полярних льодів, опустыниванию ґрунтів, вимиранню певних видів флори й фауни, може бути, навіть до загибелі людства. Проте, Земля як елемент Сонячної системи, швидше за все, залишиться такий же стабільної, як і раніше. Екологічні катастрофи можуть мати різні рівні - від локальних (загибель лісу, осушення моря й т.д.) до глобальних (у масштабах Землі, Сонячної системи, Галактики й навіть Всесвіту).

Людство в процесі життєдіяльності безумовно впливає на різні екологічні системи. Прикладами таких, найчастіше небезпечних, впливів є осушення боліт, вирубання лісів, знищення озонового шару, поворот плину рік, скидання відходів у навколишнє середовище. Цим самим людина руйнує сформовані зв'язки в стійкій системі, що може привести до її дестабілізації, тобто до екологічної катастрофи.

Нижче ми розглянемо одну із проблем впливу людини на навколишнє середовище - проблему міських відходів.

Кожний великий регіон, що представляє собою територію з певними природними умовами й конкретним типом господарського освоєння, заслуговує особливого розгляду з екологічної точки зору. Важливість регіонального екологічного аналізу полягає в тім, що його результати мають велике прикладне значення (проблеми регіону “ближче” людині, ніж проблеми країни, континенту або планети). Крім цього екологічний стан регіонів в остаточному підсумку визначає й глобальний стан природних компонентів.


Случайные файлы

Файл
125469.rtf
45880.rtf
вера.docx
28936-1.rtf
59992.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.