Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста (164601)

Посмотреть архив целиком

1. Вступ

Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.


2. Вихідні дані:

БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “

(тис.грн.)

Актив

Код

На 01.01.96

На 01.01.97

На 01.01.98


рядка
1.Основні засоби та інші позаоборотні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

10


79 626,40

77 866

знос(02)

11


88 249,10

91 104

первісна вартість (01)

12


167 875,50

168 970

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

20


5,2

6

знос(02)

21


0,6

2

первісна вартість (04)

22


5,8

8

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

30


983,3

3 785

Устаткування (07)

35


65,5

145

Довгострокові фінансові вкладення (58)

40


133,4

523

Майно в аренді (11)

50
Інші позаоборотні активи

60
Всього по розділу 1

70


80 813,80

82 325

2. Запаси і затрати

Виробничі запаси (05,06,08,10)

80


3 816,50

5 303

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

90
Малоцінні і швидкозношувані предмети:

залишкова вартість

100


938,3

1 229

знос (13)

101


249

407

первісна вартість (12)

102


1 187,30

1 636

Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44)

110


3 520,10

6 683

Витрати майбутніх періодів (31)

120


2,3


Готова продукція (40)

130


1 622,20

12 227

Товари:

купівельна вартість (41)

140


690

698

торговельна націнка (42)

141


28,2

96

продажна вартість (41)

142


718,2

794

Всього по розділу 2

150


10 589,40

26 140

3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи

Товари відвантажені, несплачені в строк (45)

160


26 266,70

462

Розрахунки здебіторами:

за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76)

1709 442

за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76)

180


250,5

66

по векселях одержаних (59)

190


1 614,60

912

з податкових розрахунків (67)

19533

з бюджетом (68)

200


96,5

183

з персоналом та іншими операціями (73)

210


0,1


по авансах виданих (61)

220


0,1


з учасниками (75)

225
з дочірніми підприємствами (78)

230


23 808,30

2 813

з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240


6 623,80

2 569

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250
Грошові кошти:

каса (50)

260


0,3


Розрахунковий рахунок (51)

270


16,5

32

валютний рахунок (52)

280


25,2


інші грошові кошти (54,55,56)

290


108,6

19

Використання позикових коштів (82)

300
Інші оборотні активи

310


12 501,10

4

Всього по розділу 3

320


71 312,30

16 535

БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)

330


162 715,50

125 000Пасив

Код рядка

На 01.01.97

На 01.01.98


1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів

Статуний фонд (капитал) (85)

400

1 899,00

1 899

1899

Додатковий капитал (88)

405

86 712,40

88 835

88657

Резервний фонд (88)

410494

Фінансування капітальних вкладень (93,94)

420


97

295

Розрахунки за майно (76)

425
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)

430

3 603,10

7 762

7635

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440
Відстрочена податкова заборгованість (95)

450
Доходи майбутніх періодів (83)

455
Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

0,2

3

2

Реструкторизований борг (60)

465
Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470
Заборгованість за майно в аренді (99)

475
Прибуток:

Нерозподілений звітного року (80)

480
використаний у звітному році (81)

481


6 179


звітного року (80)

482


6 179


Збитки :

минулих років (98)

485

15 134,30

23 388

23388

звітного року (80)

49017513

Всього по розділу 1

495

77 080,40

75 208

58081

2. Довгострокові пасиви

Кредити банків (92)

500

22 393,80

16 665

26854

Позикові кошти (95)

510
Інші довгострокові пасиви

520
Всьго по розділу 2

530

22 393,80

16 665

26854

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

Кредити банків (90)

600

1 452,20

789


Позикові кошти (95)

610

1 306,30

2 538

3962

Кредити та позики, що не погашені в строк

620
Розрахунки з кредиторами:

за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76)

630

13 990,20

17 007

22823

за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76)

640

10 732,60


1

по векселях виданих (66)

650

1 318,20


314

по авансах одержанх (61)

660

4,5

2


з податкових розрахунків (67)

665


749


з бюджетом (68)

670

654,9

3 744

3428

по забюджетних платежах (65)

680

739,1

684

1575

по страхуванню (69)

690

493,1

1 335

581

по оплаті праці (70)

700

875,9

1 254

2001

з дочірніми підприємствами (78)

710

31 304,30

2 060

2093

з учасниками

715

111,10

250

227

з іншими кредиторами (71,76)

720

258,9

2 715

1678

Позики для працівників (97)

730
Інші короткострокові пасиви

740
Всьго по розділу 3

750

63 241,30

33 127

38689

БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)

760

162 715,50

125 000

123624


Случайные файлы

Файл
116822.doc
155579.rtf
25707-1.rtf
25431.rtf
63642.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.